→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)
.
→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → SPM 2023, Tingkatan 5 (Tahun 2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

→ → Modul Soalan 42 Subjek SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan (Format Baharu)

.

Nota Ringkas, Padat Biologi Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1-13)

.

.

Nota Ringkas dan Padat Biologi Tingkatan 5 (Form 5 Biology) (SPM) (Bab 1 – Bab 13). Kertas 1, 2, 3. KSSM. Soalan Struktur, Esei, Objektif. KBAT. DLP. Modul.

Dalam Bahasa Melayu (BM) dan Bahasa Inggeris (English). Bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.  Biologi Tingkatan 5 KSSM  Bab 1 Organisasi Tisu Tumbuhan dan Pertumbuhan  Bab 2 Struktur dan Fungsi Daun  Bab 3 Nutrisi dalam Tumbuhan  Bab 4 Pengangkutan dalam Tumbuhan

Bab 5 Gerak Balas dalam Tumbuhan  Bab 6 Pembiakan Seks dalam Tumbuhan Berbunga  Bab 7 Penyesuaian Tumbuhan pada Habitat  Bab 8 Biodiversiti  Bab 9 Ekosistem  Bab 10 Kelestarian Alam Sekitar  Bab 11 Pewarisan  Bab 12 Variasi  Bab 13 Kejuruteraan Genetik dan Bioteknologi

.

………………………………………………………………………………………

Nota Ringkas dan Padat Biologi KSSM Tingkatan 5 :

………………………………………………………………………………………

Bab 1 Organisasi Tisu Tumbuhan dan Pertumbuhan :

.

Nota Biologi Tingkatan 5 Bab 1 (Yus)

Nota Biologi Bab 1 (ZK)

Latihan Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 1 + Jawapan (N)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 5 Bab 1 + Jawapan (Prk)

.

Nota Biologi Tingkatan 5 Bab 1 (Swa)

Form 5 Biology Notes – Chapter 1 (Swa)

.

Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 5 Bab 1 (F) (Mel) [1]

Skema Jawapan Bab 1

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 1 (Heb) (Sab) [1]

Skema Jawapan Bab 1

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 1 dan Bab 2 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)

Skema Jawapan Bab 1

.

Nota Biologi Tingkatan 5 Bab 1 (Ic)

Nota Biologi Tingkatan 5 Bab 1.1 (Ic)

Nota Biologi Tingkatan 5 Bab 1.2 (Ic)

.

Nota Biologi Tingkatan 5 Bab 1.1 (Gr)

Nota Biologi Tingkatan 5 Bab 1 (VN)

………………………………………………………………………………………

Bab 2 Struktur dan Fungsi Daun :

.

Nota Biologi Tingkatan 5 Bab 2 (Yus)

Nota Biologi Bab 2 (ZK)

Latihan Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 2 + Jawapan (N)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 5 Bab 2 + Jawapan (Prk)

.

Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 5 Bab 2 (F) (Mel) [1]

Skema Jawapan Bab 2

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 2 (Heb) (Sab) [1]

Skema Jawapan Bab 2

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 1 dan Bab 2 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)

Skema Jawapan Bab 2

.

Nota Biologi Tingkatan 5 Bab 2 (Swa)

Form 5 Biology Notes – Chapter 2 (Swa)

Nota Biologi Tingkatan 5 Bab 2.1 (Ic)

………………………………………………………………………………………

Bab 3 Nutrisi dalam Tumbuhan :

.

Nota Biologi Tingkatan 5 Bab 3 (Yus)

Nota Biologi Bab 3 (ZK)

Latihan Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 3 + Jawapan (N)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 5 Bab 3 + Jawapan (Prk)

.

Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 5 Bab 3 (F) (Mel) [1]

Skema Jawapan Bab 3

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 3 (Heb) (Sab) [1]

Skema Jawapan Bab 2 dan Bab 3

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 3 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)

Skema Jawapan Bab 2 dan Bab 3

.

Nota Biologi Tingkatan 5 Bab 3 (Swa)

Form 5 Biology Notes – Chapter 3 (Swa)

………………………………………………………………………………………

Bab 4 Pengangkutan dalam Tumbuhan :

.

Nota Biologi Tingkatan 5 Bab 4 (Yus)

Nota Biologi Bab 4 (ZK)

Latihan Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 4 + Jawapan (N)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 5 Bab 4 + Jawapan (Prk)

.

Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 5 Bab 4 (F) (Mel) [1]

Skema Jawapan Bab 4

.

Nota Biologi Tingkatan 5 Bab 4 (Swa)

Form 5 Biology Notes – Chapter 4 (Swa)

………………………………………………………………………………………

Bab 5 Gerak Balas dalam Tumbuhan :

.

Nota Biologi Tingkatan 5 Bab 5 (Yus)

Nota Biologi Bab 5 (ZK)

Latihan Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 5 + Jawapan (N)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 5 Bab 5 + Jawapan (Prk)

.

Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 5 Bab 5 (F) (Mel) [1]

Skema Jawapan Bab 5

.

Nota Biologi Tingkatan 5 Bab 5 (Swa)

Form 5 Biology Notes – Chapter 5 (Swa)

………………………………………………………………………………………

Bab 6 Pembiakan Seks dalam Tumbuhan Berbunga :

.

Nota Biologi Tingkatan 5 Bab 6 (Yus)

Nota Biologi Bab 6 (ZK)

Latihan Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 6 + Jawapan (N)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 5 Bab 6 + Jawapan (Prk)

.

Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 5 Bab 6 (F) (Mel) [1]

Skema Jawapan Bab 6

.

Nota Biologi Tingkatan 5 Bab 6 (Swa)

Form 5 Biology Notes – Chapter 6 (Swa)

………………………………………………………………………………………

Bab 7 Penyesuaian Tumbuhan pada Habitat :

.

Nota Biologi Tingkatan 5 Bab 7 (Yus)

Nota Biologi Bab 7 (ZK)

Latihan Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 7 + Jawapan (N)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 5 Bab 7 + Jawapan (Prk)

.

Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 5 Bab 7 (F) (Mel) [1]

Skema Jawapan Bab 7

.

Nota Biologi Tingkatan 5 Bab 7 (Swa)

Form 5 Biology Notes – Chapter 7 (Swa)

………………………………………………………………………………………

Bab 8 Biodiversiti :

.

Nota Biologi Bab 8 (ZK)

Latihan Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 8 + Jawapan (N)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 5 Bab 8 + Jawapan (Prk)

.

Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 5 Bab 8 (F) (Mel) [1]

.

Nota Biologi Tingkatan 5 Bab 8 (Swa)

Form 5 Biology Notes – Chapter 8 (Swa)

Nota Biologi Tingkatan 5 Bab 8.2 ()

………………………………………………………………………………………

Bab 9 Ekosistem :

.

Nota Biologi Bab 9 (ZK)

Nota Biologi Tingkatan 5 Bab 9 (Nei)

Latihan Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 9 + Jawapan (N)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 5 Bab 9 + Jawapan (Prk)

.

Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 5 Bab 9 (F) (Mel) [1]

.

Nota Biologi Tingkatan 5 Bab 9 (Swa)

Form 5 Biology Notes – Chapter 9 (Swa)

………………………………………………………………………………………

Bab 10 Kelestarian Alam Sekitar :

.

Nota Biologi Bab 10 (ZK)

Nota Biologi Tingkatan 5 Bab 10 (Nei)

Latihan Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 10 + Jawapan (N)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 5 Bab 10 + Jawapan (Prk)

.

Nota Biologi Tingkatan 5 Bab 10 (Swa)

Form 5 Biology Notes – Chapter 10 (Swa)

………………………………………………………………………………………

Bab 11 Pewarisan :

.

Nota Biologi Bab 11 (ZK)

Latihan Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 11 + Jawapan (N)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 5 Bab 11 + Jawapan (Prk)

.

Nota Biologi Tingkatan 5 Bab 11 (Swa)

Form 5 Biology Notes – Chapter 11 (Swa)

………………………………………………………………………………………

Bab 12 Variasi :

.

Nota Biologi Bab 12 (ZK)

Latihan Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 12 + Jawapan (N)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 5 Bab 12 + Jawapan (Prk)

.

Nota Biologi Tingkatan 5 Bab 12 (Swa)

Form 5 Biology Notes – Chapter 12 (Swa)

………………………………………………………………………………………

Bab 13 Kejuruteraan Genetik dan Bioteknologi :

.

Nota Biologi Bab 13 (ZK)

Latihan Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 13 + Jawapan (N)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 5 Bab 13 + Jawapan (Prk)

.

Nota Biologi Tingkatan 5 Bab 13 (Swa)

Form 5 Biology Notes – Chapter 13 (Swa)

.

…………………………………………………………………………………………….

Item / Soalan Contoh Biologi (Biology) SPM Format Baharu Mulai SPM 2021 :

.

……………………………………………………………………………………………..

Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 5 + Jawapan :

.

Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 5 Bab 1

Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 5 Bab 2

Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 5 Bab 3

.

Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 5 Bab 4

Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 5 Bab 5

Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 5 Bab 6

.

Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 5 Bab 7

Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 5 Bab 8

Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 5 Bab 9

.

Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 5 Bab 10

Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 5 Bab 11

Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 5 Bab 12

.

Jawapan Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 5

.

………………………………………………………………………………………

Koleksi Modul Soalan Biologi (Biology) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM) :

.

Koleksi Modul Soalan Biologi (Biology) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

………………………………………………………………………………………….

Latihan Soalan Biologi Tingkatan 5 + Jawapan (NH)

.

Bab 1 Sistem Pengangkutan [14 Questions]

Bab 2 Pergerakan dan Sokongan [20 Questions]

Bab 3 Koordinasi dan Gerak Balas [40 Questions]

.

Bab 4 Pembiakan dan Pertumbuhan [32 Questions]

Bab 5 Pewarisan [11 Questions]

Bab 6 Variasi [20 Questions]

.

…………………………………………………………………………………………………..

Koleksi Soalan Esei Biologi SPM, Tingkatan 4, 5 :

.

Soalan Esei Biologi SPM + Skema Jawapan (Tingkatan 4 dan 5) (SPMnetic)

.

Collection Essay Biology SPM (Koleksi Soalan Esei Biologi SPM)

.

…………………………………………………………………………………………………..

Biologi KSSM Tingkatan 5 [V]

.

Bab 1  Organisasi Tisu Tumbuhan dan Pertumbuhan

Bab 2  Struktur dan Fungsi Daun

Bab 3  Nutrisi dalam Tumbuhan

Bab 4  Pengangkutan dalam Tumbuhan

.

Bab 5  Gerak Balas dalam Tumbuhan

Bab 6  Pembiakan Seks dalam Tumbuhan Berbunga

Bab 7  Penyesuaian Tumbuhan pada Habitat

Bab 8  Biodiversiti

.

Bab 9  Ekosistem

Bab 10  Kelestarian Alam Sekitar

Bab 11  Pewarisan

Bab 12  Variasi

Bab 13  Kejuruteraan Genetik dan Bioteknologi

.

………………………………………………………………………………………

Koleksi Nota, Modul, Latihan, Soalan Yang Lain :

.

Koleksi Soalan dan Latihan Biologi (Biology) Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan

Koleksi Soalan dan Latihan Biologi (Biology) Tingkatan 4 + Jawapan

.

Tips Skor A Biologi SPM (FM)

.

Formulas and Questions + Answers For Biology

……………………………………………………………………………………………

.

………………………………………………………………………………………………..

.

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Modul Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

.

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

…………………………………………………………………………………

.

Write a Comment