→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2022, 2021, 2020 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Contoh Karangan Pilihan Bahasa Melayu BM SPM 2022

.

→ → Modul Soalan 36 Subjek SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan (Format Baharu)

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 3 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 6 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital KSSR Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → → ★ Join / Follow Facebook dan Telegram Blog Ini

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sains Tingkatan 5 SPM + Jawapan

.

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota, Modul Sains Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan.

KSSM. DLP. Modul. KBAT. Bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sains Tingkatan 5 KSSM.

Bab 1  Mikroorganisma Bab 2  Nutrisi Dan Teknologi Makanan Bab 3  Kelestarian Alam Bab 4  Kadar Tindak Balas Bab 5  Sebatian Karbon Bab 6  Elektrokimia Bab 7  Cahaya Dan Optik Bab 8  Daya Dan Tekanan Bab 9  Teknologi Angkasa Lepas

………………………………………………………………………………………………….

.

Nota Ringkas dan Padat Sains Tingkatan 5 (dalam BM dan English) :

.

.

………………………………………………………………………………………………….

Koleksi Soalan Matematik (Mathematics) Tingkatan 5, SPM + Jawapan (Kertas 1, 2) :

…………………………………………………………………………………………..

.

.

Bab 1  Mikroorganisma

.

Modul Soalan T2V Sains Tingkatan 5 Bab 1 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 1 T5

Soalan KBAT Sains Tingkatan 5 Bab 1 + Jawapan

.

Modul Soalan DLP Sains Tingkatan 5 Bab 1 + Jawapan (F) (Mel) [1]

Skema Jawapan Bab 1 T5

Modul Soalan MIP Sains Tingkatan 5 Bab 1 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 1

…………………………………………………………………………………………..

Bab 2  Nutrisi Dan Teknologi Makanan

.

Modul Soalan T2V Sains Tingkatan 5 Bab 2 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 2 T5

Soalan KBAT Sains Tingkatan 5 Bab 2 + Jawapan

.

Modul Soalan DLP Sains Tingkatan 5 Bab 2 + Jawapan (F) (Mel) [1]

Modul Soalan MIP Sains Tingkatan 5 Bab 2 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 2, 3, 4, 5

…………………………………………………………………………………………..

Bab 3  Kelestarian Alam

.

Modul Soalan T2V Sains Tingkatan 5 Bab 3 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 3 T5

Soalan KBAT Sains Tingkatan 5 Bab 3 + Jawapan

.

Modul Soalan DLP Sains Tingkatan 5 Bab 3 + Jawapan (F) (Mel) [1]

Modul Soalan MIP Sains Tingkatan 5 Bab 3 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 2, 3, 4, 5

…………………………………………………………………………………………..

Bab 4  Kadar Tindak Balas

.

Modul Soalan T2V Sains Tingkatan 5 Bab 4 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 4 T5

Soalan KBAT Sains Tingkatan 5 Bab 4 + Jawapan

.

Modul Soalan DLP Sains Tingkatan 5 Bab 4 + Jawapan (F) (Mel) [1]

Modul Soalan MIP Sains Tingkatan 5 Bab 4 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 2, 3, 4, 5

…………………………………………………………………………………………..

Bab 5  Sebatian Karbon

.

Modul Soalan T2V Sains Tingkatan 5 Bab 5 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 5 T5

Soalan KBAT Sains Tingkatan 5 Bab 5 + Jawapan

.

Modul Soalan DLP Sains Tingkatan 5 Bab 5 + Jawapan (F) (Mel) [1]

Modul Soalan MIP Sains Tingkatan 5 Bab 5 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 2, 3, 4, 5

…………………………………………………………………………………………..

Bab 6  Elektrokimia

.

Modul Soalan T2V Sains Tingkatan 5 Bab 6 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 6 T5

Soalan KBAT Sains Tingkatan 5 Bab 6 + Jawapan

.

Modul Soalan DLP Sains Tingkatan 5 Bab 6 + Jawapan (F) (Mel) [1]

Modul Soalan MIP Sains Tingkatan 5 Bab 6 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 6, 7

…………………………………………………………………………………………..

Bab 7  Cahaya Dan Optik

.

Modul Soalan T2V Sains Tingkatan 5 Bab 7 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 7 T5

Soalan KBAT Sains Tingkatan 5 Bab 7 + Jawapan

.

Modul Soalan DLP Sains Tingkatan 5 Bab 7 + Jawapan (F) (Mel) [1]

Modul Soalan MIP Sains Tingkatan 5 Bab 7 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 6, 7

…………………………………………………………………………………………..

Bab 8  Daya Dan Tekanan

.

Modul Soalan T2V Sains Tingkatan 5 Bab 8 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 8 T5

Soalan KBAT Sains Tingkatan 5 Bab 8 + Jawapan

.

Modul Soalan DLP Sains Tingkatan 5 Bab 8 + Jawapan (F) (Mel) [1]

Modul Soalan MIP Sains Tingkatan 5 Bab 8 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 8, 9

…………………………………………………………………………………………..

Bab 9  Teknologi Angkasa Lepas

.

Modul Modul Soalan T2V Sains Tingkatan 5 Bab 9 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 9 T5

Soalan KBAT Sains Tingkatan 5 Bab 9 + Jawapan

.

Soalan DLP Sains Tingkatan 5 Bab 9 + Jawapan (F) (Mel) [1]

Modul Soalan MIP Sains Tingkatan 5 Bab 9 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 8, 9

.

…………………………………………………………………………………………….

Modul Soalan Sains Tingkatan 5 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]

.

Modul Soalan Sains Tingkatan 5 Bab 1 (PTRS) (Sel) [1]

Modul Soalan Sains Tingkatan 5 Bab 2 (PTRS) (Sel) [1]

Modul Soalan Sains Tingkatan 5 Bab 3 (PTRS) (Sel) [1]

.

Modul Soalan Sains Tingkatan 5 Bab 4 (PTRS) (Sel) [1]

Modul Soalan Sains Tingkatan 5 Bab 5 (PTRS) (Sel) [1]

Modul Soalan Sains Tingkatan 5 Bab 6 (PTRS) (Sel) [1]

.

Modul Soalan Sains Tingkatan 5 Bab 7 (PTRS) (Sel) [1]

Modul Soalan Sains Tingkatan 5 Bab 8 (PTRS) (Sel) [1]

Modul Soalan Sains Tingkatan 5 Bab 9 (PTRS) (Sel) [1]

.

Soalan Penilaian Soalan Sains SPM (PTRS) (Sel) [1]

.

Skema Jawapan Tingkatan 5 dan Soalan Penilaian

.

………………………………………………………………………………………………

Modul Soalan Sains Tingkatan 5 + Jawapan (Me2) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Sains Tingkatan 5 Bab 1 (Me2) (Sab) [1]

Modul Soalan Sains Tingkatan 5 Bab 2 (Me2) (Sab) [1]

Modul Soalan Sains Tingkatan 5 Bab 3 (Me2) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Sains Tingkatan 5 Bab 4 (Me2) (Sab) [1]

Modul Soalan Sains Tingkatan 5 Bab 5 (Me2) (Sab) [1]

Modul Soalan Sains Tingkatan 5 Bab 6 (Me2) (Sab) [1]

.
Modul Soalan Sains Tingkatan 5 Bab 7 (Me2) (Sab) [1]

Modul Soalan Sains Tingkatan 5 Bab 8 (Me2) (Sab) [1]

Modul Soalan Sains Tingkatan 5 Bab 9 (Me2) (Sab) [1]

.

Seksyen II – Modul Soalan Sains SPM – Bahagian C Soalan 12 dan 13 (Me2) (Sab) [1]

Seksyen III – Modul Soalan Sains SPM – Bahagian C Soalan 12 dan 13 (Me2) (Sab) [1]

.

Skema Jawapan Tingkatan 4 dan Tingkatan 5, Skema Jawapan Seksyen II

Skema Jawapan Seksyen III

.

………………………………………………………………………………………

Modul Soalan DLP Sains Tingkatan 5 + Jawapan (Me2) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Sains Tingkatan 5 – Bahagian C Soalan 12 dan 13 (Me2) (Sab) [1]

Skema Jawapan Tingkatan 5

.

………………………………………………………………………………………….

Modul Soalan Sains SPM + Jawapan (Me1) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Sains SPM (Seksyen l) (Me1) (Sab) [1]

Skema Jawapan Seksyen l

.

Modul Soalan Sains SPM (Seksyen ll) (Me1) (Sab) [1]

Modul Soalan Sains SPM (Seksyen lll) (Me1) (Sab) [1]

Skema Jawapan Seksyen ll dan Seksyen lll

.

Modul Soalan Sains SPM (Seksyen lV) (Me1) (Sab) [1]

Skema Jawapan Seksyen lV

.

Modul Soalan Sains SPM (Seksyen V) (Me1) (Sab) [1]

Skema Jawapan Seksyen V

.

……………………………………………………………………………………….

Modul Soalan Sains SPM + Jawapan (Me3) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Sains SPM Kertas 1 (Set 1) (Me3) (Sab) [1]

Skema Jawapan Kertas 1 (Set 1)

.

Modul Soalan Sains SPM Kertas 2 (Set 1) (Me3) (Sab) [1]

Skema Jawapan Kertas 2 (Set 1) (a)

Skema Jawapan Kertas 2 (Set 1) (b)

.

Modul Soalan Sains SPM Kertas 1 (Set 2) (Me3) (Sab) [1]

Skema Jawapan Kertas 1 (Set 2)

.

Modul Soalan Sains SPM Kertas 2 (Set 2) (Me3) (Sab) [1]

Skema Jawapan Kertas 2 (Set 2)

.

……………………………………………………………………………………..

Sains (Science) Tingkatan 5 :

.

.

…………………………………………………………………………………………….

///////////////////////////////////////////////////

Latihan Soalan Sains Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan :

Koleksi Latihan Soalan Sebenar Kertas 1 Sains SPM + Jawapan :

.

.

.

.

.

…………………………………………………………………………………………

.

.

………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………..

.

★ untuk terima Soalan Peperiksaan, Jawapan, Tips, Ramalan, Nota, Latihan, Informasi …   .

★  Like dan Follow Facebook Kami :

https://www.facebook.com/BumiGemilang2.

★  Join / Sertai Telegram Kami :

https://telegram.me/bumigemilang

…………………………………………………………………………………..

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

Untuk Rujukan SPM, Tingkatan 4 dan 5  (Soalan Peperiksaan, Nota, Jawapan, Latihan…) :

………………………………………………………………………………….

Komsas Bahasa Melayu : Antologi Tingkatan 4 dan 5 (Cerpen, Sajak, Pantun, Syair, Drama, Prosa Tradisional … ) :

Novel-Novel Bahasa Melayu Tingkatan 4 dan 5 :

………………………………………………………………………………….

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

Terima Kasih kerana membaca post ini.

Baca Post-Post mengikut SUBJEK dan KATEGORI

…………………………………………………………………………………

.

Write a Comment

error: Alert: Content is protected !!