You dont have javascript enabled! Please enable it!

→ → < Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2021, 2020, 2019 + Skema Jawapan (Semua Subjek) >

→ → < Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 >

.

→ → < Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ → < Koleksi Buku Teks Digital KSSR Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ → < Bahan-Bahan Rujukan Penting untuk SPM, PT3, STPM, MUET, Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

.

Nota Ringkas, Padat Sains Tingkatan 4 (Bab 1-12)

.

.

→ → < Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2021, 2020, 2019 + Skema Jawapan (Semua Subjek) >

.

Nota Ringkas dan Padat Sains Tingkatan 4 (Form 4 Science) (SPM) (Bab 1 – Bab 12).Dalam Bahasa Melayu (BM) dan Bahasa Inggeris (English).

KSSM. DLP. Modul. Bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sains Tingkatan 4 KSSM. Bab 1 Langkah Keselamatan Di Dalam Makmal Bab 2 Bantuan Kecemasan Bab 3 Teknik Mengukur Parameter Kesihatan Badan Bab 4 Teknologi Hijau Dalam Melestarikan Alam Bab 5 Genetik

Bab 6 Sokongan, Pergerakan Dan Pertumbuhan Bab 7 Koordinasi Badan Bab 8 Unsur Dan Bahan Bab 9 Kimia Industri Bab 10 Kimia Dalam Perubatan Dan Kesihatan Bab 11 Daya Dan Gerakan Bab 12 Tenaga Nuklear

.

.

…………………………………………………………………………………………..

Nota Ringkas dan Padat Sains Tingkatan 4 (KSSM) :

…………………………………………………………………………………………..

Bab 1 Langkah Keselamatan Di Dalam Makmal 

.

Nota Sains Bab 1 (1) (dalam BM dan English) (B)

.

.

Bab 1 Tingkatan 4 KSSM –  Langkah Keselamatan Di Dalam Makmal (2)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 1 (TS)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 1 (ns)

.

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 1 (ZK)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 1 (Swa)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 1 (ell)

Form 4 Science Notes – Chapter 1 (Swa)

.

Nota Sains Bab 1 (3)

Nota Sains Bab 1 (4)

Nota Sains Bab 1 (5)

Modul Sains Bab 1 + Jawapan

…………………………………………………………………………………………..

Bab 2 Bantuan Kecemasan

.

Nota Sains Bab 2 (1) (dalam BM dan English) (B) 

Bab 2 Tingkatan 4 KSSM –  Bantuan Kecemasan (2)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 2 (TS)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 2 (ns)

.

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 2 (ZK)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 2 (Swa)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 2 (ell)

Form 4 Science Notes – Chapter 2 (Swa)

.

Nota Sains Bab 2 (3)

Nota Sains Bab 2 (4)

Modul Sains Bab 2 + Jawapan

…………………………………………………………………………………………..

Bab 3 Teknik Mengukur Parameter Kesihatan Badan

.

Nota Sains Bab 3 (1) (dalam BM dan English) (B)

Bab 3 Tingkatan 4 KSSM –  Teknik Mengukur Parameter Kesihatan Badan (2)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 3 (TS)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 3 (ns)

.

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 3 (ZK)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 3 (Swa)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 3 (ell)

Form 4 Science Notes – Chapter 3 (Swa)

.

Nota Sains Bab 3 (3)

Nota Sains Bab 3 (4)

Modul Sains Bab 3 + Jawapan

…………………………………………………………………………………………..

Bab 4 Teknologi Hijau Dalam Melestarikan Alam

.

Nota Sains Bab 4 (1) (dalam BM dan English) (B) 

Bab 4 Tingkatan 4 KSSM –  (Teknologi Hijau Dalam Melestarikan Alam) (2)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 4 (TS)

.

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 4 (ZK)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 4 (Swa)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 4 (ell)

Form 4 Science Notes – Chapter 4 (Swa)

.

Nota Sains Bab 4 (3)

Nota Sains Bab 4 (4)

Modul Sains Bab 4 + Jawapan

…………………………………………………………………………………………..

Bab 5 Genetik

.

Nota Sains Bab 5 (1) (dalam BM dan English) (B) 

Bab 5 Tingkatan 4 KSSM –  Genetik (2)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 5 (TS)

.

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 5 (ZK)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 5 (Swa)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 5 (ell)

Form 4 Science Notes – Chapter 5 (Swa)

.

Nota Sains Bab 5 (3)

Nota Sains Bab 5 (4).

Modul Sains Bab 5 + Jawapan

…………………………………………………………………………………………..

Bab 6 Sokongan, Pergerakan Dan Pertumbuhan

.

Nota Sains Bab 6 (1) (dalam BM dan English)(B)

Bab 6 Tingkatan 4 KSSM –  Sokongan Dan Pergerakan (2)

Bab 6 Tingkatan 4 KSSM –  Sokongan, Pergerakan & Pertumbuhan (3)

.

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 6 (TS)

.

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 6 (ZK)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 6 (Swa)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 6 (ell)

Form 4 Science Notes – Chapter 6 (Swa)

.

Nota Sains Bab 6 (4)

Nota Sains Bab 6 (5)

.

Nota Sains Bab 6 (6)

Modul Sains Bab 6 + Jawapan

…………………………………………………………………………………………

Bab 7 Koordinasi Badan

.

Nota Sains Bab 7 (1) (dalam BM dan English (B)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 7 (TS)

.

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 7 (ZK)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 7 (Swa)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 7 (ell)

Form 4 Science Notes – Chapter 7 (Swa)

.

Nota Sains Bab 7 (2)

Nota Sains Bab 7 (3)

Nota Sains Bab 7 (4)

Modul Sains Bab 7 + Jawapan

…………………………………………………………………………………………..

Bab 8 Unsur Dan Bahan

.

Nota Sains Bab 8 (1) (dalam BM dan English) (B)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 8 (TS)

.

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 8 (ZK)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 8 (Swa)

Form 4 Science Notes – Chapter 8 (Swa)

.

Nota Sains Bab 8 (ell)

Nota Sains Bab 8 (2)

.

Nota Sains Bab 8 (3)

Nota Sains Bab 8 (4)

Modul Sains Bab 8 + Jawapan

…………………………………………………………………………………………..

Bab 9 Kimia Industri

.

Nota Sains Bab 9 (1) (dalam BM dan English) (B)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 9 (TS)

.

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 9 (ZK)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 9 (Swa)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 9 (ell)

Form 4 Science Notes – Chapter 9 (Swa)

.

Nota Sains Bab 9 (2)

Nota Sains Bab 9 (3)

.

Nota Sains Bab 9 (4)

Nota Sains Bab 9 (5)

Modul Sains Bab 9 + Jawapan

…………………………………………………………………………………………..

Bab 10 Kimia Dalam Perubatan Dan Kesihatan

.

Nota Sains Bab 10 (1) (dalam BM dan English) (B)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 10 (TS)

.

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 10 (ZK)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 10 (Swa)

Form 4 Science Notes – Chapter 10 (Swa)

.

Nota Sains Bab 10 (2)

Nota Sains Bab 10 (3)

Nota Sains Bab 10 (4).

Modul Sains Bab 10 + Jawapan

…………………………………………………………………………………………..

Bab 11 Daya Dan Gerakan

.

Nota Sains Bab 11 (1) (dalam BM dan English) (B)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 11 (TS)

.

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 11 (ZK)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 11 (Swa)

Form 4 Science Notes – Chapter 11 (Swa)

.

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 11 (ell)

Nota Sains Bab 11 (2)

.

Nota Sains Bab 11 (3)

Nota Sains Bab 11 (4)

Modul Sains Bab 11 + Jawapan

…………………………………………………………………………………………..

Bab 12 Tenaga Nuklear

.

Nota Sains Bab 12 (1) (dalam BM dan English) (B)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 12 (TS)

.

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 12 (ZK)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 12 (Swa)

Form 4 Science Notes – Chapter 12 (Swa)

.

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 12 (ell)

Nota Sains Bab 12 (2)

.

Nota Sains Bab 12 (3)

Nota Sains Bab 12 (4)

Modul Sains Bab 12 + Jawapan

.

…………………………………………………………………………………………..

Latihan (Praktis) Sains Tingkatan 4 + Jawapan :

.

Latihan (Praktis) Sains Tingkatan 4 Bab 4

Latihan (Praktis) Sains Tingkatan 4 Bab 5

Latihan (Praktis) Sains Tingkatan 4 Bab 6

Jawapan Latihan (Praktis) Sains Tingkatan 4

.

…………………………………………………………………………………………..

Modul Soalan Sains SPM, Tingkatan 4, 5 + Jawapan :

.

Modul Soalan Sains SPM, Tingkatan 4, 5 + Jawapan (Sel T21)

…………………………………………………………………………………………..

.

Eksperimen Wajib Sains Tingkatan 4 KSSM

.

Pentaksiran (Ujian Mac) Sains KSSM Tingkatan 4 (20)

Skema Jawapan Pentaksiran (Ujian Mac) Sains KSSM Tingkatan 4 (20)

.

Ujian Sains Tingkatan 4 (Bab 4 dan Bab 5)

Ujian Sains Tingkatan 4 (Bab 1 – Bab 5)

.

Template Laporan Peka Sains SPM

.

…………………………………………………………………………………………..

Sains KSSM Tingkatan 4 [V]

.

Bab 1  Langkah Keselamatan Di Dalam Makmal

Bab 2  Bantuan Kecemasan

Bab 3  Teknik Mengukur Parameter Kesihatan Badan

Bab 4  Teknologi Hijau dalam Melestarikan Alam

.

Bab 5  Genetik

Bab 6  Sokongan, Pergerakan dan Pertumbuhan

Bab 7  Koordinasi Badan

Bab 8  Unsur dan Bahan

.

Bab 9  Kimia Industri

Bab 10  Kimia dalam Perubatan dan Kesihatan

Bab 11  Daya dan Gerakan

Bab 12  Tenaga Nuklear

.

…………………………………………………………………………………………

Latihan Soalan Sains / Science Tingkatan 4 + Jawapan (M) :

.

………………………………………………………………………………………

Soalan Ulang Kaji Sains Tingkatan 4 + Jawapan :

.

Soalan Ulang Kaji Sains Tingkatan 4 Bab 1 – 4 + Jawapan

Soalan Ulang Kaji Sains Tingkatan 4 Bab 5 – 8 + Jawapan

Soalan Ulang Kaji Sains Tingkatan 4 Bab 9 – 12 + Jawapan

.

………………………………………………………………………………………

Latihan Soalan Sains Tingkatan 4 + Jawapan (M) :

.

………………………………………………………………………………………

Koleksi Nota, Modul, Latihan, Soalan Yang Lain :

.

……………………………………………………………………………………………

.

………………………………………………………………………………………………..

.

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Modul Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………

.

………………………………………………………………………

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

Untuk Rujukan SPM, Tingkatan 4 dan 5  (Soalan Peperiksaan, Nota, Jawapan, Latihan…) :

………………………………………………………………………………….

Komsas Bahasa Melayu : Antologi Tingkatan 4 dan 5 (Cerpen, Sajak, Pantun, Syair, Drama, Prosa Tradisional … ) :

Novel-Novel Bahasa Melayu Tingkatan 4 dan 5 :

English Form 4 and 5 : Novels + Literature Components (Poem, Short Story, Drama … ) :

………………………………………………………………………………….

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

(4)  Follow Google+ blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

Terima Kasih kerana membaca post ini.

.baca  Post-Post mengikut SUBJEK dan KATEGORI

………………………………………………………………………………….

7 thoughts on “Nota Ringkas, Padat Sains Tingkatan 4 (Bab 1-12)”

Write a Comment

error: Alert: Content is protected !!