You dont have javascript enabled! Please enable it! Koleksi Soalan, Latihan, Nota Biologi Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan - Bumi Gemilang

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Bab dan Topik

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → SPM 2023, Tingkatan 5 (Tahun 2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Biologi Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan

.

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota, Modul Biologi Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan. Form 5 Biology. Kertas 1, 2, 3. Soalan Struktur, Esei, Objektif.

Bahan Rujukan, Persediaan, Ulang Kaji, Soalan Pentaksiran Sumatif dan Formatif untuk : Peperiksaan, Ujian, Peperiksaan Pertengahan Tahun, Peperiksaan Percubaan SPM.

………………………………………………………………………………………………….

Nota Ringkas dan Padat Biologi Tingkatan 5 :

.

.

.

………………………………………………………………………………………

Bab 1 Organisasi Tisu Tumbuhan dan Pertumbuhan :

.

Latihan Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 1 + Jawapan (N)

.

.

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 5 Bab 1 + Jawapan (Prk)

.

Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 5 Bab 1 (F) (Mel) [1]

Skema Jawapan Bab 1

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 1 (Heb) (Sab) [1]

Skema Jawapan Bab 1

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 1 dan Bab 2 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)

Skema Jawapan Bab 1

………………………………………………………………………………………

Bab 2 Struktur dan Fungsi Daun :

.

Latihan Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 2 + Jawapan (N)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 5 Bab 2 + Jawapan (Prk)

.

Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 5 Bab 2 (F) (Mel) [1]

Skema Jawapan Bab 2

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 2 (Heb) (Sab) [1]

Skema Jawapan Bab 2

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 1 dan Bab 2 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)

Skema Jawapan Bab 2

………………………………………………………………………………………

Bab 3 Nutrisi dalam Tumbuhan :

.

Latihan Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 3 + Jawapan (N)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 5 Bab 3 + Jawapan (Prk)

.

Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 5 Bab 3 (F) (Mel) [1]

Skema Jawapan Bab 3

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 3 (Heb) (Sab) [1]

Skema Jawapan Bab 2 dan Bab 3

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 3 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)

Skema Jawapan Bab 2 dan Bab 3

………………………………………………………………………………………

Bab 4 Pengangkutan dalam Tumbuhan :

.

Latihan Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 4 + Jawapan (N)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 5 Bab 4 + Jawapan (Prk)

.

Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 5 Bab 4 (F) (Mel) [1]

Skema Jawapan Bab 4

………………………………………………………………………………………

Bab 5 Gerak Balas dalam Tumbuhan :

.

Latihan Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 5 + Jawapan (N)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 5 Bab 5 + Jawapan (Prk)

.

Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 5 Bab 5 (F) (Mel) [1]

Skema Jawapan Bab 5

………………………………………………………………………………………

Bab 6 Pembiakan Seks dalam Tumbuhan Berbunga :

.

Latihan Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 6 + Jawapan (N)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 5 Bab 6 + Jawapan (Prk)

.

Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 5 Bab 6 (F) (Mel) [1]

Skema Jawapan Bab 6

………………………………………………………………………………………

Bab 7 Penyesuaian Tumbuhan pada Habitat :

.

Latihan Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 7 + Jawapan (N)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 5 Bab 7 + Jawapan (Prk)

.

Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 5 Bab 7 (F) (Mel) [1]

Skema Jawapan Bab 7

………………………………………………………………………………………

Bab 8 Biodiversiti :

.

Latihan Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 8 + Jawapan (N)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 5 Bab 8 + Jawapan (Prk)

Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 5 Bab 8 (F) (Mel) [1]

………………………………………………………………………………………

Bab 9 Ekosistem :

.

Latihan Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 9 + Jawapan (N)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 5 Bab 9 + Jawapan (Prk)

Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 5 Bab 9 (F) (Mel) [1]

………………………………………………………………………………………

Bab 10 Kelestarian Alam Sekitar :

.

Latihan Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 10 + Jawapan (N)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 5 Bab 10 + Jawapan (Prk)

………………………………………………………………………………………

Bab 11 Pewarisan :

.

Latihan Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 11 + Jawapan (N)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 5 Bab 11 + Jawapan (Prk)

………………………………………………………………………………………

Bab 12 Variasi :

.

Latihan Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 12 + Jawapan (N)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 5 Bab 12 + Jawapan (Prk)

………………………………………………………………………………………

Bab 13 Kejuruteraan Genetik dan Bioteknologi :

.

Latihan Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 13 + Jawapan (N)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 5 Bab 13 + Jawapan (Prk)

.

…………………………………………………………………………………………….

Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 5 + Jawapan :

.

Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 5 Bab 1

Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 5 Bab 2

Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 5 Bab 3

.

Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 5 Bab 4

Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 5 Bab 5

Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 5 Bab 6

.

Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 5 Bab 7

Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 5 Bab 8

Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 5 Bab 9

.

Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 5 Bab 10

Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 5 Bab 11

Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 5 Bab 12

.

Jawapan Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 5

.

………………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan Percubaan Biologi Kertas 1 SPM + Jawapan (Biodrills) [3] [2]

Koleksi Soalan Percubaan Biologi Kertas 1 SPM + Jawapan [3]

.

Soalan Percubaan Biologi SPM Mengikut Bab (Tingkatan 5) + Jawapan [2]

Soalan Percubaan Biologi SPM Mengikut Bab (Tingkatan 4) + Jawapan [2]

.

Koleksi Soalan Percubaan Biologi Kertas 1 SPM + Jawapan [2]

Koleksi Soalan Percubaan Biologi Kertas 1 SPM + Jawapan [1]

.

………………………………………………………………………………………

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 + Jawapan (Heb) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 4 (Heb) (Sab) [1]

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 5 (Heb) (Sab) [1]

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 6 (Heb) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 7 (Heb) (Sab) [1]

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 8 (Heb) (Sab) [1]

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 9 (Heb) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 10 (Heb) (Sab) [1]

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 11 (Heb) (Sab) [1]

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 12 (Heb) (Sab) [1]

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 13 (Heb) (Sab) [1]

.

Skema Jawapan Bab 4 13

.

……………………………………………………………………………………..

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 + Jawapan (Heb) (Sab) [1] (dalam English)

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 4 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 5 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 6 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 7 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 8 dan Bab 9 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 10 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 11 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 12 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 13 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)

.

Skema Jawapan Bab 4 13

.

…………………………………………………………………………………………..

Modul Soalan MIP Biologi SPM + Jawapan (Trg) [1]

.

Modul Soalan Objektif Biologi SPM

Jawapan Modul Soalan Objektif

.

Modul Soalan MIP Biologi SPM Set 1 dan Set 2 (Trg) [1]

Skema Jawapan Set 1

Skema Jawapan Set 2

.

Modul Soalan MIP Biologi SPM Set 3 (Trg) [1]

Skema Jawapan Set 3

.

Modul Soalan MIP Biologi SPM Set 4 (Trg) [1]

Skema Jawapan Set 4

.

……………………………………………………………………………………………….

Modul Soalan Biologi SPM Set 1 + Jawapan (Heb) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Biologi SPM Set 1 Kertas 1 (Heb) (Sab) [1]

Jawapan Kertas 1

.

Modul Soalan Biologi SPM Set 1 Kertas 2 (Heb) (Sab) [1]

Skema Jawapan Kertas 2

.

…………………………………………………………………………………………

Modul Soalan Biologi SPM Set 2 + Jawapan (Heb) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Biologi SPM Set 2 Kertas 1+ Jawapan (Heb) (Sab) [1]

Jawapan Kertas 1

.

Modul Soalan Biologi SPM Set 2 Kertas 2 + Jawapan (Heb) (Sab) [1]

Skema Jawapan Kertas 2

.

…………………………………………………………………………………………..

Latihan Soalan Biologi Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan :

.

.

.

………………………………………………………………………………………

Latihan Biologi Tingkatan 5 + Jawapan (NH)

.

Bab 1 Sistem Pengangkutan [14 Questions]

Bab 2 Pergerakan dan Sokongan [20 Questions]

Bab 3 Koordinasi dan Gerak Balas [40 Questions]

.

Bab 4 Pembiakan dan Pertumbuhan [32 Questions]

Bab 5 Pewarisan [11 Questions]

Bab 6 Variasi [20 Questions]

.

…………………………………………………………………………………………………..

Koleksi Soalan Esei Biologi SPM, Tingkatan 4, 5 :

.

Soalan Esei Biologi SPM + Skema Jawapan (Tingkatan 4 dan 5) (SPMnetic)

.

Collection Essay Biology SPM (Koleksi Soalan Esei Biologi SPM)

.

…………………………………………………………………………………………………..

Koleksi Latihan Soalan Biologi SPM + Jawapan :

. 

.

.

…………………………………………………………………………………………

.

.

………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

…………………………………………………………………………………

.

Write a Comment