.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Jawapan, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Draf Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2024

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Tingkatan dan Subjek

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → SPM 2024, Tingkatan 5 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

* * * Untuk Informasi Berguna dan Bahan Rujukan →→ [ Sila JOIN Telegram Channel Blog Ini ]

.

Senarai Tajuk Ujian Lisan Berasaskan Sekolah (ULBS) Bahasa Melayu SPM

.

.

Senarai Tajuk Ujian Lisan Berasaskan Sekolah ( ULBS ) Bahasa Melayu SPM

 

PERINDUSTRIAN

-Jenis-jenis

.

-Kebaikan & keburukan penggunaan teknologi moden

-Prestasi negara dalam perindustrian

 

INDUSTRI DESA

.

.

-Jenis-jenis

-Usaha-usaha dan tujuan memajukan industri desa

-Sambutan terhadap hasil keluaran industri desa Halangan-halangan

 

PEMBALAKAN

-Kesan Pembalakan

-Usaha -usaha mengekalkan kawasan hutan

-Isu pembalakan haram

 

TEMPAT REKREASI

-Fungsi dan peranan taman rekreasi

-Sambutan masyarakat terhadap taman rekreasi

-Penyediaan kemudahan di taman rekreasi

 

PENSWASTAAN

-Faedah – faedah penswastaan

-Perkembangan penswastaan di Malaysia

-Penglibatan pihak swasta dalam bidang tertentu

 

INDUSTRI PERIKANAN

– Masalah yang dihadapi oleh nelayan

-Penggunaan teknologi moden dalam industri perikanan

-Perkembangan dan sumbangan industri perikanan

 

AGENSI KERAJAAN

– Jenis-jenis agensi kerajaan

-Peranan dan fungsi agensi kerajaan

-Keberkesanan agensi kerajaan

 

KEMPEN

-Tujuan diadakan kempen

-Sambutan masyarakat terhadap kempen

-Keberkesanan kempen

 

INDUSTRI PELANCONGAN

-Usaha dan cara memajukan industri pelancongan

-Kesan industri pelancongan kepada negara

-Perkembangan industri pelancongan

 

PERUMAHAN

-Masalah perumahan pada hari ini

-Isu yang berkaitan dengan pemaju perumahan

-Usaha mengatasi masalah perumahan

 

LEBUH RAYA

-Perkembangan lebuh raya hari ini

-Fungsi lebuh raya

-Isu yang berkaitan dengan lebuh raya

 

PENGIKLANAN

-Isu pengiklanan

-Pengaruh iklan

-Kesesuaian iklan

 

SUKAN

-Perkembangan sukan di Malaysia

-Faedah-faedah bersukan

-Usaha-usaha meningkatkan mutu sukan

-Sains Sukan

-Masalah dalam bidang sukan

 

KEPENDUDUKAN

-Isu rakyat termiskin

-Migrasi dan perpindahan penduduk

-Isu kepadatan penduduk

-Kualiti hidup

 

BADAN KEBAJIKAN DAN SUKARELA

-Penglibatan masyarakat dalam badan kebajikan

-Sumbangan dan peranan badan kebajikan sukarela

-Masalah-masalah yang dihadapi

 

PENCEMARAN ALAM

-Punca-punca pencemaran alam

-Usaha-usaha mengatasi

-Kesan daripada pencemaran alam

 

GOTONG-ROYONG

-Kebaikan amalan gotong royong

-Amalan gotong royong pada hari ini

-Cara-cara menggalakkan gotong royong

 

SAMBUTAN HARI PERAYAAN DAN KEBESARAN

-Cara-cara menyambut hari perayaan dan kebesaran

-Kesan-kesan mengadakan sambutan hari perayaan

-Suasana sambutan hari perayaan

 

ADAT RESAM DAN ISTIADAT

-Adat resam pelbagai kaum

-Fungsi dan peranan adat resam

-Amalan adat resam pada hari ini

 

PENGANGGURAN

-Punca-punca pengangguran

-Usaha-usaha mengatasi pengangguran

-Kesan daripada pengangguran

 

TENAGA KERJA ASING

-Faktor-faktor kedatangan tenaga kerja asing

-Usaha-usaha pengawalan tenaga kerja asing

-Kebaikan dan keburukan tenaga kerja asing

 

KESEDARAN SIVIK

-Usaha memupuk kesedaran sivik

-Kebaikan mempunyai kesedaran sivik

-Sikap masyarakat pada hari ini

 

PERPADUAN KAUM

-Kepentingan dan faedah perpaduan kaum

-Usaha-usaha memupuk perpaduan kaum

-Perpaduan kaum pada hari ini

 

KEPENGGUNAAN

-Kepentingan pendidikan kepenggunaan

-Peranan dan fungsi persatuan pengguna

-Masalah yang dihadapi oleh pengguna

 

HOBI DAN KEGIATAN MASA LAPANG

-Jenis-jenis hobi

-Fungsi dan tujuan bergiat dalam sesuatu hobi

-Usaha-usaha menggalakkan masyarakat mempunyai hobi

 

WARGA TUA

-Sikap masyarakat terhadap warga tua

-Usaha-usaha membantu warga tua

-Kebaikan membantu warga tua

 

KANAK-KANAK

– Isu kanak-kanak terbiar

-Penggunaan tenaga kerja dalam kalangan kanak-kanak

-Tanggungjawab masyarakat terhadap kanak-kanak

 

KESIHATAN

-Kepentingan kesihatan

-Cara-cara menjaga kesihatan

-Tahap kesihatan rakyat

-Gaya Hidup Sihat

 

MAJIKAN DAN PEKERJA

-Tanggungjawab majikan terhadap pekerja

-Kualiti kerja dan produktiviti

-Etika kerja

 

TELEVISYEN / VIDEO / FILEM

-Pengaruh terhadap masyarakat

-Kesesuaian rancangan terhadap masyarakat

-Fungsi dan peranannya

-Cetak Rompak

 

PASAR RAYA / PASAR TANI / PASAR MALAM

-Perkembangan di Malaysia

-Kebaikan dan keburukannya

-Sebab-sebab tempat tersebut menjadi tumpuan

 

AMALAN MEMBACA

-Sikap membaca di kalangan masyarakat

-Usaha memupuk minat membaca dalam kalangan masyarakat

-Faedah membaca

 

PERUBATAN MODEN

-Perkembangan perubatan moden

-Kesan penggunaan ubat-ubat moden

-Kemudahan perubatan di Malaysia

 

PERUBATAN TRADISIONAL

-Peranan dan pengaruh bomoh

-Perbandingan p.moden dengan p.tradisional

-Keberkesanan penggunaan perubatan tradisional

 

SAINS DAN TEKNOLOGI

-Kemajuan dan perkembangan

-Ciptaan-ciptaan baru

-Kesan sains dan teknologi

 

PENDIDIKAN

-Perkembangan pendidikan di Malaysia

-Masalah pendidikan di Malaysia

-Kepentingan pendidikan

 

AKTIVITI KOKURIKULUM

-Jenis-jenis aktiviti kokurikulum

-Kebaikan dan faedah menyertai kokurikulum aktiviti kokurikulum pelajar

-Halangan pelaksanaan

 

KEBUDAYAAN

-Kebudayaan pelbagai kaum di Malaysia

-Konsep kebudayaan kebangsaan

-Pengaruh luar dalam kebudayaan

 

NILAI-NILAI MURNI

-Usaha memupuk nilai murni

-Kepentingan mempunyai nilai-nilai murni

-Nilai murni di kalangan masyarakat hari ini

 

KHAZANAH BUMI / HUTAN

-Jenis-jenisnya

-Usaha-usaha mengekalkan khazanah tersebut

-Sumbangan kepada negara

 

PERLADANGAN

-Isu tenaga kerja di bidang peladangan

-Perkembangan dan sumbangannya kepada negara

-Usaha-usaha memajukan sektor perladangan

 

PERUNDANGAN

-Peranan dan fungsi undang-undang

-Keberkesanan undang-undang

-Jenayah di negara kita

 

PERTANIAN TRADISIONAL

-Kebaikan dan keburukan pertanian tradisional

-Sebab-sebab pertanian tradisional masih diamalkan

-Kesesuaian pertanian tradisional pada zaman moden

 

PERTANIAN MODEN

-Kebaikan dan Keburukan pertanian moden

-Penggunaan teknologi moden dalam pertanian

– Isu pasaran dan harga hasil pertanian

 

TANAH

-Masalah tanah terbiar

-Penerokaan tanah secara haram

-Kesan pembangunan yang pesat

 

SEMANGAT KEBANGSAAN/ PATRIOTIK

-Usaha-usaha memupuk semangat kebangsaan

-Kepentingan semangat kebangsaan kepada negara

-Penghayatan semangat kebangsaan di kalangan masyarakat

 

HAL EHWAL SEMASA

-Perkembangan politik tanah air

-Masalah-masalah sosial di negara

-Kemajuan negara dalam bidang ekonomi

 

PERMAINAN TRADISIONAL

-Jenis-jenisnya

-Fungsi dan peranannya pada masyarakat

-Usaha bagi menghidupkan dan mengekalkannya

 

KEKELUARGAAN

-Hubungan kekeluargaan sekarang

-Cara-cara mengekalkan hubungan kekeluargaan

-Kepentingan kekeluargaan di kalangan masyarakat

-Kempen Utamakan Keluarga

 

PROJEK PERUMAHAN

-Tujuan diadakan projek perumahan

-Kebaikan dan keburukan projek perumahan

-Jenis-jenis projek perumahan

 

KOPERASI DAN PERSATUAN

-Jenis-jenis dan peranan

-Fungsi dan tanggungjawab koperasi @ persatuan

-Sambutan terhadap koperasi @ persatuan

-Program Usahawan Muda

 

PENYAKIT BERBAHAYA

– Jenis-jenisnya

– Cara-cara mencegahnya

– Punca-punca penyakit berjangkit

 

MUZIK

-Dunia muzik hari ini

-Kerjaya dalam bidang muzik

-Kebaikan dan keburukan muzik

 

SEJARAH

-Tempat-tempat bersejarah

-Pemulihan tempat-tempat bersejarah

-Permasalahan dalam mengekalkan tempat -tempat bersejarah

 

PERNIAGAAN /PERDAGANGAN

-Jualan murah

-Barang-barang tempatan dan barang import

-Kebaikan berniaga

-Karnival Jualan Mega

 

AMALAN PEMAKANAN

-Jenis-jenis makanan dalam kalangan masyarakat di Malaysia

-Makanan seimbang

-Kebersihan tempat menjual makanan

 

JIMAT CERMAT

-Tujuan berjimat cermat

-Cara-cara menggalakkan berjimat cermat

-Faedah-faedah mengamalkan berjimat cermat                                                                                                                        -Projek akuakultur

 

DISIPLIN PELAJAR

-Tahap disiplin pelajar hari ini

-Punca-punca yang menimbulkan masalah disiplin

-Usaha-usaha mengatasi masalah disiplin

 

MEDIA CETAK

-Jenis-jenis media cetak

-Pengaruh media cetak

-Peranan dan fungsi media cetak

-Masa depan media cetak

 

ALAT PERHUBUNGAN DAN PENGANGKUTAN

-Jenis-jenis alat pengangkutan dahulu dan sekarang

-Isu berkaitan dengan kenderaan awam

-Peranan dan fungsi pengangkutan

 

SEMANGAT KEJIRANAN

-Pentingnya semangat kejiranan

-Usaha meningkatkan semangat kejiranan

-Permasalahan kejiranan hari ini

 

PROJEK PENGINDAHAN KAWASAN /KECERIAAN

-Tujuan dan fungsi mengindahkan kawasan

-Cara-cara mengekalkan keindahan

-Permasalahan dengan pengindahan kawasan

-Peranan sekolah dan pelbagai pihak

 

KESELAMATAN NEGARA

-Peranan pasukan keselamatan

-Keadaan keselamatan negara pada hari ini

-Kerahan tenaga rakyat

-Program Latihan Khidmat Negara

 

ALAM SEKITAR

-Keadaan alam sekitar hari ini

-Usaha-usaha mengekalkan alam sekitar

-Tujuan mengekalkan keindahan alam sekitar

-Kesan kemusnahan alam sekitar

 

PELABELAN

-Kepentingan dan fungsi penggunaan label

-Keberkesanan penggunaan label

-Isu permasalahan penggunaan label

 

BENCANA ALAM

-Jenis-jenis bencana alam

-Punca-punca bencana alam

-Usaha menghadapi bencana alam

 

SENI MEMPERTAHANKAN DIRI

-Jenis-jenis seni mempertahankan diri

-Perkembangan seni mempertahankan diri

-Kebaikan dan keburukan seni mempertahankan diri

 

KEMUDAHAN AWAM

-Jenis-jenis kemudahan awam di Malaysia

-Sikap dan tanggungjawab masyarakat

-Permasalahan kemudahan awam

 

BUAH-BUAHAN TEMPATAN

-Kebaikan dan kelebihannya

-Sambutan masyarakat terhadapnya

-Usaha memajukan industri buah-buahan tempatan

-Prospek pemasaran

-Halangan

 

SEKOLAH

-Sekolah Idaman

-Kempen 3K

-Hari Kantin

-Anugerah Cemerlang

-Ponteng sekolah

-Program Peningkatan Akademik

-Motivasi

-Sekolah Bestari

 

INTERNET & KOMPUTER/ MULTIMEDIA

-Kebaikan dan kelebihannya

-Sambutan masyarakat terhadapnya

-Kesan penggunaan internet

-Dasar Langit Terbuka

-Kafe Siber

 

KEPIMPINAN

-Peranan Pemimpin

-Ciri-ciri Pemimpin

-Kepentingan pemimpin

 

VANDALISME @ RAGUT

-Sebab-sebab Berlaku

-Langkah Mengatasi

-Peranan Semua Pihak

-Kesan

 

KEMALANGAN JALAN RAYA

-Sebab-sebab berlaku

-Langkah Mengatasi

-Peranan Semua Pihak

-Kesan 

…………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Koleksi Buku Teks :

…………………………………………………………………………………………….

.

……………………………………………………………………………………………

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang.

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Write a Comment