→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2022, 2021, 2020 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 3 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 6 + Skema Jawapan

.

→ → Modul Soalan 36 Subjek SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan (Format Baharu)

.

→ → Contoh Karangan Pilihan Bahasa Melayu BM SPM, Tingkatan 4, 5

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital KSSR Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → → ★ Join / Follow Facebook dan Telegram Blog Ini

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sains Tingkatan 4 + Jawapan

.

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota, Modul Sains Tingkatan 4 + Jawapan.

KSSM. DLP. Modul. KBAT. Bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sains Tingkatan 4 KSSM. Bab 1 Langkah Keselamatan Di Dalam Makmal Bab 2 Bantuan Kecemasan Bab 3 Teknik Mengukur Parameter Kesihatan Badan Bab 4 Teknologi Hijau Dalam Melestarikan Alam Bab 5 Genetik

Bab 6 Sokongan, Pergerakan Dan Pertumbuhan Bab 7 Koordinasi Badan Bab 8 Unsur Dan Bahan Bab 9 Kimia Industri Bab 10 Kimia Dalam Perubatan Dan Kesihatan Bab 11 Daya Dan Gerakan Bab 12 Tenaga Nuklear

………………………………………………………………………………………………….

.

Nota Ringkas dan Padat Sains Tingkatan 4 (dalam BM dan English) :

.

.

………………………………………………………………………………………

Bab 1 Langkah Keselamatan Di Dalam Makmal 

.

.

.

Modul Soalan DLP Sains Tingkatan 4 Bab 1 + Jawapan (F) (Mel) [1]

Skema Jawapan Bab 1 T4

.

Modul Soalan T2V Sains Tingkatan 4 Bab 1 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 1 T4

.

Modul Sains Bab 1 + Jawapan

…………………………………………………………………………………………..

Bab 2 Bantuan Kecemasan

.

Modul Soalan DLP Sains Tingkatan 4 Bab 2 + Jawapan (F) (Mel) [1]

Modul Soalan T2V Sains Tingkatan 4 Bab 2 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 2 T4

.

Modul Sains Bab 2 + Jawapan

…………………………………………………………………………………………..

Bab 3 Teknik Mengukur Parameter Kesihatan Badan

.

Modul Soalan DLP Sains Tingkatan 4 Bab 3 + Jawapan (F) (Mel) [1]

Modul Soalan T2V Sains Tingkatan 4 Bab 3 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 3 T4

.

Modul Sains Bab 3 + Jawapan

…………………………………………………………………………………………..

Bab 4 Teknologi Hijau Dalam Melestarikan Alam

.

Modul Soalan DLP Sains Tingkatan 4 Bab 4 + Jawapan (F) (Mel) [1]

Modul Soalan T2V Sains Tingkatan 4 Bab 4 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 4 T4

.

Modul Sains Bab 4 + Jawapan

…………………………………………………………………………………………..

Bab 5 Genetik

.

Modul Soalan DLP Sains Tingkatan 4 Bab 5 + Jawapan (F) (Mel) [1]

Modul Soalan T2V Sains Tingkatan 4 Bab 5 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 5 T4

.

Modul Sains Bab 5 + Jawapan

…………………………………………………………………………………………..

Bab 6 Sokongan, Pergerakan Dan Pertumbuhan

.

Modul Soalan DLP Sains Tingkatan 4 Bab 6 + Jawapan (F) (Mel) [1]

Modul Soalan T2V Sains Tingkatan 4 Bab 6 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 6 T4

.

Modul Sains Bab 6 + Jawapan

…………………………………………………………………………………………

Bab 7 Koordinasi Badan

.

Modul Soalan DLP Sains Tingkatan 4 Bab 7 + Jawapan (F) (Mel) [1]

Modul Soalan T2V Sains Tingkatan 4 Bab 7 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 7 T4

.

Modul Sains Bab 7 + Jawapan

…………………………………………………………………………………………..

Bab 8 Unsur Dan Bahan

.

Modul Soalan DLP Sains Tingkatan 4 Bab 8 + Jawapan (F) (Mel) [1]

Modul Soalan T2V Sains Tingkatan 4 Bab 8 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 8 T4

.

Modul Sains Bab 8 + Jawapan

…………………………………………………………………………………………..

Bab 9 Kimia Industri

.

Modul Soalan DLP Sains Tingkatan 4 Bab 9 + Jawapan (F) (Mel) [1]

Modul Soalan T2V Sains Tingkatan 4 Bab 9 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 9 T4

.

Modul Sains Bab 9 + Jawapan

…………………………………………………………………………………………..

Bab 10 Kimia Dalam Perubatan Dan Kesihatan

.

Modul Soalan DLP Sains Tingkatan 4 Bab 10 + Jawapan (F) (Mel) [1]

Modul Soalan T2V Sains Tingkatan 4 Bab 10 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 10 T4

.

Modul Sains Bab 10 + Jawapan

…………………………………………………………………………………………..

Bab 11 Daya Dan Gerakan

.

Modul Soalan DLP Sains Tingkatan 4 Bab 11 + Jawapan (F) (Mel) [1]

Modul Soalan T2V Sains Tingkatan 4 Bab 11 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 11 T4

.

Modul Sains Bab 11 + Jawapan

…………………………………………………………………………………………..

Bab 12 Tenaga Nuklear

.

Modul Soalan DLP Sains Tingkatan 4 Bab 12 + Jawapan (F) (Mel) [1]

Modul Soalan T2V Sains Tingkatan 4 Bab 12 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 12 T4

.

Modul Sains Bab 12 + Jawapan

.

…………………………………………………………………………………………..

Modul Soalan Sains Tingkatan 4 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]

.

Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 1 (PTRS) (Sel) [1]

Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 2 (PTRS) (Sel) [1]

Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 3 (PTRS) (Sel) [1]

.

Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 4 (PTRS) (Sel) [1]

Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 5 (PTRS) (Sel) [1]

Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 6 (PTRS) (Sel) [1]

.

Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 7 (PTRS) (Sel) [1]

Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 8 (PTRS) (Sel) [1]

Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 9 (PTRS) (Sel) [1]

.

Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 10 (PTRS) (Sel) [1]

Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 11 (PTRS) (Sel) [1]

Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 12 (PTRS) (Sel) [1]

.

Skema Jawapan Tingkatan 4

.

………………………………………………………………………………………..

Modul Soalan Sains Tingkatan 4 + Jawapan (Me2) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 1 (Me2) (Sab) [1]

Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 2 (Me2) (Sab) [1]

Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 3 (Me2) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 4 (Me2) (Sab) [1]

Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 5 (Me2) (Sab) [1]

Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 6 (Me2) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 7 (Me2) (Sab) [1]

Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 8 (Me2) (Sab) [1]

Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 9 (Me2) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 10 (Me2) (Sab) [1]

Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 11 (Me2) (Sab) [1]

Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 12 (Me2) (Sab) [1]

.

………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Modul Soalan Sains SPM + Jawapan (Me3) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Sains SPM Kertas 1 (Set 1) (Me3) (Sab) [1]

Skema Jawapan Kertas 1 (Set 1)

.

Modul Soalan Sains SPM Kertas 2 (Set 1) (Me3) (Sab) [1]

Skema Jawapan Kertas 2 (Set 1) (a)

Skema Jawapan Kertas 2 (Set 1) (b)

.

Modul Soalan Sains SPM Kertas 1 (Set 2) (Me3) (Sab) [1]

Skema Jawapan Kertas 1 (Set 2)

.

Modul Soalan Sains SPM Kertas 2 (Set 2) (Me3) (Sab) [1]

Skema Jawapan Kertas 2 (Set 2)

.

……………………………………………………………………………………..

Latihan (Praktis) Sains Tingkatan 4 + Jawapan :

.

Latihan (Praktis) Sains Tingkatan 4 Bab 4

Latihan (Praktis) Sains Tingkatan 4 Bab 5

Latihan (Praktis) Sains Tingkatan 4 Bab 6

Jawapan Latihan (Praktis) Sains Tingkatan 4

.

…………………………………………………………………………………………..

Koleksi Modul Soalan Sains (Science) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (Kertas 1, 2) :

.

…………………………………………………………………………………………..

Latihan Soalan Sains / Science Tingkatan 4 + Jawapan (M) :

.

………………………………………………………………………………………

Soalan Ulang Kaji Sains Tingkatan 4 + Jawapan :

.

Soalan Ulang Kaji Sains Tingkatan 4 Bab 1 – 4 + Jawapan

Soalan Ulang Kaji Sains Tingkatan 4 Bab 5 – 8 + Jawapan

Soalan Ulang Kaji Sains Tingkatan 4 Bab 9 – 12 + Jawapan

.

………………………………………………………………………………………

Latihan Soalan Sains Tingkatan 4 + Jawapan (M) :

.

………………………………………………………………………………………….

.

Pentaksiran (Ujian Mac) Sains KSSM Tingkatan 4 (20)

Skema Jawapan Pentaksiran (Ujian Mac) Sains KSSM Tingkatan 4 (20)

.

Ujian Sains Tingkatan 4 (Bab 4 dan Bab 5)

Ujian Sains Tingkatan 4 (Bab 1 – Bab 5)

…………………………………………………………………………………………….

Sains (Science) Tingkatan 4 :

.

.

……………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

Latihan Soalan Online Sains Tingkatan 4 + Jawapan (Q)

.

 

.

…………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………..

.

★ untuk terima Soalan Peperiksaan, Jawapan, Tips, Ramalan, Nota, Latihan, Informasi …   .

★  Like dan Follow Facebook Kami :

https://www.facebook.com/BumiGemilang2.

★  Join / Sertai Telegram Kami :

https://telegram.me/bumigemilang

…………………………………………………………………………………..

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

Untuk Rujukan SPM, Tingkatan 4 dan 5  (Soalan Peperiksaan, Nota, Jawapan, Latihan…) :

………………………………………………………………………………….

Komsas Bahasa Melayu : Antologi Tingkatan 4 dan 5 (Cerpen, Sajak, Pantun, Syair, Drama, Prosa Tradisional … ) :

Novel-Novel Bahasa Melayu Tingkatan 4 dan 5 :

………………………………………………………………………………….

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

Terima Kasih kerana membaca post ini.

Baca Post-Post mengikut SUBJEK dan KATEGORI

…………………………………………………………………………………

.

Write a Comment

error: Alert: Content is protected !!