You dont have javascript enabled! Please enable it!

→ → < Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2021, 2020, 2019 + Skema Jawapan (Semua Subjek) >

→ → < Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 >

.

→ → < Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ → < Koleksi Buku Teks Digital KSSR Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ → < Bahan-Bahan Rujukan Penting untuk SPM, PT3, STPM, MUET, Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Melayu (BM) Tingkatan 4 + Jawapan

.

.

→ → < Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2021, 2020, 2019 + Skema Jawapan (Semua Subjek) >

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota, Modul Bahasa Melayu (BM) Tingkatan 4 + Jawapan.

Kertas 1 dan 2. Karangan. Karangan Bahan Rangsangan. Rumusan. Ulasan. Sistem dan Aplikasi Bahasa. Morfologi. Sintaksis. Penyuntingan. Bahasa Melayu Standard / Moden. Peribahasa. Pemahaman. Bahasa Melayu (BM) Tingkatan 5 (SPM).

Tips. Teknik Menjawab. Panduan Menjawab. Sintaksis. Jenis-Jenis Ayat. Subjek dan Predikat. Pola Ayat. Ayat Biasa. Ayat Songsang. Ayat Aktif. Ayat Pasif. Cakap Ajuk. Cakap Pindah. Penyuntingan. Membetulkan kesalahan ejaan, imbuhan, tatabahasa dan penggunaan kata atau istilah dalam petikan.

Bahasa Melayu Standard / Moden. Penukaran bahasa Melayu Klasik / Lama kepada bahasa Melayu Standard / Moden. Peribahasa. Jenis Peribahasa. Senarai dan Maksud Peribahasa dalam Buku Teks Tingkatan 4 dan 5. Bentuk Soalan Peribahasa. Pemahaman. Petikan Umum. Petikan Sastera. Novel.

.

Koleksi Soalan Peperiksaan, Percubaan, Ujian, KBAT, Nota, Latihan, Modul, Jawapan. Koleksi Novel, Syair, Sajak, Cerpen, Drama, Prosa Tradisional. Format Baharu Bahasa Melayu SPM Mulai Tahun 2021.

Panduan Tatabahasa Bahasa Melayu. Kata Ganti Nama Diri. Kata Ganti Nama Diri Singkat. Kata Bilangan. Kata Penguat. Kata Bantu. Kata Adjektif. Kata Sendi Nama. Kata Ganda. Kata Nama Khas.

Kata Kerja. Kata Tunggal. Kata Majmuk. Kata Nafi. Kata Pemeri. Kata Perintah. Kata Partikel. Kata Pinjaman. Kata Hubung. Kata Arah. Kata Banyak Makna. Penjodoh Bilangan. Sinonim. Antonim. Kesalahan Ejaan. Kata Majmuk Yang Telah Mantap. Pasangan Kata Mengelirukan.

Ayat Tunggal. Susunan Ayat Sonsang. Ayat Aktif. Ayat Pasif. Kesalahan Struktur Ayat. Bunyi Haiwan. Penanda Wacana. Cogan Kata. Pantun. Kata Hikmat. Imbuhan. Pola Ayat. Bidalan. Simpulan Bahasa. Perumpamaan. Pepatah.

.

.

………………………………………………………………………………………………….

Koleksi  Soalan Peperiksaan, Percubaan, Ujian, KBAT, Nota, Latihan, Modul, Jawapan …  

.

.

………………………………………………………………………………………………….

Koleksi Novel, Syair, Sajak, Cerpen, Drama, Prosa Tradisional :

.

.

.

…………………………………………………………………………………………

Koleksi Karangan Bahasa Melayu (BM) :

.

Karangan-Karangan Pilihan Untuk Bahasa Melayu (BM) SPM

Karangan Berpandukan Rangsangan Bahasa Melayu (BM) SPM (Tingkatan 4, 5)

Contoh Karangan Bahasa Melayu (BM) SPM (Tingkatan 4, 5): Koleksi (5)

Contoh-Contoh Karangan Bahasa Melayu (BM) SPM (1)

.

…………………………………………………………………………………………

Modul Bahasa Melayu Tingkatan 4, 5 dan SPM + Jawapan :

.

Modul Monotos Bahasa Melayu Tingkatan 4, 5 dan SPM + Jawapan (Kertas 1)

Modul Monotos Bahasa Melayu Tingkatan 4, 5 dan SPM + Jawapan (Kertas 2)

.

Modul Oasis Bahasa Melayu Tingkatan 4, 5 dan SPM + Jawapan (Kertas 1)

Skema Jawapan Modul Oasis Bahasa Melayu Tingkatan 4, 5 dan SPM (Kertas 1)

.

Modul Oasis Bahasa Melayu Tingkatan 4, 5 dan SPM + Jawapan (Kertas 2)

Skema jawapan Modul Oasis Bahasa Melayu Tingkatan 4, 5 dan SPM (Kertas 2)

.

Modul Gemilang 2.0 Bahasa Melayu Kertas 2 Tingkatan 4, 5 dan SPM (Panduan, Contoh, Soalan) (Mel 21)

.

Modul Bahasa Melayu Kertas 1 SPM, Tingkatan 4 dan 5 (Tips, Panduan, Contoh, Bahan Seminar) (CLN 21)

.

Modul Bahasa Melayu Tingkatan 4, 5 dan SPM + Jawapan (Sel – T21)

.

Modul Interaktif Karangan Bahasa Melayu Tingkatan 4, 5 dan SPM (Pelajar Galus)

.

Modul Aspirasi Galus Bahasa Melayu Tingkatan 4, 5 dan SPM + Jawapan

.

………………………………………………………………………………………

Sistem dan Aplikasi Bahasa :

………………………………………………………………………………………

Bahasa Melayu Standard :

.

Tips dan Teknik Menjawab : Penukaran bahasa Melayu Klasik kepada bahasa Melayu Standard

Teknik Menjawab : Penukaran bahasa Melayu Klasik kepada bahasa Melayu Standard

Teknik Menjawab : Tukar bahasa Melayu Klasik kepada bahasa Melayu Standard

.

Latihan + Jawapan : Tukar bahasa Melayu Klasik kepada bahasa Melayu Standard

BM SPM Format Baharu – Tukar BM Klasik kepada BM Standard

Teknik Menjawab Soalan Bahasa Melayu Standard

.

Latih Tubi Bahasa Melayu Standard + Beserta Nota dan Panduan

Skema Latih Tubi Bahasa Melayu Standard

. 

Latihan Soalan Bahasa Melayu Klasik Kepada Bahasa Melayu Standard + Jawapan

.

Nota Bahasa Melayu Standard (AS)

Bahasa Melayu Standard – Kempimpinan Melalui Teladan

.

……………………………………………………………………………………………

Morfologi. Sintaksis. Penyuntingan :

.

Penyuntingan (Membetulkan Kesalahan)

Latihan Penyuntingan (Membetulkan Kesalahan) + Jawapan

.

Morfologi Bahasa Melayu

Sintaksis Bahasa Melayu

.

………………………………………………………………………………………….

Peribahasa Buku Teks Tingkatan 4 :

.

Peribahasa dalam Buku Teks Bahasa Melayu Tingkatan 4 (Mengikut Tema) + Makna

.

Soalan Komsas Bahasa Melayu Tingkatan 4

Skema Jawapan Komsas Tingkatan 4

……………………………………………………………………………………………

.

Koleksi Peribahasa Bahasa Melayu

Latihan Peribahasa Bahasa Melayu + Jawapan

……………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

Panduan Tatabahasa Bahasa Melayu

.

(1)  Kata Ganti Nama Diri

(2)  Kata Ganti Nama Diri Singkat

(3)  Kata Bilangan

(4)  Kata Penguat

.

(5)  Kata Bantu

(6)  Kata Adjektif

(7)  Kata Kerja

(8)  Kata Majmuk

.

(9)  Kata Nafi

(10)  Kata Pemeri

(11)  Kata Perintah

(12)  Kata Partikel

.

(13)  Ayat Tunggal

(14)  Susunan Ayat Sonsang

(15)  Ayat Pasif

(16)  Fungsi -nya Dalam Ayat

.

(17)  Kesalahan Struktur Ayat

(18)  Kesalahan Ejaan (Kata)

(19)  Kesalahan Ejaan (Kata Majmuk)

(20)  Kesalahan Ejaan (Kata Pinjaman

.

(21)  Pasangan Kata Mengelirukan

(22)  Kata Majmuk Yang Telah Mantap

.

……………………………………………………………………………………………

.

Peribahasa Buku Teks Tingkatan 4 (Soalan)

Peribahasa Buku Teks Tingkatan 4 (Jawapan)

……………………………………………………………………………………………

.

Latihan Peribahasa (Soalan + Skema)

Nota Kesilapan Ejaan Bahasa Melayu

Latihan Ejaan Bahasa Melayu SPM (1)

Latihan Ejaan Bahasa Melayu SPM (2)

.

Kesalahan Ejaan dan Imbuhan

Skema Jawapan Kesalahan Ejaan dan Imbuhan

.

Kata Tunggal dan Kata Majmuk

……………………………………………………………………………………………

.

Kesalahan-Kesalahan Umum Tatabahasa Bahasa Melayu (ppt)

.

Nota Tatabahasa – Kesalahan Umum

Bahasa Melayu Kata Adjektif (ns)

Bahasa Melayu Kata Kerja (ns)

Bahasa Melayu Kata Majmuk (ns)

.

Bidalan (Swa)

Bahasa Melayu – Kata Nafi (Swa)

Bahasa Melayu – Kata Pemeri (Swa)

Bahasa Melayu – Kata Perintah (Swa)

.

Kesalahan Ejaan Part 1 (Swa)

Kesalahan Ejaan Part 2 (Swa)

Kesilapan Ejaan (Kata Pinjaman) (Swa)

Kata Bilangan (Swa)

.

Kata Ganti Nama Diri Singkat (Swa)

Kata Ganti Nama Diri (Swa)

Kata Partikel (Swa)

Kata Penguat (Swa)

.

Kata Perintah (Swa)

Ayat Tunggal (Swa)

Penanda Wacana (Swa)

Susunan Ayat Sonsang (Swa)

.

……………………………………………………………………………………………..

Latihan Rumusan Bahasa Melayu + Skema Jawapan

.

1  Latihan Rumusan Bahasa Melayu

1 Skema Jawapan  Latihan Rumusan Bahasa Melayu

.

2  Latihan Rumusan Bahasa Melayu

2 Skema Jawapan  Latihan Rumusan Bahasa Melayu

.

3  Latihan Rumusan Bahasa Melayu

3 Skema Jawapan  Latihan Rumusan Bahasa Melayu

.

4  Latihan Rumusan Bahasa Melayu

4 Skema Jawapan  Latihan Rumusan Bahasa Melayu

.

5  Latihan Rumusan Bahasa Melayu

5 Skema Jawapan  Latihan Rumusan Bahasa Melayu

.

6  Latihan Rumusan Bahasa Melayu

6 Skema Jawapan  Latihan Rumusan Bahasa Melayu

.

7  Latihan Rumusan Bahasa Melayu

7 Skema Jawapan  Latihan Rumusan Bahasa Melayu

.

8  Latihan Rumusan Bahasa Melayu

8 Skema Jawapan  Latihan Rumusan Bahasa Melayu

.

9  Latihan Rumusan Bahasa Melayu

9 Skema Jawapan  Latihan Rumusan Bahasa Melayu

.

10  Latihan Rumusan Bahasa Melayu

10 Skema Jawapan  Latihan Rumusan Bahasa Melayu

……………………………………………………………………………………………

.

Penggunaan Peribahasa, Cogan Kata, Pantun, Kata Hikmat dalam Penulisan Karangan Bahasa Melayu

Peribahasa Bahasa Melayu (BM) : Maksud dan Contoh Ayat (K)

.

Jawaban 100 Kesalahan Ejaan

Jawaban 100 Kesalahan Imbuhan

Jawaban 100 Kesalahan Tatabahasa

.

Penggunaan Peribahasa, Cogan Kata, Pantun, Kata Hikmat dalam Penulisan Karangan Bahasa Melayu

Peribahasa Bahasa Melayu (BM) : Maksud dan Contoh Ayat (K)

.

……………………………………………………………………………………………

.

.

.

.

.

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

.

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Modul Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

.

* * * Koleksi Nota → → →

…………………………………………………………………………………. 

.

Latihan Soalan Online Bahasa Melayu Tingkatan 4 + Jawapan (1) :

.

.

.

…………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………..

.

★ untuk terima Soalan Peperiksaan, Jawapan, Tips, Ramalan, Nota, Latihan, Informasi …   .

★  Like dan Follow Facebook Kami :

https://www.facebook.com/BumiGemilang2.

★  Join / Sertai Telegram Kami :

https://telegram.me/bumigemilang

.

…………………………………………………………………………………..

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

Untuk Rujukan SPM, Tingkatan 4 dan 5  (Soalan Peperiksaan, Nota, Jawapan, Latihan…) :

………………………………………………………………………………….

Komsas Bahasa Melayu : Antologi Tingkatan 4 dan 5 (Cerpen, Sajak, Pantun, Syair, Drama, Prosa Tradisional … ) :

Novel-Novel Bahasa Melayu Tingkatan 4 dan 5 :

English Forms 4 and 5 : Novel + Literature Component (Poem, Short Story, Drama … ) :

………………………………………………………………………………….

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

Terima Kasih kerana membaca post ini.

Baca Post-Post mengikut SUBJEK dan KATEGORI

…………………………………………………………………………………

.

 

Write a Comment

error: Alert: Content is protected !!