You dont have javascript enabled! Please enable it!

→ → < Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2021, 2020, 2019 + Skema Jawapan (Semua Subjek) >

→ → < Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 >

.

→ → < Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ → < Koleksi Buku Teks Digital KSSR Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ → < Bahan-Bahan Rujukan Penting untuk SPM, PT3, STPM, MUET, Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

.

Nota Ringkas, Padat Sains Tingkatan 5, 4, SPM (dalam BM dan English)

.

.

→ → < Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2021, 2020, 2019 + Skema Jawapan (Semua Subjek) >

.

Nota Ringkas dan Padat Sains Tingkatan 5 dan Tingkatan 4 (Form 4, 5 Science) (SPM) (dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris). Kertas 1, 2.

KSSM. DLP. Modul. KBAT. Sains Tingkatan 4 KSSM. Bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bab 1 Langkah Keselamatan Di Dalam Makmal Bab 2 Bantuan Kecemasan Bab 3 Teknik Mengukur Parameter Kesihatan Badan Bab 4 Teknologi Hijau Dalam Melestarikan Alam Bab 5 Genetik

Bab 6 Sokongan, Pergerakan Dan Pertumbuhan Bab 7 Koordinasi Badan Bab 8 Unsur Dan Bahan Bab 9 Kimia Industri Bab 10 Kimia Dalam Perubatan Dan Kesihatan Bab 11 Daya Dan Gerakan Bab 12 Tenaga Nuklear

Sains Tingkatan 5 KSSM. Bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bab 1  Mikroorganisma Bab 2  Nutrisi Dan Teknologi Makanan Bab 3  Kelestarian Alam Bab 4  Kadar Tindak Balas Bab 5  Sebatian Karbon Bab 6  Elektrokimia Bab 7  Cahaya Dan Optik Bab 8  Daya Dan Tekanan Bab 9  Teknologi Angkasa Lepas

.

………………………………………………………………………………………

untuk Koleksi Nota Sains Tingkatan 4, 5 Yang Lebih Lengkap :

.

Nota Ringkas, Padat Sains Tingkatan 4 (Bab 1-12)

.

.

.

Nota Ringkas, Padat Sains Tingkatan 5 SPM (Bab 1-12)

.

…………………………………………………………………………………………………

 * * *

Nota Ringkas dan Padat Sains Tingkatan 5 (KSSM) dan Modul

ada di Bahagian Bawah 

…………………………………………………………………………………………..

Tingkatan 4 :

Nota Ringkas dan Padat Sains Tingkatan 4 (KSSM) :

…………………………………………………………………………………………..

Bab 1 Langkah Keselamatan Di Dalam Makmal 

.

Nota Sains Bab 1 (1) (dalam BM dan English) (B)

Bab 1 Tingkatan 4 KSSM –  Langkah Keselamatan Di Dalam Makmal (2)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 1 (TS)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 1 (ns)

.

Nota Sains Bab 1 (3)

Nota Sains Bab 1 (4)

Nota Sains Bab 1 (5)

Modul Sains Bab 1 + Jawapan

…………………………………………………………………………………………..

Bab 2 Bantuan Kecemasan

.

Nota Sains Bab 2 (1) (dalam BM dan English) (B) 

Bab 2 Tingkatan 4 KSSM –  Bantuan Kecemasan (2)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 2 (TS)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 2 (ns)

.

Nota Sains Bab 2 (3)

Nota Sains Bab 2 (4)

Modul Sains Bab 2 + Jawapan

…………………………………………………………………………………………..

Bab 3 Teknik Mengukur Parameter Kesihatan Badan

.

Nota Sains Bab 3 (1) (dalam BM dan English) (B)

Bab 3 Tingkatan 4 KSSM –  Teknik Mengukur Parameter Kesihatan Badan (2)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 3 (TS)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 3 (ns)

.

Nota Sains Bab 3 (3)

Nota Sains Bab 3 (4)

Modul Sains Bab 3 + Jawapan

…………………………………………………………………………………………..

Bab 4 Teknologi Hijau Dalam Melestarikan Alam

.

Nota Sains Bab 4 (1) (dalam BM dan English) (B) 

Bab 4 Tingkatan 4 KSSM –  (Teknologi Hijau Dalam Melestarikan Alam) (2)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 4 (TS)

.

Nota Sains Bab 4 (3)

Nota Sains Bab 4 (4)

Modul Sains Bab 4 + Jawapan

…………………………………………………………………………………………..

Bab 5 Genetik

.

Nota Sains Bab 5 (1) (dalam BM dan English) (B) 

Bab 5 Tingkatan 4 KSSM –  Genetik (2)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 5 (TS)

.

Nota Sains Bab 5 (3)

Nota Sains Bab 5 (4).

Modul Sains Bab 5 + Jawapan

…………………………………………………………………………………………..

Bab 6 Sokongan, Pergerakan Dan Pertumbuhan

.

Nota Sains Bab 6 (1) (dalam BM dan English)(B)

Bab 6 Tingkatan 4 KSSM –  Sokongan Dan Pergerakan (2)

Bab 6 Tingkatan 4 KSSM –  Sokongan, Pergerakan & Pertumbuhan (3)

.

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 6 (TS).

Nota Sains Bab 6 (4)

Nota Sains Bab 6 (5)

.

Nota Sains Bab 6 (6)

Modul Sains Bab 6 + Jawapan

…………………………………………………………………………………………

Bab 7 Koordinasi Badan

.

Nota Sains Bab 7 (1) (dalam BM dan English (B)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 7 (TS)

Nota Sains Bab 7 (2)

.

Nota Sains Bab 7 (3)

Nota Sains Bab 7 (4)

Modul Sains Bab 7 + Jawapan

…………………………………………………………………………………………..

Bab 8 Unsur Dan Bahan

.

Nota Sains Bab 8 (1) (dalam BM dan English) (B)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 8 (TS)

Nota Sains Bab 8 (ell)

Nota Sains Bab 8 (2)

.

Nota Sains Bab 8 (3)

Nota Sains Bab 8 (4)

Modul Sains Bab 8 + Jawapan

…………………………………………………………………………………………..

Bab 9 Kimia Industri

.

Nota Sains Bab 9 (1) (dalam BM dan English) (B)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 9 (TS)

Nota Sains Bab 9 (2)

.

Nota Sains Bab 9 (3)

Nota Sains Bab 9 (4)

Nota Sains Bab 9 (5)

Modul Sains Bab 9 + Jawapan

…………………………………………………………………………………………..

Bab 10 Kimia Dalam Perubatan Dan Kesihatan

.

Nota Sains Bab 10 (1) (dalam BM dan English) (B)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 10 (TS)

Nota Sains Bab 10 (2)

.

Nota Sains Bab 10 (3)

Nota Sains Bab 10 (4).

Modul Sains Bab 10 + Jawapan

…………………………………………………………………………………………..

Bab 11 Daya Dan Gerakan

.

Nota Sains Bab 11 (1) (dalam BM dan English) (B)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 11 (TS)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 11 (ell)

Nota Sains Bab 11 (2)

.

Nota Sains Bab 11 (3)

Nota Sains Bab 11 (4)

Modul Sains Bab 11 + Jawapan

…………………………………………………………………………………………..

Bab 12 Tenaga Nuklear

.

Nota Sains Bab 12 (1) (dalam BM dan English) (B)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 12 (TS)

Nota Sains Tingkatan 4 Bab 12 (ell)

Nota Sains Bab 12 (2)

.

Nota Sains Bab 12 (3)

Nota Sains Bab 12 (4)

Modul Sains Bab 12 + Jawapan

.

…………………………………………………………………………………………..

Latihan (Praktis) Sains Tingkatan 4 + Jawapan :

.

Latihan (Praktis) Sains Tingkatan 4 Bab 4

Latihan (Praktis) Sains Tingkatan 4 Bab 5

Latihan (Praktis) Sains Tingkatan 4 Bab 6

Jawapan Latihan (Praktis) Sains Tingkatan 4

.

…………………………………………………………………………………………..

Modul Soalan Sains SPM, Tingkatan 4, 5 + Jawapan :

.

Modul Soalan Sains SPM, Tingkatan 4, 5 + Jawapan (Sel T21)

…………………………………………………………………………………………..

.

Eksperimen Wajib Sains Tingkatan 4 KSSM

.

Pentaksiran (Ujian Mac) Sains KSSM Tingkatan 4 (20)

Skema Jawapan Pentaksiran (Ujian Mac) Sains KSSM Tingkatan 4 (20)

.

Ujian Sains Tingkatan 4 (Bab 4 dan Bab 5)

Ujian Sains Tingkatan 4 (Bab 1 – Bab 5)

.

Template Laporan Peka Sains SPM

.

…………………………………………………………………………………………..

Sains KSSM Tingkatan 4 [V]

.

Bab 1  Langkah Keselamatan Di Dalam Makmal

Bab 2  Bantuan Kecemasan

Bab 3  Teknik Mengukur Parameter Kesihatan Badan

Bab 4  Teknologi Hijau dalam Melestarikan Alam

.

Bab 5  Genetik

Bab 6  Sokongan, Pergerakan dan Pertumbuhan

Bab 7  Koordinasi Badan

Bab 8  Unsur dan Bahan

.

Bab 9  Kimia Industri

Bab 10  Kimia dalam Perubatan dan Kesihatan

Bab 11  Daya dan Gerakan

Bab 12  Tenaga Nuklear

.

…………………………………………………………………………………………

Latihan Soalan Sains / Science Tingkatan 4 + Jawapan (M) :

.

………………………………………………………………………………………

Latihan Soalan Sains Tingkatan 4 + Jawapan (M) :

.

………………………………………………………………………………………

Koleksi Nota, Modul, Latihan, Soalan Yang Lain :

.

.

Bahan-Bahan RUJUKAN LAIN : Sains (Science) SPM (Tingkatan 4)

…………………………………………………………………………………………..

Tingkatan 5 :

Nota Ringkas dan Padat Sains Tingkatan 4 (KSSM) :

…………………………………………………………………………………………..

Bab 1  Mikroorganisma

.

Nota Sains Bab 1 (dalam BM dan English) (B)

Nota Sains Bab 1 + Latihan (Aba)

Nota Sains Bab 1 (ZK)

Nota Sains Tingkatan 5 Bab 1 (ns)

.

Module – Science Form 5 Chapter 1 (Nur)

Nota Sains Bab 1 (2)

…………………………………………………………………………………………..

Bab 2  Nutrisi Dan Teknologi Makanan

.

Nota Sains Bab 2 (dalam BM dan English) (B)

Nota Sains Bab 2 (ZK)

Nota Sains Tingkatan 5 Bab 2 (ns)

.

Module – Science Form 5 Chapter 2 (Nur)

Nota Sains Bab 2 (2)

…………………………………………………………………………………………..

Bab 3  Kelestarian Alam

.

Nota Sains Bab 3 (dalam BM dan English) (B)

Nota Sains Bab 3 (ZK)

Nota Sains Tingkatan 5 Bab 3 (ns)

.

Module – Science Form 5 Chapter 3 (Nur)

Nota Sains Bab 3 (2)

…………………………………………………………………………………………..

Bab 4  Kadar Tindak Balas

.

Nota Sains Bab 4 (dalam BM dan English) (B)

Nota Sains Bab 4 (2)

Nota Sains Bab 4 (ZK)

…………………………………………………………………………………………..

Bab 5  Sebatian Karbon

.

Nota Sains Bab 5 (dalam BM dan English) (B)

Nota Sains Bab 5 (ZK)

Nota Sains Bab 5 (2)

…………………………………………………………………………………………..

Bab 6  Elektrokimia

.

Nota Sains Bab 6 (dalam BM dan English) (B)

Nota Sains Bab 6 (ZK)

Nota Sains Bab 6 (2)

…………………………………………………………………………………………..

Bab 7  Cahaya Dan Optik

.

Nota Sains Bab 7 (dalam BM dan English) (B)

Nota Sains Bab 7 (ZK)

Nota Sains Bab 7 (2)

…………………………………………………………………………………………..

Bab 8  Daya Dan Tekanan

.

Nota Sains Bab 8 (dalam BM dan English) (B)

Nota Sains Bab 8 (ZK)

Nota Sains Bab 8 (2)

…………………………………………………………………………………………..

Bab 9  Teknologi Angkasa Lepas

.

Nota Sains Bab 9 (dalam BM dan English) (B)

Nota Sains Bab 9 (ZK)

Nota Sains Bab 9 (2)

…………………………………………………………………………………………..

Modul Soalan Sains SPM, Tingkatan 4, 5 + Jawapan :

.

Modul Soalan Sains SPM, Tingkatan 4, 5 + Jawapan (Sel T21)

…………………………………………………………………………………………..

.

Template Laporan Peka Sains SPM

…………………………………………………………………………………………..

Biologi Sains Tingkatan 5 [V]

.

Bab 1  Mikroorganisma

Bab 2  Nutrisi Dan Teknologi Makanan

Bab 3  Kelestarian Alam

Bab 4  Kadar Tindak Balas

.

Bab 5  Sebatian Karbon

Bab 6  Elektrokimia

Bab 7  Cahaya Dan Optik

Bab 8  Daya Dan Tekanan

Bab 9  Teknologi Angkasa Lepas

…………………………………………………………………………………………..

Koleksi Nota, Modul, Latihan, Soalan Yang Lain :

.

.

Bahan-Bahan RUJUKAN LAIN : Sains (Science) SPM (Tingkatan 5)

…………………………………………………………………………………………..

Senarai Eksperimen Wajib Sains KSSM Tingkatan 5 :

.

…………………………………………………………………………………………..

.

………………………………………………………………………………………………..

.

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Modul Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………

.

.

…………………………………………………………………………………………

.

★ untuk terima Soalan Peperiksaan, Jawapan, Tips, Ramalan, Nota, Latihan, Informasi …   .

★  Like dan Follow Facebook Kami :

.https://www.facebook.com/BumiGemilang2.

★  Join / Sertai Telegram Kami :

.https://telegram.me/bumigemilang

.

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

Untuk Rujukan SPM, Tingkatan 4 dan 5  (Soalan Peperiksaan, Nota, Jawapan, Latihan…) :

………………………………………………………………………………….

Komsas Bahasa Melayu : Antologi Tingkatan 4 dan 5 (Cerpen, Sajak, Pantun, Syair, Drama, Prosa Tradisional … ) :

Novel-Novel Bahasa Melayu Tingkatan 4 dan 5 :

English Forms 4 and 5 : Novel + Literature Component (Poem, Short Story, Drama … ) :

………………………………………………………………………………….

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

(4)  Follow Google+ blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

Terima Kasih kerana membaca post ini.

.baca Post-Post mengikut SUBJEK dan KATEGORI

…………………………………………………………………………………

.

Write a Comment

error: Alert: Content is protected !!