.

Tahniah ! Syabas ! Sila Lihat → → Senarai Nama Calon Cemerlang SPM 2023

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Jawapan, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Tingkatan dan Subjek

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → SPM 2024, Tingkatan 5 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

Koleksi Modul Soalan Kimia (Chemistry) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

.

Koleksi Modul Soalan Kimia Tingkatan 4, 5, SPM + Skema Jawapan (KSSM). Form 4, 5 Chemistry. Kertas 1, 2. Soalan Struktur, Esei, Objektif. KBAT.

Modul Intervensi Pembelajaran Terengganu. MIP.

.

Modul Soalan A+ Kimia Tingkatan 5 + Jawapan :

.

.

Modul Soalan A+ Kimia Tingkatan 5 Bab 1 + Jawapan (PA)

Modul Soalan A+ Kimia Tingkatan 5 Bab 2 + Jawapan (PA)

Modul Soalan A+ Kimia Tingkatan 5 Bab 3 + Jawapan (PA)

.

.

.

Modul Soalan A+ Kimia Tingkatan 5 Bab 4 + Jawapan (PA)

Modul Soalan A+ Kimia Tingkatan 5 Bab 5 + Jawapan (PA)

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 5 + Jawapan  :

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 5 Bab 1 + Jawapan (N)

Modul Soalan Kimia Tingkatan 5 Bab 2 + Jawapan (N)

Modul Soalan Kimia Tingkatan 5 Bab 3 + Jawapan (N)

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 5 Bab 4 + Jawapan (N)

Modul Soalan Kimia Tingkatan 5 Bab 5 + Jawapan (N)

.

Modul Soalan A Kimia Tingkatan 4 + Jawapan :

.

Modul Soalan A Kimia Tingkatan 4 Bab 1 + Jawapan (PA)

Modul Soalan A Kimia Tingkatan 4 Bab 2 + Jawapan (PA)

Modul Soalan A Kimia Tingkatan 4 Bab 3 + Jawapan (PA)

.

Modul Soalan A Kimia Tingkatan 4 Bab 4 + Jawapan (PA)

Modul Soalan A Kimia Tingkatan 4 Bab 5 + Jawapan (PA)

Modul Soalan A Kimia Tingkatan 4 Bab 6 + Jawapan (A) (PA)

Modul Soalan A Kimia Tingkatan 4 Bab 6 + Jawapan (B) (PA)

.

Modul Soalan A Kimia Tingkatan 4 Bab 7 + Jawapan (PA)

Modul Soalan A Kimia Tingkatan 4 Bab 8 + Jawapan (PA)

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 + Jawapan (PL) :

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 2 + Jawapan (PL)

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 3 + Jawapan (PL)

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 4 + Jawapan (PL)

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 5 + Jawapan (PL)

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 6 + Jawapan (PL)

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 7 + Jawapan (PL)

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 8 + Jawapan (PL)

.

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 5 + Jawapan (Prk) [1]

.

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 5 Bab 1 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 1

.

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 5 Bab 2 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 2

.

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 5 Bab 3 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 3

.

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 5 Bab 4 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 4

.

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 5 Bab 5 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 5

.

……………………………………………………………………………………..

Soalan + Jawapan Modul Kimia SPM Tingkatan 5 (GA) (Sab) [1]

.

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 5 Bab 1 (GA) (Sab) [1]

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 5 Bab 2 (GA) (Sab) [1]

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 5 Bab 3 (GA) (Sab) [1]

.

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 5 Bab 4 (GA) (Sab) [1]

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 5 Bab 5 (GA) (Sab) [1]

.

……………………………………………………………………………………………

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan 5 + Jawapan (Trg) [1]

.

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan5 Bab 1 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 1 T5

.

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan5 Bab 2 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 2 T5

.

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan5 Bab 3 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 3 T5

.

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan5 Bab 4 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 4 T5

.

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan5 Bab 5 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 5 T5

.

…………………………………………………………………………………………..

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 4 + Jawapan (Prk) [1]

.

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 4 Bab 1 dan Bab 2 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 1, 2

.

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 4 Bab 3 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 3

.

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 4 Bab 4 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 4

.

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 4 Bab 5 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 5

.

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 6

.

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 4 Bab 7 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 7

.

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 4 Bab 8 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 8

.

…………………………………………………………………………………………

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 1 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 1 (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 2 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 2 (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 3 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 3 (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 4 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 4 (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 5 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 5 (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 7 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 7 (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 8 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 8 (TTV2) (Prk) [2]

.

………………………………………………………………………………………….

Soalan + Jawapan Modul Kimia SPM Tingkatan 4 (GA) (Sab) [1]

.

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 4 Bab 1 dan Bab 2 (GA) (Sab) [1]

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 4 Bab 3 (GA) (Sab) [1]

.

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 4 Bab 4 (GA) (Sab) [1]

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 4 Bab 5 (GA) (Sab) [1]

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (GA) (Sab) [1]

.

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 4 Bab 7 (GA) (Sab) [1]

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 4 Bab 8 (GA) (Sab) [1]

.

…………………………………………………………………………………………

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan 4 + Jawapan (Trg) [1]

.

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan 4 Bab 2 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 2 T4

.

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan 4 Bab 3 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 3 T4

.

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan 4 Bab 4 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 4 T4

 

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan 4 Bab 5 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 5 T4

.

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 6, 7

.

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan 4 Bab 7 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 6, 7

.

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan 4 Bab 8 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 8 T4

.

………………………………………………………………………………………..

Modul Soalan DLP Kimia Tingkatan 4, 5 + Jawapan (F) (Mel) [1]

.

Modul Soalan DLP Kimia Tingkatan 4 Bab 1 (F) (Mel) [1]

067 Modul Soalan DLP Kimia Tingkatan 5 Bab 5 (F) (Mel) [1]

.

…………………………………………………………………………………………..

Kertas Model Soalan Kimia SPM (Sab) [1]

.

Kertas Model Soalan Kimia SPM Set 1 (Sab) [1]

Skema Jawapan Set 1

.

Kertas Model Soalan Kimia SPM Set 1 Kertas 1 (Sab) [1]

Skema Jawapan Set 1 Kertas 1

.

Kertas Model Soalan Kimia SPM Set 1 Kertas 2 (Sab) [1]

Skema Jawapan Set 1 Kertas 2

.

Kertas Model Soalan Kimia SPM Set 2 Kertas 1 (Sab) [1]

Skema Jawapan Set 2 Kertas 1

.

Kertas Model Soalan Kimia SPM Set 2 Kertas 2 (Sab) [1]

Skema Jawapan Set 2 Kertas 2

.

……………………………………………………………………………………….

Bahan Bengkel dan Teknik Menjawab Kertas 2 Kimia SPM [3]

Modul Kecemerlangan Kimia SPM + Skema Jawapan (Set 1) [4]

Modul Kecemerlangan Kimia SPM + Skema Jawapan (Set 2) [4]

Bahan Bengkel Pecutan Kimia SPM [3]

.

Modul Modul Soalan Kimia Tingkatan 5 Bab 2 + Jawapan (16)

Jawapan Modul Modul Soalan Kimia Tingkatan 5 Bab 2 + Jawapan (16)

.

Form 4 Chemistry Notes (AC) [0] (dalam English)

.

………………………………………………………………………………………

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Kimia (Chemistry) Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan

.

Kimia TINGKATAN 5 (SPM) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Soalan KBAT, Nota, Latihan, Modul Soalan, Jawapan … (PB)

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Kimia (Chemistry) Tingkatan 4 + Jawapan

.

Kimia TINGKATAN 4 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Soalan KBAT, Nota, Latihan, Modul Soalan, Jawapan … (PB)

.

…………………………………………………………………………………………..

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

…………………………………………………………………………………

.

5 thoughts on “Koleksi Modul Soalan Kimia (Chemistry) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)”

  1. macam mana nak mendapatkan borang permohonan kemasukkan plkn sri 10/2013?? saya dah terpilih.. saya hanya nak mendapatkan borang tu untuk sepupu yang seumur dengan saya.. harap anda dapat membantu..m

    Reply

Write a Comment