.

Tahniah ! Syabas ! Sila Lihat → → Senarai Nama Calon Cemerlang SPM 2023

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Jawapan, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Tingkatan dan Subjek

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → SPM 2024, Tingkatan 5 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

Kesan Guna Tanah Terhadap Alam Sekitar (6): Tugasan Geografi Tingkatan 3

.

.

Tugasan / Kerja Kursus Geografi PT3 2018 : Kesan Guna Tanah Terhadap Alam Sekitar (6)Tugasan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) mata pelajaran Geografi wajib dilaksanakan oleh calon Tingkatan 3 tahun 2018. Penulisan dan penghasilan tugasan ini hendaklah dilaksanakan di sekolah. Calon mesti melaksanakan semua aspek tugasan mengikut format penulisan yang ditetapkan. Aktiviti mencari dan mengumpulkan maklumat boleh dilakukan di luar waktu pengajaran dan pembelajaran. Kajian boleh dilakukan secara  berkumpulan  tetapi  hasil  kerja mestilah dibuat secara individu.Hasil kerja calon mestilah merupakan hasil usaha sendiri dan tidak ditiru daripada mana-mana pihak.

**  Mesti diubah suai mengikut kandungan tugasan anda.

……………………………………………………………………………………

Kesan Guna Tanah Terhadap Alam Sekitar : Pencemaran Udara

.

– Pencemaran udara bermaksud satu keadaan yang melibatkan bahan kimia, jirim zarahan yang terkandung dalam udara sehingga berlakunya perubahan dan ketidakselesaan.

– Bahan-bahan tersebut terampai di udara dan memberi kesan negative kepada manusia, tumbuhan dan haiwan.

– Bahan-bahan ini akan memasuki kedalam tubuh manusia melalui pernafasan dan berupaya menyekat pengaliran oksigen ke dalam salur-salur darah.

 • Jenis-Jenis Bahan Pencemar

– Sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida dan ozon, allergen dan plumbum dan logam-logam lain.

.

.

 • Penghasilan Udara Tercemar 

– Penghasilan sulfur monoksida dan karbon monoksida akibat daripada proses pembakaran yang tidak lengkap.

– Proses ini menyebabkan zarah-zarah yang halus akan terampai-ampai di udara dan member kesan negative kepada kesihatan manusia.

– Biasanya udara tercemar ini dibebaskan melalui ekzos kenderaan, kawasan perindustrian dan penggunaan dapur arang atau kayu.

 • Punca-Punca Pencemaran Udara

– Pencemaran udara boleh berpunca daripada pelepasan asap kenderaan, penghasilan bahan pencemaran oleh kilang asbestos, simen atau bateri kereta.

– Selain itu, pembakaran di tempat pelupusan, pembakaran terbuka di bandar dan pembakaran hutan yang berleluasa juga boleh menyebabkan pencemaran udara berlaku.

– Bahan-bahan seperti sampah sarap, sisa makanan dan sebagainya juga dapat mendorong berlakunya pencemaran udara melalui aktiviti-aktiviti manusia seperti pembakaran sampah.

– Ada sesetengah masyarakat yang masih menggunakan kaedah memasak cara lama iaitu penggunaan arang atau kayu untuk memasak juga mendorong berlaku pencemaran udara.

– Pencemaran udara juga boleh berpunca daripada sumber-sumber semula jadi seperti gunung berapi, pembakaran sisa-sisa kayu atau jerami-jerami padi secara berleluasa.

– Namun demikian, bahan pencemar udara juga boleh terhasil menerusi kegiatan seperti penyemburan racun makhluk perosak, perlombongan yang menghasilkan habuk atau amalan pertanian seperti pendebungaan dan penyemburan baja secara penyerakan habuk atau debu akibat tiupan angin, letusan gunung berapi, tiupan wap air oleh ombak dan sebagainya.

……………………………………………………………………………………

Kesan Guna Tanah Terhadap Alam Sekitar : Pencemaran Air

– Pencemaran air bermaksud perubahan yang berlaku dari segi kandungan, keadaan dan warna sehingga tidak sesuai dan akan memberi kesan terhadap manusia apabila digunakan.

– Pencemaran ini berlaku sama ada dari segi biologi, kimia dan fizik.

– Bahan pencemaran boleh didapati dalam pelbagai bentuk iaitu gas, cecair dan pepejal.

– Pencemaran air bukan sahaja berlaku di sungai sahaja tetapi juga di laut, pantai dan tempat-tempat lain yang berair.

 • Punca-Punca Pencemaran Air

– Antara punca berlaku pencemaran air ialah kilang-kilang.

– Sesetengah kilang dibina di sepanjang sungai untuk memastikan bahan-bahan buangan disalirkan ke dalam sungai-sungai berkenaan.

– Masalah timbul apabila cecair kimia yang disalurkan ke dalam sungai tidak dirawat dan mengandungi bahan toksik yang mencemarkan air sungai dan laut.

– Kebanyakan kilang membuang sisa cecair dan pepejal ke dalam sungai yang mengakibatkan sungai tercemar seperti Sungai Juru yang terletak di Seberang Perai, Pulau Pinang menunjukkan warna air di Sungai Juru berwarna hitam pekat apabila sampai di laut.

– Di samping itu, industri perlombongan juga mengakibatkan pencemaran air.

– Cari gali petroleum di dasar laut dan tumpahan minyak adalah antara bukti nyata.

– Penggerudian perigi-perigi minyak dan letupan tangki minyak menyumbang kepada gejala ini.

– Apabila minyak ini bercampur dengan air laut atau sungai, ia akan mengakibatkan air tercemar.

– Ini memberi kesan negatif kepada kehidupan air seperti tumbuh-tumbuhan dan haiwan akuatik dan seterusnya menjejaskan sumber protein manusia.

– Bahan-bahan buangan radioaktif di laut juga menyumbang kepada pencemaran air.

– Bahan-bahan buangan radioaktif yang terhasil dari makmal-makmal yang mengandungi sisa-sisa toksik larut dalam air telah mencemarkan air sungai dan laut.

…………………………………………………………………………………

Kesan Guna Tanah Terhadap Alam Sekitar : Pencemaran Bunyi

– Pencemaran bunyi ialah bunyi yang berlebihan yang tidak dikehendaki dan meyebabkan kacau ganggu.

– Pencemaran bunyi ialah sesuatu yang subjektif di mana seseorang boleh menganggap bunyi itu sebagai kurang menyenangkan manakala bagi bagi orang lain adalah sebaliknya.

– Oleh itu, sama ada sesuatu bunyi itu ialah pencemaran bergantung kepada kuantiti bunyi, kualiti bunyi, dan sikap penerima bunyi berkenaan.

– Walau bagaimanapun, bunyi yang melebihi 75 dB dianggap sebagai pencemaran.

 • Punca-Punca Pencemaran Bunyi

– Bunyi kenderaan bermotor seperti kereta, lori, bas, dan lain-lain yang banyak menyumbang kearah pencemaran ini.

– Pembangunan kawasan industri mengeluarkan bunyi melalui pemprosesan material, jentera, kenderaan, dan aktiviti pembuatan. Ini akan menjejaskan ketenteraman orang ramai dan memberi  kesan kepada manusia seprti gelisah, kurang rehat, gangguan pemikiran dan lain-lain.

– Pembinaan kawasan petempatan mengeluarkan bunyi apabila cerucuk-cerucuk besi ditanam ke dalam tanah untuk pembinaan bangunan-bangunan tinggi.

– Kuari juga merupakan ejen pencemaran bunyi. Pemecahan batu, enjin gerudi dan pemunggahan batu ke lori turut menjadi punca pencemaran ini.

……………………………………………………………………………………

.

………………………………………………………………………

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang

………………………………………………………………………………….

Untuk Rujukan PT3, Tingkatan 1, 2, 3  (Soalan Peperiksaan, Nota, Jawapan, Latihan…) :

………………………………………………………………………………….

Komsas Bahasa Melayu : Antologi Tingkatan 1, 2, 3 (Cerpen, Sajak, Pantun, Syair, Drama, Prosa Tradidional … ) :

Novel-Novel Bahasa Melayu Tingkatan 1, 2, 3 :

English Form 1, 2, 3 : Novels + Literature Components (Poem, Short Story, Drama … ) :

………………………………………………………………………………….

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

(4)  Follow Google+ blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

Terima Kasih kerana membaca post ini.

.baca Post-Post mengikut SUBJEK dan KATEGORI

………………………………………………………………………………….

Tugasan : Calon dikehendaki menjalankan kajian tentang guna tanah di kawasan tempat tinggal atau sekolah anda. Guna tanah merujuk kepada semua aktiviti manusia yang mengubah dan menyesuaikan permukaan tanah untuk memenuhi keperluan manusia.

Kajian tersebut haruslah merangkumi perkara berikut:

 1. Latar belakang kawasan kajian.
 2. Melukis peta lakar yang menunjukkan taburan guna tanah di kawasan kajian.
 3. Mentafsir peta lakar yang menunjukkan taburan guna tanah di kawasan kajian.
 4. Mengenal pasti satu jenis guna tanah utama di kawasan kajian dan menghuraikan faktor yang mempengaruhi guna tanah tersebut.
 5. Mengenal pasti dan menghuraikan kesan guna tanah tersebut terhadap alam sekitar yang telah dikaji di 3.4.
 6. Cadangan usaha-usaha untuk mengatasi kesan guna tanah tersebut.
 7. Membentangkan laporan hasil kajian tersebut.

……………………………………………………………………………………..

– Tugasan Pentaksiran Tingkatan 3 mata pelajaran Geografi wajib dilaksanakan oleh calon Tingkatan 3 tahun 2018.

– Penulisan tugasan perlu dilaksanakan dalam tempoh sembilan waktu pengajaran dan pembelajaran (satu waktu = 40 minit) bersamaan 360 minit atau 12 waktu pengajaran dan pembelajaran (satu waktu = 30 minit) bersamaan 360 minit.

– Penulisan dan penghasilan tugasan ini hendaklah dilaksanakan di sekolah.

– Melaksanakan semula aspek tugasan mengikut format penulisan yang ditetapkan.

– Gunakan Kerangka Pelaksanaan Tugasan sebagai panduan untuk melaksanakan tugasan dengan baik dan mendapat skor cemerlang.

– Aktiviti mencari dan mengumpul maklumat boleh dilakukan di luar waktu pengajaran dan pembelajaran.

– Boleh melaksanakan kajian secara berkumpulan tetapi hasil kerja mestilah dibuat secara individu.

– Digalakkan menyertakan foto / gambar / rajah / grafik yang relevan untuk menjelaskan lagi hasil kajian.

– Digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) untuk mencari dan mengumpul fakta.

– Menulis sumber rujukan dengan betul.

– Hasil tugasan mestilah ditulis dengan tangan.

……………………………………………………………………………………..

.

PT3 (Pentaksiran Tingkatan 3). 03 Bahasa Melayu (BM). 13 Bahasa Inggeris (English). 21 Sejarah. 23 Geografi. 31 Bahasa Arab. 32 Bahasa Cina, 33 Bahasa Tamil. 34 Bahasa Punjabi. 37 Bahasa Iban, 38 Bahasa Kadazandusun. 45 Pendidikan Islam.

50 Matematik (Mathematics). 55 Sains (Science). 60 Pendidikan Kesenian. 76 Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal. 77 Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga. 78 Kemahiran Hidup Bersepadu Pertanian.

79 Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan. 90 Hifz al-Quran. 91 Maharat al-Quran. 96 Usul al-Quran. 97 Al-Syariah. 98 Al-Lughah al-‘Arabiah al-Mu’asirah.

………………………………………………………………………………….

.

Write a Comment