.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Jawapan, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Tingkatan dan Subjek

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → SPM 2024, Tingkatan 5 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

Soalan Percubaan Tingkatan 1 2 3 + Jawapan Trial

.

.

Koleksi Kertas Soalan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan. Trial Paper. Semua Subjek. Peperiksaan.

Bahasa Melayu BM, Matematik, Sejarah, Bahasa Inggeris BI, Sains, Pendidikan Islam PAI, Pendidikan Moral. Contoh Karangan. Essays. Kertas 1 2. KBAT. KSSM. pdf.

RBT RekaBentuk dan Teknologi, ASK Asas Sains komputer, Bahasa Arab, Bahasa Cina, Bahasa Tamil, Al-Syariah, Usul Al-Din. English, Mathematics, Science.

Soalan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 disediakan oleh guru-guru yang berpengalaman. Skema Jawapan sangat berguna kepada pelajar tingkatan 1, 2, 3. Oleh itu pelajar tingkatan 1, 2, 3 sangat digalakkan untuk menggunakan Soalan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 sebagai bahan rujukan, ulang kaji dan persediaan untuk menduduki Ujian dan Peperiksaan di sekolah.

.

Semoga semua pelajar mencapai keputusan yang cemerlang!

.

……………………………………………………………………………………..

Ada Bahagian-bahagian :

.

.

(301) Bahasa Melayu   (302) Bahasa Inggeris  (303) Sejarah

(304) Matematik   (306) RBT Reka Bentuk dan Teknologi

(308) Geografi  (309) Pendidikan Islam  (310) Bahasa Arab

(311) Bahasa Cina  (316) Al-Syariah  (317) Usul Al-Din      

.

………………………………………………………………………………………..

Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

.

………………………………………………………………………………………..

301

Bahasa Melayu Tingkatan 1, 2, 3

……………………………………………………………………………………….

*** Koleksi Soalan Percubaan Bahasa Melayu Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan :

……………………………………………………………………………………….

MRSM 

Soalan Bahasa Melayu

Jawapan

…………………………..

Kelantan 

BM K1 Tingkatan 3

Skema BM K1 Tingkatan 3

BM K2 Tingkatan 3

Skema BM K2 Tingkatan 3

…………………………..

Terengganu

Kertas 1 Bahasa Melayu

Kertas 2 Bahasa Melayu

…………………………..

Soalan Bahasa Melayu (1) 

Jawapan

…………………………..

Kertas 1 Bahasa Melayu (2)

Kertas 2 Bahasa Melayu (2)

Jawapan

…………………………..

Kertas 1 Bahasa Melayu (3)

Kertas 2 Bahasa Melayu (3)

Jawapan

…………………………..

Soalan Bahasa Melayu (4)

Jawapan 

…………………………..

Soalan Bahasa Melayu (5)

Jawapan

…………………………..

Soalan Bahasa Melayu + Jawapan (6)

.

……………………………………………………………………………………….

SBP

Soalan Bahasa Melayu

Jawapan

…………………………..

MRSM

Soalan Bahasa Melayu

Jawapan

…………………………..

Perak Kinta Selatan

Soalan Bahasa Melayu

Jawapan

…………………………..

Kedah

Soalan Bahasa Melayu

Jawapan

…………………………..

……………………………………………………………………………………….

Nota Bahasa Melayu Tingkatan 1, 2, 3

.

.

.

.

……………………………………………………………………………………….

Soalan Latihan Tatabahasa Bahasa Melayu Tingkatan 3  +  Jawapan (1)

Soalan Latihan Tatabahasa (Sintaksis) Bahasa Melayu Tingkatan 3 + Jawapan (2)

.

Soalan Ujian Simulasi Bahasa Melayu Tingkatan 3  +  Skema Jawapan

Soalan Latihan Tubi Sistem Bahasa Melayu Tingkatan 3

.

……………………………………………………………………………………….

Nota-Nota Tatabahasa dan Kesalahan Tatabahasa Bahasa Melayu (K)

.

Minda BH 1129 : Soalan + Jawapan (Bahasa Melayu) (1)

Minda BH 1132 : Soalan + Jawapan (Bahasa Melayu) (2)

.

Item Contoh (Soalan Contoh) Bahasa Melayu (BM) Tingkatan 3 (Format Baharu)

.

……………………………………………………………………………………….

SBP

Soalan Bahasa Melayu

Jawapan

…………………………..

MRSM

Soalan Bahasa Melayu

Jawapan

…………………………..

Perak Kinta Selatan

Soalan Bahasa Melayu

Jawapan

…………………………..

Kedah

Soalan Bahasa Melayu

Jawapan

.

……………………………………………………………………………………

MRSM

Soalan Bahasa Melayu + Jawapan

…………………………..

Terengganu

Soalan Bahasa Melayu

Jawapan

…………………………..

Kelantan

Soalan Bahasa Melayu

Jawapan

…………………………..

Perlis

Soalan Bahasa Melayu

Jawapan

.

…………………………………………………………………………………….

Kelantan  Soalan + Skema Jawapan

………………………………..

Bahasa Melayu Tingkatan 3 Set 1 – Soalan + Skema Jawapan

…………………………………

Kertas Model Bahasa Melayu Tingkatana 3 (1)

Skema Jawapan

Kertas Model Bahasa Melayu Tingkatan 3 (2)

Skema Jawapan

.

Kertas Model Bahasa Melayu Tingkatan 3 (3)

Skema Jawapan

Kertas Model Bahasa Melayu Tingkatan 3 (4)

Skema Jawapan

.

Kertas Model Bahasa Melayu Tingkatan 3 (5)

Skema Jawapan

.

………………………………………………………………………………………

302

Bahasa Inggeris Tingkatan 1, 2, 3

……………………………………………………………………………………….

*** Koleksi Soalan Percubaan Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan :

……………………………………………………………………………………….

Kelantan

BI Tingkatan 3 Pemahaman

Skema BI Pemahaman Tingkatan 33

BI Tingkatan 3 Penulisan

Skema BI Penulisan Tingkatan 3

…………………………..

Terengganu :

Soalan Bahasa Inggeris (Writing)

Soalan Bahasa Inggeris (Reading)

.

………………………………………………………………………………………

Kelantan :

Soalan Bahasa Inggeris

Jawapan

…………………………..

SBP

Soalan Bahasa Inggeris

Jawapan

…………………………..

Pulau Pinang

Soalan Bahasa Inggeris

Jawapan

.

…………………………………………………………………………………..

Pulau Pinang

Soalan Bahasa Inggeris

Jawapan

…………………………..

Johor Muar

Soalan Bahasa Inggeris

Jawapan

…………………………..

Kelantan

Soalan Bahasa Inggeris

Jawapan

…………………………..

Pahang

Soalan Bahasa Inggeris

Jawapan

…………………………..

Soalan Bahasa Inggeris (1)

Jawapan

…………………………..

Soalan Bahasa Inggeris (2)

Jawapan

.

…………………………………………………………………………………..

Kertas Model Bahasa Inggeris Tingkatan 3 (1)

Skema Jawapan

Kertas Model Bahasa Inggeris Tingkatan 3 (2)

Skema Jawapan

.

Kertas Model Bahasa Inggeris Tingkatan 3 (3)

Skema Jawapan

Kertas Model Bahasa Inggeris Tingkatan 3 (4)

Skema Jawapan

.

Kertas Model Bahasa Inggeris Tingkatan 3 (5)

Skema Jawapan

.

…………………………………………………………………………………

Nota Bahasa Inggeris Tingkatan 1, 2, 3

.

.

.

.

.

…………………………………………………………………………………

Panduan Menjawab Soalan Bahasa Inggeris Tingkatan 3

.

…………………………………………………………………………………

Contoh Soalan Ujian Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 3 + Jawapan (1)

Contoh Soalan Ujian Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 3 + Jawapan (2)

.

……………………………………………………………………………………

303

Sejarah Tingkatan 1, 2, 3

……………………………………………………………………………………….

*** Koleksi Soalan Percubaan Sejarah Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan :

……………………………………………………………………………………….

Kelantan

Sejarah Tingkatan 3

Skema Sejarah Tingkatan 3

…………………………..

Terengganu

Soalan Sejarah

Jawapan

…………………………..

Soalan Sejarah (1)

Jawapan

…………………………..

Soalan Sejarah (2)

Jawapan

…………………………..

Soalan Sejarah Bahagian A (3)

Soalan Sejarah Bahagian B (3)

Soalan Sejarah Bahagian C (3)

Jawapan Bahagian A, B, C

…………………………..

Nota Sejarah Tingkatan 1, 2, 3

.

.

.

.

.

………………………………………………………………………………………

304

Matematik Tingkatan 1, 2, 3

……………………………………………………………………………………….

*** Koleksi Soalan Percubaan Matematik Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan :

……………………………………………………………………………………….

MRSM

Soalan Matematik + Jawapan

…………………………..

Kelantan

Matematik Tingkatan 3

Skema Matematik Tingkatan 3

…………………………..

Terengganu

Soalan Matematik

Jawapan 

…………………………..

Selangor

Soalan Matematik

Jawapan

…………………………..

Soalan Matematik + Jawapan (1)

…………………………..

Soalan Matematik + Jawapan (2)

…………………………..

Nota Matematik Tingkatan 1, 2, 3

.

.

.

.

.

………………………………………………………………………………………

Kelantan

Soalan Matematik

Jawapan

…………………………..

SBP

Soalan Matematik

Jawapan

…………………………..

Soalan Matematik (2)

Jawapan

…………………………..

Soalan-Soalan Bengkel Teknik Bijak Menjawab Matematik Tingkatan 3

.

……………………………………………………………………………

MRSM

Soalan Matematik + Jawapan

…………………………..

Pahang

Soalan Matematik

Jawapan

…………………………..

Kedah SMKL

Soalan Matematik

Jawapan

…………………………..

Soalan Matematik (1)

Jawapan

…………………………..

Soalan Percubaan Matematik Tingkatan 3 + Jawapan (MRSM)

…………………………..

Soalan Percubaan Matematik (Mathematics) Tingkatan 3 (1)

Skema Jawapan (1)

…………………………..

Modul Soalan Matematik Tingkatan 3 (Modul Cemerlang) (1)

Skema Jawapan (1)

.

Modul Soalan Matematik Tingkatan 3 (Modul Cemerlang) (2)

Skema Jawapan (2)

.

Modul Soalan Matematik Tingkatan 3 (Modul Cemerlang) (3)

Skema Jawapan (3)

.

Modul Soalan Matematik Tingkatan 3 (Modul Cemerlang) (4)

Skema Jawapan (4)

.

Modul Soalan Matematik Tingkatan 3 (Modul Cemerlang) (5)

Skema Jawapan (5)

.

Matematik Tingkatan 3 Set 1 – Soalan  + Skema Jawapan

.

………………………………………………………………………………………

Kertas Model Matematik Tingkatan 3 (1)

Skema Jawapan

.

Kertas Model Matematik Tingkatan 3 (2)

Skema Jawapan

Kertas Model Matematik Tingkatan 3 (3)

Skema Jawapan

.

Kertas Model Matematik Tingkatan 3 (4)

Skema Jawapan

Kertas Model Matematik Tingkatan 3 (5)

Skema Jawapan

.

………………………………………………………………………………….

305

Sains Tingkatan 1, 2, 3

……………………………………………………………………………………….

*** Koleksi Soalan Percubaan Sains Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan :

……………………………………………………………………………………….

MRSM

Soalan Sains

Jawapan

…………………………..

Kelantan

Sains Tingkatan 3

Skema Sains Tingkatan 3

…………………………..

Terengganu

Soalan Sains + Jawapan

…………………………..

SMS Perempuan

Soalan Sains

Jawapan

…………………………..

Minda BH

Soalan Sains + Jawapan

…………………………..

KTKursiah

Soalan Sains

Jawapan

…………………………..

Performance Tracking

Soalan Sains

Jawapan

…………………………..

Soalan Sains (1)

Jawapan

…………………………..

Soalan Sains + Jawapan (2)

…………………………..

Soalan Sains (3)

Jawapan

…………………………..

Soalan Sains + Jawapan (4)

…………………………..

Nota Sains Tingkatan 1, 2, 3

.

.

.

.

.

.

.

………………………………………………………………………………………

MRSM

Soalan Sains

Jawapan

…………………………..

SBP

Soalan Sains

Jawapan

…………………………..

Kelantan

Soalan Sains

Jawapan

…………………………..

Kedah

Soalan Sains

Jawapan

…………………………..

Terengganu

Soalan Sains

Jawapan

…………………………..

Perlis

Soalan Sains

Jawapan

…………………………..

Sabah SMKDK

Soalan Sains

Jawapan

…………………………..

Pulau Pinang

Soalan Sains

Jawapan

.

…………………………………………………………………………………..

Perlis

Soalan Sains

Jawapan

…………………………..

Kedah

Soalan Sains

Jawapan

…………………………..

Pahang

Soalan Sains

Jawapan

…………………………..

Kelantan

Soalan Sains

Jawapan

…………………………..

SMKII

Soalan Sains + Jawapan

…………………………..

Soalan Sains (1)

Jawapan

…………………………..

Soalan Sains (2)

Jawapan

…………………………..

Soalan Sains (3)

Jawapan

…………………………..

Soalan Sains (4)

Jawapan

…………………………..

Soalan Sains (5)

Jawapan

…………………………..

Soalan Sains (6)

Jawapan

…………………………..

Soalan Sains (7)

Jawapan

…………………………..

Soalan Sains (8)

Jawapan

.

…………………………………………………………………………………

SBP   Soalan + Skema Jawapan

MRSM   Soalan + Skema Jawapan

.

…………………………………………………………………………………

306

Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) Tingkatan 1, 2, 3

……………………………………………………………………………………….

*** Koleksi Soalan Percubaan Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan :

……………………………………………………………………………………….

Kelantan

RBT Tingkatan 3

Skema RBT Tingkatan 3

…………………………..

Soalan Reka Bentuk dan Teknologi (1)

Jawapan

…………………………..

Fokus Soalan KBAT Reka Bentuk dan Teknologi

Jawapan Fokus Soalan KBAT

…………………………..

Modul Koleksi Item Tingkatan 3 – Kelantan

Skema Modul Koleksi Item Tingkatan 3 – Kelantan

…………………………..

Pda RBT Tingkatan 3 – Mozac

Skema Pda RBT Tingkatan 3 – Mozac

…………………………..

Pep Percubaan Tingkatan 3 – Pahang

Skema Pep Percubaan Tingkatan 3 – Pahang

…………………………..

Pep Percubaan Tingkatan 3 – SMK Teluk Bahang

Skema Pep Percubaan Tingkatan 3 – SMK Teluk Bahang

…………………………..

Soalan Teknik Menjawab RBT

Skema Teknik Menjawab RBT

…………………………..

Nota RBT Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 1, 2, 3

.

.

.

.

.

………………………………………………………………………………………

(308)

Geografi Tingkatan 1, 2, 3

……………………………………………………………………………………….

*** Koleksi Soalan Percubaan Geografi Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan :

……………………………………………………………………………………….

Kelantan

Geografi Tingkatan 3

Skema Geografi Tingkatan 3

…………………………..

Soalan Geografi (Bahagian A)

Soalan Geografi (Bahagian B)

Jawapan (Bahagian A dan B)

…………………………..

Nota Geografi Tingkatan 1, 2, 3

.

.

.

.

.

……………………………………………………………………………………

309

Pendidikan Islam Tingkatan 1, 2, 3

……………………………………………………………………………………….

*** Koleksi Soalan Percubaan Pendidikan Islam Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan :

……………………………………………………………………………………….

Kelantan

Pendidikan Islam Tingkatan 3

Skema Pend Islam Tingkatan 3

…………………………..

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 1, 2, 3

.

.

.

.

………………………………………………………………………………………

Soalan Percubaan Pendidikan Islam Tingkatan 3  (Kelantan) + Skema Jawapan

.

………………………………………………………………………………………

Terengganu   Soalan + Skema Jawapan.

Kertas Model Pendidikan Islam Tingkatan 3 (1) 

Skema Jawapan

.

Kertas Model Pendidikan Islam Tingkatan 3 (2)

Skema Jawapan

Kertas Model Pendidikan Islam Tingkatan 3 (3)

Skema Jawapan

.

Kertas Model Pendidikan Islam Tingkatan 3 (4)

Skema Jawapan

Kertas Model Pendidikan Islam Tingkatan 3 (5)

Skema Jawapan

.

………………………………………………………………………………

(310)

Bahasa Arab Tingkatan 1, 2, 3

……………………………………………………………………………………….

*** Koleksi Soalan Percubaan Bahasa Arab Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan :

……………………………………………………………………………………….

Kelantan

Bahasa Arab Tingkatan 3

Skema Bahasa Arab Tingkatan 3

…………………………..

.

Item Contoh (Soalan Contoh) Bahasa Arab Tingkatan 3 (Format Baharu)

.

………………………………………………………………………………………

(311)

Bahasa Cina Tingkatan 1, 2, 3

……………………………………………………………………………………….

*** Koleksi Soalan Percubaan Bahasa Cina Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan :

……………………………………………………………………………………….

Soalan

Skema Jawapan

.

Panduan dan Teknik Menjawab Bahasa Cina Tingkatan 3

.

……………………………………………………………………………………….

(316)

Al-Syariah Tingkatan 1, 2, 3

……………………………………………………………………………………….

*** Koleksi Soalan Percubaan Al-Syariah Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan :

……………………………………………………………………………………….

Soalan Al-Syariah

…………………………..

Item Contoh (Soalan Contoh) Al-Syariah Tingkatan 3 (Format Baharu)

.

………………………………………………………………………………………

(317)

Usul Al-Din Tingkatan 1, 2, 3

……………………………………………………………………………………….

*** Koleksi Soalan Percubaan Usul Al-Din Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan :

……………………………………………………………………………………….

Soalan Usul Al-Din

…………………………..

Item Contoh (Soalan Contoh) Usul Al-Din Tingkatan 3 (Format Baharu)

.

……………………………………………………………………………

Koleksi Item Contoh Semua Subjek Tingkatan 3 :

.

Koleksi Item Contoh (Soalan Contoh) Tingkatan 3 (Format Baharu)

.

………………………………………………………………………………………..

.

…………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

…………………………………………………………………………………

.

3 thoughts on “Soalan Percubaan Tingkatan 1 2 3 + Jawapan Trial”

Write a Comment