.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Jawapan, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Draf Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2024

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Tingkatan dan Subjek

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → SPM 2024, Tingkatan 5 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

* * * Untuk Informasi Berguna dan Bahan Rujukan →→ [ Sila JOIN Telegram Channel Blog Ini ]

.

Modul Soalan 42 Subjek SPM, Tingkatan 4, 5 + Jawapan (Format Baharu)

.

.

Modul Soalan 42 Subjek SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan (Format Baharu)

1. Bahasa Melayu  2. Bahasa Inggeris  3. Sejarah

4. Matematik  5. Matematik Tambahan  6. Kimia

7. Fizik  8.  Biologi  9. Sains  10.  Prinsip Perakaunan

.

11. Perniagaan  12. Ekonomi  13. Pendidikan Moral

14. Sains Komputer  15. Pendidikan Islam

16. Pendidikan Seni Visual  17. Tasawwur Islam

18. Bahasa Cina  19.  Bahasa Arab

.

.

20. Geografi  21. Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah

22. Pendidikan Syariah Islamiah  23. Kesusteraan Melayu Komunikatif

24. Bahasa Tamil  25. Asas Kelestarian  26.  Grafik Komuniskasi Teknikal

27. Sains Sukan  28. Sains Rumah Tangga  29. Pertanian  30. Reka Cipta

31. Al-Syariah  32. al-Lughah al-Arabiah al-Mu’asirah

33. Manahij Al-Ulum Al-Islamiah  34. Usul Al-Din

35. Kesusasteraan Cina  36. Sains Tambahan  37. Al-Adab wa Al-Balaghah

38. Kesusasteraan Tamil  39. Bahasa Iban  40. Hifz Al-Quran

41. Maharat Al-Quran  42. Pendidikan Muzik

…………………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM (Terkini) :

.

.

……………………………………………………………………………………………

1.  Bahasa Melayu

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Koleksi Modul Soalan Bahasa Melayu Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Modul Soalan SPM + Skema Jawapan (SK-2.0) : Bahasa Melayu

Modul Soalan MIP Bahasa Melayu SPM + Jawapan (Trg) [1]

.

…………………………..

2.  Bahasa Inggeris

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Koleksi Modul Soalan Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

Modul Soalan MIP Bahasa Inggeris SPM + Jawapan (Trg) [1]

.

…………………………..

3.  Sejarah

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Koleksi Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Modul Soalan Kertas 2 Sejarah SPM + Skema Jawapan (SK 2.0) [1]

Modul Soalan MIP Sejarah SPM + Jawapan (Trg) [1]

Skema Jawapan Modul Soalan MIP Sejarah SPM + Jawapan (Trg) [1]

.

…………………………..

4.  Matematik

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Koleksi Soalan Modul Matematik Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Modul Soalan Masyhur Matematik SPM + Skema Jawapan

Koleksi Soalan Percubaan Matematik SPM + Skema Jawapan (Format Baharu) (35 Set)

.

Modul Aras Sederhana Matematik SPM [2]

Skema Jawapan Modul Aras Sederhana Matematik SPM [2]

.

Modul Mudah Lulus Matematik SPM [2]

Skema Jawapan Modul Mudah Lulus Matematik SPM [2]

.

Modul Soalan MIP Matematik SPM (Trg) [1]

Jawapan Modul Soalan MIP Matematik SPM (Trg) [1]

.

…………………………..

5.  Matematik Tambahan

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Koleksi Modul Soalan Matematik Tambahan (Additional Mathematics) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Modul Soalan MIP Matematik Tambahan SPM + Jawapan (Trg) [1]

Modul Soalan SPM + Skema Jawapan (SK-2.0) : Matematik Tambahan

.

…………………………..

6.  Kimia

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Koleksi Modul Soalan Kimia (Chemistry) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Modul Soalan MIP Kimia SPM + Jawapan (Trg) [1]

Modul Soalan SPM + Skema Jawapan (SK-2.0) : Kimia K1 S1

Modul Soalan SPM + Skema Jawapan (SK-2.0) : Kimia K1 S2

Modul Soalan SPM + Skema Jawapan (SK-2.0) : Kimia K1 S3

Modul Soalan SPM + Skema Jawapan (SK-2.0) : Kimia K2 S1

Modul Soalan SPM + Skema Jawapan (SK-2.0) : Kimia K2 S2

Modul Soalan SPM + Skema Jawapan (SK-2.0) : Kimia K2 S3

Modul Soalan SPM + Skema Jawapan (SK-2.0) : Kimia (Latihan Pengukuhan)

.

…………………………..

7.  Fizik

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Koleksi Modul Soalan Fizik (Physics) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Modul Soalan MIP Fizik SPM + Jawapan (Trg) [1]

Modul Soalan SPM + Skema Jawapan (SK-2.0) : Fizik K1 S1

Modul Soalan SPM + Skema Jawapan (SK-2.0) : Fizik K1 S2

Modul Soalan SPM + Skema Jawapan (SK-2.0) : Fizik K1 S3

Modul Soalan SPM + Skema Jawapan (SK-2.0) : Fizik K2 S1

Modul Soalan SPM + Skema Jawapan (SK-2.0) : Fizik K2 S2

Modul Soalan SPM + Skema Jawapan (SK-2.0) : Fizik K2 S3

Modul Soalan SPM + Skema Jawapan (SK-2.0) : Fizik (Latihan Topikal)

.

…………………………..

8.  Biologi

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Koleksi Modul Soalan Biologi (Biology) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Modul Soalan MIP Biologi SPM + Jawapan (Trg) [1]

Modul Soalan SPM + Skema Jawapan (SK-2.0) : Biologi K1 S1

Modul Soalan SPM + Skema Jawapan (SK-2.0) : Biologi K1 S2

Modul Soalan SPM + Skema Jawapan (SK-2.0) : Biologi K1 S3

Modul Soalan SPM + Skema Jawapan (SK-2.0) : Biologi K2 S1

Modul Soalan SPM + Skema Jawapan (SK-2.0) : Biologi K2 S2

Modul Soalan SPM + Skema Jawapan (SK-2.0) : Biologi K2 S3

Modul Soalan SPM + Skema Jawapan (SK-2.0) : Biologi (Latihan Pengukuhan Set 1)

Modul Soalan SPM + Skema Jawapan (SK-2.0) : Biologi (Latihan Pengukuhan Set 2)

.

…………………………..

9.  Sains

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Koleksi Modul Soalan Sains Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Modul Intervensi Pembelajaran (MIP) Sains + Jawapan (Trg) [1]

Modul Soalan SPM + Skema Jawapan (SK-2.0) : Sains K1 S1

Modul Soalan SPM + Skema Jawapan (SK-2.0) : Sains K1 S2

Modul Soalan SPM + Skema Jawapan (SK-2.0) : Sains K2 S1

Modul Soalan SPM + Skema Jawapan (SK-2.0) : Sains K2 S2

.

…………………………..

10.  Prinsip Perakaunan

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Koleksi Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Modul Soalan MIP Prinsip Perakaunan SPM + Jawapan (Trg) [1]

Modul Soalan SPM + Skema Jawapan (SK-2.0) : Prinsip Perakaunan

.

…………………………..

11. Perniagaan

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Koleksi Modul Soalan Perniagaan Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Modul Soalan MIP Perniagaan SPM + Jawapan (Trg) [1]

Modul Soalan SPM + Skema Jawapan (SK-2.0) : Perniagaan

.

…………………………..

12.  Ekonomi

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Koleksi Modul Soalan Ekonomi Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Modul Soalan MIP Ekonomi SPM + Jawapan (Trg) [1]

Modul Soalan SPM + Skema Jawapan (SK-2.0) : Ekonomi

.

…………………………..

13.  Pendidikan Moral

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Koleksi Modul Soalan Pendidikan Moral Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM) 

.

Modul Soalan SPM + Skema Jawapan (SK-2.0) : Pendidikan Moral (1)

.

…………………………..

14.  Sains Komputer

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Koleksi Modul Soalan Sains Komputer Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

…………………………..

15.  Pendidikan Islam

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Pendidikan Islam Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4 + Jawapan

Modul Intervensi Pembelajaran (MIP) Pendidikan Islam SPM + Jawapan (Trg) [1]

.

…………………………..

16. Pendidikan Seni Visual

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Modul Soalan Pendidikan Seni Visual SPM + Skema Jawapan (MKC) (Srw) [3]

.

…………………………..

17.  Tasawwur Islam

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Modul Intervensi Pembelajaran (MIP) Tasawwur Islam + Jawapan (Trg) [1]

.

…………………………..

18.  Bahasa Cina

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Koleksi Modul Soalan Bahasa Cina Tingkatan 4, 5, SPM+ Jawapan (KSSM)

.

Modul Bahasa Cina Kelantan + Jawapan [2]

Modul Bahasa Cina Negeri Sembilan (Edisi Murid) [2]

Modul Bahasa Cina Negeri Sembilan (Edisi Guru) [2]

.

Modul Bahasa Cina Pulau Pinang [2]

Modul Bahasa Cina Pulau Pinang (Jawapan) [2]

Modul Bahasa Cina Sarawak (Edisi Murid) [2]

Modul Bahasa Cina Sarawak (Edisi Guru) [2]

.

Nota Ringkas, Padat, Modul Bahasa Cina Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan

.

…………………………..

19.  Bahasa Arab

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Nota, Modul Bahasa Arab Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan

.

Modul Intervensi Pembelajaran (MIP) Bahasa Arab SPM + Jawapan (Trg) [2]

Modul Soalan SPM + Skema Jawapan (SK-2.0) : Bahasa Arab

Modul Intervensi Pembelajaran (MIP) Bahasa Arab SPM + Jawapan (Trg) [1]

.

…………………………..

20.  Geografi

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Koleksi Modul Soalan Geografi Tingkatan 4, 5, SPM+ Jawapan (KSSM)

.

…………………………..

21.  Pendidikan AI-Quran dan Al-Sunnah

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Modul Soalan Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah SPM + Skema Jawapan (MIP) (Trg) [3]

Modul Intervensi Pembelajaran (MIP) PQS Pendidikan AI-Quran dan Al-Sunnah SPM + Jawapan (Trg) [1]

.

…………………………..

22.  Pendidikan Syariah Islamiah

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Modul Soalan Pendidikan Syariah Islamiah SPM + Skema Jawapan (MlP) (Trg) [3]

Modul Soalan MIP Pendidikan Syariah Islamiah SPM + Jawapan (Trg) [1]

.

…………………………..

23.  Kesusteraan Melayu Komunikatif

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Nota, Modul, Panduan Kesusasteraan Melayu Komunikatif Tingkatan 4, 5, SPM

.

Modul Soalan SPM + Skema Jawapan (SK-2.0) : Kesusasteraan Melayu Komunikatif

.

…………………………..

24. Bahasa Tamil

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Koleksi Modul Soalan Bahasa Tamil Tingkatan 4, 5, SPM + Skema Jawapan

.

…………………………..

25.  Asas Kelestarian

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Modul Soalan Asas Kelestarian SPM (Tingkatan 4, 5) (MPEI) [3]

.

…………………………..

26.  Grafik Komuniskasi Teknikal

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Modul Soalan Grafik Komunikasi Teknikal SPM + Skema Jawapan (MIP) (Srw) [3]

.

Modul Soalan SPM + Skema Jawapan (SK-2.0) : Grafik Komunikasi Teknikal

Modul Soalan MIP GKT Grafik Komunikasi Teknikal SPM + Jawapan (Trg) [1]

.

…………………………..

27.  Sains Sukan

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Modul Soalan Sains Sukan SPM (Tingkatan 4 dan 5) (SK-2.0) (Srw) [1]

.

…………………………..

28.  Sains Rumah Tangga

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Modul Soalan Sains Rumah Tangga SPM + Skema Jawapan (MIP) (Trg) [3]

Modul Soalan Sains Rumah Tangga SPM + Skema Jawapan (MIP) (Srw) [3]

.

Modul Soalan SPM + Skema Jawapan (SK-2.0) : Sains Rumah Tangga

Modul Soalan MIP SRT Sains Rumah Tangga SPM + Jawapan (Trg) [1]

.

…………………………..

29.  Pertanian

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Koleksi Modul Soalan Pertanian Tingkatan 4, 5, SPM + Skema Jawapan

.

Modul Soalan Pertanian SPM + Skema Jawapan (MIP) (Trg) [3]

Modul Soalan Pertanian SPM + Skema Jawapan (MIP) (Srw) [3]

.

Modul Soalan SPM + Skema Jawapan (SK-2.0) : Pertanian

Modul Soalan MIP Pertanian SPM + Jawapan (Trg) [1]

.

…………………………..

30.  Reka Cipta

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Modul Soalan Reka Cipta SPM + Skema Jawapan (MIP) (Trg) [3]

Modul Soalan Reka Cipta SPM + Skema Jawapan (MIP) (Srw) [3]

.

Modul Soalan SPM + Skema Jawapan (SK-2.0) : Reka Cipta

Modul Kenyalang Cemerlang Reka Cipta SPM + Jawapan

Modul Soalan MIP Reka Cipta SPM + Jawapan (Trg) [1]

.

…………………………..

31.  Al-Syariah

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Koleksi Modul Soalan Al-Syariah Tingkatan 4, 5, SPM + Skema Jawapan

.

Modul Intervensi Pembelajaran (MIP) Al-Syariah + Jawapan (Trg) [1]

.

…………………………..

32.  al-Lughah al-Arabiah al-Mu’asirah

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Modul Intervensi Pembelajaran (MIP) al-Lughah al-Arabiah al-Mu’asirah + Jawapan (Trg) [1]

.

…………………………..

33.  Manahij Al-Ulum Al-Islamiah

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Nota Ringkas, Padat, Modul Manahij al-Ulum Tingkatan 4, 5, SPM

.

Modul Soalan MIP Manahij Al-Ulum Al-Islamiah SPM + Jawapan (Trg) [1]

.

…………………………..

34.  Usul Al-Din

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Koleksi Modul Soalan Usul Al-Din Tingkatan 4, 5, SPM + Skema Jawapan

.

Modul Soalan MIP Usul Al-Din SPM + Jawapan (Trg) [1]

.

…………………………..

35.  Kesusasteraan Cina

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Modul Soalan Kesusasteraan Cina SPM (TTV2) (Prk) [2]

.

…………………………..

36.  Sains Tambahan

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Modul Soalan SPM + Skema Jawapan (SK-2.0) : Sains Tambahan K1 (Latihan Pengukuhan)

Modul Soalan SPM + Skema Jawapan (SK-2.0) : Sains Tambahan K1 S1

Modul Soalan SPM + Skema Jawapan (SK-2.0) : Sains Tambahan K2 (Latihan Pengukuhan)

Modul Soalan SPM + Skema Jawapan (SK-2.0) : Sains Tambahan K2 S1

Modul Soalan MIP Sains Tambahan SPM + Jawapan (Trg) [1]

.

…………………………..

37.  Al-Adab wa Al-Balaghah

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Koleksi Modul Soalan al-Adab wa al-Balaghah Tingkatan 4, 5, SPM + Skema Jawapan

.

Modul Intervensi Pembelajaran (MIP) Al-Adab wa Al-Balaghah SPM + Jawapan (Trg) [1]

.

…………………………..

38.  Kesusasteraan Tamil

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

.

…………………………..

39.  Bahasa Iban

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Modul Soalan Bahasa Iban SPM + Skema Jawapan (MIP) (Srw) [3]

Modul Soalan SPM + Skema Jawapan (SK-2.0) : Bahasa Iban

.

…………………………..

40.  Hifz Al-Quran

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Modul Soalan MIP Hifz Al-Quran SPM + Jawapan (Trg) [1]

.

…………………………..

41.  Maharat Al-Quran

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Modul Intervensi Pembelajaran (MIP) Maharat Al-Quran + Jawapan (Trg) [1]

.

…………………………..

42.  Pendidikan Muzik

– Modul Soalan SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan

.

Modul 1 (Nota, Soalan) Pendidikan Muzik Tingkatan 4 (Taw) (Sab) [1]

Modul 2 (Nota, Soalan) Pendidikan Muzik Tingkatan 4 (Taw) (Sab) [1]

.

…………………………..

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

…………………………………………………………………………………

.

Write a Comment