→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2022, 2021, 2020 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 3 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 6 + Skema Jawapan

.

→ → Modul Soalan 36 Subjek SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan (Format Baharu)

.

→ → Contoh Karangan Pilihan Bahasa Melayu BM SPM, Tingkatan 4, 5

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital KSSR Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → → ★ Join / Follow Facebook dan Telegram Blog Ini

.

Modul Soalan 36 Subjek SPM + Skema Jawapan (Format Baharu)

.

.

Modul Soalan 36 Subjek SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan (Format Baharu)

1. Bahasa Melayu  2. Bahasa Inggeris  3. Sejarah

4. Matematik  5. Matematik Tambahan  6. Kimia

7. Fizik  8.  Biologi  9. Sains  10.  Prinsip Perakaunan

.

11. Perniagaan  12. Ekonomi  13. Pendidikan Moral

14. Sains Komputer  15. Pendidikan Islam

16. Tasawwur Islam  17. Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah

18. Pendidikan Syariah Islamiah  19. Bahasa Cina

.

.

20.  Bahasa Arab  21. Geografi

22. Kesusteraan Melayu Komunikatif

23.  Grafik Komuniskasi Teknikal  24. Sains Sukan

25. Sains Rumah Tangga  26. Pertanian  27. Reka Cipta

28. Sains Tambahan  29. Bahasa Iban  30. Al-Syariah

31. Usul Al-Din  32. Manahij Al-Ulum Al-Islamiah

33. Hifz Al-Quran  34. al-Lughah al-Arabiah al-Mu’asirah

35. Al-Adab wa Al-Balaghah  36. Maharat Al-Quran

…………………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM (Terkini) :

.

.

……………………………………………………………………………………………

1.  Bahasa Melayu

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Koleksi Modul Soalan Bahasa Melayu Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Modul Soalan MIP Bahasa Melayu SPM + Jawapan (Trg) [1]

SK-2.0-Bahasa Melayu

.

…………………………..

2.  Bahasa Inggeris

Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Koleksi Modul Soalan Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

Modul Soalan MIP Bahasa Inggeris SPM + Jawapan (Trg) [1]

.

…………………………..

3.  Sejarah

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Koleksi Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Modul Soalan MIP Sejarah SPM + Jawapan (Trg) [1]

Skema Jawapan Modul Soalan MIP Sejarah SPM + Jawapan (Trg) [1]

SK-2.0-Sejarah

.

…………………………..

4.  Matematik

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Koleksi Soalan Modul Matematik Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

Modul Soalan MIP Matematik SPM (Trg) [1]

Jawapan Modul Soalan MIP Matematik SPM (Trg) [1]

.

…………………………..

5.  Matematik Tambahan

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Koleksi Modul Soalan Matematik Tambahan (Additional Mathematics) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Modul Soalan MIP Matematik Tambahan SPM + Jawapan (Trg) [1]

SK-2.0-Matematik Tambahan

.

…………………………..

6.  Kimia

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Koleksi Modul Soalan Kimia (Chemistry) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Modul Soalan MIP Kimia SPM + Jawapan (Trg) [1]

SK-2.0-Kimia K1 S1

SK-2.0-Kimia K1 S2

SK-2.0-Kimia K1 S3

SK-2.0-Kimia K2 S1

SK-2.0-Kimia K2 S2

SK-2.0-Kimia K2 S3

SK-2.0-Kimia P

.

…………………………..

7.  Fizik

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Koleksi Modul Soalan Fizik (Physics) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Modul Soalan MIP Fizik SPM + Jawapan (Trg) [1]

SK-2.0-Fizik K1 S1

SK-2.0-Fizik K1 S2

SK-2.0-Fizik K1 S3

SK-2.0-Fizik K2 S1

SK-2.0-Fizik K2 S2

SK-2.0-Fizik K2 S3

SK-2.0-Fizik Topikal

.

…………………………..

8.  Biologi

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Koleksi Modul Soalan Biologi (Biology) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Modul Soalan MIP Biologi SPM + Jawapan (Trg) [1]

SK-2.0-Biologi K1 S1

SK-2.0-Biologi K1 S2

SK-2.0-Biologi K1 S3

SK-2.0-Biologi K2 S1

SK-2.0-Biologi K2 S2

SK-2.0-Biologi K2 S3

SK-2.0-Biologi P S1

SK-2.0-Biologi P S2

.

…………………………..

9.  Sains

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Koleksi Modul Soalan Sains Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Modul Intervensi Pembelajaran (MIP) Sains + Jawapan (Trg) [1]

SK-2.0-Sains K1 S1

SK-2.0-Sains K1 S2

SK-2.0-Sains K2 S1

SK-2.0-Sains K2 S2

.

…………………………..

10.  Prinsip Perakaunan

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Koleksi Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Modul Soalan MIP Prinsip Perakaunan SPM + Jawapan (Trg) [1]

SK-2.0-Prinsip Perakaunan

.

…………………………..

11. Perniagaan

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Koleksi Modul Soalan Perniagaan Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Modul Soalan MIP Perniagaan SPM + Jawapan (Trg) [1]

SK-2.0-Perniagaan

.

…………………………..

12.  Ekonomi

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Koleksi Modul Soalan Ekonomi Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Modul Soalan MIP Ekonomi SPM + Jawapan (Trg) [1]

SK-2.0-Ekonomi

.

…………………………..

13.  Pendidikan Moral

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Koleksi Modul Soalan Pendidikan Moral Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM) 

.

SK-2.0-Pendidikan Moral (1)

.

…………………………..

14.  Sains Komputer

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Koleksi Modul Soalan Sains Komputer Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

…………………………..

15.  Pendidikan Islam

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Pendidikan Islam Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4 + Jawapan

Modul Intervensi Pembelajaran (MIP) Pendidikan Islam SPM + Jawapan (Trg) [1]

.

…………………………..

16.  Tasawwur Islam

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Modul Intervensi Pembelajaran (MIP) Tasawwur Islam + Jawapan (Trg) [1]

.

…………………………..

17.  Pendidikan AI-Quran dan Al-Sunnah

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Modul Intervensi Pembelajaran (MIP) PQS Pendidikan AI-Quran dan Al-Sunnah SPM + Jawapan (Trg) [1]

.

…………………………..

18.  Pendidikan Syariah Islamiah

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Modul Soalan MIP Pendidikan Syariah Islamiah SPM + Jawapan (Trg) [1]

.

…………………………..

19.  Bahasa Cina

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Nota Ringkas, Padat, Modul Bahasa Cina Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan

.

…………………………..

20.  Bahasa Arab

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Nota, Modul Bahasa Arab Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan

.

SK-2.0-Bahasa Arab

Modul Intervensi Pembelajaran (MIP) Bahasa Arab SPM + Jawapan (Trg) [1]

.

…………………………..

21.  Geografi

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Koleksi Modul Soalan Geografi Tingkatan 4, 5, SPM+ Jawapan (KSSM)

.

…………………………..

22.  Kesusteraan Melayu Komunikatif

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Nota, Modul, Panduan Kesusasteraan Melayu Komunikatif Tingkatan 4, 5, SPM

.

SK-2.0-Kesusasteraan Melayu Komunikatif

.

…………………………..

23.  Grafik Komuniskasi Teknikal

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

SK-2.0-Grafik Komunikasi Teknikal

Modul Soalan MIP GKT Grafik Komunikasi Teknikal SPM + Jawapan (Trg) [1]

.

…………………………..

24.  Sains Sukan

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

SK-2.0-Sains Sukan

.

…………………………..

25.  Sains Rumah Tangga

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

SK-2.0-Sains Rumah Tangga

Modul Soalan MIP SRT Sains Rumah Tangga SPM + Jawapan (Trg) [1]

.

…………………………..

26.  Pertanian

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

SK-2.0-Pertanian

Modul Soalan MIP Pertanian SPM + Jawapan (Trg) [1]

.

…………………………..

27.  Reka Cipta

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

SK-2.0-Reka Cipta

Modul Kenyalang Cemerlang Reka Cipta SPM + Jawapan

Modul Soalan MIP Reka Cipta SPM + Jawapan (Trg) [1]

.

…………………………..

28.  Sains Tambahan

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

SK-2.0-Sains Tambahan K1 P

SK-2.0-Sains Tambahan K1 S1

SK-2.0-Sains Tambahan K2 P

SK-2.0-Sains Tambahan K2 S1

Modul Soalan MIP Sains Tambahan SPM + Jawapan (Trg) [1]

.

…………………………..

29.  Bahasa Iban

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

SK-2.0-Bahasa Iban

.

…………………………..

30.  Al-Syariah

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Modul Intervensi Pembelajaran (MIP) Al-Syariah + Jawapan (Trg) [1]

.

…………………………..

31.  Usul Al-Din

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Modul Soalan MIP Usul Al-Din SPM + Jawapan (Trg) [1]

.

…………………………..

32.  Manahij Al-Ulum Al-Islamiah

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Modul Soalan MIP Manahij Al-Ulum Al-Islamiah SPM + Jawapan (Trg) [1]

.

…………………………..

33.  Hifz Al-Quran

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Modul Soalan MIP Hifz Al-Quran SPM + Jawapan (Trg) [1]

.

…………………………..

34.  al-Lughah al-Arabiah al-Mu’asirah

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Modul Intervensi Pembelajaran (MIP) al-Lughah al-Arabiah al-Mu’asirah + Jawapan (Trg) [1]

.

…………………………..

35.  Al-Adab wa Al-Balaghah

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Modul Intervensi Pembelajaran (MIP) Al-Adab wa Al-Balaghah SPM + Jawapan (Trg) [1]

.

…………………………..

36.  Maharat Al-Quran

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Modul Intervensi Pembelajaran (MIP) Maharat Al-Quran + Jawapan (Trg) [1]

.

…………………………..

.

Write a Comment

error: Alert: Content is protected !!