.

Tahniah ! Syabas ! Sila Lihat → → Senarai Nama Calon Cemerlang SPM 2023

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Jawapan, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Tingkatan dan Subjek

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → SPM 2024, Tingkatan 5 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

Koleksi Modul Soalan Bahasa Melayu BM Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

.

Koleksi Modul Soalan Bahasa Melayu (BM) Tingkatan 4, 5, SPM + Skema Jawapan (KSSM). Kertas 1, 2. Nota Ringkas, Padat

Kertas 1 dan 2. Karangan. Karangan Bahan Rangsangan. Rumusan. Ulasan. Sistem dan Aplikasi Bahasa. Morfologi. Sintaksis. Penyuntingan. Bahasa Melayu Standard / Moden. Peribahasa. Pemahaman. Bahasa Melayu (BM) Tingkatan 5 (SPM).

Tips. Teknik Menjawab. Panduan Menjawab. Sintaksis. Jenis-Jenis Ayat. Subjek dan Predikat. Pola Ayat. Ayat Biasa. Ayat Songsang. Ayat Aktif. Ayat Pasif. Cakap Ajuk. Cakap Pindah. Penyuntingan. Membetulkan kesalahan ejaan, imbuhan, tatabahasa dan penggunaan kata atau istilah dalam petikan.

Bahasa Melayu Standard / Moden / Baku. Penukaran bahasa Melayu Klasik / Lama / Tradisional kepada bahasa Melayu Standard / Moden / Baku. Peribahasa. Jenis Peribahasa. Senarai dan Maksud Peribahasa dalam Buku Teks Tingkatan 4 dan 5. Bentuk Soalan Peribahasa. Pemahaman. Petikan Umum. Petikan Sastera. Novel.

.

Kertas 3. Ujian Lisan/Bertutur Bahasa Melayu SPM (ULBS) : Contoh Soalan, Cadangan Jawapan, Ramalan, Panduan, Tips, Panduan, Peringatan.

Koleksi Soalan Peperiksaan, Percubaan, Ujian, KBAT, Nota, Latihan, Modul, Jawapan. Koleksi Novel, Syair, Sajak, Cerpen, Drama, Prosa Tradisional.

Panduan Tatabahasa Bahasa Melayu. Kata Ganti Nama Diri. Kata Ganti Nama Diri Singkat. Kata Bilangan. Kata Penguat. Kata Bantu. Kata Adjektif. Kata Sendi Nama. Kata Ganda. Kata Nama Khas.

Kata Kerja. Kata Tunggal. Kata Majmuk. Kata Nafi. Kata Pemeri. Kata Perintah. Kata Partikel. Kata Pinjaman. Kata Hubung. Kata Arah. Kata Banyak Makna. Penjodoh Bilangan. Sinonim. Antonim. Kesalahan Ejaan. Kata Majmuk Yang Telah Mantap. Pasangan Kata Mengelirukan.

.

.

Ayat Tunggal. Susunan Ayat Sonsang. Ayat Aktif. Ayat Pasif. Kesalahan Struktur Ayat. Bunyi Haiwan. Penanda Wacana. Cogan Kata. Pantun. Kata Hikmat. Imbuhan. Pola Ayat. Bidalan. Simpulan Bahasa. Perumpamaan. Pepatah.

.

…………………………………………………………………………………….

Ujian Lisan/Bertutur Bahasa Melayu SPM: Contoh Soalan, Jawapan, Tips, Ramalan, Panduan, Isi-isi Penting (PU)

.

Contoh Karangan Pilihan Untuk Bahasa Melayu (BM) SPM (Tingkatan 4, 5)

Nota Ringkas Isi-Isi Karangan / Rangka Karangan (PU)

Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan Bahasa Melayu (BM) SPM (Tingkatan 4, 5)

.

Nota Ringkas, Padat Tatabahasa dan Kesalahan Tatabahasa Bahasa Melayu (K)

.

…………………………………………………………………………………….

Koleksi Modul Soalan Bahasa Melayu Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (Kertas 1, 2) :

.

…………………………………………………………………………………………..

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 SPM (Tingkatan 4, 5) + Jawapan (Mon) (Sab) [1] :

.

Morfologi

Koleksi Soalan 1 Bahagian A Kertas 2 Bahasa Melayu SPM – Moforlogi

Skema Jawapan Soalan Morfologi

.

Sintaksis

Koleksi Soalan 2 Bahagian A Kertas 2 Bahasa Melayu SPM – Sintaksis

Skema Jawapan Soalan Sintaksis

.

Penyuntingan

Koleksi Soalan 3 Bahagian A Kertas 2 Bahasa Melayu SPM – Penyuntingan

Skema Jawapan Soalan Penyuntingan

.

Bahasa Melayu Standard

Koleksi Soalan 4 Bahagian A Kertas 2 Bahasa Melayu SPM – Bahasa Melayu Standard

Skema Jawapan Soalan Bahasa Melayu Standard

.

Peribahasa

Koleksi Soalan 5 Bahagian A Kertas 2 Bahasa Melayu SPM – Peribahasa

Skema Jawapan Soalan Peribahasa

.

Petikan Umum

Koleksi Soalan 6 Bahagian B Kertas 2 Bahasa Melayu SPM – Petikan Umum

Skema Jawapan Soalan Petikan Umum

.

Petikan Sastera

Koleksi Soalan 7 Bahagian B Kertas 2 Bahasa Melayu SPM – Petikan Sastera

Skema Jawapan Soalan Petikan Sastera

.

Novel 

Koleksi Soalan 8 Bahagian B Kertas 2 Bahasa Melayu SPM – Novel

Skema Jawapan Soalan Novel

.

Rumusan

Koleksi Soalan Bahagian C Kertas 2 Bahasa Melayu SPM – Rumusan

Skema Jawapan Soalan Rumusan

.

…………………………………………………………………………………………..

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 SPM (Tingkatan 4, 5) + Jawapan (Oas) (Sab) [1] :

Setiap Set Soalan disusun Mengikut Tema.

Setiap Set ada Soalan-Soalan Morfologi, Sintaksis, Penyuntingan, Bahasa Melayu Standard, Peribahasa, Petikan Umum, Petikan Sastera, Novel dan Rumusan (Soalan + Jawapan).

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 1

Skema Jawapan – Set 1

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 2

Skema Jawapan – Set 2

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 3

Skema Jawapan – Set 3

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 4

Skema Jawapan – Set 4

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 5

Skema Jawapan – Set 5

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 6

Skema Jawapan – Set 6

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 7

Skema Jawapan – Set 7

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 8

Skema Jawapan – Set 8

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 9

Skema Jawapan – Set 9

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 10

Skema Jawapan – Set 10

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 11

Skema Jawapan – Set 11

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 12

Skema Jawapan – Set 12

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 13

Skema Jawapan – Set 13

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 14

Skema Jawapan – Set 14

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 15

Skema Jawapan – Set 15

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 16

Skema Jawapan – Set 16

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 17

Skema Jawapan – Set 17

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 18

Skema Jawapan – Set 18

.

…………………………………………………………………………………………..

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 SPM KSSM (Tingkatan 4, 5) + Jawapan (Sem) (Pen) (Sab) [1]

Setiap Set ada Soalan-Soalan Morfologi, Sintaksis, Penyuntingan, Bahasa Melayu Standard, Peribahasa, Petikan Umum, Petikan Sastera, Novel dan Rumusan (Soalan + Jawapan).

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 1

Skema Jawapan – Set 1

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 2

Skema Jawapan – Set 2

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 3

Skema Jawapan – Set 3

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 4

Skema Jawapan – Set 4

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 5

Skema Jawapan – Set 5

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 6

Skema Jawapan – Set 6

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 7

Skema Jawapan – Set 7

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 8

Skema Jawapan – Set 8

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 9

Skema Jawapan – Set 9

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 10

Skema Jawapan – Set 10

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 11

Skema Jawapan – Set 11

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 12

Skema Jawapan – Set 12

.

………………………………………………………………………………………………….

Bahasa Melayu SPM, Tingkatan 4, 5 : Koleksi Karangan, Nota Ringkas Isi-Isi / Rangka Karangan, Ujian Bertutur / Lisan (Soalan + Jawapan) : 

.

.

………………………………………………………………………………………………….

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 (Penulisan) SPM (Tingkatan 4, 5) + Jawapan (Mon) (Sab) [1] :

.

Format Baharu Karangan Respons Terhad – Bahasa Melayu SPM KSSM (Kertas 1 Bahagian A)

.

.

Koleksi Soalan Praktis Karangan Respons Terhad (Kertas 1 Bahagian A)

Cadangan Jawapan Soalan Praktis

.

………………………………………………………………………………………

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 (Penulisan) SPM (Tingkatan 4, 5) + Jawapan (Mon) (Sab) [1] :

.

Format Baharu Karangan Respons Terbuka – Bahasa Melayu SPM KSSM (Kertas 1 Bahagian B)

.

Koleksi Soalan Praktis Karangan Respons Terbuka – Domain Awam

.

.

Koleksi Soalan Praktis Karangan Respons Terbuka – Domain Peribadi

.

Koleksi Soalan Praktis Karangan Respons Terbuka – Domain Pendidikan

.

.

Koleksi Soalan Praktis Karangan Respons Terbuka – Domain Kerjaya

.

.

…………………………………………………………………………………

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 (Penulisan) SPM (Tingkatan 4, 5) + Jawapan (Oas) (Sab) [1] :

Setiap Set Soalan disusun Mengikut Tema.

Setiap Set ada Soalan-Soalan Karangan Respons Tertutup dan Karangan Respons Terbuka (Soalan + Jawapan).

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 – Set 1

Skema Jawapan – Set 1

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 – Set 2

.

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 – Set 3

Skema Jawapan – Set 3

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 – Set 4

.

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 – Set 5

Skema Jawapan – Set 5

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 – Set 6

Skema Jawapan – Set 6

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 – Set 7

.

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 – Set 8

.

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 – Set 9

Skema Jawapan – Set 9

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 – Set 10

.

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 – Set 11

Skema Jawapan – Set 11

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 – Set 12

.

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 – Set 13

.

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 – Set 14

Skema Jawapan – Set 14

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 – Set 15

.

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 – Set 16

Skema Jawapan – Set 16

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 – Set 17

.

.

…………………………………………………………………………………………..

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 (Penulisan) SPM KSSM (Tingkatan 4, 5) + Jawapan (Sem) (Pen) (Sab) [1]

Setiap Set ada Soalan-Soalan Karangan Respons Tertutup dan Karangan Respons Terbuka (Soalan + Jawapan).

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 – Set 1

Skema Jawapan – Set 1

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 – Set 2

Skema Jawapan – Set 2

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 – Set 3

.

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 – Set 4

.

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 – Set 5

.

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 – Set 6

.

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 – Set 7

.

Skema Jawapan – Set 7

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 – Set 8

Skema Jawapan – Set 8

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 – Set 9

.

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 – Set 10

.

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 – Set 11

.

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 – Set 12

.

.

…………………………………………………………………………………………. 

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 (Penulisan) + Skema Jawapan (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 (Penulisan) Set 1 (TTV2) (Prk) [2]

Skema Jawapan Modul Soalan BM Kertas 1 (Penulisan) Set 1 (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 (Penulisan) Set 2 (TTV2) (Prk) [2]

.

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 (Penulisan) Set 3 (TTV2) (Prk) [2]

.

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 (Penulisan) Set 4 (TTV2) (Prk) [2]

Skema Jawapan Modul Soalan BM Kertas 1 (Penulisan) Set 4 (TTV2) (Prk) [2]

.

…………………………………………………………………………………….

Modul PDPR Bahasa Melayu Tingkatan 5, SPM + Jawapan (Kun 21)

.

Modul Interaktif Karangan Bahasa Melayu Tingkatan 4, 5 dan SPM (Pelajar Galus)

.

………………………………………………………………………………………

Bahasa Melayu Standard dan Peribahasa Buku Teks :

.

.

.

.

……………………………………………………………………………………………..

Item / Soalan Contoh Bahasa Melayu SPM Format Baharu Mulai SPM 2021 :

.

…………………………………………………………………………………………..

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Melayu Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Melayu Tingkatan 4 + Jawapan

.

…………………………………………………………………………………………..

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………

.

.

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

…………………………………………………………………………………

.

Write a Comment