You dont have javascript enabled! Please enable it! PERCS21 - Bumi Gemilang

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Bab dan Topik

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → SPM 2023, Tingkatan 5 (Tahun 2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

PERCS21

.

.

Contoh Karangan-Karangan Pilihan untuk Bahasa Melayu SPM 2021 :

.

…………………………………………………………………………………………

EKO

Koleksi Soalan Percubaan Ekonomi Kertas 1 SPM 2020 :

.

.

Pulau Pinang          

https://forms.gle/ptiupc7Rzy28NQD29

Perlis

https://forms.gle/nNFeuFWpbgwHRQVk7

.

.

.

Perak

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfC6Ykoov_mrvpVCk_MzyGUyNLDIuweqUI6rd9mZsrctc5mCw/viewform?usp=sf_link

Johor

https://docs.google.com/forms/d/1BguiD2Nq9oQRv9l20vJCoYdhMk8bZCmFYS41UG1BlKg/edit

.

Negeri Sembilan

https://forms.gle/3pNP1fy2QduAY9AF7

Melaka

https://forms.gle/psqfbheXgLVqA5kR7

.

Selangor Set 1

https://forms.gle/TBGrCHiyiApSdxgx5

Selangor Set 2

https://forms.gle/nBv3boda3iJqhEV89

.

Pahang

https://forms.gle/3HrqiH1DBG88dHKu8

Terengganu

https://forms.gle/JSMDkbzAaeLTo2r28

.

…………………………..

Latihan Ekonomi Tingkatan 4 + Jawapan :

.

Bab 1 Tingkatan 4

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_GQPuwK4EoCRskJqPcaFbteooulll0B9wLXQecGGI3gmj0A/viewform

Bab 2 Tingkatan 4

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgQ6YZZXbRwEVuc-1DY7_udyXrWBuf2s9jg3ICLZ1U3EeI9Q/viewform

.

Bab 3 Tingkatan 4

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRxdKmg4xRnsBNZpvcfAuml7Okval33GrmiAM1rg_wfyU-_g/viewform

Bab 4 Tingkatan 4

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsJz4gxvoHXocYs7qvD17PaHMyJeEHtbvg2kFHYT8_I2LTyw/viewform

.

Bab 5 Tingkatan 4

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvNml34b-lXBxpcmPp51lC20wDMuZroYtawxhbbuxFbfiLNg/viewform

Bab 6 Tingkatan 4

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqVCJCM5QRpe1USEEGq9jjC89HfmGYY8w89DTahDFRhZhhKg/viewform

.

Latihan Ekonomi Tingkatan 4 (1)

https://quizizz.com/admin/quiz/61722c0ba71721001ff411cd/kos-pengeluaran-ekonomi-tingkatan

.

…………………………..

Latihan Ekonomi Tingkatan 5 + Jawapan :

.

Latihan Ekonomi Tingkatan 5 (1)

https://quizizz.com/admin/quiz/5d3eeda60da2fa001a854f60/kuiz-istilah-ekonomi-tingkatan-5-bab-1-set-1

Latihan Ekonomi Tingkatan 5 (2)

https://quizizz.com/admin/quiz/5da84631a53905001ddf2d78/ekonomi-tingkatan-5

.

Latihan Ekonomi Tingkatan 5 (3)

https://quizizz.com/admin/quiz/5ee1a1a28edfad001b695454/kuiz-ekonomi-tingkatan-5

Latihan Ekonomi Tingkatan 5 (4)

https://quizizz.com/admin/quiz/5dbaae5d659613001ac8d477/ekonomi-tingkatan-5-bab-1

.

Latihan Ekonomi Tingkatan 5 (5)

https://quizizz.com/admin/quiz/612482fdaf2829001e80a218/jenis-pendapatan-individu

Latihan Ekonomi Tingkatan 5 (6)

https://quizizz.com/admin/quiz/5d4531311ab00d001abf49ef/kuiz-istilah-ekonomi-tingkatan-5-bab-2-set-3

.

Latihan Ekonomi Tingkatan 5 (7)

https://quizizz.com/admin/quiz/5f0ba027c29edc001be3a7a0/kuiz-ekonomi-tingkatan-5

Latihan Ekonomi Tingkatan 5 (8)

https://quizizz.com/admin/quiz/611b50cac21408001e300bb9/fungsi-bank-perdagangan

.

Latihan Ekonomi Tingkatan 5 (9)

https://quizizz.com/admin/quiz/5e5b5cb909a430001bb6cadd/bab-alat-dasar-ekonomi

Latihan Ekonomi Tingkatan 5 (10)

https://quizizz.com/admin/quiz/5e5b31b509a430001bb6be04/bab-peranan-kerajaan-dalam-ekonomi

.

…………………………..

.

.

.

…………………………..

MT

Nota Matematik Tambahan

Koleksi Pembuktian Matematik Tambahan (Additional Mathematics) KSSM

…………………………..

***

akan Dikemaskinikan (Update) 

…………………………..

.

Nota Peta Minda Visual – Notes Addmath Form 4 KSSM (dalam English)

Nota Peta Minda Visual – Notes Addmath Form 5 KSSM (dalam English)

Nota Peta Minda Visual – Nota Matematik Tambahan Tingkatan 4 KSSM (dalam BM)

.

.

…………………………..

ACC

Koleksi Soalan Prinsip Perakaunan SPM Tingkatan 4 + Jawapan (Mengikut Topik) :

.

Modul 1 Pengenalan Kepada Perakaunan {Set 1)  [11 Questions]

https://quizizz.com/admin/quiz/5e9d1ce29a4ea9001b2cba72

Modul 1 Pengenalan Kepada Perakaunan (Set 2) [40 Questions]

https://quizizz.com/admin/quiz/5e9ee796b298b6001cec904e

.

Modul 2 Klasifikasi Akaun dan Persamaan Perakaunan (Set 1) [40 Questions]

https://quizizz.com/admin/quiz/5dd3a9ee0afb33001bb89c65

Modul 2 Klasifikasi Akaun dan Persamaan Perakaunan (Set 2) [10 Questions]

https://quizizz.com/admin/quiz/5e8c93d021c8b4001dcc328a

.

Modul 3 : Dokumen Perniagaan sebagai Sumber Maklumat [20 Questions]

https://quizizz.com/admin/quiz/5e79d07817bc10001b2c6426

Modul 4 Buku Catatan Pertama [15 Questions]

https://quizizz.com/admin/quiz/5ea76c4607f30c001be0e217

.

Modul 5 Lejar [20 Questions]

https://quizizz.com/admin/quiz/5e81efe4a9f6f4001eecb743

Modul 6 Imbangan Duga [20 Questions]

https://quizizz.com/admin/quiz/5ea5ac143a601b001d7cb247

.

Modul 7 Penyata Kewangan Milikan Tunggal Tanpa Pelarasan [5 Questions]

https://quizizz.com/admin/quiz/5d96b8b873591b001a21fb4a

Modul 8 Pelarasan pada Tarikh Imbangan dan Penyediaan Penyata Kewangan Milikan Tunggal + Other subtopics  [40 Questions]

https://quizizz.com/admin/quiz/5e72fefae9218e001e0b3cbf

.

Modul 9 Pembetulan Kesilapan [15 Questions]

https://quizizz.com/admin/quiz/5f2f798cc38a8c001bc0d6c5

Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 [10 Questions]

https://quizizz.com/admin/quiz/58c7560969cb9f0f67b88c8f

.

…………………………..

Koleksi Soalan Prinsip Perakaunan SPM Tingkatan 5 + Jawapan (Mengikut Topik) :

.

Modul 1 Analisis dan Tafsiran Penyata Kewangan Untuk Membuat Keputusan (Set 1) [38 Questions]

https://quizizz.com/admin/quiz/5e84bfc20e75fb001b0cbe3e

Modul 1 Analisis dan Tafsiran Penyata Kewangan Untuk Membuat Keputusan (Set 2) [10 Questions]

https://quizizz.com/admin/quiz/5d6f0a1c1fd849001ab6412b

.

Modul 2 Rekod Tidak Lengkap [10 Questions]

https://quizizz.com/admin/quiz/5c07c3030bb928001ab66d9b

Modul 3 Perakaunan Untuk Kawalan Dalaman [11 Questions]

https://quizizz.com/admin/quiz/5ead44039ddef5001c24e967

.

Modul 4 Perakaunan Untuk Perkongsian (Set 1) [7 Questions]

https://quizizz.com/admin/quiz/5eef671f4e3774001d89c93f

Modul 4 Perakaunan Untuk Perkongsian (Set 2) [10 Questions]

https://quizizz.com/admin/quiz/5f07ec4e6bcada001bfacbdb

.

Modul 5 Perakaunan Untuk Syarikat Berhad Mengikut Syer [23 Questions]

https://quizizz.com/admin/quiz/5eeace7edd8177001c3c1241

Modul 6 Perakaunan Untuk Kelab dan Persatuan (Set 1) [15 Questions]

https://quizizz.com/admin/quiz/5e9eb50860c266001c708e2f

.

Modul 6 Perakaunan Untuk Kelab dan Persatuan (Set 2) [12 Questions]

https://quizizz.com/admin/quiz/5e82b9f524e773001b767aa5

Modul 7 Perakaunan Kos [20 Questions]

https://quizizz.com/admin/quiz/5f81bb76421086001b2abdd9

.

Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 [7 Questions]

https://quizizz.com/admin/quiz/5b175f3dc8ff300019ebb45f

Ulangkaji Prinsip Perakaunan SPM [15 Questions]

https://quizizz.com/admin/quiz/57737dde4c3ef2675c244829

.

…………………………..

Modul Topikal Prinsip Perakauan SPM

…………………………..

***

akan Dikemaskinikan (Update) 

…………………………..

.

.

.

.

…………………………..

NIAGA

Modul Soalan Perniagaan Tingkatan 4 + Jawapan :

.

Bab 1 : Tujuan Perniagaan Dan Pemilikan Perniagaan (Nota, Soalan + Jawapan) (L@h) (Prk) [0]

Bab 2 : Trend Semasa Dalam Perniagaan (2.1, 2.2) (Nota, Soalan + Jawapan) (L@h) (Prk) [0] 

Bab 2 : Trend Semasa Dalam Perniagaan (2.3, 2.4) (Nota, Soalan + Jawapan) (L@h) (Prk) [0]

.

Bab 3 : Penetapan Visi Misi Dan Objektif Perniagaan (Nota, Soalan + Jawapan) (L@h) (Prk) [0]

Bab 4 : Bahagian-Bahagian Fungsian Utama Dalam Organisasi Perniagaan (Nota, Soalan + Jawapan) (L@h) (Prk) [0]

.

…………………………..

Modul Soalan Perniagaan Tingkatan 5 + Jawapan :

.

Bab 1 : Pengurusan Sumber Manusia (Nota, Soalan + Jawapan) (L@h) (Prk) [0]

Bab 2 : Pengurusan Sumber Fizikal Dan Teknologi (Nota, Soalan + Jawapan) (L@h) (Prk) [0]

Bab 3 : Sumber Pembiayaan Perniagaan (Nota, Soalan + Jawapan) (L@h) (Prk) [0]

.

Bab 4 : Penyata Kewangan Perniagaan (Nota, Soalan + Jawapan) (L@h) (Prk) [0]

Bab 5 : Persediaan Menjadi Usahawan (Nota, Soalan + Jawapan) (L@h) (Prk) [0]

.

Bab 6 : Persediaan Memulakan Perniagaan (Nota, Soalan + Jawapan) (L@h) (Prk) [0]

Bab 7 : Merancang Pengendalian Perniagaan (Nota, Soalan + Jawapan) (L@h) (Prk) [0]

.

Modul Latihan Pasca Pkp + Jawapan (Part 1) Bahagian C (L@h) (Prk) [0] (Kajian Kes 1)

Modul Latihan Pasca Pkp + Jawapan (Part 2) Bahagian C (L@h) (Prk) [0] (Kajian Kes 2)

Modul Latihan Pasca Pkp + Jawapan (Part 3) Bahagian C (L@h) (Prk) [0] (Kajian Kes 3)

.

…………………………..

Koleksi Soalan Objektif Perniagaan SPM + Jawapan :

.

Set 1

https://forms.gle/DdKMRUhQ8jHYeyHU8

Set 2

https://forms.gle/PPjoDe3odyZcG5Wh7

Set 3

https://forms.gle/BvR4MuzprzGoaWJx7

Set 4

https://forms.gle/9WSYRQwSwUgK93ML9

…………………………..

Koleksi Soalan Percubaan Perniagaan Kertas 1 SPM 2020 + Jawapan :

.

Melaka

https://forms.gle/ijuEakjbQDz5pXB68

Kelantan

https://forms.gle/52qMrV1bLCD8rTGT8

Negeri Sembilan

https://forms.gle/M1PxhJXC3SsjFaR4A

Terengganu

https://forms.gle/KVnexANRTr9Cm3Mx

Kedah

https://forms.gle/tkZYGjVtQevxj2M78

Pulau Pinang

https://forms.gle/w66oFWUPAnJwEGreA

Perlis

https://forms.gle/xp8yUXGWBTfidczaA

Johor (Tangkak)

https://forms.gle/y5UuEjvCvBzgXiE9A

Johor (Pasir Gudang)

https://forms.gle/oNf6rYACN3KH5pEo8

.

…………………………..

***

akan Dikemaskinikan (Update) 

…………………………..

.

.

.

…………………………..

GEOGRAFI

***

akan Dikemaskinikan (Update) 

…………………………..

…………………………..

GEOGRAFI

2020 – 20

Geografi 2021 :

Soalan Percubaan Geografi 2021  + Skema Jawapan

…………………………..

2021 Geografi Negeri Sembilan

Kertas 2, Kertas 1

Peta Topo Kertas 2

Jawapan K2

…………………………..

2021 Geografi Terengganu MPP2

Kertas 2, Kertas 1

…………………………..

……………………………………………………………………………………

BIOLOGI

Koleksi Kertas 1 Soalan Percubaan Biologi SPM 2021 + Jawapan :

………………………….. 

Modul Soalan Semarak Kasih Biologi KSSM + Jawapan (Srw)

.

Modul Soalan Semarak Kasih Biologi KSSM Kertas 1 Set 1 + Jawapan (Srw)

Modul Soalan Semarak Kasih Biologi KSSM Kertas 1 Set 2 + Jawapan (Srw)

.

Modul Soalan Semarak Kasih Biologi KSSM Kertas 2 Set 1 + Jawapan (Srw)

Modul Soalan Semarak Kasih Biologi KSSM Kertas 2 Set 2 + Jawapan (Srw)

Modul Soalan Semarak Kasih Biologi KSSM Kertas 2 Set 3 + Jawapan (Srw)

.

………………………….. 

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 5 + Jawapan (Prk)

.

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 5 Bab 1 + Jawapan (Prk)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 5 Bab 2 + Jawapan (Prk)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 5 Bab 3 + Jawapan (Prk)

.

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 5 Bab 4 + Jawapan (Prk)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 5 Bab 5 + Jawapan (Prk)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 5 Bab 6 + Jawapan (Prk)

.

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 5 Bab 7 + Jawapan (Prk)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 5 Bab 8 + Jawapan (Prk)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 5 Bab 9 + Jawapan (Prk)

.

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 5 Bab 10 + Jawapan (Prk)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 5 Bab 11 + Jawapan (Prk)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 5 Bab 12 + Jawapan (Prk)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 5 Bab 13 + Jawapan (Prk)

.

………………………….. 

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 4 + Jawapan (Prk)

.

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 4 Bab 1 + Jawapan (Prk)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 4 Bab 2 + Jawapan (Prk)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 4 Bab 3 + Jawapan (Prk)

.

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 4 Bab 4 + Jawapan (Prk)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 4 Bab 5 + Jawapan (Prk)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 4 Bab 6 + Jawapan (Prk)

.

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 4 Bab 7 + Jawapan (Prk)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 4 Bab 8 + Jawapan (Prk)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 4 Bab 9 + Jawapan (Prk)

.

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 4 Bab 10 + Jawapan (Prk)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 4 Bab 11 + Jawapan (Prk)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 4 Bab 12 + Jawapan (Prk)

.

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 4 Bab 13 + Jawapan (Prk)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 4 Bab 14 + Jawapan (Prk)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 4 Bab 15 + Jawapan (Prk)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 4 Bab 16 + Jawapan (Prk)

.

…………………………..

Koleksi Soalan Biologi SPM Tingkatan 5 + Jawapan (Mengikut Topik) :

.

1. Organisasi Tisu Tumbuhan dan Pertumbuhan

https://quizizz.com/admin/quiz/600de8ae0b97d4001ed4c59d/organisasi-tisu-tumbuhan

https://quizizz.com/admin/quiz/60045700e157f6001b34e25e/12-tisu-meristem-dan-pertumbuhan

https://quizizz.com/admin/quiz/6005bc88292295001e27a4ac/13-lengkung-pertumbuhan

.

2. Struktur dan Fungsi Daun

https://quizizz.com/admin/quiz/6046ee07814719001f59b7e4/bab-2-struktur-dan-fungsi-daun

https://quizizz.com/admin/quiz/601ac687dbb371001ba81cb5/23-organ-utama-transpirasi

https://quizizz.com/admin/quiz/6052ad47f9c656001b8e47fa/24-organ-utama-fotosintesis

.

https://quizizz.com/admin/quiz/602a085728344a001c1a4200/22-organ-utama-pertukaran-gas

https://quizizz.com/admin/quiz/60345a8299b457001b16ac28/25-titik-pampasan

.

3. Nutrisi Dalam Tumbuhan

https://quizizz.com/admin/quiz/604f01fe591e8c001cb6ae64/30-nutrisi-dalam-tumbuhan

https://quizizz.com/admin/quiz/6052b4f8eaf6f4001e9359d0/biologi-tingkatan-5-bab-3-nutrisi-dalam-tumbuhan

.

https://quizizz.com/admin/quiz/603e9e98483aaa001b18febd/nutrien-tak-organik-utama

https://quizizz.com/admin/quiz/603c45c1ce671e001c800abb/32-organ-pengambilan-air-garam-mineral

.

4. Pengangkutan dalam Tumbuhan

https://quizizz.com/admin/quiz/609036f2f227bc001b5ac398/translokasi

https://quizizz.com/admin/quiz/609d26ec4dad79001b60bf19/kssm-ting-biologi-bab

https://quizizz.com/admin/quiz/6058bc46eac453001d31257b/44-fitoremediasi

.

5. Gerak Balas dalam Tumbuhan

https://quizizz.com/admin/quiz/60c82656a72f98001d78b761/bab-5-gerak-balas-dalam-tumbuhan

.

6. Pembiakan Seks dalam Tumbuhan Berbunga

https://quizizz.com/admin/quiz/60cc22c1dcf269001b732759/pembentukan-debunga-dan-pundi-embrio

https://quizizz.com/admin/quiz/60935009f9e170001d8b7cb1/63-pendebungaan-dan-persenyawaan

https://quizizz.com/admin/quiz/607a5b15db1b6c001cdf06db/64-perkembangan-biji-benih-dan-buah

.

7. Penyesuaian Tumbuhan dan Habitat

https://quizizz.com/admin/quiz/607a5b15db1b6c001cdf06db/64-perkembangan-biji-benih-dan-buah

.

8. Biodiversiti

https://quizizz.com/admin/quiz/611089fc93a726001c2c964a/biologi-t-bab-biodiversiti

.

9. Ekosistem

https://quizizz.com/admin/quiz/60bb680016353d001be3ac21/biologi-bab-9-ekosistem-dwibahasa

.

10. Kelestarian Alam Sekitar

https://quizizz.com/admin/quiz/60e63c73f0297a001cb11f34/form-5-bab-10-kelestarian-alam-sekitar

.

11. Pewarisan

https://quizizz.com/admin/quiz/5e857acd044da9001b2c7888/pewarisan

https://quizizz.com/admin/quiz/5e8c2060707614001bd54c8b/bab-5-pewarisan

https://quizizz.com/admin/quiz/60390b9cbad27d001ca912ee/52-pewarisan-gen-dan-alel

.

12. Variasi

https://quizizz.com/admin/quiz/5fab4de28fb319001c416d4e/variasi-ting-5

https://quizizz.com/admin/quiz/60fc22c944de9d001f3f4e4d/121-jenis-dan-faktor-variasi

https://quizizz.com/admin/quiz/6160506c20ee4a001e22904c/121-variasi-dan-faktor-variasi

.

13. Teknologi Genetik

https://quizizz.com/admin/quiz/60933366f8cedc001bc2118c/bab-13-teknologi-genetik

https://quizizz.com/admin/quiz/60e7860017ebce001d4670b0/teknologi-genetik

…………………………..

***

akan Dikemaskinikan (Update) 

…………………………..

.

.

…………………………..

KIMIA

Koleksi Soalan Percubaan Kimia SPM Kertas 1 SPM 2021 :

.

Kelantan

https://docs.google.com/forms/d/1U1jiJn_u-mHn-gi7CZCKKCq34uBG17-oGY5_0XyHUNk/copy 

Selangor Set 1

https://docs.google.com/forms/d/1Dhrh-Jv6DKkIEXY5oxfqnRLlknfDUX0caQFA1pfxZLQ/copy

. 

Selangor Set 2

https://docs.google.com/forms/d/1u6D7BGDRea8jvl5hHWC_ooqEK-n04AQ2GSDBtgLuqLc/copy 

Perlis

https://docs.google.com/forms/d/1YbduBXq4ggO3dD6DSii3a-_-0MayHAeHfSxVQ7k_ndY/copy

. 

Kedah Set 1

https://docs.google.com/forms/d/1cRvUnVwlueDhMoAbjPUdc0a8hlwnDmRg0R8JI2_c-4Q/copy 

Kedah Set 2

https://docs.google.com/forms/d/1dmd630_KM3xwwSTE6bciyjRrQfsm7BP9ik0EITG28HI/copy

. 

Melaka

https://docs.google.com/forms/d/1Yo3XuG1Yc5wCjLzjkp8vSWKTJC1Rzvb4nhDKHb-Xn_o/copy 

Johor

https://docs.google.com/forms/d/1v-ADGZ-6IgxkpqzSkWqjEcMnMzlnXvrWnoJWaW5P_JU/copy

.                                          

Terengganu

https://docs.google.com/forms/d/1GWQjYgc7MjnMqhU7nd9mIIFbtQvHOwaoSRlIHDeEE0U/copy 

(S)

https://docs.google.com/forms/d/1xALzKMw4Q11oPar0CcymSbyMr8kMPPHdl4872NZSnUs/copy

…………………………..

***

akan Dikemaskinikan (Update) 

…………………………..

.

.

…………………………..

09 Sains 

…………………………..

Koleksi Kertas 1 Soalan Percubaan Sains SPM 2021 + Jawapan :

.

SMKA https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgcb2OnB_A8Y023CuuIRE76NfFyK6iLP_5Y__7YA11lQbuSQ/viewform?usp=pp_url

.

Terengganu https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScam66kLYRXk7ElzigVgF1nJsQlr6dS8fC85cPqS9apvapqVw/viewform?usp=pp_url

.

Melaka

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKSDLS9DiZmDzIlBOsTmHKrWfJhglIBl1pyayjfl7_M4Ilrw/viewform?usp=pp_url&entry.876353232=A

.

Negeri Sembilan

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu9iAiMcRKjsf0WeSBGljkHEl7vaJR2hqkwsU5tdNc2CA3vA/viewform?usp=pp_url

.

Perlis

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9QQsdY1jKKPY1fNmO4xS7f-qQzy8pFDlKeMHG0X66IhYhuQ/viewform?usp=pp_url

.

Pahang

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4FCj_Qts0pvhkdF-ioLaNTzNPpdkibEdIiFljJ7eIi7w7mw/viewform?usp=pp_url

.

Kelantan

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTb5KUTiMds5sRM-nB3yD8sR44T2Gb4l8dQ_M15a5DPtbFvQ/viewform?usp=pp_url

.

Johor

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4w3NyQYzq1z7_QP-E1nrZKmzg4ph2VcWjAmZjhbaFtfO9RQ/viewform?usp=pp_url

.

Selangor

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehgzs3YpkjdI1-d2CnPw1n1XxfUtWzTeFAvrZ-jMvyU2voHA/viewform?usp=pp_url

.

SMKA Set 2

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdq9ma-vuKytgmwHX-GiC2YulYVg5o1Z1q4LbP24UQcA92esA/viewform?usp=pp_url

.

SET 1   https://forms.gle/pNwJY6XKvqaKMsHHA

SET 2   https://forms.gle/TH1ZMEiVM8AgY5Ee7

SET 3   https://forms.gle/oYwYXs6NPggSLMtZ6

.

SET 4   https://forms.gle/5nGdySvxXKZE5gW28

SET 5   https://forms.gle/VhhUxRQP6xsghX8B7

SET 6   https://forms.gle/7weeNUc4twmgrUff6

.

SET 7   https://forms.gle/KZdD3PJCnkhxtWHB9

SET 8   https://forms.gle/prBKtdgahR59meWAA

SET 9   https://forms.gle/fAnf5EfnPBuT5ZGh8

.

SET 10   https://forms.gle/5FqMu47TizULyyZS6

SET 11   https://forms.gle/UJSDX77jz1u2aCv57

SET 12   https://forms.gle/7ssqwYbUVd96wt3o8

.

SET 13   https://forms.gle/T8r8UDfJq5uxo3ji8

SET 14   https://forms.gle/enfbjqS5PYzFLXSW6

…………………………..

.

.

.

.

.

.

.

…………………………..

07 Fizik 

…………………………..

Langkah Penyelesaian Soalan Percubaan Kertas 1 Fizik SPM 2021 + Jawapan :

.

.

.

.

…………………………..

Koleksi Kertas 1 Soalan Percubaan Fizik SPM 2021 + Jawapan (Mengikut Bab) :

.

Fizik Tingkatan 4 (KSSM) :

Bab 1 Pengukuran

Bab 2 Daya dan Gerakan I

Bab 3 Kegravitian

Bab 4 Haba

Bab 5 Gelombang

Bab 6 Cahaya dan Optik

.

Fizik Tingkatan 5 (KSSM) :

Bab 1  Daya dan Gerakan II

Bab 2  Tekanan

Bab 3  Elektrik

Bab 4  Keelektromagnetan

Bab 5  Elektronik

Bab 6  Fizik Nuklear

Bab 7  Fizik Kuantum

…………………………..

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

…………………………..

21 PQS

…………………………..

.

.

.

.

.

…………………………..

04 Matematik 

…………………………..

Soalan Ramalan Matematik SPM 2021 :

.

.

.

.

…………………………..

Koleksi Ujian Kertas 1 Matematik SPM

Ujian / Latih Tubi Matematik SPM Kertas 1 + Jawapan (Ikut Topik) [1]

…………………………..

Koleksi Ujian Kertas 2 Matematik SPM

Ujian / Latih Tubi Matematik SPM Kertas 2 + Jawapan (Ikut Topik) [1]

…………………………..

2021 Modul Matematik (Sabah Tawau)

Modul Vaksin Matematik SPM + Jawapan (Sab) [1]

…………………………..

.

Modul Soalan MIP Matematik SPM (Trg) [1]

Jawapan Modul Soalan MIP Matematik SPM (Trg) [1]

.

…………………………..

01 Bahasa Melayu

…………………………..

.

.

.

Kertas Model Bahasa Melayu SPM (CSz) [1] :

.

.

. 

.

. 

.

.

.

.

.

.

.

.

Tips dan Panduan Bahasa Melayu SPM (CSz) [1] :

Kertas 1 Bahagian A

Kertas 1 Bahagian B    

Kertas 2 Soalan 1: Morfologi

Kertas 2 Soalan 2: Sintaksis

Kertas 2 Soalan 3: Penyuntingan

Kertas 2 Soalan 4: Bahasa Melayu Standard          

Kertas 2 Soalan 5: Peribahasa

Kertas 2 Soalan 6: Pemahaman Petikan Umum

Kertas 2 Soalan 7: Pemahaman Petikan Sastera

Kertas 2 Soalan 8: Pemahaman Novel

Kertas 2 Soalan 9: Rumusan

.

.

.

.

…………………………..

02 Bahasa Inggeris

…………………………..

.

.

.

.

. 

.

.

…………………………..

***

17 Tasawwur Islam

…………………………..

.

.

.

…………………………..

13 Pendidikan Moral

…………………………..

.

Bahan Bacaan Pendidikan Moral SPM KSSM 2021 (Bahagian B) (VTS)

Bahan Bacaan Pendidikan Moral SPM KSSM 2021 (Bahagian C) (VTS)

Seminar Last Minute Pendidikan Moral SPM 2021 (CZ)

.

Modul Sentuhan Akhir Pendidikan Moral SPM + Jawapan (Tingkatan 5) (Set 1)

Modul Sentuhan Akhir Pendidikan Moral SPM + Jawapan (Tingkatan 5) (Set 2)

.

Modul Sentuhan Akhir Pendidikan Moral SPM + Jawapan (Tingkatan 5) (Set 3)

Modul Sentuhan Akhir Pendidikan Moral SPM + Jawapan (Tingkatan 5) (Set 4)

.

.

…………………………..

22 Pendidikan Syariah Islamiah

…………………………..

.

.

Nota Ringkas dan Padat Pendidikan Syariah Islamiah KSSM Tingkatan 4 (AK)

Nota PSI Tingkatan 5 – Aqidah

Nota Perbezaan PSI SPM

.

Nota Istinbat Hukum PSI SPM (Tingkatan 4 dan 5)

Nota Muamalat PSI Tiangkatan 4

Nota PSI – FIQH (2)

Nota PSI – FIQH (1)

.

Dalil-Dalil KBAT PSI – Quran (2)

Cara Menjawab Soalan KBAT PSI KSSM (1)

Cara Menjawab Soalan KBAT PSI dan PQS KSSM (2)

.

Pelaksanaan Perundangan Islam Di Malaysia (PSi Tingkatan 4)

Nota PSI Tingkatan 4 KSSM – Haji Dan Umrah

Istilah-Istilah PSI Tingkatan 5

.

.

…………………………..

31 Al-Syariah

…………………………..

.

.

…………………………..

33 Manahij Al-Ulum Al-Islamiah

…………………………..

.

.

.

…………………………..

29 Pertanian 

…………………………..

.

…………………………..

16 Pendidikan Seni Visual

…………………………..

…………………………..

30 Reka Cipta

……………………………

.

.

.

…………………………..

3 SEJARAH

…………………………..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Latih Tubi Pecutan Akhir Sejarah SPM KSSM  + Jawapan (Set 1) (CY)

.

.

.

.

.

.

. 

.

.

Nota Padu Sejarah Tingkatan 4

Nota Padu Sejarah Tingkatan 5

.

Kertas Model Sejarah SPM [1] :

Kertas 1, Kertas 2 + Skema Jawapan

.

Modul Inspirasi Pendidikan YaPEIM Sejarah SPM + Jawapan  [1]

.

Modul Ticket To Victory Sejarah SPM Kertas 1  (Prk) [1]

Jawapan Modul Ticket To Victory Sejarah SPM Kertas 1  (Prk) [1]

.

Modul Ticket To Victory Sejarah SPM Kertas 2  (Prk) [1]

Skema Jawapan Modul Ticket To Victory Sejarah SPM Kertas 2  (Prk) [1]

.

Modul Soalan MIP Sejarah SPM + Jawapan (Trg) [1]

Skema Jawapan Modul Soalan MIP Sejarah SPM + Jawapan (Trg) [1]

.

Item Contoh (Soalan Contoh) Sejarah SPM (Format Baharu) Mulai SPM 2021

Sejarah – Format Baharu Soalan Mulai SPM 2021

.

Ulang Kaji Topikal Sejarah SPM (Tingkatan 4 dan 5) + Jawapan (Q)

.…………………………..

2021 Modul Lonjakan Sejarah (Kel)

Modul Lonjakan Sejarah (Kel) [1]

Jawapan Modul Lonjakan Sejarah (Kel) [1]

…………………………..

2021 Modul Pamer Sejarah Tingkatan 4 (Kel)

Modul Pamer Sejarah Tingkatan 4 KSSM JPN (Kel) [1]

Skema Objektif Modul Pamer Sejarah Tingkatan 4 KSSM (Kel) [1]

…………………………..

2021 Modul Pamer Sejarah Tingkatan 5 (Kel)

Modul Pamer Sejarah Tingkatan 5 KSSM JPN (Kel) [1]

Skema Objektif Modul Pamer Sejarah Tingkatan 5 KSSM (Kel) [1]

…………………………..

.

.

…………………………..

 

14 Sains Komputer

…………………………..

.

.

.

.

.

.

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

…………………………………………………………………………………

.

 

Write a Comment