You dont have javascript enabled! Please enable it!

→ → < Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2021, 2020, 2019 + Skema Jawapan (Semua Subjek) >

→ → < Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 >

.

→ → < Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ → < Koleksi Buku Teks Digital KSSR Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ → < Bahan-Bahan Rujukan Penting untuk SPM, PT3, STPM, MUET, Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

.

Nota Ringkas, Padat Kimia Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1-8)

.

.

→ → < Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2021, 2020, 2019 + Skema Jawapan (Semua Subjek) >

.

Nota Ringkas dan Padat Kimia Tingkatan 4 (Form 4 Chemistry) (SPM) (Bab 1 – Bab 8). Kertas 1, 2, 3. Soalan Struktur, Esei, Objektif.

KSSM. Modul. Dalam Bahasa Melayu (BM) dan Bahasa Inggeris (English). Bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.  Kimia Tingkatan 4 KSSM  Bab 1  Pengenalan Kepada Kimia  Bab 2  Jirim Dan Struktur Atom

Bab 3  Konsep Mol, Formula Dan Persamaan Kimia  Bab 4  Jadual Berkala  Bab 5  Ikatan Kimia  Bab 6  Asid, Bes Dan Garam  Bab 7  Kadar Tindak Balas  Bab 8  Bahan Buatan Dalam Industri

……………………………………………………………………………………………….

.

Nota Ringkas dan Padat Kimia KSSM Tingkatan 4 (Bab 1 – Bab 6) :

………………………………………………………………………………………

Bab 1  Pengenalan Kepada Kimia

.

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 1 (ZK) 

Form 4 Chemistry Notes – Chapter 1 (Ic)

.

.

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 1 (Swa) 

Form 4 Chemistry Notes – Chapter 1 (Swa)

.

Modul A Kimia Tingkatan 4 Bab 1 + Jawapan (PA)

.

Nota Kimia Bab 1 (CI)

Nota Kimia Bab 1 (CL)

Nota Kimia Bab 1 (3)

.

……………………………………………………………………………………………….

Bab 2  Jirim Dan Struktur Atom

.

Nota Kimia Bab 2 (ZK)

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 2 (Swa)

Form 4 Chemistry Notes – Chapter 2 (Swa)

.

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 2

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 2 (Ic)

Bab 2 Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 2 (NTA)

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 2 + Jawapan (PL)

Modul A Kimia Tingkatan 4 Bab 2 + Jawapan (PA)

.

Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 2 (MPH)

Jawapan Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 2 (MPH)

 

Nota Kimia Bab 2 (2)

Nota Kimia Bab 2 (3) (dalam English)

Nota Kimia Bab 2 (4)

.

Nota Kimia Bab 2 (Az)

Nota Kimia Bab 2 (6) (dalam English)

Nota Kimia Bab 2 (7)

.

……………………………………………………………………………………………….

Bab 3  Konsep Mol, Formula Dan Persamaan Kimia

.

Nota Kimia Bab 3 (ZK)

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 3 (Swa)

Form 4 Chemistry Notes – Chapter 3 (Swa)

Bab 3 Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 3 (NTA)

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 3 + Jawapan (PL)

Modul A Kimia Tingkatan 4 Bab 3 + Jawapan (PA)

.

Nota Kimia Bab 3 (2)

Nota Kimia Bab 3 (Az)

Nota Kimia Bab 3 (4)

.

Nota Kimia Bab 3 (5) (dalam English)

Soalan + Jawapan : Kimia Bab 3

.

……………………………………………………………………………………………….

Bab 4  Jadual Berkala

.

Nota Kimia Bab 4 (ZK)

Jadual Berkala Unsur (Kimia T4 B4)

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 4

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 4 + Jawapan (PL)

Modul A Kimia Tingkatan 4 Bab 4 + Jawapan (PA)

,

Nota Kimia Bab 4 (2)

Nota Kimia Bab 4 (3)

Nota Kimia Bab 4 (4) (dalam English)

.

Nota Kimia Bab 4 (Az)

Nota Kimia Bab 4 (JH)

Nota Kimia Bab 4 (7)

.

Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 4 + Jawapan (dalam English)

.

……………………………………………………………………………………………….

Bab 5  Ikatan Kimia

.

Nota Kimia Bab 5 (ZK)

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 5 (Li)

Bab 5 Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 5 (NTA)

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 5 (1)

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 5 + Jawapan (PL)

Modul A Kimia Tingkatan 4 Bab 5 + Jawapan (PA)

.

Nota Kimia Bab 5 (2)

Nota Kimia Bab 5 (3) (dalam English)

Nota Kimia Bab 5 (Az)

.

Nota Kimia Bab 5 (5)

Nota Kimia Bab 5 (far)

Nota Kimia Bab 5 (MFM)

Nota Kimia Bab 5 (8)

.

……………………………………………………………………………………………….

Bab 6  Asid, Bes Dan Garam

.

Nota Kimia Bab 6 (ZK)

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (1) (Ic)

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (2) (Ic)

.

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (3) (Ic).

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (4) (Ic)

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (5) (Ic)

.

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (6) (Ic)

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (7) (Ic)

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (8) (Ic)

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 6 + Jawapan (PL)

Modul A Kimia Tingkatan 4 Bab 6 + Jawapan (A) (PA)

Modul A Kimia Tingkatan 4 Bab 6 + Jawapan (B) (PA)

. 

Form 4 Chemistry Notes – Chapter 6 (1) (Ic)

Form 4 Chemistry Notes – Chapter 6 (2) (Ic)

Form 4 Chemistry Notes – Chapter 6 (3) (Ic)

.

Form 4 Chemistry Notes – Chapter 6 (4) (Ic)

Form 4 Chemistry Notes – Chapter 6 (5) (Ic)

Form 4 Chemistry Notes – Chapter 6 (6) (Ic)

.

Form 4 Chemistry Notes – Chapter 6 (8) (Ic)

Form 4 Chemistry Notes – Chapter 6 (9) (Ic)

.

Nilai PH (T4 B6.2) (Li)

Kekuatan Asid dan Alkali (T4 B6.3) (Li)

Kepekatan Larutan Akues (T4 B6.5) (Li)

Kepekatan Piawai (T4 B6.6) (Li)

. 

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (1)

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (2)

.

Nota Kimia Bab 6 (2)

Nota Kimia Bab 6 (3) (dalam English)

Nota Kimia Bab 6 (Az)

.

Nota Kimia Bab 6 (Li)

Nota Kimia Bab 6 (Az)

Nota Kimia Bab 6 (Az)

Nota Kimia Bab 6 (SMIUA)

.

Nota Kimia Bab 6 (9) (dalam English)

Nota Kimia Bab 6 (10) (dalam English)

Nota Kimia Bab 6 (far)

.

Nota Kimia Bab 6 (12)

Nota Kimia Bab 6 (13)

Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 6 + Jawapan (dalam English)

.

……………………………………………………………………………………………….

Bab 7  Kadar Tindak Balas

.

Nota Kimia Bab 7 (ZK)

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 7 (Can) (dalam English)

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 7 + Jawapan (PL)

Modul A Kimia Tingkatan 4 Bab 7 + Jawapan (PA)

.

Nota Kimia Bab 7 (2)

Nota Kimia Bab 7 (3)

Nota Kimia Bab 7 (4) (dalam English)

.

Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 7 (MPC)

Jawapan Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 7 (MPC)

……………………………………………………………………………………………….

Bab 8  Bahan Buatan Dalam Industri

.

Nota Kimia Bab 8 (ZK)

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 8 (Ic)

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 8 (NTA)

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 8 + Jawapan (PL)

Modul A Kimia Tingkatan 4 Bab 8 + Jawapan (PA)

.

Nota Kimia Bab 8 (2)

Nota Kimia Bab 8 (3)

Nota Kimia Bab 8 (4)

.

Nota Kimia Bab 8 (5) (dalam English)

Nota Kimia Bab 8 (MFM)

.

………………………………………………………………………………………

Latihan (Praktis) Kimia Tingkatan 4 + Jawapan :

.

Latihan (Praktis) Kimia Tingkatan 4 Bab 1

Latihan (Praktis) Kimia Tingkatan 4 Bab 2

Latihan (Praktis) Kimia Tingkatan 4 Bab 3

.

Latihan (Praktis) Kimia Tingkatan 4 Bab 4

Latihan (Praktis) Kimia Tingkatan 4 Bab 5

Latihan (Praktis) Kimia Tingkatan 4 Bab 6

.

Latihan (Praktis) Kimia Tingkatan 4 Bab 7

Latihan (Praktis) Kimia Tingkatan 4 Bab 8

Jawapan Latihan (Praktis) Kimia Tingkatan 4

.

………………………………………………………………………………………

Modul Kimia SPM, Tingkatan 4 dan 5 + Jawapan :

.

Modul (MIP) Kimia SPM, Tingkatan 4 dan 5 + Jawapan (dalam BM dan English) (Trg 21)

Modul Kimia Tingkatan 4 + Jawapan (TTV Per21) (dalam BM dan English)

.

Form 4 Chemistry Notes (AC 20) (dalam English)

Modul Program Pecutan Kimia SPM (21)

.

………………………………………………………………………………………

Modul Lengkap Kimia (Chemistry) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan :

.

.

………………………………………………………………………………………………….

Kimia KSSM Tingkatan 4 [V]

.

Bab 1  Pengenalan Kepada Kimia

Bab 2  Jirim dan Struktur Atom

Bab 3  Konsep Mol, Formula dan Persamaan Kimia

Bab 4  Jadual berkala Unsur

.

Bab 5  Ikatan Kimia

Bab 6  Asid, Bes dan Garam

Bab 7  Kadar Tindak balas

Bab 8  Bahan Buatan Dalam Industri

.

………………………………………………………………………………………

Koleksi Nota, Modul, Latihan, Soalan Yang Lain :

.

.

Ringkasan Fakta Penting Kimia DLP SPM (dalam Bahasa Inggeris)

Kimia – Senarai Definisi

.

Kimia – Short Notes Form 4 Chemistry

Nota Kimia Tingkatan 4

SPM Chemistry Definition Form 4 dan Form 5

.

Soalan KBAT Kimia Tingkatan 4 (Stt)

.

Jawapan Eksperimen Kimia Tingkatan 4 dan 5 (18)

……………………………………………………………………………………………

.

………………………………………………………………………………………………..

.

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Modul Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………

.

.

…………………………………………………………………………………………

.

★ untuk terima Soalan Peperiksaan, Jawapan, Tips, Ramalan, Nota, Latihan, Informasi …   .

★  Like dan Follow Facebook Kami :

.https://www.facebook.com/BumiGemilang2.

★  Join / Sertai Telegram Kami :

.https://telegram.me/bumigemilang

.

……………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………..

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

Untuk Rujukan SPM, Tingkatan 4 dan 5  (Soalan Peperiksaan, Nota, Jawapan, Latihan…) :

………………………………………………………………………………….

Komsas Bahasa Melayu : Antologi Tingkatan 4 dan 5 (Cerpen, Sajak, Pantun, Syair, Drama, Prosa Tradisional … ) :

Novel-Novel Bahasa Melayu Tingkatan 4 dan 5 :

English Forms 4 and 5 : Novel + Literature Component (Poem, Short Story, Drama … ) :

………………………………………………………………………………….

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

Terima Kasih kerana membaca post ini.

.baca Post-Post mengikut SUBJEK dan KATEGORI

…………………………………………………………………………………

.

Write a Comment

error: Alert: Content is protected !!