.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Jawapan, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Tingkatan dan Subjek

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → SPM 2024, Tingkatan 5 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

Nota Kimia Tingkatan 4 KSSM (Ringkas, Padat) Koleksi Semua Bab

.

.

Koleksi Nota Kimia Tingkatan 4 KSSM SPM. Chemistry Form 4 Notes. Ringkas Padat. Semua Bab. Bab 1 2 3 … pdf KBAT. Bab 1  Pengenalan Kepada Kimia  Bab 2  Jirim Dan Struktur Atom

Bab 3  Konsep Mol, Formula Dan Persamaan Kimia  Bab 4  Jadual Berkala  Bab 5  Ikatan Kimia  Bab 6  Asid, Bes Dan Garam  Bab 7  Kadar Tindak Balas  Bab 8  Bahan Buatan Dalam Industri

.

Nota Kimia Tingkatan 4 (Ringkas dan Padat) (Semua Bab)

.

.

Bab 1  Pengenalan Kepada Kimia

.

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 1 (ZK) 

Form 4 Chemistry Notes – Chapter 1 (Ic)

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 1 (Swa) 

.

.

Form 4 Chemistry Notes – Chapter 1 (Swa)

.

Modul Soalan A Kimia Tingkatan 4 Bab 1 + Jawapan (PA)

.

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 4 Bab 1 dan Bab 2 (GA) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 1 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 1 (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 4 Bab 1 dan Bab 2 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 1, 2

.

Nota Kimia Bab 1 (CI)

Nota Kimia Bab 1 (CL)

Nota Kimia Bab 1 (3)

……………………………………………………………………………………………….

Bab 2  Jirim Dan Struktur Atom

.

Nota Kimia Bab 2 (ZK)

Nota Ringkas Kimia Tingkatan 4 Bab 2 (NS) [2]

.

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 2 (Swa)

Form 4 Chemistry Notes – Chapter 2 (Swa)

.

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 2

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 2 (Ic)

Bab 2 Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 2 (NTA)

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 2 + Jawapan (PL)

Modul Soalan A Kimia Tingkatan 4 Bab 2 + Jawapan (PA)

.

Nota, Soalan, Jawapan Modul DLP Kimia Tingkatan 4 Bab 2 (F) (Mel) [1]

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 4 Bab 1 dan Bab 2 (GA) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 2 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 2 (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 4 Bab 1 dan Bab 2 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 1, 2

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan 4 Bab 2 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 2 T4

.

Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 2 (MPH)

Jawapan Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 2 (MPH)

.

Nota Kimia Bab 2 (2)

Nota Kimia Bab 2 (3) (dalam English)

Nota Kimia Bab 2 (4)

.

Nota Kimia Bab 2 (Az)

Nota Kimia Bab 2 (6) (dalam English)

Nota Kimia Bab 2 (7)

……………………………………………………………………………………………….

Bab 3  Konsep Mol, Formula Dan Persamaan Kimia

.

Nota Kimia Bab 3 (ZK)

Nota Ringkas Kimia Tingkatan 4 Bab 3 (NS) [2]

.

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 3 (Swa)

Form 4 Chemistry Notes – Chapter 3 (Swa)

Bab 3 Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 3 (NTA)

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 3 + Jawapan (PL)

Modul Soalan A Kimia Tingkatan 4 Bab 3 + Jawapan (PA)

.

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 4 Bab 3 (GA) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 3 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 3 (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 4 Bab 3 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 3

.

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan 4 Bab 3 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 3 T4

Soalan + Jawapan : Kimia Bab 3

.

Nota Kimia Bab 3 (2)

Nota Kimia Bab 3 (Az)

Nota Kimia Bab 3 (4)

Nota Kimia Bab 3 (5) (dalam English)

……………………………………………………………………………………………….

Bab 4  Jadual Berkala

.

Nota Kimia Bab 4 (ZK)

Nota Ringkas Kimia Tingkatan 4 Bab 4 dan Bab 5 (NS) [2]

.

Jadual Berkala Unsur (Kimia T4 B4)

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 4

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 4 + Jawapan (PL)

Modul Soalan A Kimia Tingkatan 4 Bab 4 + Jawapan (PA)

.

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 4 Bab 4 (GA) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 4 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 4 (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 4 Bab 4 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 4

.

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan 4 Bab 4 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 4 T4

Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 4 + Jawapan (dalam English)

.

Nota Kimia Bab 4 (2)

Nota Kimia Bab 4 (3)

Nota Kimia Bab 4 (4) (dalam English)

.

Nota Kimia Bab 4 (Az)

Nota Kimia Bab 4 (JH)

Nota Kimia Bab 4 (7)

……………………………………………………………………………………………….

Bab 5  Ikatan Kimia

.

Nota Kimia Bab 5 (ZK)

Nota Ringkas Kimia Tingkatan 4 Bab 4 dan Bab 5 (NS) [2]

.

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 5 (Li)

Bab 5 Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 5 (NTA)

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 5 (1)

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 5 + Jawapan (PL)

Modul Soalan A Kimia Tingkatan 4 Bab 5 + Jawapan (PA)

.

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 4 Bab 5 (GA) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 5 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 5 (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 4 Bab 5 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 5

.

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan 4 Bab 5 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 5 T4

.

Nota Kimia Bab 5 (2)

Nota Kimia Bab 5 (3) (dalam English)

Nota Kimia Bab 5 (Az)

.

Nota Kimia Bab 5 (5)

Nota Kimia Bab 5 (far)

Nota Kimia Bab 5 (MFM)

Nota Kimia Bab 5 (8)

……………………………………………………………………………………………….

Bab 6  Asid, Bes Dan Garam

.

Nota Kimia Bab 6 (ZK)

Nota Ringkas Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (NS) [2]

.

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (1) (Ic)

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (2) (Ic)

.

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (3) (Ic).

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (4) (Ic)

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (5) (Ic)

.

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (6) (Ic)

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (7) (Ic)

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (8) (Ic)

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 6 + Jawapan (PL)

Modul Soalan A Kimia Tingkatan 4 Bab 6 + Jawapan (A) (PA)

Modul Soalan A Kimia Tingkatan 4 Bab 6 + Jawapan (B) (PA)

. 

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (GA) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 6

.

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 6, 7

Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 6 + Jawapan (dalam English)

.

Form 4 Chemistry Notes – Chapter 6 (1) (Ic)

Form 4 Chemistry Notes – Chapter 6 (2) (Ic)

Form 4 Chemistry Notes – Chapter 6 (3) (Ic)

.

Form 4 Chemistry Notes – Chapter 6 (4) (Ic)

Form 4 Chemistry Notes – Chapter 6 (5) (Ic)

Form 4 Chemistry Notes – Chapter 6 (6) (Ic)

.

Form 4 Chemistry Notes – Chapter 6 (8) (Ic)

Form 4 Chemistry Notes – Chapter 6 (9) (Ic)

.

Nilai PH (T4 B6.2) (Li)

Kekuatan Asid dan Alkali (T4 B6.3) (Li)

Kepekatan Larutan Akues (T4 B6.5) (Li)

Kepekatan Piawai (T4 B6.6) (Li)

. 

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (1)

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (2)

.

Nota Kimia Bab 6 (2)

Nota Kimia Bab 6 (3) (dalam English)

Nota Kimia Bab 6 (Az)

.

Nota Kimia Bab 6 (Li)

Nota Kimia Bab 6 (Az)

Nota Kimia Bab 6 (Az)

Nota Kimia Bab 6 (SMIUA)

.

Nota Kimia Bab 6 (9) (dalam English)

Nota Kimia Bab 6 (10) (dalam English)

Nota Kimia Bab 6 (far)

.

Nota Kimia Bab 6 (12)

Nota Kimia Bab 6 (13)

……………………………………………………………………………………………….

Bab 7  Kadar Tindak Balas

.

Nota Kimia Bab 7 (ZK)

Nota Ringkas Kimia Tingkatan 4 Bab 7 (NS) [2]

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 7 (Can) (dalam English)

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 7 + Jawapan (PL)

Modul Soalan A Kimia Tingkatan 4 Bab 7 + Jawapan (PA)

.

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 4 Bab 7 (GA) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 7 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 7 (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 4 Bab 7 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 7

.

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan 4 Bab 7 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 6, 7

Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 7 (MPC)

Jawapan Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 7 (MPC)

.

Nota Kimia Bab 7 (2)

Nota Kimia Bab 7 (3)

Nota Kimia Bab 7 (4) (dalam English)

……………………………………………………………………………………………….

Bab 8  Bahan Buatan Dalam Industri

.

Nota Kimia Bab 8 (ZK)

Nota Ringkas Kimia Tingkatan 4 Bab 8 (NS) [2]

.

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 8 (Ic)

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 8 (NTA)

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 8 + Jawapan (PL)

Modul Soalan A Kimia Tingkatan 4 Bab 8 + Jawapan (PA)

.

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 4 Bab 8 (GA) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 8 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 8 (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 4 Bab 8 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 8

.

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan 4 Bab 8 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 8 T4

.

Nota Kimia Bab 8 (2)

Nota Kimia Bab 8 (3)

Nota Kimia Bab 8 (4)

.

Nota Kimia Bab 8 (5) (dalam English)

Nota Kimia Bab 8 (MFM)

.

………………………………………………………………………………………

Latihan Soalan (Praktis) Kimia Tingkatan 4 + Jawapan :

.

Latihan Soalan (Praktis) Kimia Tingkatan 4 Bab 1

Latihan Soalan (Praktis) Kimia Tingkatan 4 Bab 2

Latihan Soalan (Praktis) Kimia Tingkatan 4 Bab 3

.

Latihan Soalan (Praktis) Kimia Tingkatan 4 Bab 4

Latihan Soalan (Praktis) Kimia Tingkatan 4 Bab 5

Latihan Soalan (Praktis) Kimia Tingkatan 4 Bab 6

.

Latihan Soalan (Praktis) Kimia Tingkatan 4 Bab 7

Latihan Soalan (Praktis) Kimia Tingkatan 4 Bab 8

Jawapan Latihan Soalan (Praktis) Kimia Tingkatan 4

.

………………………………………………………………………………………

Form 4 Chemistry Notes (AC 20) (dalam English)

.

………………………………………………………………………………………

Koleksi Modul Soalan Kimia (Chemistry) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM) :

.

.

………………………………………………………………………………………………….

Koleksi Nota, Modul, Latihan, Soalan Yang Lain :

.

.

Ringkasan Fakta Penting Kimia DLP SPM (dalam Bahasa Inggeris)

Kimia – Senarai Definisi

.

Kimia – Short Notes Form 4 Chemistry

Nota Kimia Tingkatan 4

SPM Chemistry Definition Form 4 dan Form 5

.

Soalan KBAT Kimia Tingkatan 4 (Stt)

.

Jawapan Eksperimen Kimia Tingkatan 4 dan 5 (18)

……………………………………………………………………………………………

.

………………………………………………………………………………………………..

.

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Modul Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

………………………………………………………………………………………

.

.

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

…………………………………………………………………………………

.

Write a Comment