You dont have javascript enabled! Please enable it! Nota Ringkas, Padat Kimia Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1-5) - Bumi Gemilang

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Bab dan Topik

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → SPM 2023, Tingkatan 5 (Tahun 2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

Nota Ringkas, Padat Kimia Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1-5)

.

.

Nota Ringkas dan Padat Kimia Tingkatan 5 (Form 5 Chemistry) (SPM) (Bab 1 – Bab 5)Kertas 1, 2, 3. Soalan Struktur, Esei, Objektif.

KSSM. DLP. Modul. Dalam Bahasa Melayu (BM) dan Bahasa Inggeris (English). Bab 1, 2, 3, 4, 5. Kimia Tingkatan 5 KSSM.

Kimia Tingkatan 5 KSSM  Bab 1  Keseimbangan Redoks  Bab 2  Sebatian Karbon  Bab 3  Termokimia  Bab 4  Polimer  Bab 5  Kimia Konsumer Dan Industri

.

.

………………………………………………………………………………………

Nota Ringkas dan Padat Kimia KSSM Tingkatan 5 (Bab 1 – Bab 5) :

………………………………………………………………………………………..

Bab 1  Keseimbangan Redoks

.

Nota Kimia Bab 1 (ZK)

.

.

Nota Ringkas Kimia Tingkatan 5 Bab 1 (NS) [2]

Nota Kimia Tingkatan 5 Bab 1 (MP)

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 5 Bab 1 + Jawapan (N)

Modul Soalan A+ Kimia Tingkatan 5 Bab 1 + Jawapan (PA)

.

Nota Kimia Tingkatan 5 Bab 1 (Ic) (1)

Nota Kimia Tingkatan 5 Bab 1 (Ic) (2)

Nota Kimia Tingkatan 5 Bab 1 (Ic) (3)

.

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 5 Bab 1 (GA) (Sab) [1]

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 5 Bab 1 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 1

.

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan5 Bab 1 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 1 T5

.

Soalan Kimia Tingkatan 5 Bab 1 (MPH)

Jawapan Soalan Kimia Tingkatan 5 Bab 1 (MPH)

………………………………………………………………………………………..

Bab 2  Sebatian Karbon

.

Nota Kimia Bab 2 (ZK)

Nota Ringkas Kimia Tingkatan 5 Bab 2 (NS) [2]

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 5 Bab 2 + Jawapan (N)

Modul Soalan A+ Kimia Tingkatan 5 Bab 2 + Jawapan (PA)

.

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 5 Bab 2 (GA) (Sab) [1]

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 5 Bab 2 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 2

.

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan5 Bab 2 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 2 T5

.

Modul Modul Soalan Kimia Tingkatan 5 Bab 2 + Jawapan (16)

Jawapan Modul Modul Soalan Kimia Tingkatan 5 Bab 2 + Jawapan (16)

.

Alkana – Formula Am (Nei)

Alkena – Formula Am (Nei)

Alkuna – Formula Am (Nei)

………………………………………………………………………………………..

Bab 3  Termokimia

.

Nota Kimia Bab 3 (ZK)

Nota Ringkas Kimia Tingkatan 5 Bab 3 (NS) [2]

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 5 Bab 3 + Jawapan (N)

Modul Soalan A+ Kimia Tingkatan 5 Bab 3 + Jawapan (PA)

.

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 5 Bab 3 (GA) (Sab) [1]

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 5 Bab 3 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 3

.

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan5 Bab 3 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 3 T5

………………………………………………………………………………………..

Bab 4  Polimer

.

Nota Kimia Bab 4 (ZK)

Nota Ringkas Kimia Tingkatan 5 Bab 4 (NS) [2]

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 5 Bab 4 + Jawapan (N)

Modul Soalan A+ Kimia Tingkatan 5 Bab 4 + Jawapan (PA)

.

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 5 Bab 4 (GA) (Sab) [1]

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 5 Bab 4 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 4

.

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan5 Bab 4 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 4 T5

………………………………………………………………………………………..

Bab 5  Kimia Konsumer Dan Industri

.

Nota Kimia Bab 5 (ZK)

Nota Ringkas Kimia Tingkatan 5 Bab 5 (NS) [2]

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 5 Bab 5 + Jawapan (N)

Modul Soalan A+ Kimia Tingkatan 5 Bab 5 + Jawapan (PA)

.

Nota, Soalan, Jawapan Modul DLP Kimia Tingkatan 5 Bab 5 (F) (Mel) [1]

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 5 Bab 5 (GA) (Sab) [1]

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 5 Bab 5 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 5

.

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan5 Bab 5 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 5 T5

…………………………………………………………………………………………….

Nota- Nota Yang Lain :

.

Bahan Bengkel dan Teknik Menjawab Kertas 2 Kimia SPM [3]

Modul Kecemerlangan Kimia SPM + Skema Jawapan (Set 1) [4]

Modul Kecemerlangan Kimia SPM + Skema Jawapan (Set 2) [4]

Bahan Bengkel Pecutan Kimia SPM [3]

.

Chemistry Definition

Colours In Chemistry

Formula Kimia

Important Diagrams In SPM Chemistry Experiments

.

…………………………………………………………………………………………….

Item / Soalan Contoh Kimia (Chemistry) SPM Format Baharu Mulai SPM 2021 :

.

………………………………………………………………………………………

Latihan Soalan (Praktis) Kimia Tingkatan 5 + Jawapan :

.

Latihan Soalan (Praktis) Kimia Tingkatan 5 Bab 1

Latihan Soalan (Praktis) Kimia Tingkatan 5 Bab 2

Latihan Soalan (Praktis) Kimia Tingkatan 5 Bab 3

.

Latihan Soalan (Praktis) Kimia Tingkatan 5 Bab 4

Latihan Soalan (Praktis) Kimia Tingkatan 5 Bab 5

Jawapan Latihan Soalan (Praktis) Kimia Tingkatan 5

.

………………………………………………………………………………………

Form 4 Chemistry Notes (AC) [0] (dalam English)

.

………………………………………………………………………………………

Koleksi Modul Soalan Kimia (Chemistry) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM) :

.

.

………………………………………………………………………………………………….

Kimia KSSM Tingkatan 5 [V]

.

Bab 1  Keseimbangan Redoks

Bab 2  Sebatian Karbon

Bab 3  Termokimia

Bab 4  Polimer

Bab 5  Kimia Konsumer Dan Industri

…………………………………………………………………………………………..

Koleksi Nota, Modul, Latihan, Soalan Yang Lain :

.

.

Ringkasan Fakta Penting Kimia DLP SPM (dalam Bahasa Inggeris)

Kimia – Senarai Definisi

.

SPM Chemistry Definition Form 4 dan Form 5

Jawapan Eksperimen Kimia Tingkatan 4 dan 5 (18)

………………………………………………………………………………

.

………………………………………………………………………………………………..

.

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Modul Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

………………………………………………………………………………………

.

.

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

…………………………………………………………………………………

.

Write a Comment