.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Jawapan, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Tingkatan dan Subjek

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → SPM 2024, Tingkatan 5 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Ringkas Bahasa Melayu (BM) Tingkatan 4 + Jawapan (KSSM)

.

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Ringkas dan Padat, Modul Bahasa Melayu (BM) Tingkatan 4 + Jawapan.Ujian Lisan/Bertutur Bahasa Melayu SPM. KSSM

Bahan Rujukan, Persediaan, Ulang Kaji, Soalan Pentaksiran Sumatif dan Formatif untuk : Peperiksaan, Ujian, Peperiksaan Pertengahan Tahun, Peperiksaan Akhir Tahun.

Kertas 1 dan 2. Karangan. Karangan Bahan Rangsangan. Rumusan. Ulasan. Sistem dan Aplikasi Bahasa. Morfologi. Sintaksis. Penyuntingan. Bahasa Melayu Standard / Moden. Peribahasa. Pemahaman. Bahasa Melayu (BM) Tingkatan 5 (SPM).

Tips. Teknik Menjawab. Panduan Menjawab. Sintaksis. Jenis-Jenis Ayat. Subjek dan Predikat. Pola Ayat. Ayat Biasa. Ayat Songsang. Ayat Aktif. Ayat Pasif. Cakap Ajuk. Cakap Pindah. Penyuntingan. Membetulkan kesalahan ejaan, imbuhan, tatabahasa dan penggunaan kata atau istilah dalam petikan.

.

Bahasa Melayu Standard / Moden. Penukaran bahasa Melayu Klasik / Lama kepada bahasa Melayu Standard / Moden. Peribahasa. Jenis Peribahasa. Senarai dan Maksud Peribahasa dalam Buku Teks Tingkatan 4 dan 5. Bentuk Soalan Peribahasa. Pemahaman. Petikan Umum. Petikan Sastera. Novel.

Koleksi Soalan Peperiksaan, Percubaan, Ujian, KBAT, Nota, Latihan, Modul, Jawapan. Koleksi Novel, Syair, Sajak, Cerpen, Drama, Prosa Tradisional. Format Baharu Bahasa Melayu SPM Mulai Tahun 2021.

Panduan Tatabahasa Bahasa Melayu. Kata Ganti Nama Diri. Kata Ganti Nama Diri Singkat. Kata Bilangan. Kata Penguat. Kata Bantu. Kata Adjektif. Kata Sendi Nama. Kata Ganda. Kata Nama Khas.

Kata Kerja. Kata Tunggal. Kata Majmuk. Kata Nafi. Kata Pemeri. Kata Perintah. Kata Partikel. Kata Pinjaman. Kata Hubung. Kata Arah. Kata Banyak Makna. Penjodoh Bilangan. Sinonim. Antonim. Kesalahan Ejaan. Kata Majmuk Yang Telah Mantap. Pasangan Kata Mengelirukan.

.

.

Ayat Tunggal. Susunan Ayat Sonsang. Ayat Aktif. Ayat Pasif. Kesalahan Struktur Ayat. Bunyi Haiwan. Penanda Wacana. Cogan Kata. Pantun. Kata Hikmat. Imbuhan. Pola Ayat. Bidalan. Simpulan Bahasa. Perumpamaan. Pepatah.

.

……………………………………………………………………………………..

Ujian Lisan/Bertutur Bahasa Melayu SPM: Contoh Soalan, Jawapan, Tips, Ramalan, Panduan, Isi-isi Penting (PU)

.

Contoh Karangan Pilihan Untuk Bahasa Melayu (BM) SPM (Tingkatan 4, 5)

Nota Ringkas Isi-Isi Karangan / Rangka Karangan (PU)

Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan Bahasa Melayu (BM) SPM (Tingkatan 4, 5)

.

Nota Ringkas, Padat Tatabahasa dan Kesalahan Tatabahasa Bahasa Melayu (K)

.

…………………………………………………………………………………….

Koleksi Soalan Bahasa Melayu (BM) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (Kertas 2) :

………………………………………………………………………………………..

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 SPM KSSM (Tingkatan 4, 5) + Jawapan (Sem) (Pen) (Sab) [1]

Setiap Set ada Soalan-Soalan Morfologi, Sintaksis, Penyuntingan, Bahasa Melayu Standard, Peribahasa, Petikan Umum, Petikan Sastera, Novel dan Rumusan (Soalan + Jawapan).

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 1

Skema Jawapan – Set 1

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 2

Skema Jawapan – Set 2

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 3

Skema Jawapan – Set 3

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 4

Skema Jawapan – Set 4

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 5

Skema Jawapan – Set 5

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 6

Skema Jawapan – Set 6

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 7

Skema Jawapan – Set 7

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 8

Skema Jawapan – Set 8

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 9

Skema Jawapan – Set 9

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 10

Skema Jawapan – Set 10

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 11

Skema Jawapan – Set 11

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 12

Skema Jawapan – Set 12

.

………………………………………………………………………………………

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 SPM (Tingkatan 4, 5) + Jawapan (Oas) (Sab) [1] :

Setiap Set Soalan disusun Mengikut Tema.

Setiap Set ada Soalan-Soalan Morfologi, Sintaksis, Penyuntingan, Bahasa Melayu Standard, Peribahasa, Petikan Umum, Petikan Sastera, Novel dan Rumusan (Soalan + Jawapan).

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 1

Skema Jawapan – Set 1

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 2

Skema Jawapan – Set 2

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 3

Skema Jawapan – Set 3

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 4

Skema Jawapan – Set 4

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 5

Skema Jawapan – Set 5

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 6

Skema Jawapan – Set 6

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 7

Skema Jawapan – Set 7

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 8

Skema Jawapan – Set 8

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 9

Skema Jawapan – Set 9

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 10

Skema Jawapan – Set 10

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 11

Skema Jawapan – Set 11

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 12

Skema Jawapan – Set 12

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 13

Skema Jawapan – Set 13

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 14

Skema Jawapan – Set 14

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 15

Skema Jawapan – Set 15

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 16

Skema Jawapan – Set 16

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 17

Skema Jawapan – Set 17

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 – Set 18

Skema Jawapan – Set 18

.

…………………………………………………………………………………………..

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 SPM (Tingkatan 4, 5) + Jawapan (Mon) (Sab) [1] :

.

Morfologi

Koleksi Soalan 1 Bahagian A Kertas 2 Bahasa Melayu SPM – Moforlogi

Skema Jawapan Soalan Morfologi

.

Sintaksis

Koleksi Soalan 2 Bahagian A Kertas 2 Bahasa Melayu SPM – Sintaksis

Skema Jawapan Soalan Sintaksis

.

Penyuntingan

Koleksi Soalan 3 Bahagian A Kertas 2 Bahasa Melayu SPM – Penyuntingan

Skema Jawapan Soalan Penyuntingan

.

Bahasa Melayu Standard

Koleksi Soalan 4 Bahagian A Kertas 2 Bahasa Melayu SPM – Bahasa Melayu Standard

Skema Jawapan Soalan Bahasa Melayu Standard

.

Peribahasa

Koleksi Soalan 5 Bahagian A Kertas 2 Bahasa Melayu SPM – Peribahasa

Skema Jawapan Soalan Peribahasa

.

Petikan Umum

Koleksi Soalan 6 Bahagian B Kertas 2 Bahasa Melayu SPM – Petikan Umum

Skema Jawapan Soalan Petikan Umum

.

Petikan Sastera

Koleksi Soalan 7 Bahagian B Kertas 2 Bahasa Melayu SPM – Petikan Sastera

Skema Jawapan Soalan Petikan Sastera

.

Novel 

Koleksi Soalan 8 Bahagian B Kertas 2 Bahasa Melayu SPM – Novel

Skema Jawapan Soalan Novel

.

Rumusan

Koleksi Soalan Bahagian C Kertas 2 Bahasa Melayu SPM – Rumusan

Skema Jawapan Soalan Rumusan

.

………………………………………………………………………………………………….

Bahasa Melayu SPM, Tingkatan 4, 5 : Koleksi Karangan, Nota Ringkas Isi-Isi / Rangka Karangan, Ujian Bertutur / Lisan (Soalan + Jawapan) : 

.

.

………………………………………………………………………………………………….

Koleksi Soalan Bahasa Melayu (BM) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (Kertas 1 – Penulisan) :

…………………………………………………………………………………………..

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 (Penulisan) SPM KSSM (Tingkatan 4, 5) + Jawapan (Sem) (Pen) (Sab) [1]

Setiap Set ada Soalan-Soalan Karangan Respons Tertutup dan Karangan Respons Terbuka (Soalan + Jawapan).

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 – Set 1

Skema Jawapan – Set 1

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 – Set 2

Skema Jawapan – Set 2

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 – Set 3

.

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 – Set 4

.

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 – Set 5

.

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 – Set 6

.

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 – Set 7

.

Skema Jawapan – Set 7

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 – Set 8

Skema Jawapan – Set 8

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 – Set 9

.

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 – Set 10

.

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 – Set 11

.

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 – Set 12

.

.

…………………………………………………………………………………………. 

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 (Penulisan) SPM (Tingkatan 4, 5) + Jawapan (Oas) (Sab) [1] :

Setiap Set Soalan disusun Mengikut Tema.

Setiap Set ada Soalan-Soalan Karangan Respons Tertutup dan Karangan Respons Terbuka (Soalan + Jawapan).

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 – Set 1

Skema Jawapan – Set 1

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 – Set 2

.

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 – Set 3

Skema Jawapan – Set 3

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 – Set 4

.

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 – Set 5

Skema Jawapan – Set 5

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 – Set 6

Skema Jawapan – Set 6

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 – Set 7

.

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 – Set 8

.

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 – Set 9

Skema Jawapan – Set 9

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 – Set 10

.

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 – Set 11

Skema Jawapan – Set 11

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 – Set 12

.

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 – Set 13

.

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 – Set 14

Skema Jawapan – Set 14

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 – Set 15

.

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 – Set 16

Skema Jawapan – Set 16

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 – Set 17

.

.

…………………………………………………………………………………………..

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 (Penulisan) SPM (Tingkatan 4, 5) + Jawapan (Mon) (Sab) [1] :

.

Format Baharu Karangan Respons Terhad – Bahasa Melayu SPM KSSM (Kertas 1 Bahagian A)

.

.

Koleksi Soalan Praktis Karangan Respons Terhad (Kertas 1 Bahagian A)

Cadangan Jawapan Soalan Praktis

.

………………………………………………………………………………………

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 (Penulisan) SPM (Tingkatan 4, 5) + Jawapan (Mon) (Sab) [1] :

.

Format Baharu Karangan Respons Terbuka – Bahasa Melayu SPM KSSM (Kertas 1 Bahagian B)

.

Koleksi Soalan Praktis Karangan Respons Terbuka – Domain Awam

.

.

Koleksi Soalan Praktis Karangan Respons Terbuka – Domain Peribadi

.

Koleksi Soalan Praktis Karangan Respons Terbuka – Domain Pendidikan

.

.

Koleksi Soalan Praktis Karangan Respons Terbuka – Domain Kerjaya

.

.

…………………………………………………………………………………

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 (Penulisan) + Skema Jawapan (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 (Penulisan) Set 1 (TTV2) (Prk) [2]

Skema Jawapan Modul Soalan BM Kertas 1 (Penulisan) Set 1 (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 (Penulisan) Set 2 (TTV2) (Prk) [2]

.

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 (Penulisan) Set 3 (TTV2) (Prk) [2]

.

.

Modul Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 (Penulisan) Set 4 (TTV2) (Prk) [2]

Skema Jawapan Modul Soalan BM Kertas 1 (Penulisan) Set 4 (TTV2) (Prk) [2]

.

……………………………………………………………………………………..

Sistem dan Aplikasi Bahasa :

………………………………………………………………………………………

Penukaran Bahasa Melayu Klasik kepada Bahasa Melayu Standard :

.

Penukaran Bahasa Melayu Klasik kepada Bahasa Melayu Standard (PU) 

.

Tips dan Teknik Menjawab : Penukaran bahasa Melayu Klasik kepada bahasa Melayu Standard

Teknik Menjawab : Penukaran bahasa Melayu Klasik kepada bahasa Melayu Standard

Teknik Menjawab : Tukar bahasa Melayu Klasik kepada bahasa Melayu Standard

.

Latihan + Jawapan : Tukar bahasa Melayu Klasik kepada bahasa Melayu Standard

BM SPM Format Baharu – Tukar BM Klasik kepada BM Standard

Teknik Menjawab Soalan Bahasa Melayu Standard

.

Latih Tubi Bahasa Melayu Standard + Beserta Nota dan Panduan

Skema Latih Tubi Bahasa Melayu Standard

. 

Latihan Soalan Bahasa Melayu Klasik Kepada Bahasa Melayu Standard + Jawapan

.

Nota Bahasa Melayu Standard (AS)

Bahasa Melayu Standard – Kempimpinan Melalui Teladan

.

……………………………………………………………………………………………

Morfologi. Sintaksis. Penyuntingan :

.

Penyuntingan (Membetulkan Kesalahan)

Latihan Penyuntingan (Membetulkan Kesalahan) + Jawapan

.

Nota Morfologi Bahasa Melayu – Jenis Kata

Morfologi Bahasa Melayu

Sintaksis Bahasa Melayu

.

………………………………………………………………………………………….

Peribahasa Buku Teks Tingkatan 5 :

.

Maksud Peribahasa dalam Buku Teks Bahasa Melayu (BM) KSSM Tingkatan 4 dan 5 (PU)

.

Peribahasa dalam Buku Teks Bahasa Melayu Tingkatan 4 (Mengikut Tema) + Makna

………………………………………………………………………………………….

.

Koleksi Peribahasa Bahasa Melayu

Latihan Peribahasa Bahasa Melayu + Jawapan

……………………………………………………………………………………………

Ujian Lisan/Bertutur Bahasa Melayu SPM (Kertas 3)

.

Ujian Lisan/Bertutur Bahasa Melayu SPM: Contoh Soalan, Cadangan Jawapan, Ramalan, Panduan (PU)

Ujian Lisan/Bertutur Bahasa Melayu SPM: Tips, Panduan, Peringatan

Peribahasa/Ungkapan Menarik untuk Ujian Bertutur/Lisan SPM Bahasa Melayu Berdasarkan Tema

Senarai Tajuk Ujian Lisan Berasaskan Sekolah ( ULBS ) Bahasa Melayu SPM

……………………………………………………………………………………………

Koleksi Novel, Syair, Sajak, Cerpen, Drama, Prosa Tradisional :

.

.

.

…………………………………………………………………………………………

Koleksi Karangan Bahasa Melayu (BM) :

.

Karangan-Karangan Pilihan Untuk Bahasa Melayu (BM) SPM

Karangan Berpandukan Rangsangan Bahasa Melayu (BM) SPM (Tingkatan 4, 5)

Contoh Karangan Bahasa Melayu (BM) SPM (Tingkatan 4, 5): Koleksi (5)

Contoh-Contoh Karangan Bahasa Melayu (BM) SPM (1)

.

…………………………………………………………………………………………

Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain …   

.

.

………………………………………………………………………………………………….

.

.

.

…………………………………………………………………………………………………..

Panduan Tatabahasa Bahasa Melayu

.

(1)  Kata Ganti Nama Diri

(2)  Kata Ganti Nama Diri Singkat

(3)  Kata Bilangan

(4)  Kata Penguat

.

(5)  Kata Bantu

(6)  Kata Adjektif

(7)  Kata Kerja

(8)  Kata Majmuk

.

(9)  Kata Nafi

(10)  Kata Pemeri

(11)  Kata Perintah

(12)  Kata Partikel

.

(13)  Ayat Tunggal

(14)  Susunan Ayat Sonsang

(15)  Ayat Pasif

(16)  Fungsi -nya Dalam Ayat

.

(17)  Kesalahan Struktur Ayat

(18)  Kesalahan Ejaan (Kata)

(19)  Kesalahan Ejaan (Kata Majmuk)

(20)  Kesalahan Ejaan (Kata Pinjaman

.

(21)  Pasangan Kata Mengelirukan

(22)  Kata Majmuk Yang Telah Mantap

.

……………………………………………………………………………………………

.

Peribahasa Buku Teks Tingkatan 4 (Soalan)

Peribahasa Buku Teks Tingkatan 4 (Jawapan)

……………………………………………………………………………………………

.

Latihan Peribahasa (Soalan + Skema)

Nota Kesilapan Ejaan Bahasa Melayu

Latihan Ejaan Bahasa Melayu SPM (1)

Latihan Ejaan Bahasa Melayu SPM (2)

.

Kesalahan Ejaan dan Imbuhan

Skema Jawapan Kesalahan Ejaan dan Imbuhan

.

Kata Tunggal dan Kata Majmuk

……………………………………………………………………………………………

.

Kesalahan-Kesalahan Umum Tatabahasa Bahasa Melayu (ppt)

.

Nota Tatabahasa – Kesalahan Umum

Bahasa Melayu Kata Adjektif (ns)

Bahasa Melayu Kata Kerja (ns)

Bahasa Melayu Kata Majmuk (ns)

.

Bidalan (Swa)

Bahasa Melayu – Kata Nafi (Swa)

Bahasa Melayu – Kata Pemeri (Swa)

Bahasa Melayu – Kata Perintah (Swa)

.

Kesalahan Ejaan Part 1 (Swa)

Kesalahan Ejaan Part 2 (Swa)

Kesilapan Ejaan (Kata Pinjaman) (Swa)

Kata Bilangan (Swa)

.

Kata Ganti Nama Diri Singkat (Swa)

Kata Ganti Nama Diri (Swa)

Kata Partikel (Swa)

Kata Penguat (Swa)

.

Kata Perintah (Swa)

Ayat Tunggal (Swa)

Penanda Wacana (Swa)

Susunan Ayat Sonsang (Swa)

.

……………………………………………………………………………………………..

Latihan Rumusan Bahasa Melayu + Skema Jawapan

.

1  Latihan Rumusan Bahasa Melayu

1 Skema Jawapan  Latihan Rumusan Bahasa Melayu

.

2  Latihan Rumusan Bahasa Melayu

2 Skema Jawapan  Latihan Rumusan Bahasa Melayu

.

3  Latihan Rumusan Bahasa Melayu

3 Skema Jawapan  Latihan Rumusan Bahasa Melayu

.

4  Latihan Rumusan Bahasa Melayu

4 Skema Jawapan  Latihan Rumusan Bahasa Melayu

.

5  Latihan Rumusan Bahasa Melayu

5 Skema Jawapan  Latihan Rumusan Bahasa Melayu

.

6  Latihan Rumusan Bahasa Melayu

6 Skema Jawapan  Latihan Rumusan Bahasa Melayu

.

7  Latihan Rumusan Bahasa Melayu

7 Skema Jawapan  Latihan Rumusan Bahasa Melayu

.

8  Latihan Rumusan Bahasa Melayu

8 Skema Jawapan  Latihan Rumusan Bahasa Melayu

.

9  Latihan Rumusan Bahasa Melayu

9 Skema Jawapan  Latihan Rumusan Bahasa Melayu

.

10  Latihan Rumusan Bahasa Melayu

10 Skema Jawapan  Latihan Rumusan Bahasa Melayu

……………………………………………………………………………………………

.

Penggunaan Peribahasa, Cogan Kata, Pantun, Kata Hikmat dalam Penulisan Karangan Bahasa Melayu

Peribahasa Bahasa Melayu (BM) : Maksud dan Contoh Ayat (K)

.

Jawaban 100 Kesalahan Ejaan

Jawaban 100 Kesalahan Imbuhan

Jawaban 100 Kesalahan Tatabahasa

.

Penggunaan Peribahasa, Cogan Kata, Pantun, Kata Hikmat dalam Penulisan Karangan Bahasa Melayu

Peribahasa Bahasa Melayu (BM) : Maksud dan Contoh Ayat (K)

.

……………………………………………………………………………………………

.

.

.

.

.

……………………………………………………………………………………………

.

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Modul Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

.

Latihan Soalan Online Bahasa Melayu Tingkatan 4 + Jawapan (1) :

.

.

.

…………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

…………………………………………………………………………………

.

Write a Comment