.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Jawapan, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Tingkatan dan Subjek

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → SPM 2024, Tingkatan 5 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

Cadangan Usaha-Usaha untuk Mengatasi Kesan Guna Tanah (2): Tugasan Geografi Tingkatan 3

.

.

Tugasan / Kerja Kursus Geografi PT3 2018 : Cadangan Usaha-Usaha untuk Mengatasi Kesan Guna Tanah Utama Terhadap Alam Sekitar (2). Tugasan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) mata pelajaran Geografi wajib dilaksanakan oleh calon Tingkatan 3 tahun 2018. Penulisan dan penghasilan tugasan ini hendaklah dilaksanakan di sekolah. Calon mesti melaksanakan semua aspek tugasan mengikut format penulisan yang ditetapkan. Aktiviti mencari dan mengumpulkan maklumat boleh dilakukan di luar waktu pengajaran dan pembelajaran. Kajian boleh dilakukan secara  berkumpulan  tetapi  hasil  kerja mestilah dibuat secara individu. Hasil kerja calon mestilah merupakan hasil usaha sendiri dan tidak ditiru daripada mana-mana pihak.

.

Cadangan Usaha-Usaha untuk Mengatasi Kesan Guna Tanah Utama Terhadap Alam Sekitar

………………………………………………………………………………………………

.

Usaha-Usaha untuk Mengatasi Masalah Banjir

– Masyarakat perlu sedar akan tanggungjawab bersama untuk menjaga/melindungi  alam sekitar

Sistem pengaliran air perlu dibaiki/dibersihkan agar dapat berfungsi dengan baik dan berkesan

– Longkang-longkang perlu ditambah supaya air dapat disalur keluar dengan lebih berkesan

.

.

– Selain itu, longkang yang dikorek perlulah lebih besar dan panjang untuk membolehkan air disalur keluar dengan lebih cepat dan banyak

– Dengan ini longkang-longkang tidak mudah tersumbat dan banjir tidak akan berlaku setiap kali hujan lebat

– Mengadakan kempen gotong-royong untuk membersihkan longkang/sungai

– Kempen ini membolehkan longkang-longkang di bandar dibersihkan supaya tidak tersumbat

– Sungai-sungai dibersihkan supaya sampah sarap tidak termendap di dasar sungai

– Kerja-kerja pendalaman sungai jusa perlu dilakukan

– Kempen ini bukan sahaja membersihkan longkang dan sungai, tetapi juga bertujuan menyedarkan masyarakat supaya menjaga kebersihan longkang dan sungai

– Kempen ini juga dapat memupuk semangat cinta akan alam sekitar dan sikap bertanggungjawab dalam kalangan masyarakat

 Media massa memainkan peranan yang signifikan untuk mencelikkan masyarakat kita supaya memiliki kesedaran sivik terhadap alam sekeliling kita

– Media massa perlu membuat liputan berita dan propaganda untuk menyedarkan masyarakat kita supaya tidak membuang sampah ke dalam sistem saliran, terutamanya penghuni di sepanjang tebing sungai

Mengawal kadar pembangunan yang terlalu pesat

– Mengawal kadar pembangunan terutama sekali di kawasan-kawasan hulu sungai yang merangkumi kawasan tadahan air

– Kerajaan/pihak berkuasa patut menguatkuasakan akta dan undang-undang terhadap pemaju- pemaju perumahan yang berkaitan dengan pembangunan tanah dan lereng berbukit

– Sebagai contoh, kerajaan/pihak berkuasa mesti mewajibkan semua pemaju perumahan membina kolam takungan air di kawasan pembangunan mereka untuk menyimpan air secara sementara sebelum dilepaskan ke dalam sungai- sungai utama

– Melalui cara ini jumlah aliran air ke dalam sungai-sungai dapat dikawal dari semasa ke semasa, justeru dapat mengelak kejadian banjir terutamanya di kawasan hilir sungai

Perancangan yang teratur dan mesra alam perlu dilaksanakan untuk memajukan sesuatu kawasan

– Sejak kebebangan ini, banyak kawasan paya, lembah dan kawasan rendah telah dieksploitasi sebagai kawasan perumahan dan perindustrian

– Pemaju yang leka meraih keuntungan tidak mempertimbangkan implikasi pembangunan terhadap alam sekitar

– Padahal, kawasan paya yang kelihatan kotor dan lembap itu berfungsi sebagai “bendung” alam yang dapat menakung air hujan yang berlebihan

– Sebaliknya banyak kawasan lembah, tasik dan sungai telah ditambak

– Untuk mengelakkan berlakunya banjir, kebanyakan kawasan hutan paya, lembah dan tasik harus dikekalkan

– Projek pembangunan yang tidak terancang di kawasan-kawasan tersebut perlu dikawal ketat dan dipantau rapi dari semasa ke semasa

– Jabatan Alam Sekitar (JAS) perlu memikul tanggungjawab yang sewajarnya untuk memastikan setiap projek pembangunan mesra alam dan tidak mencanai bentuk muka bumi dengan sesuka hati sehingga mengundang malapetaka seperti banjir

– Oleh itu, pembangunan yang terancang dan terkawal dapat menolak bencana alam seperti banjir daripada berlaku

– Bagi mengatasi masalah penyahhutanan,  kerajaann perlu mengehadkan kawasan hutan yang digunakan bagi tujuan pembalakan di samping mengurangkan pemberian lesen pembalakan kepada syarikat pembalakan

– Hal ini bertujuan untuk memastikan hutan yang bertindak sebagai pelengkap ekosistem di bumi tidak dieksploitasi secara haram

– Sehubungan dengan itu,  pengekalan kawasan hutan juga membantu menyerap air khususnya ketika hujan bagi mengelakkan berlakunya banjir kilat

– Selain itu, denda dan hukuman yang setimpal serta menarik balik lesen syarikat pembalakan haram wajar dilaksanakan untuk menjamin kelestarian alam sekitar

– Tambahan lagi, pokok-pokok yang telah ditebang wajar ditanam dengan pokok-pokok yang baru

– Mengamalkan kaedah pertanian yang sistematik dan tidak menjejaskan kualiti dan keseimbangan alam sekitar

– Antara amalan pertanian yang berkesan mengurangkan resiko banjir kilat ialah tanaman bergilir, tanaman berteres, tanaman berjalur dan membajak kontur

………………………………………………………………………………………………

.

………………………………………………………………………

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang

………………………………………………………………………………….

Untuk Rujukan PT3, Tingkatan 1, 2, 3  (Soalan Peperiksaan, Nota, Jawapan, Latihan…) :

………………………………………………………………………………….

Komsas Bahasa Melayu : Antologi Tingkatan 1, 2, 3 (Cerpen, Sajak, Pantun, Syair, Drama, Prosa Tradidional … ) :

Novel-Novel Bahasa Melayu Tingkatan 1, 2, 3 :

English Form 1, 2, 3 : Novels + Literature Components (Poem, Short Story, Drama … ) :

………………………………………………………………………………….

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

(4)  Follow Google+ blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

Terima Kasih kerana membaca post ini.

.baca Post-Post mengikut SUBJEK dan KATEGORI

………………………………………………………………………………….

Tugasan : Calon dikehendaki menjalankan kajian tentang guna tanah di kawasan tempat tinggal atau sekolah anda. Guna tanah merujuk kepada semua aktiviti manusia yang mengubah dan menyesuaikan permukaan tanah untuk memenuhi keperluan manusia.

Kajian tersebut haruslah merangkumi perkara berikut:

  1. Latar belakang kawasan kajian.
  2. Melukis peta lakar yang menunjukkan taburan guna tanah di kawasan kajian.
  3. Mentafsir peta lakar yang menunjukkan taburan guna tanah di kawasan kajian.
  4. Mengenal pasti satu jenis guna tanah utama di kawasan kajian dan menghuraikan faktor yang mempengaruhi guna tanah tersebut.
  5. Mengenal pasti dan menghuraikan kesan guna tanah tersebut terhadap alam sekitar yang telah dikaji di 3.4.
  6. Cadangan usaha-usaha untuk mengatasi kesan guna tanah tersebut.
  7. Membentangkan laporan hasil kajian tersebut.

……………………………………………………………………………………..

– Tugasan Pentaksiran Tingkatan 3 mata pelajaran Geografi wajib dilaksanakan oleh calon Tingkatan 3 tahun 2018.

– Penulisan tugasan perlu dilaksanakan dalam tempoh sembilan waktu pengajaran dan pembelajaran (satu waktu = 40 minit) bersamaan 360 minit atau 12 waktu pengajaran dan pembelajaran (satu waktu = 30 minit) bersamaan 360 minit.

– Penulisan dan penghasilan tugasan ini hendaklah dilaksanakan di sekolah.

– Melaksanakan semula aspek tugasan mengikut format penulisan yang ditetapkan.

– Gunakan Kerangka Pelaksanaan Tugasan sebagai panduan untuk melaksanakan tugasan dengan baik dan mendapat skor cemerlang.

– Aktiviti mencari dan mengumpul maklumat boleh dilakukan di luar waktu pengajaran dan pembelajaran.

– Boleh melaksanakan kajian secara berkumpulan tetapi hasil kerja mestilah dibuat secara individu.

– Digalakkan menyertakan foto / gambar / rajah / grafik yang relevan untuk menjelaskan lagi hasil kajian.

– Digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) untuk mencari dan mengumpul fakta.

– Menulis sumber rujukan dengan betul.

– Hasil tugasan mestilah ditulis dengan tangan.

……………………………………………………………………………………..

.

PT3 (Pentaksiran Tingkatan 3). 03 Bahasa Melayu (BM). 13 Bahasa Inggeris (English). 21 Sejarah. 23 Geografi. 31 Bahasa Arab. 32 Bahasa Cina, 33 Bahasa Tamil. 34 Bahasa Punjabi. 37 Bahasa Iban, 38 Bahasa Kadazandusun. 45 Pendidikan Islam.

50 Matematik (Mathematics). 55 Sains (Science). 60 Pendidikan Kesenian. 76 Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal. 77 Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga. 78 Kemahiran Hidup Bersepadu Pertanian.

79 Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan. 90 Hifz al-Quran. 91 Maharat al-Quran. 96 Usul al-Quran. 97 Al-Syariah. 98 Al-Lughah al-‘Arabiah al-Mu’asirah.

………………………………………………………………………………….

.

Write a Comment