→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2022, 2021, 2020 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Contoh Karangan Pilihan Bahasa Melayu BM SPM 2022

.

→ → Modul Soalan 36 Subjek SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan (Format Baharu)

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 3 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 6 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital KSSR Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → → ★ Join / Follow Facebook dan Telegram Blog Ini

.

Panduan Tugasan (Kerja Kursus) Sejarah PT3

.

.

Panduan Tugasan (Kerja Kursus) Sejarah PT3 (Tingkatan 3 Tahun 2020). Tugasan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Sejarah Tingkatan 3 (TST3) merupakan salah satu komponen Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) yang wajib dilaksanakan oleh murid Tingkatan 3.

TST3 ini memerlukan murid menjalankan penyelidikan sejarah melalui pengaplikasian Kajian Kes yang merupakan strategi pengajaran dan pembelajaran (PdP) dalam kurikulum Sejarah. Tahap Penguasaan (TP) Keseluruhan murid hendaklah direkodkan dalam Templat Pelaporan PBD dan Skor Keseluruhan murid dihantar kepada Lembaga Peperiksaan (LP) yang mewakili 20% wajaran daripada markah keseluruhan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) Sejarah.

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

.

.

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

.

.

.

.

.

…………………………………………………………………………………………

.

.

.

…………………………………………………………………………………..

.

★ untuk terima Soalan Peperiksaan, Jawapan, Tips, Ramalan, Nota, Latihan, Informasi …   .

★  Like dan Follow Facebook Kami :

. https://www.facebook.com/BumiGemilang2.

★  Join / Sertai Telegram Kami :

.https://telegram.me/bumigemilang

.

…………………………………………………………………………………..

OBJEKTIF

Tugasan KSSM Sejarah Tingkatan 3 membolehkan murid:

a) Mendapat pengalaman bermanfaat semasa menjalankan penyelidikan sejarah.

b) Membudayakan pembelajaran berasaskan inkuiri semasa menjalankan penyelidikan sejarah dalam melahirkan murid yang berdaya fikir lestari selaras dengan prinsip Kelestarian Global.

c) Mengaplikasikan Kemahiran Pemikiran Sejarah (KPS) dalam kalangan murid melalui penyelidikan sejarah.

d) Mengaplikasikan dan meningkatkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) melalui penyelidikan sejarah berasaskan fakta sejarah yang tepat.

e) Membina kemahiran insaniah agar menjadi warganegara yang seimbang.

f) Menyedari kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan warisan sejarah negara kita dalam usaha melahirkan warganegara yang menghargai dan mensyukuri warisan sejarah negara.

g) Membina semangat patriotisme dalam kalangan murid bagi membentuk keterikatan emosi kepada negara.

h) Menghasilkan laporan bertulis dan dipersembahkan dalam pelbagai bentuk secara kreatif dan inovatif dengan berintegriti.

PELAKSANAAN TUGASAN

TST3 ditaksir secara individu. Namun begitu, murid boleh menjalankan penyelidikan secara individu atau berkumpulan tetapi laporan TST3 dan pembentangan mesti dibuat secara individu. TST3 ini dilaksanakan bermula dari bulan Mei hingga Jun. Murid dikehendaki membina penyataan masalah daripada tema atau tajuk yang ditentukan oleh pihak sekolah berpandukan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) KSSM Sejarah, iaitu:

a) Tingkatan 1 – Sejarah Kita dan Dunia

b) Tingkatan 2 – Warisan Negara

c) Tingkatan 3 – Kedatangan Kuasa Asing

.

Arahan Kepada Murid

a) Tugasan Sejarah Tingkatan 3 (TST3) ini wajib dilaksanakan oleh murid tingkatan 3 tahun semasa dalam tempoh Mei hingga Jun.

b) Laporan TST3 hendaklah ditulis tangan dan proses penulisan laporan dilaksanakan dalam enam waktu pengajaran dan pembelajaran (PdP) di sekolah serta mendapat bimbingan guru.

c) Aktiviti mencari dan mengumpul maklumat boleh dibuat di luar waktu PdP.

d) Boleh menjalankan penyelidikan secara individu atau berkumpulan tetapi hasil kerja/ laporan TST3 dan pembentangan mesti dibuat secara individu.

e) Melaksanakan TST3 mengikut prosedur kerja yang betul dan penulisan laporan TST3 mengikut format penulisan yang ditetapkan.

f) Murid dilarang meniru, menyalin atau menciplak hasil laporan daripada mana-mana sumber.

g) Murid hendaklah menghasilkan laporan TST3 sendiri berdasarkan tema/ tajuk yang ditentukan oleh pihak sekolah.

h) Murid akan diberikan 0 markah jika didapati meniru, menyalin atau menciplak mana-mana bahagian laporan.

i) Penulisan laporan TST3 murid perlu mematuhi aspek tatabahasa.

j) Masa pembentangan laporan TST3 ialah antara 03-05 minit bagi setiap murid.

k) Pentaksiran/ Penilaian proses kerja murid dilakukan sepanjang masa tugasan dilaksanakan.

l) Memperakukan tugasan dengan menandatangani perakuan murid pada muka hadapan tugasan.

Arahan Kepada Guru

a) Memastikan murid melaksanakan TST3 mengikut tempoh yang ditetapkan iaitu dari Mei hingga Jun.

b) Memastikan TST3 dijalankan secara one off mengikut jadual yang ditetapkan.

c) Merancang pelaksanaan dan penilaian TST3 mengikut masa yang ditetapkan.

d) Memberikan taklimat kepada semua murid tingkatan 3 tahun semasa tentang TST3 dan membimbing murid membina rangka kerja tugasan semasa taklimat.

e) Mencetak “Arahan kepada Murid” dan memberikannya kepada semua murid.

f) Membimbing murid secara berterusan untuk melaksanakan tugasan.

g) Membimbing murid menghasilkan laporan TST3 sendiri berdasarkan tema yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah.

h) Melarang murid meniru, menyalin, atau menciplak hasil laporan daripada mana-mana sumber. Jika murid didapati meniru, menyalin atau menciplak hasil laporan, murid akan diberikan 0 markah (merujuk kepada Dimensi 3).

i) Dilarang menyediakan jawapan kepada murid.

j) Tiada tugasan ulangan dan peruntukan masa tambahan selepas tamat tarikh pelaksanaan tugasan seperti yang ditetapkan.

k) Memastikan murid mementingkan aspek tatabahasa dalam penulisan.

l) Memastikan murid menulis sumber rujukan dengan betul.

m) Mentaksir proses kerja, menyemak dan menilai laporan serta pembentangan TST3 secara berterusan berpandukan Rubrik Umum yang disediakan.

n) Memberi peluang kepada murid menambah baik hasil tugasan selama tempoh pelaksanaan TST3 belum tamat supaya murid dibimbing untuk menguasai TP terbaik bersesuaian dengan tahap serta kebolehan murid.

o) Merekod TP dan Skor murid dalam Borang Pentaksiran Individu.

p) Merekod TP Keseluruhan dan Skor Keseluruhan murid dalam Borang Pentaksiran Keseluruhan Tugasan.

q) Menyerahkan salinan Borang Pentaksiran Keseluruhan Tugasan kepada GKMP untuk penjaminan kualiti atau moderasi dan tindakan selanjutnya.

r) Mendapat bimbingan daripada GKMP untuk melaksanakan moderasi.

s) Menerima salinan Borang Pentaksiran Keseluruhan Tugasan yang telah disahkan oleh pengetua dan merekod TP Keseluruhan murid dalam templat pelaporan PBD.

t) Menyimpan sesalinan Borang Pentaksiran Keseluruhan Tugasan.

…………………………………………………………………………………..

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang

………………………………………………………………………………….

Untuk Rujukan PT3, Tingkatan 1, 2, 3  (Soalan Peperiksaan, Nota, Jawapan, Latihan…) :

………………………………………………………………………………….

Komsas Bahasa Melayu : Antologi Tingkatan 1, 2, 3 (Cerpen, Sajak, Pantun, Syair, Drama, Prosa Tradidional … ) :

Novel-Novel Bahasa Melayu Tingkatan 1, 2, 3 :

English Form 1, 2, 3 : Novels + Literature Components (Poem, Short Story, Drama … ) :

………………………………………………………………………………….

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

Terima Kasih kerana membaca post ini.

.baca Post-Post mengikut SUBJEK dan KATEGORI

…………………………………………………………………………………

.

Write a Comment

error: Alert: Content is protected !!