→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)
.
→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → SPM 2023, Tingkatan 5 (Tahun 2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

→ → Modul Soalan 42 Subjek SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan (Format Baharu)

.

Koleksi Modul Soalan Kimia (Chemistry) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

.

Koleksi Modul Soalan Kimia Tingkatan 4, 5, SPM + Skema Jawapan (KSSM). Form 4, 5 Chemistry. Kertas 1, 2. Soalan Struktur, Esei, Objektif. KBAT.

Modul Intervensi Pembelajaran Terengganu. MIP.

Calon wajib menduduki semua kertas peperiksaan bagi mata pelajaran yang didaftar.

Calon yang tidak dapat menduduki mana-mana kertas peperiksaan bertulis atau melaksanakan ujian lisan khusus calon persendirian akan dianggap TIDAK HADIR bagi mata pelajaran berkenaan.

Calon yang tidak dapat menduduki atau tidak hadir sesuatu kertas peperiksaan dikehendaki mengemukakan dokumen sokongan seperti surat perakuan doktor atau surat kebenaran khas Pengarah Peperiksaan.

…………………………………………………………………………………………….

Modul Soalan A+ Kimia Tingkatan 5 + Jawapan :

.

Modul Soalan A+ Kimia Tingkatan 5 Bab 1 + Jawapan (PA)

Modul Soalan A+ Kimia Tingkatan 5 Bab 2 + Jawapan (PA)

Modul Soalan A+ Kimia Tingkatan 5 Bab 3 + Jawapan (PA)

.

Modul Soalan A+ Kimia Tingkatan 5 Bab 4 + Jawapan (PA)

Modul Soalan A+ Kimia Tingkatan 5 Bab 5 + Jawapan (PA)

.

…………………………………………………………………………………………….

Modul Soalan Kimia Tingkatan 5 + Jawapan  :

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 5 Bab 1 + Jawapan (N)

Modul Soalan Kimia Tingkatan 5 Bab 2 + Jawapan (N)

Modul Soalan Kimia Tingkatan 5 Bab 3 + Jawapan (N)

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 5 Bab 4 + Jawapan (N)

Modul Soalan Kimia Tingkatan 5 Bab 5 + Jawapan (N)

.

…………………………………………………………………………………………….

Modul Soalan A Kimia Tingkatan 4 + Jawapan :

.

Modul Soalan A Kimia Tingkatan 4 Bab 1 + Jawapan (PA)

Modul Soalan A Kimia Tingkatan 4 Bab 2 + Jawapan (PA)

Modul Soalan A Kimia Tingkatan 4 Bab 3 + Jawapan (PA)

.

Modul Soalan A Kimia Tingkatan 4 Bab 4 + Jawapan (PA)

Modul Soalan A Kimia Tingkatan 4 Bab 5 + Jawapan (PA)

Modul Soalan A Kimia Tingkatan 4 Bab 6 + Jawapan (A) (PA)

Modul Soalan A Kimia Tingkatan 4 Bab 6 + Jawapan (B) (PA)

.

Modul Soalan A Kimia Tingkatan 4 Bab 7 + Jawapan (PA)

Modul Soalan A Kimia Tingkatan 4 Bab 8 + Jawapan (PA)

.

………………………………………………………………………………………

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 + Jawapan (PL) :

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 2 + Jawapan (PL)

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 3 + Jawapan (PL)

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 4 + Jawapan (PL)

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 5 + Jawapan (PL)

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 6 + Jawapan (PL)

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 7 + Jawapan (PL)

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 8 + Jawapan (PL)

.

………………………………………………………………………………………

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 5 + Jawapan (Prk) [1]

.

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 5 Bab 1 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 1

.

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 5 Bab 2 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 2

.

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 5 Bab 3 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 3

.

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 5 Bab 4 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 4

.

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 5 Bab 5 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 5

.

……………………………………………………………………………………..

Soalan + Jawapan Modul Kimia SPM Tingkatan 5 (GA) (Sab) [1]

.

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 5 Bab 1 (GA) (Sab) [1]

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 5 Bab 2 (GA) (Sab) [1]

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 5 Bab 3 (GA) (Sab) [1]

.

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 5 Bab 4 (GA) (Sab) [1]

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 5 Bab 5 (GA) (Sab) [1]

.

……………………………………………………………………………………………

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan 5 + Jawapan (Trg) [1]

.

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan5 Bab 1 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 1 T5

.

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan5 Bab 2 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 2 T5

.

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan5 Bab 3 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 3 T5

.

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan5 Bab 4 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 4 T5

.

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan5 Bab 5 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 5 T5

.

…………………………………………………………………………………………..

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 4 + Jawapan (Prk) [1]

.

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 4 Bab 1 dan Bab 2 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 1, 2

.

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 4 Bab 3 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 3

.

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 4 Bab 4 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 4

.

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 4 Bab 5 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 5

.

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 6

.

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 4 Bab 7 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 7

.

Modul Soalan T2V Kimia Tingkatan 4 Bab 8 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 8

.

…………………………………………………………………………………………

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 1 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 1 (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 2 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 2 (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 3 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 3 (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 4 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 4 (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 5 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 5 (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 7 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 7 (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 8 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Kimia Tingkatan 4 Bab 8 (TTV2) (Prk) [2]

.

………………………………………………………………………………………….

Soalan + Jawapan Modul Kimia SPM Tingkatan 4 (GA) (Sab) [1]

.

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 4 Bab 1 dan Bab 2 (GA) (Sab) [1]

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 4 Bab 3 (GA) (Sab) [1]

.

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 4 Bab 4 (GA) (Sab) [1]

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 4 Bab 5 (GA) (Sab) [1]

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (GA) (Sab) [1]

.

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 4 Bab 7 (GA) (Sab) [1]

Soalan + Jawapan Modul Kimia Tingkatan 4 Bab 8 (GA) (Sab) [1]

.

…………………………………………………………………………………………

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan 4 + Jawapan (Trg) [1]

.

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan 4 Bab 2 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 2 T4

.

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan 4 Bab 3 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 3 T4

.

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan 4 Bab 4 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 4 T4

 

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan 4 Bab 5 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 5 T4

.

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan 4 Bab 6 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 6, 7

.

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan 4 Bab 7 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 6, 7

.

Modul Soalan MIP Kimia Tingkatan 4 Bab 8 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 8 T4

.

………………………………………………………………………………………..

Modul Soalan DLP Kimia Tingkatan 4, 5 + Jawapan (F) (Mel) [1]

.

Modul Soalan DLP Kimia Tingkatan 4 Bab 1 (F) (Mel) [1]

067 Modul Soalan DLP Kimia Tingkatan 5 Bab 5 (F) (Mel) [1]

.

…………………………………………………………………………………………..

Kertas Model Soalan Kimia SPM (Sab) [1]

.

Kertas Model Soalan Kimia SPM Set 1 (Sab) [1]

Skema Jawapan Set 1

.

Kertas Model Soalan Kimia SPM Set 1 Kertas 1 (Sab) [1]

Skema Jawapan Set 1 Kertas 1

.

Kertas Model Soalan Kimia SPM Set 1 Kertas 2 (Sab) [1]

Skema Jawapan Set 1 Kertas 2

.

Kertas Model Soalan Kimia SPM Set 2 Kertas 1 (Sab) [1]

Skema Jawapan Set 2 Kertas 1

.

Kertas Model Soalan Kimia SPM Set 2 Kertas 2 (Sab) [1]

Skema Jawapan Set 2 Kertas 2

.

……………………………………………………………………………………….

Modul Modul Soalan Kimia Tingkatan 5 Bab 2 + Jawapan (16)

Jawapan Modul Modul Soalan Kimia Tingkatan 5 Bab 2 + Jawapan (16)

.

Form 4 Chemistry Notes (AC) [0] (dalam English)

.

………………………………………………………………………………………

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Kimia (Chemistry) Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan

.

Kimia TINGKATAN 5 (SPM) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Soalan KBAT, Nota, Latihan, Modul Soalan, Jawapan … (PB)

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Kimia (Chemistry) Tingkatan 4 + Jawapan

.

Kimia TINGKATAN 4 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Soalan KBAT, Nota, Latihan, Modul Soalan, Jawapan … (PB)

.

…………………………………………………………………………………………..

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

…………………………………………………………………………………

.

5 thoughts on “Koleksi Modul Soalan Kimia (Chemistry) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)”

  1. macam mana nak mendapatkan borang permohonan kemasukkan plkn sri 10/2013?? saya dah terpilih.. saya hanya nak mendapatkan borang tu untuk sepupu yang seumur dengan saya.. harap anda dapat membantu..m

    Reply

Write a Comment