.

Tahniah ! Syabas ! Sila Lihat → → Senarai Nama Calon Cemerlang SPM 2023

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Jawapan, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Tingkatan dan Subjek

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → SPM 2024, Tingkatan 5 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

Nota Ringkas Isi-isi Karangan / Rangka Karangan (PU)

.

.

Nota Ringkas Isi-isi Karangan / Rangka Karangan (PU)

Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 SPM + Jawapan. Bahagian A dan Bahagian B . Karangan Respons Terhad. Karangan Respons Terbuka. Untuk Persediaan dan Pecutan Akhir Calon-Calon SPM. UASA.

.

Pencemaran Alam Sekitar

Kemalangan Jalan Raya

.

Permainan Tradisional

Bidang Pertanian

.

10 Langkah Membanteras BULI di Sekolah

.

.

Buli

Semangat Kejiranan

e-Sukan

.

Sukan Lasak 

Pelancongan

Jenis-jenis Pencemaran Alam Sekitar

Pencemaran Udara

.

Pencemaran Air (1)

Pencemaran Bunyi

Cara-cara memelihara dan memulihara bangunan bersejarah (Bahagian A)

Kepentingan mengekalkan budaya warisan bangsa (Domain Awam)

.

Faedah-faedah mengetahui sejarah negara sendiri (Domain Peribadi)

Kebaikan-kebaikan kerjaya sebagai seorang pemandu pelancong (Domain Pendidikan)

Industri Penjagaan Kesihatan

Usaha Menyatupadukan Masyarakat

.

Mutu Sukan Negara

Keseimbangan Ekologi Alam

Langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak sekolah untuk mengekalkan budaya warisan bangsa (Domain Kerjaya)

Kepentingan Koperasi Sekolah (Bahagian A)

.

Sebab-sebab jurulatih tempatan perlu dilantik untuk membimbing ahli sukan negara (Domain Awam)

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan kerjaya seseorang (Domain Peribadi)

Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET) menjadi pilihan kerjaya golongan remaja (Domain Pendidikan)

Persediaan-persediaan golongan siswazah sebelum memasuki alam kerjaya (Domain Kerjaya)

.

Langkah-langkah menyemarakkan semangat patriotik dalam diri generasi muda kini (Domain Awam)

Cara-cara anda menunjukkan rasa bangga akan negara (Domain Peribadi)

Teknologi Hijau

Sains Dan Teknologi Dalam Perubatan

.

Sukan Menyatupadukan Rakyat

Masalah Bekalan Air

Peranan bahasa Melayu bagi mewujudkan perpaduan kaum di negara ini (Domain Pendidikan)

Manfaat bidang kerjaya keusahawanan kepada pembangunan, kemajuan dan keamanan negara (Domain Kerjaya)

.

Gejala Buli : Peranan Pelajar Dalam Memupuk Budaya Penyayang Di Sekolah

Faedah-faedah Penggunaan Laman Sosial Kepada Remaja

Cara-cara Memanfaatkan Masa Cuti Sekolah

Kelebihan Malaysia Sebagai Destinasi Pelancongan

Peranan Ibu Bapa dalam Mendidik Anak-anak Memanfaatkan Internet / Laman Sesawang / Telefon Pintar

.

Persediaan-persediaan Yang Perlu Dilakukan Untuk Menjadi Seorang Atlet Yang Berjaya

Cara-cara Untuk Menjaga Kesihatan Diri Demi Kesejahteraan Hidup

Keracunan Makanan

Teknologi Robotik

.

Etika Penggunaan Media Sosial

Kebaikan-kebaikan Penggunaan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (TMK) Dalam Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Di Sekolah.

Peranan-peranan Pelbagai Pihak Dalam Memartabatkan Bahasa Kebangsaan

Amalan Positif Yang Dapat Mengubah Tingkah Laku Remaja

.

Amalan Menuntut Ilmu Dalam Kehidupan (KBR)

Alam Pekerjaan Dalam Kalangan Remaja (KBR)

Sektor Pertanian

Perkhidmatan Bas Awam

.

Kawasan Perumahan Setinggan

Sektor Perindustrian

Kepentingan Memelihara Bangunan Bersejarah (KBR)

Ciri-ciri Pelajar Cemerlang (KBR)

Cara Menjaga Kesihatan Diri (KBR)

.

Contoh Karangan Pilihan Bahasa Melayu BM SPM (Tingkatan 4, 5) :

.

Contoh Karangan Pilihan Bahasa Melayu BM SPM (Tingkatan 4, 5)

.

Teknik Menjawab, Tips dan Nota untuk Kertas 1 Bahasa Melayu SPM (Penulisan Karangan) :

.

Tips dan Trick Kertas 1 Bahasa Melayu SPM (Karangan) 

Nota A+ Bahasa Melayu (Karangan A+) (IZ) [1]

Teknik Menulis Karangan Jenis E-Mel (HAF)

Teknik Menulis Resume Bahasa Melayu SPM KSSM (PSA)

.

 * * *

Akan Dikemaskinikan (Update) 

.

Nota Ringkas Isi-isi Karangan / Rangka Karangan :

.

Aktiviti Pelancongan Dapat Mempengaruhi Masyarakat Dan Negara

Ciri-ciri Pemimpin Masa Hadapan

Faedah-faedah Mempelajari Sejarah

Kepentingan-kepentingan Ilmu Dalam Kehidupan

Kepentingan Menjajaga Kebersihan dan Kesihatan

.

Ceramah : Langkah-langkah Murid Mengelakkan Kemalangan Jalan Raya

Kepentingan-kepentingan Ilmu Dalam Kehidupan

Faedah-faedah Menabung (KBR)

Faedah Mengadakan Rumah Terbuka Kepada Rakyat Malaysia (KBR)

Persediaan Yang Perlu Dilakukan Oleh Seseorang Untuk Mencapai Cita-citanya (KBR)

.

Kebaikan Mempopularkan Permainan Tradisional (KBR)

Kepentingan Perhimpunan Rasmi Sekolah (KBR)

………………………………

.

Usaha Memajukan Industri Kraf Tangan

Peranan Pelbagai Pihak Memartabatkan Permainan Tradisional

Persediaan Melangkah Ke Alam Pekerjaan

Usaha Menggalakkan Belia Menceburi Bidang Pertanian

Kepentingan Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)

.

Kepentingan Pendidikan TVET (Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional)

Peranan Keluarga Dalam Pembentukan Sahsiah

Faedah-Faedah e-Sukan

…………………………….

.

Langkah-langkah untuk menangani pencemaran alam sekitar di negara ini (Parktis 7 – Domain Awam)

Langkah-langkah membendung kepupusan hidupan liar (Parktis 8 – Domain Awam)

Usaha-usaha mengekalkan pemakaian pakaian tradisional kepada rakyat Malaysia (Parktis 9 – Domain Awam)

Usaha-usaha untuk memperkukuh penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan murid (Praktis 10 – Domain Pendidikan)

Faktor-faktor yang menghalang kejayaan usaha melaksanakan pembelajaran dalam talian (Praktis 11 – Domain Pendidikan)

.

Jenayah komersial (Bahagian A)

Usaha-usaha yang boleh kita lakukan untuk menangani jenayah siber (Soalan 1)

Usaha-usaha Melestarikan Alam Sekitar (Soalan 2)

Langkah-langkah bagi memupuk minat golongan remaja terhadap karya sastera (Soalan 3)

Kepentingan mempelajari bidang teknikal dan vokasional (TVET) oleh para pelajar (Soalan 4)

.

Peranan remaja untuk mengurangkan kemalangan di jalan raya

Kepentingan semangat bersatu padu dalam kalangan rakyat

Peranan pelbagai pihak untuk mengatasi kesesakan lalu lintas

Kebaikan tambang murah penerbangan kepada rakyat dan negara

Kesan pembukaan institusi pendidikan tinggi swasta (IPTS) di negara kita

.

Peranan-peranan anggota penyelamat dalam menjaga keselamatan awam (Soalan 4)

Pelancongan di Malaysia (Bahagian A)

Kepentingan semangat kejiranan kepada masyarakat setempat (Soalan 1 – Domain Awam)

Faedah-faedah koperasi sekolah kepada pelajar (Soalan 2 – Domain Peribadi)

Sebab-sebab pendidikan seni diabaikan (Soalan 3 – Domain Pendidikan)

.

Remaja boleh memanfaatkan telefon bimbit untuk pelbagai tujuan yang baik

Kejayaan atlet dalam pertandingan sukan antarabangsa mampu melonjakkan nama negara

Kerjasama negara-negara serantau untuk meningkatkan pendapatan bidang pelancongan

Langkah-langkah untuk membudayakan amalan membaca dalam kalangan murid sekolah

Menulis cerpen yang bertemakan perpaduan

.

Usaha untuk mengatasi masalah jenayah siber (Domain Awam)

Peranan pengguna jalan raya untuk memastikan keselamatan jalan raya terjamin (Domain Peribadi)

Semangat kesukarelawanan (Domain Pendidikan)

.

Cabaran-cabaran yang dihadapi oleh kakitangan perubatan (Soalan 4 – Domain Kerjaya)

Surat permohonan jawatan kosong di institusi perbankan (Bahagian A)

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan kerjaya seseorang (Domain Peribadi)

Langkah-langkah untuk menarik minat orang ramai membaca karya sastera (Domain Awam)

Cabaran-cabaran dalam memertabatkan Bahasa Melayu pada abad ke-21 (Domain Pendidikan)

.

Cara-cara remaja mengamalkan gaya hidup sihat untuk kesihatan yang optimum

Peranan pelbagai pihak untuk menghidupkan dan mempopularkan peribahasa Melayu

Huraikan peranan keluarga dalam pembentukan semangat kejiranan yang kukuh

Huraikan peranan ibu bapa untuk mengawal perbelanjaan keluarga

Pertandingan pidato – Keluarga Bahagia Negara Berjaya

.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemerosotan sektor perikanan pinggir pantai (Soalan 1 – Domain Awam)

Usaha-usaha untuk Menggalakkan Golongan Muda Menceburi Sektor Pertanian (Soalan 2 – Domain Peribadi)

.

Ciri-ciri pekerja cemerlang untuk meningkatkan produktiviti negara (Domain Kerjaya)

Pemeliharaan dan pemuliharaan bangunan bersejarah di negara kita (Bahagian A)

Pengalaman anda bermain permainan tradisional (Soalan 1 – Domain Peribadi)

Usaha-usaha untuk memasarkan produk penternakan ke peringkat antarabangsa (Soalan 2 – Domain Awam)

Langkah-langkah untuk menarik minat orang ramai membaca karya sastera (Soalan 3 – Domain Pendidikan)

.

Permainan Tradisional Membentuk Jati Diri Generasi Muda

Kepentingan Pemeliharaan Budaya Pemakaian Tradisional

Langkah-langkah Menghadapi Cabaran Alam Pekerjaan

Usaha-usaha untuk Mencapai Kejayaan dalam Pelajaran

Masalah Obesiti dalam Kalangan Kanak-kanak dan Remaja

.

Kepentingan-kepentingan mempelajari mata pelajaran Sains Pertanian (Soalan 3 – Domain Pendidikan)

Persediaan-persediaan untuk menjadi usahawan penanaman sayur-sayuran (Soalan 4 – Domain Kerjaya)

Peranan Pelbagai Pihak bagi Memupuk Amalan Berjimat Cermat dalam Kehidupan Harian (Domain Awam)

Ciri-ciri pengguna bijak (Domain Peribadi)

Cabaran-cabaran yang dihadapi oleh koperasi sekolah dan langkah-langkah untuk mengatasinya (Domain Pendidikan)

.

Persediaan-persediaan untuk menempuh alam pekerjaan (Praktis 2 – Domain Kerjaya)

Kelebihan-kelebihan sukan elektronik (Praktis 3 – Domain Kerjaya)

Cabaran-cabaran yang bakal dihadapi oleh seseorang belia dalam mendapatkan pekerjaan (Praktis 4 – Domain Kerjaya)

Peranan ibu bapa untuk menimbulkan minat anak-anak mereka terhadap aktiviti kesukarelawan (Praktis 8 – Domain Kerjaya)

Usaha-usaha untuk mendapatkan hak golongan OKU dalam pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan kemahiran mereka (Praktis 9 – Domain Kerjaya)

.

Adakah ibu bapa perlu menentukan kerjaya anak-anak? (Soalan 4 – Domain Kerjaya)

Usaha-usaha untuk mempopularkan kuih-kuih tradisional (Bahagian A)

Kaedah-kaedah untuk mempertahankan pamakaian pakaian tradisional (Soalan 1 – Domain Awam)

Presediaan-persediaan untuk menjadi seorang penulis yang berjaya (Soalan 2 – Domain Peribadi)

Peranan ibu bapa untuk melahirkan anak-anak yang mencintai ilmu pengetahuan (Soalan 3 – Domain Pendidikan)

.

Usaha-usaha untuk Memajukan Sektor Pelancongan

Sumbangan Sektor Pelancongan kepada Negara

Kelebihan Malaysia sebagai Destinasi Pelancongan

Mendidik Anak-anak Memanfaatkan Internet

Membentuk Minat Bersukan kepada Anak-anak

.

Usaha-usaha Menjayakan Ibu Kota Buku Dunia 2020 (KLWBC 2020) (Domain Awam)

Kemahiran-kemahiran yang diperlukan murid berkeperluan autisme menyerlahkan potensi diri (Domain Pendidikan)

Persediaan-persediaan yang perlu dilakukan untuk melancong (Soalan 4 – Domain Pribadi)

.

Dunia pelancongan (Bahagian A)

Peranan sastera dalam perkembangan Masyarakat Malaysia (Soalan 1 – Domain Awam)

Buah-buahan tempatan (Bahagian A)

Persiapan-persiapan untuk menjadi modal insan yang berkualiti (Domain Awam)

.

Peranan Ibu Bapa dalam Membentuk Keluarga Bahagia

Budaya Ilmu / Budaya Membaca / Modal Insan

Kepentingan Amalan Pemakanan Seimbang

Langkah-langkah Memupuk Semangat Kejiranan

Cara-cara Menghargai Jasa Dan Pengorbanan Guru

.

Amalan hidup berintegriti (Bahagian A)

Kesan-Kesan Amalan Pecah Amanah (Soalan 1 – Domain Awam)

.

Khasiat makan sayur-sayuran (Domain Peribadi)

Faktor-faktor yang memungkinkan bahan bacaan sastera menjadi pilihan hati masyarakat kini (Domain Pendidikan)

Sebab-sebab jurulatih tempatan perlu dilantik untuk membimbing ahli sukan negara (Domain Kerjaya)

Kawalan kendiri dan kaedah-kaedah untuk memerangi penularan wabak COVID-19 (Bahagian A)

Peranan anda untuk mengatasi cabaran-cabaran teknologi dan maklumat komunikasi (TMK) (Soalan 1 – Domain Peribadi)

.

Kepentingan Mata Pelajaran Sejarah

Langkah-langkah Memulihara Tempat-tempat Bersejarah

Amalan Berjimat Cermat

Fenomena Ponteng Sekolah

Peranan Ibu Bapa Dalam Menjamin Kesihatan Anak-anak

.

Setiap individu perlu memainkan peranan untuk memerangi amalan rasuah dalam kalangan masyarakat (Soalan 2 – Domain Peribadi)

Kepentingan-kepentingan penerapan nilai integriti di peringkat sekolah (Soalan 3 – Domain Pendidikan)

Usaha-usaha yang seharusnya dilakukan untuk melahirkan pekerja yang berintegriti (Soalan 4 – Domain Kerjaya)

Langkah-langkah untuk meningkatkan industri pelancongan negara (Soalan 1 – Domain Awam)

.

Faedah-faedah mempelajari sejarah (Soalan 2 – Domain Pendidikan)

Langkah-langkah menangani jenayah siber (Soalan 3 – Domain Awam)

Kebaikan-kebaikan bekerja dari rumah (Soalan 4 – Domain Kerjaya)

.

Kepentingan perindustrian kecil dan sederhana (PKS) kepada masyarakat dan negara (Soalan 1 – Domain Awam)

Impak Internet Benda dalam industri (Soalan 2 – Domain Awam)

.

Program Pertukaran Pelajar

Peranan negara-negara di dunia dalam mengekalkan keharmonian

Peranan ibu bapa dalam menentukan kerjaya anak-anak

Fenomena Mat Rempit

Program Realiti Televisyen

.

Jenayah Siber

Faedah-faedah Berjimat Cermat Kepada Masyarakat (KBR)

Langkah-langkah untuk memajukan sektor pertanian negara (KBR)

Usaha-usaha untuk melestarikan warisan seni budaya (KBR)

Kes pembuangan bayi (KBR)

.

Langkah-langkah untuk menangani jenayah ragut (KBR)

Kebaikan-kebaikan Program Latihan Khidmat Negara (PLKN)

Tanggungjawab masyarakat untuk menangani masalah penderaan kanak-kanak

Kemahiran yang perlu dikuasai oleh seseorang pelajar sebagai pelengkap diri memasuki alam pekerjaan

.

………………………………………………………………………………………..

.

………………………………………………………………………………………..

.

………………………………………………………………………………………..

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

…………………………………………………………………………………

.

Write a Comment