.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Bab dan Topik

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → SPM 2023, Tingkatan 5 (Tahun 2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

Koleksi Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

.

Koleksi Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4, 5, SPM + Skema Jawapan (KSSM). Kertas 1, 2. KBAT.

Calon wajib menduduki semua kertas peperiksaan bagi mata pelajaran yang didaftar.

Calon yang tidak dapat menduduki mana-mana kertas peperiksaan bertulis atau melaksanakan ujian lisan khusus calon persendirian akan dianggap TIDAK HADIR bagi mata pelajaran berkenaan. Calon yang tidak dapat menduduki atau tidak hadir sesuatu kertas peperiksaan dikehendaki mengemukakan dokumen sokongan seperti surat perakuan doktor atau surat kebenaran khas Pengarah Peperiksaan.

.

.

………………………………………………………………………………………

Modul Soalan Objektif (Kertas 1) Prinsip Perakaunan SPM + Jawapan (360) (Sab) [1]

.

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan SPM Modul 1 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 1

.

.

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan SPM Modul 2 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 2

.

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan SPM Modul 3 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 3

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan SPM Modul 4 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 4

.

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan SPM Modul 5 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 5

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan SPM Modul 6 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 6

.

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan SPM Modul 7 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 7

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan SPM Modul 8 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 8

.

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan SPM Modul 9 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 9

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan SPM Modul 10 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 10

.

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan SPM Modul 11 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 11

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan SPM Modul 12a (360) (Sab) [1]

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan SPM Modul 12b (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 12

.

………………………………………………………………………………….

Modul Soalan Kertas 2 Prinsip Perakaunan SPM + Jawapan (360) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Kertas 2 Prinsip Perakaunan SPM Modul 1 dan Modul 2 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 1

Skema Jawapan Modul 2

.

Modul Soalan Kertas 2 Prinsip Perakaunan SPM Modul 3 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 3

Modul Soalan Kertas 2 Prinsip Perakaunan SPM Modul 4 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 4

.

Modul Soalan Kertas 2 Prinsip Perakaunan SPM Modul 5 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 5

Modul Soalan Kertas 2 Prinsip Perakaunan SPM Modul 6 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 6

.

Modul Soalan Kertas 2 Prinsip Perakaunan SPM Modul 7 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 7

Modul Soalan Kertas 2 Prinsip Perakaunan SPM Modul 8 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 8

.

Modul Soalan Kertas 2 Prinsip Perakaunan SPM Modul 9 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 9

Modul Soalan Kertas 2 Prinsip Perakaunan SPM Modul 10 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 10

.

Modul Soalan Kertas 2 Prinsip Perakaunan SPM Modul 11 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 11

Modul Soalan Kertas 2 Prinsip Perakaunan SPM Modul 12 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 12

.

……………………………………………………………………………………..

Koleksi Soalan Objektif Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 (SPM) (eB)

.

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 1 (eB)

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 2 (eB)

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 3 (eB)

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 4 (eB)

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 5 (eB)

Skema Jawapan Bab 1, 2, 3, 4, 5

.

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 6 (eB)

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 7 (eB)

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 8 (eB)

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 9 (eB)

Skema Jawapan Bab 6, 7, 8, 9

.

……………………………………………………………………………………….

Koleksi Soalan Objektif Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 (SPM) (eB)

.

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 Bab 1 (eB)

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 Bab 2 (eB)

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 Bab 3 (eB)

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 Bab 4 (eB)

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 Bab 5 (eB)

Skema Jawapan Bab 1, 2, 3, 4, 5

.

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 Bab 6 (eB)

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 Bab 7 (eB)

Skema Jawapan Bab 6, 7

.

……………………………………………………………………………………

Modul Soalan Prinsip Perakaunan SPM + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan Objektif Kertas 1 Prinsip Perakaunan SPM + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan No.1 Kertas 2 Prinsip Perakaunan (Tingkatan 4) + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]

Modul Soalan No.1 Kertas 2 Prinsip Perakaunan (Tingkatan 5) + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan 20-25 Markah Kertas 2 Prinsip Perakaunan SPM + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]

.

…………………………………………………………………………………….

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 + Skema Jawapan (Taw) (Sab) [0]

.

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 1 (Taw) (Sab) [0]

Jawapan Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 1 (Taw) (Sab) [0]

.

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 2 (Taw) (Sab) [0]

Jawapan Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 2 (Taw) (Sab) [0]

.

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 3 (Taw) (Sab) [0]

Jawapan Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 3 (Taw) (Sab) [0]

.

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 4 (Taw) (Sab) [0]

Jawapan Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 4 (Taw) (Sab) [0]

.

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 5 (Taw) (Sab) [0]

Jawapan Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 5 (Taw) (Sab) [0]

.

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 6 (Taw) (Sab) [0]

Jawapan Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 6 (Taw) (Sab) [0]

.

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 7 (Taw) (Sab) [0]

Jawapan Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 7 (Taw) (Sab) [0]

.

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 8 (Taw) (Sab) [0]

Jawapan Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 8 (Taw) (Sab) [0]

.

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 9 (Taw) (Sab) [0]

Jawapan Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 9 (Taw) (Sab) [0]

.

…………………………………………………………………………………….

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 + Jawapan (LH) (Prk) [1]

.

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 3 dan Bab 4 (LH) (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 3 dan Bab 4

.

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 5 (LH) (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 5

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 6 dan Bab 7 (LH) (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 6 dan Bab 7

.

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 8 (LH) (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 8

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 9 (LH) (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 9

.

…………………………………………………………………………………………..

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 + Jawapan (LH) (Prk) [1]

.

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 Bab 2 (LH) (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 2

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 Bab 4 (LH) (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 4

.

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 Bab 5 (LH) (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 5

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 Bab 6 (LH) (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 6

.

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 Bab 7 (LH) (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 7

.

……………………………………………………………………………………………..

Modul Soalan Latih Tubi Berfokus Prinsip Perakauanan SPM + Jawapan (100) (Joh) [1]

.

Persamaan Perakaunan

Skema Jawapan – Persamaan Perakaunan

Buku Tunai Runcit

Skema Jawapan – Buku Tunai Runcit

.

Pelarasan Pada Tarikh Imbangan Duga

Skema Jawapan – Pelarasan Pada Tarikh Imbangan Duga

Penyata Kewangan Milikan Tunggal

Skema Jawapan – Penyata Kewangan Milikan Tunggal

.

Pembetulan Kesilapan

Skema Jawapan – Pembetulan Kesilapan

.

Analisis dan Tafsiran Penyata Kewangan

Skema Jawapan – Analisis dan Tafsiran Penyata Kewangan

Rekod Tak Lengkap (Kaedah Perbandingan)

Skema Jawapan – Rekod Tak Lengkap (Kaedah Perbandingan)

.

Penyata Penyesuaian Bank

Skema Jawapan – Penyata Penyesuaian Bank

Belanjawan Tunai

Skema Jawapan – Belanjawan Tunai

.

Perkongsian

Skema Jawapan – Perkongsian

Pembubaran Perkongsian

Skema Jawapan – Pembubaran Perkongsian

.

Syarikat Berhad

Skema Jawapan – Syarikat Berhad

Kelab dan Persatuan

Skema Jawapan – Kelab dan Persatuan

.

Akaun Pengeluaran

Skema Jawapan – Akaun Pengeluaran

Titik Pulang Modal

Skema Jawapan – Titik Pulang Modal

.

……………………………………………………………………………………

Modul Soalan Prinsip Perakaunan SPM + Jawapan (MIP) (Trg) [1]

.

Modul Soalan Objektif

Jawapan Modul Soalan Objektif

Modul Soalan Struktur

Jawapan Modul Soalan Struktur

.

Persamaan Perakaunan

Buku Catatan Pertama (1)

Buku Catatan Pertama (2)

Lejar

.

Pelarasan

Penyata Kewangan Milikan Tunggal

Pembetulan Kesilapan

.

Analisis Penyata Kewangan

Rekod Tak Lengkap

Belanjawan Tunai

Perkongsian

.

Pembubaran Perkongsian

Syarikat Berhad

Kelab dan Persatuan

Akaun Pengeluaran dan Analisis Titik Pulang Modal

.

Skema Jawapan

.

……………………………………………………………………………………….

Modul Prinsip Perakaunan SPM – Tahap 1 + Jawapan

Modul Prinsip Perakaunan SPM – Tahap 2 + Jawapan

Modul Prinsip Perakaunan SPM – Tahap 3 + Jawapan

.

………………………………………………………………………………………

Modul Soalan Prinsip Perakaunan SPM + Skema Jawapan (Set 1)

Modul Soalan Prinsip Perakaunan SPM + Skema Jawapan (Set 2)

Modul Soalan Prinsip Perakaunan SPM + Skema Jawapan (Set 3)

Modul Soalan Prinsip Perakaunan SPM + Skema Jawapan (Set 4)

.

Modul Soalan Prinsip Perakaunan SPM + Skema Jawapan (Set 5)

Modul Soalan Prinsip Perakaunan SPM + Skema Jawapan (Set 6)

Modul Soalan Prinsip Perakaunan SPM + Skema Jawapan (Set 7)

.

Modul Amanjaya Gemilang SPM : Prinsip Perakaunan + Skema Jawapan

……………………………………………………………………………………………….

.

Prinsip Perakaunan TINGKATAN 5 (SPM) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Latihan, Modul Soalan, Jawapan … (PB)

.

Prinsip Perakaunan TINGKATAN 4 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Latihan, Modul Soalan, Jawapan … (PB)

.

…………………………………………………………………………………………..

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

…………………………………………………………………………………

.

Write a Comment