You dont have javascript enabled! Please enable it! Nota Ringkas, Padat Sains Tingkatan 4 (Bab 1-12) - Bumi Gemilang

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Bab dan Topik

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → SPM 2023, Tingkatan 5 (Tahun 2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

Nota Ringkas, Padat Sains Tingkatan 4 (Bab 1-12)

.

.

Nota Ringkas dan Padat Sains Tingkatan 4 (Form 4 Science) (SPM) (Bab 1 – Bab 12).Dalam Bahasa Melayu (BM) dan Bahasa Inggeris (English). Kertas 1, 2, 3.

KSSM. DLP. Modul. Bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sains Tingkatan 4 KSSM. Bab 1 Langkah Keselamatan Di Dalam Makmal Bab 2 Bantuan Kecemasan Bab 3 Teknik Mengukur Parameter Kesihatan Badan Bab 4 Teknologi Hijau Dalam Melestarikan Alam Bab 5 Genetik

Bab 6 Sokongan, Pergerakan Dan Pertumbuhan Bab 7 Koordinasi Badan Bab 8 Unsur Dan Bahan Bab 9 Kimia Industri Bab 10 Kimia Dalam Perubatan Dan Kesihatan Bab 11 Daya Dan Gerakan Bab 12 Tenaga Nuklear

………………………………………………………………………………………

.

Nota Ringkas dan Padat Sains Tingkatan 4 (KSSM) :

…………………………………………………………………………………………..

Bab 1 Langkah Keselamatan Di Dalam Makmal 

.

Nota Sains Bab 1 (1) (dalam BM dan English) (B)

Bab 1 Tingkatan 4 KSSM –  Langkah Keselamatan Di Dalam Makmal (2)

.

.

.

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 1 (TS)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 1 (ns)

.

Modul Soalan DLP Sains Tingkatan 4 Bab 1 + Jawapan (F) (Mel) [1]

Skema Jawapan Bab 1 T4

.

Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 1 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 1 (TTV2) (Prk) [2]

.

Bab 1 – Bab 4 Program Latihan Berterusan Sains Tingkatan 4 (PP) [3]

Skema Jawapan Bab 1 – Bab 4 T4 (PLB)

.

Modul Soalan T2V Sains Tingkatan 4 Bab 1 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 1 T4

.

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 1 (ZK)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 1 (Swa)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 1 (ell)

Form 4 Science Notes – Chapter 1 (Swa)

.

Nota Sains Bab 1 (3)

Nota Sains Bab 1 (4)

Nota Sains Bab 1 (5)

.

Modul Sains Bab 1 + Jawapan

…………………………………………………………………………………………..

Bab 2 Bantuan Kecemasan

.

Nota Sains Bab 2 (1) (dalam BM dan English) (B) 

Bab 2 Tingkatan 4 KSSM –  Bantuan Kecemasan (2)

.

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 2 (TS)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 2 (ns)

.

Modul Soalan DLP Sains Tingkatan 4 Bab 2 + Jawapan (F) (Mel) [1]

Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 2 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 2 (TTV2) (Prk) [2]

.

Bab 1 – Bab 4 Program Latihan Berterusan Sains Tingkatan 4 (PP) [3]

Skema Jawapan Bab 1 – Bab 4 T4 (PLB)

.

Modul Soalan T2V Sains Tingkatan 4 Bab 2 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 2 T4

.

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 2 (ZK)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 2 (Swa)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 2 (ell)

Form 4 Science Notes – Chapter 2 (Swa)

.

Nota Sains Bab 2 (3)

Nota Sains Bab 2 (4)

.

Modul Sains Bab 2 + Jawapan

…………………………………………………………………………………………..

Bab 3 Teknik Mengukur Parameter Kesihatan Badan

.

Nota Sains Bab 3 (1) (dalam BM dan English) (B)

Bab 3 Tingkatan 4 KSSM –  Teknik Mengukur Parameter Kesihatan Badan (2)

.

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 3 (TS)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 3 (ns)

.

Modul Soalan DLP Sains Tingkatan 4 Bab 3 + Jawapan (F) (Mel) [1]

Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 3 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 3 (TTV2) (Prk) [2]

.

Bab 1 – Bab 4 Program Latihan Berterusan Sains Tingkatan 4 (PP) [3]

Skema Jawapan Bab 1 – Bab 4 T4 (PLB)

.

Modul Soalan T2V Sains Tingkatan 4 Bab 3 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 3 T4

.

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 3 (ZK)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 3 (Swa)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 3 (ell)

Form 4 Science Notes – Chapter 3 (Swa)

.

Nota Sains Bab 3 (3)

Nota Sains Bab 3 (4)

.

Modul Sains Bab 3 + Jawapan

…………………………………………………………………………………………..

Bab 4 Teknologi Hijau Dalam Melestarikan Alam

.

Nota Sains Bab 4 (1) (dalam BM dan English) (B) 

Bab 4 Tingkatan 4 KSSM –  (Teknologi Hijau Dalam Melestarikan Alam) (2)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 4 (TS)

.

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 4 (ZK)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 4 (Swa)

.

Modul Soalan DLP Sains Tingkatan 4 Bab 4 + Jawapan (F) (Mel) [1]

Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 4 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 4 (TTV2) (Prk) [2]

.

Bab 1 – Bab 4 Program Latihan Berterusan Sains Tingkatan 4 (PP) [3]

Skema Jawapan Bab 1 – Bab 4 T4 (PLB)

.

Modul Soalan T2V Sains Tingkatan 4 Bab 4 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 4 T4

.

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 4 (ell)

Form 4 Science Notes – Chapter 4 (Swa)

.

Nota Sains Bab 4 (3)

Nota Sains Bab 4 (4)

.

Modul Sains Bab 4 + Jawapan

…………………………………………………………………………………………..

Bab 5 Genetik

.

Nota Sains Bab 5 (1) (dalam BM dan English) (B) 

Bab 5 Tingkatan 4 KSSM –  Genetik (2)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 5 (TS)

.

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 5 (ZK)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 5 (Swa)

.

Modul Soalan DLP Sains Tingkatan 4 Bab 5 + Jawapan (F) (Mel) [1]

Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 5 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 5 (TTV2) (Prk) [2]

.

Bab 5 Program Latihan Berterusan Sains Tingkatan 4 (PP) [3]

Skema Jawapan Bab 5 T4 (PLB)

.

Modul Soalan T2V Sains Tingkatan 4 Bab 5 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 5 T4

.

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 5 (ell)

Form 4 Science Notes – Chapter 5 (Swa)

.

Nota Sains Bab 5 (3)

Nota Sains Bab 5 (4)

.

Modul Sains Bab 5 + Jawapan

…………………………………………………………………………………………..

Bab 6 Sokongan, Pergerakan Dan Pertumbuhan

.

Nota Sains Bab 6 (1) (dalam BM dan English)(B)

Bab 6 Tingkatan 4 KSSM –  Sokongan Dan Pergerakan (2)

.

Bab 6 Tingkatan 4 KSSM –  Sokongan, Pergerakan & Pertumbuhan (3)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 6 (TS)

.

Modul Soalan DLP Sains Tingkatan 4 Bab 6 + Jawapan (F) (Mel) [1]

Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 6 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 6 (TTV2) (Prk) [2]

.

Bab 6 Program Latihan Berterusan Sains Tingkatan 4 (PP) [3]

Skema Jawapan Bab 6 T4 (PLB)

.

Modul Soalan T2V Sains Tingkatan 4 Bab 6 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 6 T4

.

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 6 (ZK)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 6 (Swa)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 6 (ell)

Form 4 Science Notes – Chapter 6 (Swa)

.

Nota Sains Bab 6 (4)

Nota Sains Bab 6 (5)

Nota Sains Bab 6 (6)

.

Modul Sains Bab 6 + Jawapan

…………………………………………………………………………………………

Bab 7 Koordinasi Badan

.

Nota Sains Bab 7 (1) (dalam BM dan English (B)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 7 (TS)

.

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 7 (ZK)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 7 (Swa)

.

Modul Soalan DLP Sains Tingkatan 4 Bab 7 + Jawapan (F) (Mel) [1]

Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 7 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 7 (TTV2) (Prk) [2]

.

Bab 7 Program Latihan Berterusan Sains Tingkatan 4 (PP) [3]

Skema Jawapan Bab 7 T4 (PLB)

.

Modul Soalan T2V Sains Tingkatan 4 Bab 7 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 7 T4

.

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 7 (ell)

Form 4 Science Notes – Chapter 7 (Swa)

.

Nota Sains Bab 7 (2)

Nota Sains Bab 7 (3)

Nota Sains Bab 7 (4)

.

Modul Sains Bab 7 + Jawapan

…………………………………………………………………………………………..

Bab 8 Unsur Dan Bahan

.

Nota Sains Bab 8 (1) (dalam BM dan English) (B)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 8 (TS)

.

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 8 (ZK)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 8 (Swa)

.

Modul Soalan DLP Sains Tingkatan 4 Bab 8 + Jawapan (F) (Mel) [1]

Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 8 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 8 (TTV2) (Prk) [2]

.

Bab 8 Program Latihan Berterusan Sains Tingkatan 4 (PP) [3]

Skema Jawapan Bab 8 T4 (PLB)

.

Modul Soalan T2V Sains Tingkatan 4 Bab 8 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 8 T4

.

Form 4 Science Notes – Chapter 8 (Swa)

Nota Sains Bab 8 (ell)

Nota Sains Bab 8 (2)

.

Nota Sains Bab 8 (3)

Nota Sains Bab 8 (4)

.

Modul Sains Bab 8 + Jawapan

…………………………………………………………………………………………..

Bab 9 Kimia Industri

.

Nota Sains Bab 9 (1) (dalam BM dan English) (B)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 9 (TS)

.

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 9 (ZK)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 9 (Swa)

.

Modul Soalan DLP Sains Tingkatan 4 Bab 9 + Jawapan (F) (Mel) [1]

Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 9 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 9 (TTV2) (Prk) [2]

.

Bab 9 Program Latihan Berterusan Sains Tingkatan 4 (PP) [3]

Skema Jawapan Bab 9 T4 (PLB)

.

Modul Soalan T2V Sains Tingkatan 4 Bab 9 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 9 T4

.

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 9 (ell)

Form 4 Science Notes – Chapter 9 (Swa)

.

Nota Sains Bab 9 (2)

Nota Sains Bab 9 (3)

Nota Sains Bab 9 (4)

Nota Sains Bab 9 (5)

.

Modul Sains Bab 9 + Jawapan

…………………………………………………………………………………………..

Bab 10 Kimia Dalam Perubatan Dan Kesihatan

.

Nota Sains Bab 10 (1) (dalam BM dan English) (B)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 10 (TS)

.

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 10 (ZK)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 10 (Swa)

.

Modul Soalan DLP Sains Tingkatan 4 Bab 10 + Jawapan (F) (Mel) [1]

Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 10 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 10 (TTV2) (Prk) [2]

.

Bab 10 Program Latihan Berterusan Sains Tingkatan 4 (PP) [3]

Skema Jawapan Bab 10 T4 (PLB)

.

Modul Soalan T2V Sains Tingkatan 4 Bab 10 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 10 T4

.

Form 4 Science Notes – Chapter 10 (Swa)

Nota Sains Bab 10 (2)

Nota Sains Bab 10 (3)

Nota Sains Bab 10 (4)

.

Modul Sains Bab 10 + Jawapan

…………………………………………………………………………………………..

Bab 11 Daya Dan Gerakan

.

Nota Sains Bab 11 (1) (dalam BM dan English) (B)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 11 (TS)

.

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 11 (ZK)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 11 (Swa)

.

Modul Soalan DLP Sains Tingkatan 4 Bab 11 + Jawapan (F) (Mel) [1]

Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 11 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 11 (TTV2) (Prk) [2]

.

Bab 11 Program Latihan Berterusan Sains Tingkatan 4 (PP) [3]

Skema Jawapan Bab 11 T4 (PLB)

.

Modul Soalan T2V Sains Tingkatan 4 Bab 11 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 11 T4

.

Form 4 Science Notes – Chapter 11 (Swa)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 11 (ell)

Nota Sains Bab 11 (2)

.

Nota Sains Bab 11 (3)

Nota Sains Bab 11 (4)

.

Modul Sains Bab 11 + Jawapan

…………………………………………………………………………………………..

Bab 12 Tenaga Nuklear

.

Nota Sains Bab 12 (1) (dalam BM dan English) (B)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 12 (TS)

.

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 12 (ZK)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 12 (Swa)

.

Modul Soalan DLP Sains Tingkatan 4 Bab 12 + Jawapan (F) (Mel) [1]

Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 12 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Sains Tingkatan 4 Bab 12 (TTV2) (Prk) [2]

.

Bab 12 Program Latihan Berterusan Sains Tingkatan 4 (PP) [3]

Skema Jawapan Bab 12 T4 (PLB)

.

Modul Soalan T2V Sains Tingkatan 4 Bab 12 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 12 T4

.

Form 4 Science Notes – Chapter 12 (Swa)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 12 (ell)

Nota Sains Bab 12 (2)

.

Nota Sains Bab 12 (3)

Nota Sains Bab 12 (4)

.

Modul Sains Bab 12 + Jawapan

.

…………………………………………………………………………………………..

Latihan (Praktis) Sains Tingkatan 4 + Jawapan :

.

Latihan (Praktis) Sains Tingkatan 4 Bab 4

Latihan (Praktis) Sains Tingkatan 4 Bab 5

Latihan (Praktis) Sains Tingkatan 4 Bab 6

Jawapan Latihan (Praktis) Sains Tingkatan 4

.

…………………………………………………………………………………………….

Latihan Soalan Sains Tingkatan 4 + Jawapan (Bab 1–12)

.

.

…………………………………………………………………………………………….

Koleksi Modul Soalan Sains (Science) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (Kertas 1, 2) :

.

…………………………………………………………………………………………..

.

Eksperimen Wajib Sains Tingkatan 4 KSSM

.

Pentaksiran (Ujian Mac) Sains KSSM Tingkatan 4 (20)

Skema Jawapan Pentaksiran (Ujian Mac) Sains KSSM Tingkatan 4 (20)

.

Ujian Sains Tingkatan 4 (Bab 4 dan Bab 5)

Ujian Sains Tingkatan 4 (Bab 1 – Bab 5)

.

Template Laporan Peka Sains SPM

.

…………………………………………………………………………………………..

Sains KSSM Tingkatan 4 [V]

.

Bab 1  Langkah Keselamatan Di Dalam Makmal

Bab 2  Bantuan Kecemasan

Bab 3  Teknik Mengukur Parameter Kesihatan Badan

Bab 4  Teknologi Hijau dalam Melestarikan Alam

.

Bab 5  Genetik

Bab 6  Sokongan, Pergerakan dan Pertumbuhan

Bab 7  Koordinasi Badan

Bab 8  Unsur dan Bahan

.

Bab 9  Kimia Industri

Bab 10  Kimia dalam Perubatan dan Kesihatan

Bab 11  Daya dan Gerakan

Bab 12  Tenaga Nuklear

.

…………………………………………………………………………………………

Latihan Soalan Sains / Science Tingkatan 4 + Jawapan (M) :

.

………………………………………………………………………………………

Soalan Ulang Kaji Sains Tingkatan 4 + Jawapan :

.

Soalan Ulang Kaji Sains Tingkatan 4 Bab 1 – 4 + Jawapan

Soalan Ulang Kaji Sains Tingkatan 4 Bab 5 – 8 + Jawapan

Soalan Ulang Kaji Sains Tingkatan 4 Bab 9 – 12 + Jawapan

.

………………………………………………………………………………………

Latihan Soalan Sains Tingkatan 4 + Jawapan (M) :

.

………………………………………………………………………………………

Koleksi Nota, Modul, Latihan, Soalan Yang Lain :

.

……………………………………………………………………………………………

.

………………………………………………………………………………………………..

.

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Modul Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

…………………………………………………………………………………

.

7 thoughts on “Nota Ringkas, Padat Sains Tingkatan 4 (Bab 1-12)”

Write a Comment