.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Jawapan, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Tingkatan dan Subjek

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → SPM 2024, Tingkatan 5 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

Koleksi Modul Soalan Biologi (Biology) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

.

Koleksi Modul Soalan Biologi Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM). Form 4, 5 Biology. Kertas 1, 2, 3. KSSM. Soalan Struktur, Esei, Objektif. KBAT. Modul Intervensi Pembelajaran Terengganu. MIP.

.

Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 4 + Jawapan (F) (Mel) [1]

.

Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 4 Bab 1 (F) (Mel) [1]

.

Skema Jawapan Bab 1

.

Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 4 Bab 1 (F) (Mel) [1]

Skema Jawapan Bab 2

.

.

.

Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 4 Bab 3 (F) (Mel) [1]

Skema Jawapan Bab 3

.

Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 4 Bab 4 (F) (Mel) [1]

Skema Jawapan Bab 4

.

Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 4 Bab 5 (F) (Mel) [1]

Skema Jawapan Bab 5

.

Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 4 Bab 6 (F) (Mel) [1]

Skema Jawapan Bab 6

.

Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 4 Bab 7 (F) (Mel) [1]

Skema Jawapan Bab 7

.

Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 4 Bab 8 (F) (Mel) [1]

Skema Jawapan Bab 8

.

Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 4 Bab 9 (F) (Mel) [1]

Skema Jawapan Bab 9

.

Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 4 Bab 10 (F) (Mel) [1]

Skema Jawapan Bab 10

.

Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 4 Bab 11 (F) (Mel) [1]

Skema Jawapan Bab 11

.

Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 4 Bab 12 (F) (Mel) [1]

Skema Jawapan Bab 12

.

Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 4 Bab 13 (F) (Mel) [1]

Skema Jawapan Bab 13

.

Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 5 + Jawapan (F) (Mel) [1]

.

Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 5 Bab 1 (F) (Mel) [1]

Skema Jawapan Bab 1

.

Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 5 Bab 2 (F) (Mel) [1]

Skema Jawapan Bab 2

.

Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 5 Bab 3 (F) (Mel) [1]

Skema Jawapan Bab 3

.

Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 5 Bab 4 (F) (Mel) [1]

Skema Jawapan Bab 4

.

Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 5 Bab 5 (F) (Mel) [1]

Skema Jawapan Bab 5

.

Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 5 Bab 6 (F) (Mel) [1]

Skema Jawapan Bab 6

.

Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 5 Bab 7 (F) (Mel) [1]

Skema Jawapan Bab 7

.

Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 5 Bab 8 (F) (Mel) [1]

Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 5 Bab 9 (F) (Mel) [1]

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 1 + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 2 + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 3 + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 4 + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 5 + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 6 + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 7 + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 8 + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 9 + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 10 + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 11 + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 12 + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 13 + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 14 + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 15 + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]

.

…………………………………………………………………………………………

Modul Soalan MIP Biologi SPM + Jawapan (Trg) [1]

.

Modul Soalan Objektif Biologi SPM

Jawapan Modul Soalan Objektif

.

Modul Soalan MIP Biologi SPM Set 1 dan Set 2 (Trg) [1]

Skema Jawapan Set 1

Skema Jawapan Set 2

.

Modul Soalan MIP Biologi SPM Set 3 (Trg) [1]

Skema Jawapan Set 3

.

Modul Soalan MIP Biologi SPM Set 4 (Trg) [1]

Skema Jawapan Set 4

.

………………………………………………………………………………………

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 + Jawapan (Heb) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 1 (Heb) (Sab) [1]

Skema Jawapan Bab 1

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 2 (Heb) (Sab) [1]

Skema Jawapan Bab 2

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 3 (Heb) (Sab) [1]

Skema Jawapan Bab 3

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 4 (Heb) (Sab) [1]

Skema Jawapan Bab 4

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 5 (Heb) (Sab) [1]

Skema Jawapan Bab 5

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 6 (Heb) (Sab) [1]

Skema Jawapan Bab 6

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 7 (Heb) (Sab) [1]

Skema Jawapan Bab 7

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 8 (Heb) (Sab) [1]

Skema Jawapan Bab 8

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 9 (Heb) (Sab) [1]

Skema Jawapan Bab 9

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 10 (Heb) (Sab) [1]

Skema Jawapan Bab 10

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 11 (Heb) (Sab) [1]

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 12 (Heb) (Sab) [1]

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 13 (Heb) (Sab) [1]

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 14 (Heb) (Sab) [1]

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 15 (Heb) (Sab) [1]

Skema Jawapan Bab 11 15

.

………………………………………………………………………………………

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 + Jawapan (Heb) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 1 (Heb) (Sab) [1]

Skema Jawapan Bab 1

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 2 (Heb) (Sab) [1]

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 3 (Heb) (Sab) [1]

Skema Jawapan Bab 2 dan Bab 3
.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 4 (Heb) (Sab) [1]

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 5 (Heb) (Sab) [1]

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 6 (Heb) (Sab) [1]

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 7 (Heb) (Sab) [1]

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 8 (Heb) (Sab) [1]

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 9 (Heb) (Sab) [1]

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 10 (Heb) (Sab) [1]

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 11 (Heb) (Sab) [1]

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 12 (Heb) (Sab) [1]

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 13 (Heb) (Sab) [1]

Skema Jawapan Bab 4 13

.

………………………………………………………………………………………

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 + Jawapan (Heb) (Sab) [1] (dalam English)

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 1 dan Bab 2 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)

Skema Jawapan Bab 1

Skema Jawapan Bab 2

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 3 dan Bab 4 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)

Skema Jawapan Bab 3

Skema Jawapan Bab 4

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 5 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)

Skema Jawapan Bab 5

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 6 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)

Skema Jawapan Bab 6

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 7 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)

Skema Jawapan Bab 7

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 8 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)

Skema Jawapan Bab 8

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 9 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)

Skema Jawapan Bab 9

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 10 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)

Skema Jawapan Bab 10

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 11 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 12 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 13 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 14 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 15 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)

Skema Jawapan Bab 11 15

.

………………………………………………………………………………………

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 + Jawapan (Heb) (Sab) [1] (dalam English)

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 1 dan Bab 2 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)

Skema Jawapan Bab 1

Skema Jawapan Bab 2

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 3 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)

Skema Jawapan Bab 2 dan Bab 3

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 4 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 5 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 6 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 7 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 8 dan Bab 9 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 10 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 11 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 12 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)

Modul Soalan Biologi Tingkatan 5 Bab 13 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)

Skema Jawapan Bab 4 13

.

………………………………………………………………………………………

Modul Soalan Biologi SPM Set 1 + Jawapan (Heb) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Biologi SPM Set 1 Kertas 1 (Heb) (Sab) [1]

Jawapan Kertas 1

.

Modul Soalan Biologi SPM Set 1 Kertas 2 (Heb) (Sab) [1]

Skema Jawapan Kertas 2

.

………………………………………………………………………………………

Modul Soalan Biologi SPM Set 2 + Jawapan (Heb) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Biologi SPM Set 2 Kertas 1+ Jawapan (Heb) (Sab) [1]

Jawapan Kertas 1

.

Modul Soalan Biologi SPM Set 2 Kertas 2 + Jawapan (Heb) (Sab) [1]

Skema Jawapan Kertas 2

.

………………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Biologi (Biology) Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan

.

Biologi TINGKATAN 5 (SPM) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Soalan KBAT, Nota, Modul Soalan, Jawapan … (PB)

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Biologi (Biology) Tingkatan 4 + Jawapan

.

Biologi TINGKATAN 4 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Soalan KBAT, Nota, Modul Soalan, Jawapan … (PB)

.

…………………………………………………………………………………………..

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

…………………………………………………………………………………

.

35 thoughts on “Koleksi Modul Soalan Biologi (Biology) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)”

 1. SAYA INGIN MENYERTAI PROGRAM INI KERANA SY BERMINAT DENGAN LATIHAN INI.. JIKA SAYA TEPILIH SAYA TIDAK AKAN SIA-SIA KAN PELUANG INI.. SEKIAN TERIMA KASIH.. SALAM 1 MALAYSIA

  Reply
 2. Salam perpaduan,
  Saya tidak terpilih dalam PLKN 2013. Tetapi saya amat berharap agar dapat menyertai program ini. Harap pihak PLKN dapat menbuat pertimbangan. Harap maklum balas pihak PLKN. Sekian, terima kasih.

  Reply
 3. Assalamualaikum ,
  saya nak sangat sertai plkn ni , tp saya tak terpilih .. saya nak buat rayuan tuk mohon masuk plkn , saya takkan sia-siakan sekiranya saya diberi peluang tuk sertai program ni ..

  Reply
 4. SALAM SEJAHTERA,
  SAYA KAVYTHA SUE DARI NEGERI PAHANG INGIN DAN SANGAT BERMINAT UNTUK MENYERTAI LATIHAN INI TERSEBUT..
  SAYA MENGHARAPKAN KERJASAMA PIHAK TUAN/PUAN.
  TERIMA KASIH

  Reply
 5. salam 1 Malaysia ..
  Saya tidak terpilih dalam PLKN 2013. Tetapi saya amat berharap agar dapat menyertai program ini.Jika saya terpilih saya tidak akan sia-siakan peluang ini kerana saya amat berminat dengan latihan ini.Harap pihak PLKN dapat membuat pertimbangan.Harap maklum balas pihak PLKN.
  Sekian,terima kasih.

  Reply
 6. SAYA NAK SANGAT MENYERTAI LATIHAN KHIDMAT NEGARA…DARI DULU LAGI SAYA BERHARAP SAYA DAPAT PLKN TAPI TAK DAPAT DAN BAGAIMANA NAK MEMOHON MENYERTAI PLKN???…TOLONGLAH YEE PIHAK PLKN..HARAP DAPAT FIKIR2 KAN..SEKIAN ASSALAMMUALAIKUM

  Reply
 7. SALAM, saya ingin bertanya bagaimanakah untuk saya memohon mengikuti program khimat negara, saya teringin untuk mengikuti program khimat negara ini. Sebelum ni saya memang tidak pernah dapat tawaran mengikuti program KHIDMAT NEGARA. Saya berminat tolong pertimbangkan permohonan saya. sekian terima kasih.

  Reply
 8. saya ingin menyertai PLKN siri ke 10/2013 . bagaimana cara memohon PLKN jika saya tidak dapat menyertainya ? saya perlukan FEEDBACK . terima kasih 🙂

  Reply
 9. Saya terlalu berminat nak sertai PLKN Siri 10/2013 je. Malang nya tak terpilih bila check result nya hari tu. Bagi tau saya macam mana nak mohon untuk ke plkn secara sukarela tahun depan. Saya memerlukan feedback. Terima Kasih 🙂

  Reply
 10. assalamualaikum,,,sy ingin menyertai PLKN tp sy tidak dapat…sy disini ingin memohon agar pihak PLKN mempertimbangkan permintaan sy untuk menyertai program latihan khidmat negara tersebut…wasalam,harap ada maklum balas dari pihak plkn.

  Reply
 11. assallamualaikum saya ingin mnyertai PLKN tetapi
  sya tak terplih . jdi sya ingin bwt permohonan
  jika sya dpt mnyertai PLKN , sya tak akn sia2 kn
  program ini. . . sya berminat sgt nan KHIDMAT NEGARA ini
  sya berhrp sya akn dpt. . . bntu lah sya

  Reply
 12. assalamualaikum..saya sangat ingin menyertai latihan khidmat negara ini..tapi ape kn daya saya ,tidak dpt pergi ke ltihan ini…x ada rezeki..kawan2 sy yg lain ,kebnykn dpt prgi ke latihan ini….sy rse kecewa teramat sngt sbb x dpt pergi…sy amat berharap pihak plkn dpt menerima sy….sy ingin tunjuk kpde kedua ibu bapa sy yg sy blh berdikari untuk urus kn diri sendiri…TOLONG PERTIMBANG KN MASALAH SY INI…wasalam…

  Reply
 13. salam sejahtera
  sy ingn bertanye.. kwn sy dpt mnyertai PLKN siri 1.. bilakh surat tersebut akn diterima oleh kwn sy ?? sy mgharapkn mklum blas,,,

  Reply
 14. selamat sejahtera tuan/puan.
  anak saya terpilih menyertai khidmat negara 2013 penggal kedua iaitu mula p-ada 1 april 2013 sehingga jun 2013 di serian, sarawak. ini saya nak tanya, bolehkah tuan/puan memberi keterangan kepada kami cuti khas untuk budak plkn di kem tersebut kerana kami nak tempah tiket kapal terbang ke kuching sarawak mengunjungi anak kami di sarawak pada masa anak kami di sana. sekian , terima kasih.

  Reply
 15. Bagaimana cara untuk mendapatkan borang kemasukkan semula bagi pelajar pelatih penangguhan..?? Ini kerana saya telah tamat belajar dan kebetulan adik saya juga dapat bagi pelatih kelahiran 1996… Saya juga ingin memohon bagi siri ini… Dan tidak mahu ke plkn tahun hadapan…

  Kerjasama dari pihak Tuan/Puan amatlah saya hargai..

  Reply
 16. Kalau saya sudah kerja macam mana tu ? Ada kah saya boleh memohon pengecualian atau penanguhan ? Saya terpilih ke plkn siri 10/2013 . Tapi saya sudah kerja . Tolong bagi tahu macam mana cara nya . Terima kasih.

  Reply
 17. Salam . saya terpilih untuk mengikuti plkn siri 11/2014 tapi kalau boleh saya tak nak mengikuti latihan ini atas sebab-ii tertentu ..Macam mana saya nak buat ? 🙂

  Reply
 18. Saya ada terpilih di PLKN. Tapi Saya nak tukar kumpulan 1 siri 11/2014. Takut dapat kumpulan 2/ 3.. Macam mana nak tukar kumpulan 1 siri 11/2014??

  Reply
 19. kah yee sudah terpilih masuk plkn ,
  kah yee mahu minta masuk kumpulan1 2014
  tapi kah yee tidak tahu bagainama mohon~
  kah yee minta tolong~ bantu kah yee dapat masuk kumpulan 1 2014
  terima kasih ~

  Reply
 20. Tuan…sy liliana..asal lahad datu sy nk sngat2 sertai plkn…kalu blh tlng la sy…..cita2 sy polis,jadi jika ada plkn blh la sy apply…tlong laa sy…lgpun sy ank ke3 abg dan kakak sy xada lgi yg dpt plkn….sy harap tuan dapat prtimbngkan..terima kasih…

  Reply

Write a Comment