.

Tahniah ! Syabas ! Sila Lihat → → Senarai Nama Calon Cemerlang SPM 2023

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Jawapan, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Tingkatan dan Subjek

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → SPM 2024, Tingkatan 5 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

Posts : Bank Setiap Subjek

.

.

Posts : Bank Setiap Subjek

Steps Very Important.  MESTI step by step !

Step 1 :  Replace  2023 with 2024

Step 2 :  Replace  2022 with 2023

.

Step 3 :  Replace  2021 with 2022

Step 4 :  Replace  2020 with 2021

Step 5 :  Replace

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2020 + Skema  Jawapan (Semua Subjek)

.

.

With

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2021 + Skema  Jawapan (Semua Subjek) 

al-Lughah al-Arabiah al-Mu’asirah (LAM)
………………………………………………………………………………………..

* * *

SPM 2024, SPM 2023, SPM 2022 :

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan al-Lughah al-Arabiah al-Mu’asirah (LAM) SPM + Skema Jawapan 

.

.

* * * Di Bahagian :  2024-32,  2023-32  dan  2022-32

.

………………………………………………………………………………………

al-Lughah al-Arabiah al-Mu’asirah (LAM) SPM 2021 :

Soalan Percubaan al-Lughah al-Arabiah al-Mu’asirah (LAM) SPM 2021  + Skema Jawapan

.

·        Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2021 + Skema  Jawapan (Semua Subjek) 

.

* * * Di Bahagian :  2021-32

.

………………………………………………………………………………………

 

Al-Syariah
………………………………………………………………………………………..

* * *

SPM 2024, SPM 2023, SPM 2022 :

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Al-Syariah SPM + Skema Jawapan 

.

.

* * * Di Bahagian :  2024-31,  2023-31  dan  2022-31

.

………………………………………………………………………………………

Al-Syariah SPM 2021 :

Soalan Percubaan Al-Syariah SPM 2021  + Skema Jawapan

.

·        Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2021 + Skema  Jawapan (Semua Subjek) 

.

* * * Di Bahagian :  2021-31

.

………………………………………………………………………………………

 

Bahasa Arab
………………………………………………………………………………………..

* * *

SPM 2024, 2023, 2023 :

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Bahasa Arab SPM + Skema Jawapan 

.

.

* * * Di Bahagian :  2024- 19,  2023-19  dan  2022-19

.

………………………………………………………………………………………

Bahasa Arab 2021 :

Soalan Percubaan Bahasa Arab SPM 2021  + Skema Jawapan

.

·        Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2021 + Skema  Jawapan (Semua Subjek) 

.

* * * Di Bahagian :  2021-19

.

………………………………………………………………………………………

 

Bahasa Cina
………………………………………………………………………………………..

* * *

SPM 2024, SPM 2023, SPM 2022 :

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Bahasa Cina SPM + Skema Jawapan 

.

.

* * * Di Bahagian :  2024-18,  2023-18  dan  2022-18

.

………………………………………………………………………………………

Bahasa Cina SPM 2021 :

Soalan Percubaan Bahasa Cina SPM 2021  + Skema Jawapan

.

·        Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2021 + Skema  Jawapan (Semua Subjek) 

.

* * * Di Bahagian :  2021-18

.

………………………………………………………………………………………

 

Bahasa Inggeris
………………………………………………………………………………………..

* * *

SPM 2024 SPM 2023, SPM 2022 :

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Bahasa Inggeris SPM + Skema Jawapan 

.

.

* * * Di Bahagian :  2024-02,  2023-02  dan  2022-02

.

………………………………………………………………………………………

Bahasa Inggeris SPM 2021 :

Soalan Percubaan Bahasa Inggeris SPM 2021  + Skema Jawapan

.

·        Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2021 + Skema  Jawapan (Semua Subjek) 

.

* * * Di Bahagian :  2021-02

.

………………………………………………………………………………………

 

Biologi
………………………………………………………………………………………..

* * *

SPM 2024, SPM 2023, SPM 2022 :

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Biologi SPM + Skema Jawapan 

.

.

* * * Di Bahagian :  2024-08,  2023-08  dan  2022-08

.

………………………………………………………………………………………

Biologi SPM 2021 :

Soalan Percubaan Biologi SPM 2021  + Skema Jawapan

.

·        Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2021 + Skema  Jawapan (Semua Subjek) 

.

* * * Di Bahagian :  2021-08

.

………………………………………………………………………………………

 

Bahasa Melayu
………………………………………………………………………………………..

* * *

SPM 2024, SPM 2023, SPM 2022 :

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Bahasa Melayu SPM + Skema Jawapan 

.

.

* * * Di Bahagian :  2024-01,  2023-01  dan  2022-01

.

………………………………………………………………………………………

Bahasa Melayu (BM) SPM 2021 :

Soalan Percubaan Bahasa Melayu (BM) SPM 2021  + Skema Jawapan

.

·        Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2021 + Skema  Jawapan (Semua Subjek) 

.

* * * Di Bahagian :  2021-01

.

………………………………………………………………………………………

 

Ekonomi
………………………………………………………………………………………..

* * *

SPM 2024, SPM 2023, SPM 2022 :

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Ekonomi SPM + Skema Jawapan 

.

.

* * * Di Bahagian :  2024-12,  2023-12  dan  2022-12

.

………………………………………………………………………………………

Ekonomi SPM 2021 :

Soalan Percubaan Ekonomi SPM 2021  + Skema Jawapan

.

·        Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2021 + Skema  Jawapan (Semua Subjek) 

.

* * * Di Bahagian :  2021-12

.

………………………………………………………………………………………

 

Fizik
………………………………………………………………………………………..

* * *

SPM 2024, SPM 2023, SPM 2022 :

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Fizik SPM + Skema Jawapan 

.

.

* * * Di Bahagian :  2024-07,  2023-07  dan  2022-07

.

………………………………………………………………………………………

Fizik SPM 2021 :

Soalan Percubaan Fizik SPM 2021  + Skema Jawapan

.

·        Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2021 + Skema  Jawapan (Semua Subjek) 

.

* * * Di Bahagian :  2021-07

.

………………………………………………………………………………………

 

Geografi
………………………………………………………………………………………..

* * *

SPM 2024, SPM 2023, SPM 2022 :

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Geografi SPM + Skema Jawapan 

.

.

* * * Di Bahagian :  2024-20,  2023-20  dan  2022-20

.

………………………………………………………………………………………

Geografi SPM 2021 :

Soalan Percubaan Geografi SPM SPM 2021  + Skema Jawapan

.

·        Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2021 + Skema  Jawapan (Semua Subjek) 

.

* * * Di Bahagian :  2021-20

.

………………………………………………………………………………………

 

Kesusasteraan Cina
………………………………………………………………………………………..

* * *

SPM 2024, SPM 2023, SPM 2022 :

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Kesusasteraan Cina SPM + Skema Jawapan 

.

.

* * * Di Bahagian :  2024-35,  2023-35  dan  2022-35

.

………………………………………………………………………………………

Kesusasteraan Cina SPM 2021 :

Soalan Percubaan Kesusasteraan Cina SPM 2021  + Skema Jawapan

.

·        Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2021 + Skema  Jawapan (Semua Subjek) 

.

* * * Di Bahagian :  2021-35

.

………………………………………………………………………………………

 

Kesusasteraan Melayu Komunikatif
……………………………………………………………………………………………..

* * *

SPM 2024, SPM 2023, SPM 2022 :

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Kesusasteraan Melayu Komunikatif SPM + Skema Jawapan 

.

.

* * * Di Bahagian :  2024-23,  2023-23  dan  2022-23

.

………………………………………………………………………………………

Kesusasteraan Melayu Komunikatif SPM 2021 :

Soalan Percubaan Kesusasteraan Melayu Komunikatif SPM 2021  + Skema Jawapan

.

·        Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2021 + Skema  Jawapan (Semua Subjek) 

.

* * * Di Bahagian :  2021-23

.

………………………………………………………………………………………

 

Kimia
………………………………………………………………………………………..

* * *

SPM 2024, SPM 2023, SPM 2022 :

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Kimia + Skema Jawapan 

.

.

* * * Di Bahagian :  2024-06,  2023-06  dan 2022-06

.

………………………………………………………………………………………

Kimia SPM 2021 :

Soalan Percubaan Kimia SPM 2021  + Skema Jawapan

.

·        Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2021 + Skema  Jawapan (Semua Subjek) 

.

* * * Di Bahagian :  2021-06

.

………………………………………………………………………………………

 

Manahij Al-Ulum Al-Islamiah
………………………………………………………………………………………..

* * *

SPM 2024, SPM 2023, SPM 2022 :

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Manahij Al-Ulum Al-Islamiah SPM + Skema Jawapan 

.

.

* * * Di Bahagian :  2024-33,  2023-33  dan  2022-33

.

………………………………………………………………………………………

Manahij Al-Ulum Al-Islamiah SPM 2021 :

Soalan Percubaan Manahij Al-Ulum Al-Islamiah SPM 2021  + Skema Jawapan

.

·        Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2021 + Skema  Jawapan (Semua Subjek) 

.

* * * Di Bahagian :  2021-33

.

………………………………………………………………………………………

 

Matematik
………………………………………………………………………………………..

* * *

SPM 2024, SPM 2023, SPM 2022 :

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Matematik SPM + Skema Jawapan 

.

.

* * * Di Bahagian :  2024-04,  2023-04  dan  2022-04

.

………………………………………………………………………………………

Matematik SPM 2021 :

Soalan Percubaan Matematik SPM 2021  + Skema Jawapan

.

·        Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2021 + Skema  Jawapan (Semua Subjek) 

.

* * * Di Bahagian :  2021-04

.

………………………………………………………………………………………

 

Matematik Tambahan
………………………………………………………………………………………..

* * *

SPM 2024, SPM 2023, SPM 2022 :

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Matematik Tambahan + Skema Jawapan 

.

.

* * * Di Bahagian :  2024-05,  2023-05  dan  2022-05

.

………………………………………………………………………………………

Matematik Tambahan SPM 2021 :

Soalan Percubaan Matematik Tambahan SPM 2021  + Skema Jawapan

.

·        Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2021 + Skema  Jawapan (Semua Subjek) 

.

* * * Di Bahagian :  2021-05

.

………………………………………………………………………………………

 

Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah (PQS)
………………………………………………………………………………………..

* * *

SPM 2024, SPM 2023, SPM 2022 :

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah (PQS) + Skema Jawapan 

.

.

* * * Di Bahagian :  2024-21,  2023-21  dan  2022-21

.

………………………………………………………………………………………

Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah (PQS) SPM 2021 :

Soalan Percubaan Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah (PQS) SPM 2021  + Skema Jawapan

.

·        Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2021 + Skema  Jawapan (Semua Subjek) 

.

* * * Di Bahagian :  2021-21

.

………………………………………………………………………………………

 

Pendidikan Islam
………………………………………………………………………………………..

* * *

SPM 2024, SPM 2023, SPM 2022 :

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Pendidikan Islam + Skema Jawapan 

.

.

* * * Di Bahagian :  2024-15,  2023-15  dan  2022-15

.

………………………………………………………………………………………

Pendidikan Islam SPM 2021 :

Soalan Percubaan Pendidikan Islam SPM 2021  + Skema Jawapan

.

·        Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2021 + Skema  Jawapan (Semua Subjek) 

.

* * * Di Bahagian :  2021-15

.

………………………………………………………………………………………

 

Pendidikan Moral
………………………………………………………………………………………..

* * *

SPM 2024, SPM 2023, SPM 2022 :

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Pendidikan Moral + Skema Jawapan 

.

.

* * * Di Bahagian :  2024-13,  2023-13  dan  2022-13

.

………………………………………………………………………………………

Pendidikan Moral SPM 2021 :

Soalan Percubaan Pendidikan Moral SPM 2021  + Skema Jawapan

.

·        Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2021 + Skema  Jawapan (Semua Subjek) 

.

* * * Di Bahagian :  2021-13

.

………………………………………………………………………………………

 

Pendidikan Syariah Islamiah
………………………………………………………………………………………..

* * *

SPM 2024, SPM 2023, SPM 2022 :

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Pendidikan Syariah Islamiah SPM + Skema Jawapan 

.

.

* * * Di Bahagian :  2024-22,  2023-22  dan  2022-22

.

………………………………………………………………………………………

Pendidikan Syariah Islamiah SPM 2021 :

Soalan Percubaan Pendidikan Syariah Islamiah SPM 2021  + Skema Jawapan

.

·        Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2021 + Skema  Jawapan (Semua Subjek) 

.

* * * Di Bahagian :  2021-22

.

………………………………………………………………………………………

 

Perniagaan
………………………………………………………………………………………..

* * *

SPM 2024, SPM 2023, SPM 2022 :

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Perniagaan SPM + Skema Jawapan 

.

.

* * * Di Bahagian :  2024-11,  2023-11  dan  2022-11

.

………………………………………………………………………………………

Perniagaan SPM 2021 :

Soalan Percubaan Perniagaan SPM 2021  + Skema Jawapan

.

·        Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2021 + Skema  Jawapan (Semua Subjek) 

.

* * * Di Bahagian :  2021-11

.

………………………………………………………………………………………

 

Pertanian
………………………………………………………………………………………..

* * *

SPM 2024, SPM 2023, SPM 2022 :

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Pertanian SPM + Skema Jawapan 

.

.

* * * Di Bahagian :  2024-29,  2023-29  dan  2022-29

.

………………………………………………………………………………………

Pertanian SPM 2021 :

Soalan Percubaan Pertanian SPM 2021  + Skema Jawapan

.

·        Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2021 + Skema  Jawapan (Semua Subjek) 

.

* * * Di Bahagian :  2021-29

.

………………………………………………………………………………………

 

Prinsip Perakaunan
………………………………………………………………………………………..

* * *

SPM 2024, SPM 2023, SPM 2022 :

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Prinsip Perakaunan + Skema Jawapan 

.

.

* * * Di Bahagian :  2024-10,  2023-10  dan  2022-10

.

………………………………………………………………………………………

Prinsip Perakaunan SPM 2021 :

Soalan Percubaan Prinsip Perakaunan SPM 2021  + Skema Jawapan

.

·        Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2021 + Skema  Jawapan (Semua Subjek) 

.

* * * Di Bahagian :  2021-10

.

………………………………………………………………………………………

 

Pendidikan Seni Visual
………………………………………………………………………………………………..

* * *

SPM 2024, SPM 2023, SPM 2022 :

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Pendidikan Seni Visual SPM + Skema Jawapan 

.

.

* * * Di Bahagian :  2024-16,  2023-16  dan  2022-16.

………………………………………………………………………………………

Pendidikan Seni Visual SPM 2021 :

Soalan Percubaan Pendidikan Seni Visual SPM 2021  + Skema Jawapan

.

·        Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2021 + Skema  Jawapan (Semua Subjek) 

.

* * * Di Bahagian :  2021-16

.

………………………………………………………………………………………

 

Sains Komputer
………………………………………………………………………………………..

* * *

SPM 2024, SPM 2023, SPM 2022 :

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Sains Komputer + Skema Jawapan 

.

.

* * * Di Bahagian :  2024-14,  2023-14  dan  2022-14

.

………………………………………………………………………………………

Sains Komputer SPM 2021 :

Soalan Percubaan Sains Komputer SPM 2021  + Skema Jawapan

.

·        Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2021 + Skema  Jawapan (Semua Subjek) 

.

* * * Di Bahagian :  2021-14

.

………………………………………………………………………………………

 

Sains
………………………………………………………………………………………..

* * *

SPM 2024, SPM 2023, SPM 2022 :

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Sains + Skema Jawapan 

.

.

* * * Di Bahagian :  2024-09,  2023-09  dan  2022-09

.

………………………………………………………………………………………

Sains SPM 2021 :

Soalan Percubaan Sains SPM 2021  + Skema Jawapan

.

·        Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2021 + Skema  Jawapan (Semua Subjek) 

.

* * * Di Bahagian :  2021-09

.

………………………………………………………………………………………

 

Sains Sukan
 
Sejarah
………………………………………………………………………………………..

* * *

SPM 2024, SPM 2023, SPM 2022 :

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Sejarah SPM + Skema Jawapan 

.

.

* * * Di Bahagian :  2024-03,  2023-03  dan  2022-03

.

………………………………………………………………………………………

Sejarah SPM 2021 :

Soalan Percubaan Sejarah SPM 2021  + Skema Jawapan

.

·        Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2021 + Skema  Jawapan (Semua Subjek) 

.

* * * Di Bahagian :  2021-03

.

………………………………………………………………………………………

 

Tasawwur Islam
………………………………………………………………………………………..

* * *

SPM 2024, SPM 2023, SPM 2022 :

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tasawwur Islam SPM + Skema Jawapan 

.

.

* * * Di Bahagian :  2024-17,  2023-17  dan  2022-17

.

………………………………………………………………………………………

Tasawwur Islam SPM 2021 :

Soalan Percubaan Tasawwur Islam SPM 2021  + Skema Jawapan

.

·        Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2021 + Skema  Jawapan (Semua Subjek) 

.

* * * Di Bahagian :  2021-17

.

………………………………………………………………………………………

 

Usul Al-Din
………………………………………………………………………………………..

* * *

SPM 2024, SPM 2023, SPM 2022 :

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Usul Al-Din SPM + Skema Jawapan 

.

.

* * * Di Bahagian :  2024-34,  2023-34  dan  2022-34

.

………………………………………………………………………………………

Usul Al-Din SPM 2021 :

Soalan Percubaan Usul Al-Din SPM 2021  + Skema Jawapan

.

·        Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2021 + Skema  Jawapan (Semua Subjek) 

.

* * * Di Bahagian :  2021-34

.

………………………………………………………………………………………

 

Write a Comment