→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Contoh Karangan Pilihan Bahasa Melayu BM SPM 2023, Tingkatan 4, 5

.

→ → SPM 2023, Tingkatan 5 (Tahun 2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

→ → Modul Soalan 36 Subjek SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan (Format Baharu)

.

Nota Ringkas, Padat Kimia Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1-8)

.

.

Nota Ringkas dan Padat Kimia Tingkatan 4 (Form 4 Chemistry) (SPM) (Bab 1 – Bab 8). Kertas 1, 2, 3. Soalan Struktur, Esei, Objektif.

KSSM. Modul. Dalam Bahasa Melayu (BM) dan Bahasa Inggeris (English). Bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.  Kimia Tingkatan 4 KSSM  Bab 1  Pengenalan Kepada Kimia  Bab 2  Jirim Dan Struktur Atom

Bab 3  Konsep Mol, Formula Dan Persamaan Kimia  Bab 4  Jadual Berkala  Bab 5  Ikatan Kimia  Bab 6  Asid, Bes Dan Garam  Bab 7  Kadar Tindak Balas  Bab 8  Bahan Buatan Dalam Industri

.

………………………………………………………………………………………

Nota Ringkas dan Padat Kimia KSSM Tingkatan 4 (Bab 1 – Bab 6) :

………………………………………………………………………………………

Bab 1  Pengenalan Kepada Kimia

.

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 1 (ZK) 

Form 4 Chemistry Notes – Chapter 1 (Ic)

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 1 (Swa) 

Form 4 Chemistry Notes – Chapter 1 (Swa)

.

Modul Soalan A Kimia Tingkatan 4 Bab 1 + Jawapan (PA)

.

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 4 Bab 1 dan Bab 2 (GA) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 1 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 1 (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 4 Bab 1 dan Bab 2 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 1, 2

.

Nota Kimia Bab 1 (CI)

Nota Kimia Bab 1 (CL)

Nota Kimia Bab 1 (3)

……………………………………………………………………………………………….

Bab 2  Jirim Dan Struktur Atom

.

Nota Kimia Bab 2 (ZK)

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 2 (Swa)

Form 4 Chemistry Notes – Chapter 2 (Swa)

.

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 2

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 2 (Ic)

Bab 2 Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 2 (NTA)

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 2 + Jawapan (PL)

Modul Soalan A Kimia Tingkatan 4 Bab 2 + Jawapan (PA)

.

Nota, Soalan, Jawapan Modul DLP Kimia Tingkatan 4 Bab 2 (F) (Mel) [1]

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 4 Bab 1 dan Bab 2 (GA) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 2 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 2 (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 4 Bab 1 dan Bab 2 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 1, 2

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan 4 Bab 2 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 2 T4

.

Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 2 (MPH)

Jawapan Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 2 (MPH)

.

Nota Kimia Bab 2 (2)

Nota Kimia Bab 2 (3) (dalam English)

Nota Kimia Bab 2 (4)

.

Nota Kimia Bab 2 (Az)

Nota Kimia Bab 2 (6) (dalam English)

Nota Kimia Bab 2 (7)

……………………………………………………………………………………………….

Bab 3  Konsep Mol, Formula Dan Persamaan Kimia

.

Nota Kimia Bab 3 (ZK)

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 3 (Swa)

Form 4 Chemistry Notes – Chapter 3 (Swa)

Bab 3 Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 3 (NTA)

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 3 + Jawapan (PL)

Modul Soalan A Kimia Tingkatan 4 Bab 3 + Jawapan (PA)

.

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 4 Bab 3 (GA) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 3 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 3 (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 4 Bab 3 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 3

.

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan 4 Bab 3 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 3 T4

Soalan + Jawapan : Kimia Bab 3

.

Nota Kimia Bab 3 (2)

Nota Kimia Bab 3 (Az)

Nota Kimia Bab 3 (4)

Nota Kimia Bab 3 (5) (dalam English)

……………………………………………………………………………………………….

Bab 4  Jadual Berkala

.

Nota Kimia Bab 4 (ZK)

Jadual Berkala Unsur (Kimia T4 B4)

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 4

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 4 + Jawapan (PL)

Modul Soalan A Kimia Tingkatan 4 Bab 4 + Jawapan (PA)

.

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 4 Bab 4 (GA) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 4 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 4 (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 4 Bab 4 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 4

.

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan 4 Bab 4 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 4 T4

Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 4 + Jawapan (dalam English)

.

Nota Kimia Bab 4 (2)

Nota Kimia Bab 4 (3)

Nota Kimia Bab 4 (4) (dalam English)

.

Nota Kimia Bab 4 (Az)

Nota Kimia Bab 4 (JH)

Nota Kimia Bab 4 (7)

……………………………………………………………………………………………….

Bab 5  Ikatan Kimia

.

Nota Kimia Bab 5 (ZK)

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 5 (Li)

Bab 5 Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 5 (NTA)

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 5 (1)

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 5 + Jawapan (PL)

Modul Soalan A Kimia Tingkatan 4 Bab 5 + Jawapan (PA)

.

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 4 Bab 5 (GA) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 5 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 5 (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 4 Bab 5 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 5

.

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan 4 Bab 5 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 5 T4

.

Nota Kimia Bab 5 (2)

Nota Kimia Bab 5 (3) (dalam English)

Nota Kimia Bab 5 (Az)

.

Nota Kimia Bab 5 (5)

Nota Kimia Bab 5 (far)

Nota Kimia Bab 5 (MFM)

Nota Kimia Bab 5 (8)

……………………………………………………………………………………………….

Bab 6  Asid, Bes Dan Garam

.

Nota Kimia Bab 6 (ZK)

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (1) (Ic)

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (2) (Ic)

.

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (3) (Ic).

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (4) (Ic)

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (5) (Ic)

.

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (6) (Ic)

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (7) (Ic)

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (8) (Ic)

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 6 + Jawapan (PL)

Modul Soalan A Kimia Tingkatan 4 Bab 6 + Jawapan (A) (PA)

Modul Soalan A Kimia Tingkatan 4 Bab 6 + Jawapan (B) (PA)

. 

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (GA) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 6

.

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 6, 7

Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 6 + Jawapan (dalam English)

.

Form 4 Chemistry Notes – Chapter 6 (1) (Ic)

Form 4 Chemistry Notes – Chapter 6 (2) (Ic)

Form 4 Chemistry Notes – Chapter 6 (3) (Ic)

.

Form 4 Chemistry Notes – Chapter 6 (4) (Ic)

Form 4 Chemistry Notes – Chapter 6 (5) (Ic)

Form 4 Chemistry Notes – Chapter 6 (6) (Ic)

.

Form 4 Chemistry Notes – Chapter 6 (8) (Ic)

Form 4 Chemistry Notes – Chapter 6 (9) (Ic)

.

Nilai PH (T4 B6.2) (Li)

Kekuatan Asid dan Alkali (T4 B6.3) (Li)

Kepekatan Larutan Akues (T4 B6.5) (Li)

Kepekatan Piawai (T4 B6.6) (Li)

. 

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (1)

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (2)

.

Nota Kimia Bab 6 (2)

Nota Kimia Bab 6 (3) (dalam English)

Nota Kimia Bab 6 (Az)

.

Nota Kimia Bab 6 (Li)

Nota Kimia Bab 6 (Az)

Nota Kimia Bab 6 (Az)

Nota Kimia Bab 6 (SMIUA)

.

Nota Kimia Bab 6 (9) (dalam English)

Nota Kimia Bab 6 (10) (dalam English)

Nota Kimia Bab 6 (far)

.

Nota Kimia Bab 6 (12)

Nota Kimia Bab 6 (13)

……………………………………………………………………………………………….

Bab 7  Kadar Tindak Balas

.

Nota Kimia Bab 7 (ZK)

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 7 (Can) (dalam English)

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 7 + Jawapan (PL)

Modul Soalan A Kimia Tingkatan 4 Bab 7 + Jawapan (PA)

.

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 4 Bab 7 (GA) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 7 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 7 (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 4 Bab 7 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 7

.

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan 4 Bab 7 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 6, 7

Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 7 (MPC)

Jawapan Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 7 (MPC)

.

Nota Kimia Bab 7 (2)

Nota Kimia Bab 7 (3)

Nota Kimia Bab 7 (4) (dalam English)

……………………………………………………………………………………………….

Bab 8  Bahan Buatan Dalam Industri

.

Nota Kimia Bab 8 (ZK)

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 8 (Ic)

Nota Kimia Tingkatan 4 Bab 8 (NTA)

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 8 + Jawapan (PL)

Modul Soalan A Kimia Tingkatan 4 Bab 8 + Jawapan (PA)

.

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 4 Bab 8 (GA) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 8 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 8 (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 4 Bab 8 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 8

.

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan 4 Bab 8 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 8 T4

.

Nota Kimia Bab 8 (2)

Nota Kimia Bab 8 (3)

Nota Kimia Bab 8 (4)

.

Nota Kimia Bab 8 (5) (dalam English)

Nota Kimia Bab 8 (MFM)

.

………………………………………………………………………………………

Latihan Soalan (Praktis) Kimia Tingkatan 4 + Jawapan :

.

Latihan Soalan (Praktis) Kimia Tingkatan 4 Bab 1

Latihan Soalan (Praktis) Kimia Tingkatan 4 Bab 2

Latihan Soalan (Praktis) Kimia Tingkatan 4 Bab 3

.

Latihan Soalan (Praktis) Kimia Tingkatan 4 Bab 4

Latihan Soalan (Praktis) Kimia Tingkatan 4 Bab 5

Latihan Soalan (Praktis) Kimia Tingkatan 4 Bab 6

.

Latihan Soalan (Praktis) Kimia Tingkatan 4 Bab 7

Latihan Soalan (Praktis) Kimia Tingkatan 4 Bab 8

Jawapan Latihan Soalan (Praktis) Kimia Tingkatan 4

.

………………………………………………………………………………………

Form 4 Chemistry Notes (AC 20) (dalam English)

.

………………………………………………………………………………………

Koleksi Modul Soalan Kimia (Chemistry) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM) :

.

.

………………………………………………………………………………………………….

Kimia KSSM Tingkatan 4 [V]

.

Bab 1  Pengenalan Kepada Kimia

Bab 2  Jirim dan Struktur Atom

Bab 3  Konsep Mol, Formula dan Persamaan Kimia

Bab 4  Jadual berkala Unsur

.

Bab 5  Ikatan Kimia

Bab 6  Asid, Bes dan Garam

Bab 7  Kadar Tindak balas

Bab 8  Bahan Buatan Dalam Industri

.

………………………………………………………………………………………

Koleksi Nota, Modul, Latihan, Soalan Yang Lain :

.

.

Ringkasan Fakta Penting Kimia DLP SPM (dalam Bahasa Inggeris)

Kimia – Senarai Definisi

.

Kimia – Short Notes Form 4 Chemistry

Nota Kimia Tingkatan 4

SPM Chemistry Definition Form 4 dan Form 5

.

Soalan KBAT Kimia Tingkatan 4 (Stt)

.

Jawapan Eksperimen Kimia Tingkatan 4 dan 5 (18)

……………………………………………………………………………………………

.

………………………………………………………………………………………………..

.

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Modul Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

………………………………………………………………………………………

.

.

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

…………………………………………………………………………………

.

Write a Comment

error: Alert: Content is protected !!