.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Jawapan, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Tingkatan dan Subjek

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → SPM 2024, Tingkatan 5 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sejarah Tingkatan 4 + Jawapan

.

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota, Modul Sejarah Tingkatan 4 + Jawapan. Kertas 1, 2, 3. Soalan Struktur, Esei, Objektif.

Bahan Rujukan, Persediaan, Ulang Kaji, Soalan Pentaksiran Sumatif dan Formatif untuk : Peperiksaan, Ujian, Peperiksaan Pertengahan Tahun, Peperiksaan Akhir Tahun.

KSSM. Modul. KBAT pdf. Bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sejarah Tingkatan 4 KSSM. Bab 1 Warisan Negara Bangsa. Bab 2 Kebangkitan Nasionalisme. Bab 3 Konflik Dunia Dan Pendudukan Jepun. Bab 4 Era Peralihan Kuasa British Di Negara Kita. Bab 5 Persekutuan Tanah Melayu.

Bab 6 Ancaman Komunis Dan Peristiharan Darurat. Bab 7 Usaha Ke Arah Kemerdekaan. Bab 8 Pilihan Raya. Bab 9 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Bab 10 Pemasyhuran Kemerdekaan.

.

.

Nota Ringkas dan Padat Sejarah Tingkatan 4 :

.

Nota Ringkas dan Padat Sejarah Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 10)

.

.

.

Bab 1 Warisan Negara Bangsa

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 + Jawapan (HM) [1]

Skema Jawapan Tingkatan 4 Bab 1

.

(Soalan + Jawapan) Bab 1 Sejarah Tingkatan 4 (SPM) (Mel) [3]

.

Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 + Jawapan (Az)

Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 + Jawapan (Ratu) (NS) [1]

.

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 + Jawapan (T2V) (Prk) [1]

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4️ Bab 1 + (Pasca PKP) (Prk) [0]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]

Soalan (Struktur dan Esei) Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 + Jawapan

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 4 Bab 1 (Prk) [0] Siri 1    

Skema Jawapan

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 4 Bab 1 (Prk) [0] Siri 2    

Skema Jawapan

.

Bab 2 Kebangkitan Nasionalisme

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 + Jawapan (HM) [1]

Skema Jawapan Tingkatan 4 Bab 2

.

(Soalan + Jawapan) Bab 2 Sejarah Tingkatan 4 (SPM) (Mel) [3]

.

Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 + Jawapan (Az)

Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 + Jawapan (Ratu) (NS) [1]

.

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 + Jawapan (T2V) (Prk) [1]

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4️ Bab 2 + (Pasca PKP) (Prk) [0]

.

Bab 2 Sejarah Tingkatan 4 – Soalan Esei + Jawapan

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]

Soalan (Struktur dan Esei) Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 + Jawapan

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 4 Bab 2 (Prk) [0] Siri 1    

Skema Jawapan

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 4 Bab 2 (Prk) [0] Siri 2    

Skema Jawapan

.

Bab 3 Konflik Dunia Dan Pendudukan Jepun

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 3 + Jawapan (HM) [1]

Skema Jawapan Tingkatan 4 Bab 3

.

(Soalan + Jawapan) Bab 3 Sejarah Tingkatan 4 (SPM) (Mel) [3]

.

Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 4 Bab 3 + Jawapan (Az)

Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 4 Bab 3 + Jawapan (Ratu) (NS) [1]

.

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 3 + Jawapan (T2V) (Prk) [1]

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 3 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4️ Bab 3 + (Pasca PKP) (Prk) [0]

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 3 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]

Soalan (Struktur dan Esei) Sejarah Tingkatan 4 Bab 3 + Jawapan

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 4 Bab 3 (Prk) [0] Siri 1    

Skema Jawapan

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 4 Bab 3 (Prk) [0] Siri 2    

Skema Jawapan

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 4 Bab 3 (Prk) [0] Siri 3    

Skema Jawapan

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 4 Bab 3 (Prk) [0] Siri 4    

Skema Jawapan

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 4 Bab 3 (Prk) [0] Siri 5    

Skema Jawapan

.

Bab 4 Era Peralihan Kuasa British Di Negara Kita

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 4 + Jawapan (HM) [1]

Skema Jawapan Tingkatan 4 Bab 4

.

(Soalan + Jawapan) Bab 4 Sejarah Tingkatan 4 (SPM) (Mel) [3]

.

Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 4 Bab 4 + Jawapan (Az)

Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 4 Bab 4 + Jawapan (Ratu) (NS) [1]

.

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 4 + Jawapan (T2V) (Prk) [1]

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 4 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4️ Bab 4 + (Pasca PKP) (Prk) [0]

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 4 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]

Soalan (Struktur dan Esei) Sejarah Tingkatan 4 Bab 4 + Jawapan

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 4 Bab 4 (Prk) [0] Siri 1    

Skema Jawapan

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 4 Bab 4 (Prk) [0] Siri 2    

Skema Jawapan

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 4 Bab 4 (Prk) [0] Siri 3    

Skema Jawapan

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 4 Bab 4 (Prk) [0] Siri 4    

Skema Jawapan

………………………………………………………………………………………

Bab 5 Persekutuan Tanah Melayu

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 5 + Jawapan (HM) [1]

Skema Jawapan Tingkatan 4 Bab 5

.

(Soalan + Jawapan) Bab 5 Sejarah Tingkatan 4 (SPM) (Mel) [3]

.

Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 4 Bab 5 + Jawapan (Az)

Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 4 Bab 5 + Jawapan (Ratu) (NS) [1]

.

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 5 + Jawapan (T2V) (Prk) [1]

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 5 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4️ Bab 5 + (Pasca PKP) (Prk) [0]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 5 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]

Soalan (Struktur dan Esei) Sejarah Tingkatan 4 Bab 5 + Jawapan

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 4 Bab 5 (Prk) [0] Siri 1    

Skema Jawapan

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 4 Bab 5 (Prk) [0] Siri 2    

Skema Jawapan

………………………………………………………………………………………

Bab 6 Ancaman Komunis Dan Peristiharan Darurat

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 6 + Jawapan (HM) [1]

Skema Jawapan Tingkatan 4 Bab 6

.

(Soalan + Jawapan) Bab 6 Sejarah Tingkatan 4 (SPM) (Mel) [3]

.

Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 4 Bab 6 + Jawapan (Ratu) (NS) [1]

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 6 + Jawapan (T2V) (Prk) [1]

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 6 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4️ Bab 6 + (Pasca PKP) (Prk) [0]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 6 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 4 Bab 6 (Prk) [0] Siri 1    

Skema Jawapan

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 4 Bab 6 (Prk) [0] Siri 2    

Skema Jawapan

……………………………………………………………………………………….

Bab 7 Usaha Ke Arah Kemerdekaan

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 7 + Jawapan (HM) [1]

Skema Jawapan Tingkatan 4 Bab 7

.

(Soalan + Jawapan) Bab 7 Sejarah Tingkatan 4 (SPM) (Mel) [3]

.

Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 4 Bab 7 + Jawapan (Ratu) (NS) [1]

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 7 + Jawapan (T2V) (Prk) [1]

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 7 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4️ Bab 7 + (Pasca PKP) (Prk) [0]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 7 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 4 Bab 7 (Prk) [0] Siri 1    

Skema Jawapan

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 4 Bab 7 (Prk) [0] Siri 2    

Skema Jawapan

………………………………………………………………………………………

Bab 8 Pilihan Raya

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 8 + Jawapan (HM) [1]

Skema Jawapan Tingkatan 4 Bab 8

.

(Soalan + Jawapan) Bab 8 Sejarah Tingkatan 4 (SPM) (Mel) [3]

.

Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 4 Bab 8 + Jawapan (Ratu) (NS) [1]

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 8 + Jawapan (T2V) (Prk) [1]

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 8 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4️ Bab 8 + (Pasca PKP) (Prk) [0]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 8 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 4 Bab 8 (Prk) [0] Siri 1    

Skema Jawapan

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 4 Bab 8 (Prk) [0] Siri 2    

Skema Jawapan

………………………………………………………………………………………

Bab 9 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 9 + Jawapan (HM) [1]

Skema Jawapan Tingkatan 4 Bab 9

.

(Soalan + Jawapan) Bab 9 Sejarah Tingkatan 4 (SPM) (Mel) [3]

.

Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 4 Bab 9 + Jawapan (Ratu) (NS) [1]

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 9 + Jawapan (T2V) (Prk) [1]

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 9 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4️ Bab 9 + (Pasca PKP) (Prk) [0]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 9 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 4 Bab 9 (Prk) [0] Siri 1    

Skema Jawapan

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 4 Bab 9 (Prk) [0] Siri 2    

Skema Jawapan

………………………………………………………………………………………

Bab 10 Pemasyhuran Kemerdekaan

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 10 + Jawapan (HM) [1]

Skema Jawapan Tingkatan 4 Bab 10

.

(Soalan + Jawapan) Bab 10 Sejarah Tingkatan 4 (SPM) (Mel) [3]

.

Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 4 Bab 10 + Jawapan (Ratu) (NS) [1]

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 10 + Jawapan (T2V) (Prk) [1]

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 10 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4️ Bab 10 + (Pasca PKP) (Prk) [0]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 10 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 4 Bab 10 (Prk) [0] Siri 1    

Skema Jawapan

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 4 Bab 10 (Prk) [0] Siri 2    

Skema Jawapan

.

…………………………………………………………………………………………………..

Latihan (Praktis) Sejarah Tingkatan 4 dan Kertas Model Soalan Pra SPM + Jawapan

.

Latihan Soalan (Praktis) Sejarah Tingkatan 4 Bab 1

Latihan Soalan (Praktis) Sejarah Tingkatan 4 Bab 2

.

Latihan Soalan (Praktis) Sejarah Tingkatan 4 Bab 3

Latihan Soalan (Praktis) Sejarah Tingkatan 4 Bab 4

Latihan Soalan (Praktis) Sejarah Tingkatan 4 Bab 5

.

Latihan Soalan (Praktis) Sejarah Tingkatan 4 Bab 6

Latihan Soalan (Praktis) Sejarah Tingkatan 4 Bab 7

Latihan Soalan (Praktis) Sejarah Tingkatan 4 Bab 8

.

Latihan Soalan (Praktis) Sejarah Tingkatan 4 Bab 9

Latihan Soalan (Praktis) Sejarah Tingkatan 4 Bab 10

Kertas Model Soalan Pra SPM Tingkatan 4

.

Jawapan Latihan Soalan (Praktis) dan Kertas Model Soalan Pra SPM Sejarah Tingkatan 4

.

…………………………………………………………………………………………………..

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 + Jawapan (Jag) (NS) :

.

Modul Soalan Bab 1 + Cadangan Jawapan

Modul Soalan Bab 2 + Cadangan Jawapan (a)

Modul Soalan Bab 2 + Cadangan Jawapan (b)

.

Modul Soalan Bab 3 + Cadangan Jawapan (a)

Modul Soalan Bab 3 + Cadangan Jawapan (b)

Modul Soalan Bab 4 + Cadangan Jawapan

.

Modul Soalan Bab 5 + Cadangan Jawapan

Modul Soalan Bab 6 + Cadangan Jawapan

Modul Soalan Bab 7 + Cadangan Jawapan

.

Modul Soalan Bab 8 + Cadangan Jawapan

Modul Soalan Bab 9 + Cadangan Jawapan

Modul Soalan Bab 10 + Cadangan Jawapan

.

Skema Jawapan Latihan Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 (Jag) (NS) [1]

.

…………………………………………………………………………………………….

 

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 + Jawapan (Zam) (Sab) [1] :

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 + Jawapan (Zam) (Sab) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 + Jawapan (Zam) (Sab) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 3 + Jawapan (Zam) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 4 + Jawapan (Zam) (Sab) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 5 + Jawapan (Zam) (Sab) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 6 + Jawapan (Zam) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 7 + Jawapan (Zam) (Sab) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 8 + Jawapan (Zam) (Sab) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 9 + Jawapan (Zam) (Sab) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 10 + Jawapan (Zam) (Sab) [1]

.

Skema Jawapan Latihan Soalan Objektif Tingkatan 4 (Zam) (Sab) [1]

.

……………………………………………………………………………………………

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 + Jawapan (Insp) (Prk) [1] :

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 + Jawapan (Insp) (Prk) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 + Jawapan (Insp) (Prk) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 3 + Jawapan (Insp) (Prk) [1]

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 4 + Jawapan (Insp) (Prk) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 5 + Jawapan (Insp) (Prk) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 6 + Jawapan (Insp) (Prk) [1]

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 7 + Jawapan (Insp) (Prk) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 8 + Jawapan (Insp) (Prk) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 9 + Jawapan (Insp) (Prk) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 10 + Jawapan (Insp) (Prk) [1]

.

Skema Jawapan Latihan Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 (Insp) (Prk) [1]

.

……………………………………………………………………………………………

Modul Soalan Latihan Kertas 1 Sejarah Tingkatan 4 KSSM (YaPEIM) [1] : 

.

Sejarah T4 Bab 1 – Soalan Latihan Kertas 1 + Jawapan (YaP) [1]

Sejarah T4 Bab 2 – Soalan Latihan Kertas 1 + Jawapan (YaP) [1]

Sejarah T4 Bab 3 – Soalan Latihan Kertas 1 + Jawapan (YaP) [1]

.

Sejarah T4 Bab 4 – Soalan Latihan Kertas 1 + Jawapan (YaP) [1]

Sejarah T4 Bab 5 – Soalan Latihan Kertas 1 + Jawapan (YaP) [1]

Sejarah T4 Bab 6 – Soalan Latihan Kertas 1 + Jawapan (YaP) [1]

.

Sejarah T4 Bab 7 – Soalan Latihan Kertas 1 + Jawapan (YaP) [1]

Sejarah T4 Bab 8 – Soalan Latihan Kertas 1 + Jawapan (YaP) [1]

Sejarah T4 Bab 9 – Soalan Latihan Kertas 1 + Jawapan (YaP) [1]

Sejarah T4 Bab 10 – Soalan Latihan Kertas 1 + Jawapan (YaP) [1]

.

………………………………………………………………………………………………….

Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 4 dan 5 (SPM) + Jawapan (M)

.

…………………………………………………………………………………………………..

Koleksi Soalan Percubaan Sejarah Kertas 1 SPM + Jawapan :

.

Koleksi Soalan Percubaan Sejarah SPM + Skema Jawapan (Mengikut Bab) Tingkatan 4 [2]

.

………………………………………………………………………………………………….

Latihan Sejarah Tingkatan 4 + Jawapan (MM)

.

Bab 1 Warisan Negara Bangsa

Bab 2 Kebangkitan Nasionalisme

Bab 3  Konflik Dunia Dan Pendudukan Jepun Di Negara Kita

.

Bab 4 Era Peralihan Kuasa British Di Negara Kita

Bab 5 Persekutuan Tanah Melayu 1948

Bab 6 Ancaman Komunis dan Perisytiharan Darurat (1)

Bab 6 Ancaman Komunis dan Perisytiharan Darurat (2)

.

Bab 7 Usaha Ke Arah Kemerdekaan (1)

Bab 7 Usaha Ke Arah Kemerdekaan (2)

Bab 8 Pilihan Raya (1)

Bab 8 Pilihan Raya (2)

.

Bab 9 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 (1)

Bab 9 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 (2)

Bab 10 Pemasyhuran Kemerdekaan (1)

Bab 10 Pemasyhuran Kemerdekaan (2)

.

…………………………………………………………………………………………………..

Latihan Sejarah Kertas 1 Tingkatan 4 + Jawapan (IJS)

.

Siri 1  Set 1  (1 – 10)

Siri 1  Set 2  (11 – 20)

Siri 1  Set 3  (21 – 30)

Siri 1  Set 4  (31 – 40)

.

Siri 2  Set 1  (1 – 10)

Siri 2  Set 2  (11 – 20)

Siri 2  Set 3  (21 – 30)

Siri 2  Set 4  (31 – 40)

.

Siri 3  Set 1  (1 – 10)

Siri 3  Set 2  (11 – 20)

Siri 3  Set 3  (21 – 30)

Siri 3  Set 4  (31 – 40)

.

Siri 4  Set 1  (1 – 10)

Siri 4  Set 2  (11 – 20)

Siri 4  Set 3  (21 – 30)

Siri 4  Set 4  (31 – 40)

.

Siri 5  Set 1  (1 – 10)

Siri 5  Set 2  (11 – 20)

Siri 5  Set 3  (21 – 30)

Siri 5  Set 4  (31 – 40)

…………………………………………………………………………………………………..

.

…………………………………………………………………………………………………..

.

…………………………………………………………………………………………………..

.

…………………………………………………………………………………………………..

Soalan Latihan Sejarah Tingkatan 4 + Jawapan :

.

Bab 1 Warisan Negara Bangsa

Bab 2 Kebangkitan Nasionalisme

Bab 3 Konflik Dunia Pendudukan Jepun di Negara kita

.

Bab 4 Era Peralihan Kuasa British di Negara kita

Bab 5 Persekutuan Tanah Melayu 1948

Bab 6 Ancaman Komunis dan Perisytiharan Darurat

.

Bab 7 Usaha ke Arah Kemerdekaan

Bab 8 Pilihan Raya

Bab 9 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957

Bab 10 Pemahsyuran Kemerdekaan

.

…………………………………………………………………………………………………..

Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain …   

.

.

………………………………………………………………………………………………….

. 

. 

.

. 

. 

……………………………………………………………………………………………

.

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Modul Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

…………………………………………………………………………………

.

Write a Comment