.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Jawapan, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Draf Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2024

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Tingkatan dan Subjek

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → SPM 2024, Tingkatan 5 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

* * * Untuk Informasi Berguna dan Bahan Rujukan →→ [ Sila JOIN Telegram Channel Blog Ini ]

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Kimia Tingkatan 4 + Jawapan

.

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota, Modul Kimia Tingkatan 4 + Skema Jawapan. Form 4 Chemistry. Kertas 1, 2. KSSM. Soalan Struktur, Esei, Objektif. KBAT.

Bahan Rujukan, Persediaan, Ulang Kaji, Soalan Pentaksiran Sumatif dan Formatif untuk : Peperiksaan, Ujian, Peperiksaan Pertengahan Tahun, Peperiksaan Akhir Tahun.

.

Nota Ringkas dan Padat Kimia Tingkatan 4 :

.

.

Nota Ringkas dan Padat Kimia Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 8)

.

Bab 1  Pengenalan Kepada Kimia

.

Modul Soalan A Kimia Tingkatan 4 Bab 1 + Jawapan (PA)

.

.

.

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 4 Bab 1 dan Bab 2 (GA) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 1 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 1 (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 4 Bab 1 dan Bab 2 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 1, 2

.

Bab 2  Jirim Dan Struktur Atom

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 2 + Jawapan (PL)

Modul Soalan A Kimia Tingkatan 4 Bab 2 + Jawapan (PA)

.

Nota, Soalan, Jawapan Modul DLP Kimia Tingkatan 4 Bab 2 (F) (Mel) [1]

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 4 Bab 1 dan Bab 2 (GA) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 2 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 2 (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 4 Bab 1 dan Bab 2 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 1, 2

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan 4 Bab 2 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 2 T4

.

Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 2 (MPH)

Jawapan Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 2 (MPH)

.

Bab 3  Konsep Mol, Formula Dan Persamaan Kimia

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 3 + Jawapan (PL)

Modul Soalan A Kimia Tingkatan 4 Bab 3 + Jawapan (PA)

.

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 4 Bab 3 (GA) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 3 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 3 (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 4 Bab 3 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 3

.

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan 4 Bab 3 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 3 T4

Soalan + Jawapan : Kimia Bab 3

.

Bab 4  Jadual Berkala

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 4 + Jawapan (PL)

Modul Soalan A Kimia Tingkatan 4 Bab 4 + Jawapan (PA)

.

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 4 Bab 4 (GA) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 4 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 4 (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 4 Bab 4 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 4

.

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan 4 Bab 4 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 4 T4

Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 4 + Jawapan (dalam English)

……………………………………………………………………………………………….

Bab 5  Ikatan Kimia

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 5 + Jawapan (PL)

Modul Soalan A Kimia Tingkatan 4 Bab 5 + Jawapan (PA)

.

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 4 Bab 5 (GA) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 5 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 5 (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 4 Bab 5 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 5

.

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan 4 Bab 5 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 5 T4

……………………………………………………………………………………………….

Bab 6  Asid, Bes Dan Garam

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 6 + Jawapan (PL)

Modul Soalan A Kimia Tingkatan 4 Bab 6 + Jawapan (A) (PA)

Modul Soalan A Kimia Tingkatan 4 Bab 6 + Jawapan (B) (PA)

. 

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (GA) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 6

.

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 6, 7

Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 6 + Jawapan (dalam English)

……………………………………………………………………………………………….

Bab 7  Kadar Tindak Balas

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 7 + Jawapan (PL)

Modul Soalan A Kimia Tingkatan 4 Bab 7 + Jawapan (PA)

.

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 4 Bab 7 (GA) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 7 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 7 (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 4 Bab 7 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 7

.

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan 4 Bab 7 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 6, 7

Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 7 (MPC)

Jawapan Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 7 (MPC)

……………………………………………………………………………………………….

Bab 8  Bahan Buatan Dalam Industri

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 8 + Jawapan (PL)

Modul Soalan A Kimia Tingkatan 4 Bab 8 + Jawapan (PA)

.

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 4 Bab 8 (GA) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 8 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 8 (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 4 Bab 8 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 8

.

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan 4 Bab 8 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 8 T4

.

………………………………………………………………………………………

Latihan Soalan (Praktis) Kimia Tingkatan 4 + Jawapan :

.

Latihan Soalan (Praktis) Kimia Tingkatan 4 Bab 1

Latihan Soalan (Praktis) Kimia Tingkatan 4 Bab 2

Latihan Soalan (Praktis) Kimia Tingkatan 4 Bab 3

.

Latihan Soalan (Praktis) Kimia Tingkatan 4 Bab 4

Latihan Soalan (Praktis) Kimia Tingkatan 4 Bab 5

Latihan Soalan (Praktis) Kimia Tingkatan 4 Bab 6

.

Latihan Soalan (Praktis) Kimia Tingkatan 4 Bab 7

Latihan Soalan (Praktis) Kimia Tingkatan 4 Bab 8

Jawapan Latihan Soalan (Praktis) Kimia Tingkatan 4

.

………………………………………………………………………………………

Form 4 Chemistry Notes (AC 20) (dalam English)

.

………………………………………………………………………………………

Latihan Soalan Kertas 1 Kimia SPM (Disusun Mengikut Topik) (Tingkatan 4)

.

Kimia SPM : Ulang Kaji [20 QUESTIONS] Eng/BM

https://quizizz.com/join/quiz/5fac6ee7fe3138001cd9ef4d/start?studentShare=true

Tingkatan 4 (Form 4)

Introduction to Chemistry [15 QUESTIONS] BM/DLP

https://quizizz.com/admin/quiz/5e23e949c23def001bfb8cfb

Pengenalan kepada Kimia [9 QUESTIONS] BM

https://quizizz.com/admin/quiz/5c317525784051001c487e3f

Structure of Atoms [12 QUESTIONS] DLP

https://quizizz.com/admin/quiz/5eb23d816757cd001b72553e

Struktur Atom [15 QUESTIONS] BM

https://quizizz.com/admin/quiz/5d42baf10701af001b24d606

Chemical Formula & Equations [18 QUESTIONS] DLP/BM

https://quizizz.com/join/quiz/5fbf1fe17b06e5001cb5f557/start?studentShare=true

Jadual Berkala Unsur [26 QUESTIONS] BM

https://quizizz.com/admin/quiz/5e86a25cc1a35a001b21573f

Periodic Table of Elements [27 QUESTIONS] DLP

https://quizizz.com/admin/quiz/5e80ad8c2888ee001b6f91b1

Chemical Bonds [28 QUESTIONS] DLP

https://quizizz.com/admin/quiz/583cad956b40c44a3bf19ece

Ikatan Kimia [30 QUESTIONS] BM

https://quizizz.com/admin/quiz/5e89a4a9f5cd3a001dda93f5

Elektrokimia [30 QUESTIONS] BM

https://quizizz.com/admin/quiz/5e8abb1a104ea3001c4feb6a

Electrochemistry [20 QUESTIONS] DLP

https://quizizz.com/admin/quiz/5e96b59e928bb2001b0507b7

Acid and Bases [15 QUESTIONS] DLP

https://quizizz.com/admin/quiz/5ecb274ca5c152001be023cf

Asid dan Bes [34 QUESTIONS] BM

https://quizizz.com/admin/quiz/5d2957bea6ce6b001d5f91e5

Salts [6 QUESTIONS] DLP

https://quizizz.com/admin/quiz/5c5fde5a096e05001aef6b11

Garam [9 QUESTIONS] BM

https://quizizz.com/admin/quiz/5d76ecdfed9c0b001a9eaf1e

Chemical Substances for Industries  [25 QUESTIONS] DLP

https://quizizz.com/admin/quiz/5e7e1293283e13001b78f2f1

Bahan Buatan Dalam Industri [21 QUESTIONS] BM

https://quizizz.com/admin/quiz/5d7cb573640171001aaa06e5

////////////////////////////////////

Latihan Soalan Kimia Tingkatan 4 + Jawapan :

.

.

…………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………….

Latihan Soalan Kimia / Chemistry Tingkatan 4 + Jawapan :

.

…………………………………………………………………………………………

.

.

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

…………………………………………………………………………………

.

Write a Comment