You dont have javascript enabled! Please enable it! Koleksi Soalan, Latihan, Nota Kimia Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan - Bumi Gemilang

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Bab dan Topik

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → SPM 2023, Tingkatan 5 (Tahun 2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Kimia Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan

.

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota, Modul Kimia Tingkatan 5 (SPM) + Skema Jawapan. Form 5 Chemistry. Kertas 1, 2. KSSM. Soalan Struktur, Esei, Objektif. KBAT.

Bahan Rujukan, Persediaan, Ulang Kaji, Soalan Pentaksiran Sumatif dan Formatif untuk : Peperiksaan, Ujian, Peperiksaan Pertengahan Tahun, Peperiksaan Percubaan SPM.

………………………………………………………………………………………………….

Nota Ringkas dan Padat Kimia Tingkatan 5 :

.

.

.

………………………………………………………………………………………..

Bab 1  Keseimbangan Redoks

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 5 Bab 1 + Jawapan (N)

.

.

Modul Soalan A+ Kimia Tingkatan 5 Bab 1 + Jawapan (PA)

.

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 5 Bab 1 (GA) (Sab) [1]

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 5 Bab 1 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 1

.

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan5 Bab 1 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 1 T5

.

Soalan Kimia Tingkatan 5 Bab 1 (MPH)

Jawapan Soalan Kimia Tingkatan 5 Bab 1 (MPH)

………………………………………………………………………………………..

Bab 2  Sebatian Karbon

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 5 Bab 2 + Jawapan (N)

Modul Soalan A+ Kimia Tingkatan 5 Bab 2 + Jawapan (PA)

.

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 5 Bab 2 (GA) (Sab) [1]

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 5 Bab 2 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 2

.

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan5 Bab 2 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 2 T5

.

Modul Modul Soalan Kimia Tingkatan 5 Bab 2 + Jawapan (16)

Jawapan Modul Modul Soalan Kimia Tingkatan 5 Bab 2 + Jawapan (16)

………………………………………………………………………………………..

Bab 3  Termokimia

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 5 Bab 3 + Jawapan (N)

Modul Soalan A+ Kimia Tingkatan 5 Bab 3 + Jawapan (PA)

.

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 5 Bab 3 (GA) (Sab) [1]

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 5 Bab 3 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 3

.

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan5 Bab 3 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 3 T5

………………………………………………………………………………………..

Bab 4  Polimer

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 5 Bab 4 + Jawapan (N)

Modul Soalan A+ Kimia Tingkatan 5 Bab 4 + Jawapan (PA)

.

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 5 Bab 4 (GA) (Sab) [1]

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 5 Bab 4 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 4

.

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan5 Bab 4 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 4 T5

………………………………………………………………………………………..

Bab 5  Kimia Konsumer Dan Industri

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 5 Bab 5 + Jawapan (N)

Modul Soalan A+ Kimia Tingkatan 5 Bab 5 + Jawapan (PA)

.

Nota, Soalan, Jawapan Modul DLP Kimia Tingkatan 5 Bab 5 (F) (Mel) [1]

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 5 Bab 5 (GA) (Sab) [1]

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 5 Bab 5 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 5

.

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan5 Bab 5 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 5 T5

.

…………………………………………………………………………………………….

Latihan Soalan (Praktis) Kimia Tingkatan 5 + Jawapan :

.

Latihan Soalan (Praktis) Kimia Tingkatan 5 Bab 1

Latihan Soalan (Praktis) Kimia Tingkatan 5 Bab 2

Latihan Soalan (Praktis) Kimia Tingkatan 5 Bab 3

.

Latihan Soalan (Praktis) Kimia Tingkatan 5 Bab 4

Latihan Soalan (Praktis) Kimia Tingkatan 5 Bab 5

Jawapan Latihan Soalan (Praktis) Kimia Tingkatan 5

.

…………………………………………………………………………………………..

Koleksi Soalan Percubaan Kimia Kertas 1 SPM + Jawapan [3]

Koleksi Soalan Percubaan Kimia Kertas 1 SPM + Jawapan [3] [2]

Koleksi Soalan Percubaan Kimia Kertas 1 SPM + Jawapan [2]

Koleksi Soalan Percubaan Kimia Kertas 1 SPM + Jawapan [1]

.

…………………………………………………………………………………………..

Kertas Model Soalan Kimia SPM (Sab) [1]

.

Kertas Model Soalan Kimia SPM Set 1 (Sab) [1]

Skema Jawapan Set 1

.

Kertas Model Soalan Kimia SPM Set 1 Kertas 1 (Sab) [1]

Skema Jawapan Set 1 Kertas 1

.

Kertas Model Soalan Kimia SPM Set 1 Kertas 2 (Sab) [1]

Skema Jawapan Set 1 Kertas 2

.

Kertas Model Soalan Kimia SPM Set 2 Kertas 1 (Sab) [1]

Skema Jawapan Set 2 Kertas 1

.

Kertas Model Soalan Kimia SPM Set 2 Kertas 2 (Sab) [1]

Skema Jawapan Set 2 Kertas 2

.

……………………………………………………………………………………….

Modul, Bahan Bengkel dan Teknik Menjawab

.

Bahan Bengkel dan Teknik Menjawab Kertas 2 Kimia SPM [3]

Modul Kecemerlangan Kimia SPM + Skema Jawapan (Set 1) [4]

Modul Kecemerlangan Kimia SPM + Skema Jawapan (Set 2) [4]

Bahan Bengkel Pecutan Kimia SPM [3]

……………………………………………………………………………………….

Latihan Soalan Kertas 1 Kimia SPM (Disusun Mengikut Topik) (Tingkatan 5)

.

Tingkatan 5 (Form 5)

Kadar Tindak Balas [15 QUESTIONS] BM

https://quizizz.com/admin/quiz/5b73af0b020ee9001aa891be

Kuiz Pintas 1 Kadar Tindak Balas [10 QUESTIONS] BM

https://quizizz.com/admin/quiz/5c46bd57d2f2e8001aa994aa

Rate of Reaction [15 QUESTIONS] DLP

https://quizizz.com/admin/quiz/58da1cc08ee101ba1e3b0dcc

Sebatian Karbon [12 QUESTIONS] BM

https://quizizz.com/admin/quiz/5a79d90968cc71001f1d1f40

Carbon Compounds [25 QUESTIONS] DLP

https://quizizz.com/admin/quiz/5ea7ae19d4b00b001bd4dc88

Pengoksidaan dan Penurunan [15 QUESTIONS] BM

https://quizizz.com/admin/quiz/5ea3a9ab3be019001b086189

Oxidation and Reduction [18 QUESTIONS] DLP

https://quizizz.com/admin/quiz/5cc9b104a2a67e001a78fb08

Termokimia [6 QUESTIONS] BM

https://quizizz.com/admin/quiz/5defe3d7583783001cabcaec

Thermochemistry [21 QUESTIONS] DLP

https://quizizz.com/admin/quiz/5c9cce435ff6c3001e403c52

Bahan Kimia untuk Pengguna [18 QUESTIONS] BM

https://quizizz.com/admin/quiz/5ca1700680077f001a412e79

Chemical for Consumers [10 QUESTIONS] DLP

https://quizizz.com/admin/quiz/5df0a183f8a7b0001e6eb697

………………………………………………………………………………………

Latihan Soalan Kertas 1 Kimia SPM (Soalan Sebenar SPM + Soalan Percubaan)

.

SPM 2010 [50 Questions]

https://quizizz.com/admin/quiz/5b066f92791d1c001919b34b

SPM 2014 [5 Questions]

https://quizizz.com/admin/quiz/5aae1bede86027001973a24a

SPM 2017 [7 Questions]

https://quizizz.com/admin/quiz/5fb3df9bdff8bb001b19b31c

SPM 2018 [10 Questions]

https://quizizz.com/admin/quiz/5b8f362062294300194865ea

SPM 2019 [50 Questions]

https://quizizz.com/admin/quiz/5e7ffb5b6242f7001c56993f

———————————————————————————-

Percubaan 2017 – Kedah [16 Questions]

https://quizizz.com/admin/quiz/5b58e1c887bee2001a6334f4

Percubaan 2018 – Kedah + MRSM [41 Questions]

https://quizizz.com/admin/quiz/5bad94a662c04b00190632bd

Percubaan 2019 – Terengganu [51 Questions]

https://quizizz.com/admin/quiz/5dd4f3d0c32b58001b82ce7d

Percubaan 2019 – Negeri Sembilan [50 Questions]

https://quizizz.com/admin/quiz/5d960dd28abddf001c753543

Percubaan 2020 – Terengganu [50 Questions]

https://quizizz.com/admin/quiz/5faa70d669dea0001b08cc41

Percubaan 2020 – Perlis [50 Questions]

https://quizizz.com/admin/quiz/5fb0d29b89a643001f9e147a

………………………………………………………………………………………

Latihan Soalan Kimia Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan (1) :

.

.

.

.

…………………………………………………………………………………………

Latihan Soalan Online Kimia SPM + Jawapan :

.

…………………………………………………………………………………………

.

.

………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

…………………………………………………………………………………

.

Write a Comment