.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Jawapan, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Tingkatan dan Subjek

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → SPM 2024, Tingkatan 5 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

Nota Ringkas Sejarah Tingkatan 1 KSSM

.

.

Nota Ringkas Sejarah Tingkatan 1 KSSM. Terkini. Kertas 1, 2. KBAT.

Nota Sejarah Tingkatan 1 KSSM. Bab 1 Mengenal Sejarah Bab 2 Zaman Air Batu Bab 3 Zaman Prasejarah

Bab 4 Mengenali Tamadun Bab 5 Tamadun Awal Dunia Bab 6 Peningkatan Tamadun Yunani Dan Rom Bab 7 Peningkatan Tamadun Indian Dan China Bab 8 Tamadun Islam Dan Sumbangannya

.

.

Koleksi Nota Semua Bab (Topik) :

.

Koleksi Nota Sejarah Tingkatan 1 KSSM (Bab 1 – Bab 8)

.

Nota Setiap Bab (Topik) :

.

.

.

Bab 1 Mengenal Sejarah

Bab 2 Zaman Air Batu

.

Bab 3 Zaman Prasejarah

Bab 4 Mengenali Tamadun

.

Bab 5 Tamadun Awal Dunia

Bab 6 Peningkatan Tamadun Yunani dan Rom

.

Bab 7 Peningkatan Tamadun Indian dan China

Bab 8 Tamadun Islam dan Sumbangannya

.

Koleksi Latihan Soalan + Jawapan :

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sejarah Tingkatan 1 + Jawapan

.

Nota Ringkas Sejarah Tingkatan 1 KSSM

.

Write a Comment