→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2022, 2021, 2020 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 3 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 6 + Skema Jawapan

.

→ → Modul Soalan 36 Subjek SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan (Format Baharu)

.

→ → Contoh Karangan Pilihan Bahasa Melayu BM SPM, Tingkatan 4, 5

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital KSSR Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → → ★ Join / Follow Facebook dan Telegram Blog Ini

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Kimia Tingkatan 4 + Jawapan

.

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota, Modul Kimia Tingkatan 4 + Skema Jawapan. Kertas 1, 2. KSSM. Soalan Struktur, Esei, Objektif. KBAT.

Pelajar dan guru dapat memanfaatkan penggunaan ICT bagi memberikan impak kualiti yang baik dalam pembelajaran pada masa kini. Melalui penggunaan ICT, para guru boleh memaksimumkan penambahan perkongsian pembelajaran secara online sama ada pembelajaran secara jarak jauh atau pembelajaran kendiri tanpa mengambil kira lokasi dan tahap kemahiran murid.

Untuk mengoptimumkan pembelajaran online sepenuhnya dalam sistem pendidikan negara, kerajaan perlu memastikan bahawa capaian internet dapat diakses secara meluas bukan sahaja di bandar tetapi juga di luar bandar dan kawasan pedalaman.

………………………………………………………………………………………………….

.

Nota Ringkas dan Padat Kimia Tingkatan 4 :

.

.

……………………………………………………………………………………..

Bab 1  Pengenalan Kepada Kimia

.

.

.

Modul Soalan A Kimia Tingkatan 4 Bab 1 + Jawapan (PA)

.

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 4 Bab 1 dan Bab 2 (GA) (Sab) [1]

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 4 Bab 1 dan Bab 2 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 1, 2

……………………………………………………………………………………………….

Bab 2  Jirim Dan Struktur Atom

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 2 + Jawapan (PL)

Modul Soalan A Kimia Tingkatan 4 Bab 2 + Jawapan (PA)

.

Nota, Soalan, Jawapan Modul DLP Kimia Tingkatan 4 Bab 2 (F) (Mel) [1]

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 4 Bab 1 dan Bab 2 (GA) (Sab) [1]

.

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 4 Bab 1 dan Bab 2 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 1, 2

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan 4 Bab 2 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 2 T4

.

Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 2 (MPH)

Jawapan Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 2 (MPH)

……………………………………………………………………………………………….

Bab 3  Konsep Mol, Formula Dan Persamaan Kimia

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 3 + Jawapan (PL)

Modul Soalan A Kimia Tingkatan 4 Bab 3 + Jawapan (PA)

.

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 4 Bab 3 (GA) (Sab) [1]

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 4 Bab 3 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 3

.

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan 4 Bab 3 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 3 T4

Soalan + Jawapan : Kimia Bab 3

……………………………………………………………………………………………….

Bab 4  Jadual Berkala

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 4 + Jawapan (PL)

Modul Soalan A Kimia Tingkatan 4 Bab 4 + Jawapan (PA)

.

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 4 Bab 4 (GA) (Sab) [1]

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 4 Bab 4 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 4

.

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan 4 Bab 4 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 4 T4

Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 4 + Jawapan (dalam English)

……………………………………………………………………………………………….

Bab 5  Ikatan Kimia

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 5 + Jawapan (PL)

Modul Soalan A Kimia Tingkatan 4 Bab 5 + Jawapan (PA)

.

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 4 Bab 5 (GA) (Sab) [1]

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 4 Bab 5 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 5

.

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan 4 Bab 5 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 5 T4

……………………………………………………………………………………………….

Bab 6  Asid, Bes Dan Garam

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 6 + Jawapan (PL)

Modul Soalan A Kimia Tingkatan 4 Bab 6 + Jawapan (A) (PA)

Modul Soalan A Kimia Tingkatan 4 Bab 6 + Jawapan (B) (PA)

. 

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (GA) (Sab) [1]

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 6

.

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 6, 7

Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 6 + Jawapan (dalam English)

……………………………………………………………………………………………….

Bab 7  Kadar Tindak Balas

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 7 + Jawapan (PL)

Modul Soalan A Kimia Tingkatan 4 Bab 7 + Jawapan (PA)

.

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 4 Bab 7 (GA) (Sab) [1]

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 4 Bab 7 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 7

.

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan 4 Bab 7 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 6, 7

Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 7 (MPC)

Jawapan Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 7 (MPC)

……………………………………………………………………………………………….

Bab 8  Bahan Buatan Dalam Industri

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 8 + Jawapan (PL)

Modul Soalan A Kimia Tingkatan 4 Bab 8 + Jawapan (PA)

.

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 4 Bab 8 (GA) (Sab) [1]

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 4 Bab 8 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 8

.

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan 4 Bab 8 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 8 T4

.

………………………………………………………………………………………

Latihan Soalan (Praktis) Kimia Tingkatan 4 + Jawapan :

.

Latihan Soalan (Praktis) Kimia Tingkatan 4 Bab 1

Latihan Soalan (Praktis) Kimia Tingkatan 4 Bab 2

Latihan Soalan (Praktis) Kimia Tingkatan 4 Bab 3

.

Latihan Soalan (Praktis) Kimia Tingkatan 4 Bab 4

Latihan Soalan (Praktis) Kimia Tingkatan 4 Bab 5

Latihan Soalan (Praktis) Kimia Tingkatan 4 Bab 6

.

Latihan Soalan (Praktis) Kimia Tingkatan 4 Bab 7

Latihan Soalan (Praktis) Kimia Tingkatan 4 Bab 8

Jawapan Latihan Soalan (Praktis) Kimia Tingkatan 4

.

………………………………………………………………………………………

Form 4 Chemistry Notes (AC 20) (dalam English)

.

………………………………………………………………………………………

Latihan Soalan Kertas 1 Kimia SPM (Disusun Mengikut Topik) (Tingkatan 4)

.

Kimia SPM : Ulang Kaji [20 QUESTIONS] Eng/BM

https://quizizz.com/join/quiz/5fac6ee7fe3138001cd9ef4d/start?studentShare=true

Tingkatan 4 (Form 4)

Introduction to Chemistry [15 QUESTIONS] BM/DLP

https://quizizz.com/admin/quiz/5e23e949c23def001bfb8cfb

Pengenalan kepada Kimia [9 QUESTIONS] BM

https://quizizz.com/admin/quiz/5c317525784051001c487e3f

Structure of Atoms [12 QUESTIONS] DLP

https://quizizz.com/admin/quiz/5eb23d816757cd001b72553e

Struktur Atom [15 QUESTIONS] BM

https://quizizz.com/admin/quiz/5d42baf10701af001b24d606

Chemical Formula & Equations [18 QUESTIONS] DLP/BM

https://quizizz.com/join/quiz/5fbf1fe17b06e5001cb5f557/start?studentShare=true

Jadual Berkala Unsur [26 QUESTIONS] BM

https://quizizz.com/admin/quiz/5e86a25cc1a35a001b21573f

Periodic Table of Elements [27 QUESTIONS] DLP

https://quizizz.com/admin/quiz/5e80ad8c2888ee001b6f91b1

Chemical Bonds [28 QUESTIONS] DLP

https://quizizz.com/admin/quiz/583cad956b40c44a3bf19ece

Ikatan Kimia [30 QUESTIONS] BM

https://quizizz.com/admin/quiz/5e89a4a9f5cd3a001dda93f5

Elektrokimia [30 QUESTIONS] BM

https://quizizz.com/admin/quiz/5e8abb1a104ea3001c4feb6a

Electrochemistry [20 QUESTIONS] DLP

https://quizizz.com/admin/quiz/5e96b59e928bb2001b0507b7

Acid and Bases [15 QUESTIONS] DLP

https://quizizz.com/admin/quiz/5ecb274ca5c152001be023cf

Asid dan Bes [34 QUESTIONS] BM

https://quizizz.com/admin/quiz/5d2957bea6ce6b001d5f91e5

Salts [6 QUESTIONS] DLP

https://quizizz.com/admin/quiz/5c5fde5a096e05001aef6b11

Garam [9 QUESTIONS] BM

https://quizizz.com/admin/quiz/5d76ecdfed9c0b001a9eaf1e

Chemical Substances for Industries  [25 QUESTIONS] DLP

https://quizizz.com/admin/quiz/5e7e1293283e13001b78f2f1

Bahan Buatan Dalam Industri [21 QUESTIONS] BM

https://quizizz.com/admin/quiz/5d7cb573640171001aaa06e5

////////////////////////////////////

Latihan Soalan Kimia Tingkatan 4 + Jawapan :

.

.

…………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………….

Latihan Soalan Kimia / Chemistry Tingkatan 4 + Jawapan :

.

…………………………………………………………………………………………

.

.

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………..

.

★ untuk terima Soalan Peperiksaan, Jawapan, Tips, Ramalan, Nota, Latihan, Informasi …   .

★  Like dan Follow Facebook Kami :

https://www.facebook.com/BumiGemilang2.

★  Join / Sertai Telegram Kami :

https://telegram.me/bumigemilang

.

…………………………………………………………………………………..

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

Untuk Rujukan SPM, Tingkatan 4 dan 5  (Soalan Peperiksaan, Nota, Jawapan, Latihan…) :

………………………………………………………………………………….

Komsas Bahasa Melayu : Antologi Tingkatan 4 dan 5 (Cerpen, Sajak, Pantun, Syair, Drama, Prosa Tradisional … ) :

Novel-Novel Bahasa Melayu Tingkatan 4 dan 5 :

………………………………………………………………………………….

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

Terima Kasih kerana membaca post ini.

Baca Post-Post mengikut SUBJEK dan KATEGORI

…………………………………………………………………………………

.

Write a Comment

error: Alert: Content is protected !!