.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Jawapan, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Tingkatan dan Subjek

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → SPM 2024, Tingkatan 5 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Tingkatan dan Subjek (Koleksi)

.

.

Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Tingkatan dan Subjek (Koleksi)

Bahasa Melayu BM, Bahasa Inggeris BI, Sejarah, Matematik Tambahan, Kimia, Biologi, Fizik, Sains, Prinsip Perakaunan, Pendidikan Islam PAI, Pendidikan Moral. Perniagaan, Ekonomi, Pendidikan Seni Visual (PSV), Tasawwur Islam, Geografi, Bahasa Arab, Bahasa Cina, RBT, ASK, Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah (PQS), Pendidikan Syariah Islamiah, Sains Komputer, Sains Rumah Tangga, Bahasa Tamil.

Contoh Karangan. Essays. Kertas 1 2 3 4. KBAT. KSSM. Ujian Bertutur/ Lisan, Mendengar Bahasa Melayu. Speaking Test Bahasa Inggeris, Ujian Amali Sains, Kimia, Fizik, Biologi, Sains Tambahan. English, Mathematics, Additional Mathematics, Add Maths, Addmath, Biology, Physics, Chemistry, Science, Additional Science.

Kesusasteraan Melayu Komunikatif, Sains Sukan, Grafik Komunikasi Teknikal, Pertanian, Reka Cipta, Asas Kelestarian, Sains Tambahan, EST, Al-Syariah, al-Lughah al-Arabiah al-Mu’asirah (LAM), Manahij Al-Ulum Al-Islamiah, al-Adab wa al-Balaghah, Usul Al-Din, Pertanian, Kesusasteraan Cina, Kesusasteraan Tamil, Bahasa Iban.

.

.

Koleksi Nota Ringkas Mengikut Tingkatan :

.

.

Koleksi Nota Ringkas Mengikut Subjek :

.

.

.

Sejarah

.

Nota Ringkas dan Padat Sejarah Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1 – Bab 10)

Nota Ringkas dan Padat Sejarah Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 10)

Nota Ringkas dan Padat Sejarah Tingkatan 3 (Bab 1 – Bab 8)

Nota Ringkas dan Padat Sejarah Tingkatan 2 (Bab 1 – Bab 10)

.Nota Ringkas dan Padat Sejarah Tingkatan 1  (Bab 1 – Bab 8)

.

Sains (Science)

.

Nota Ringkas dan Padat Sains Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1 – Bab 9)

Nota Ringkas dan Padat Sains Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 12)

Nota Ringkas dan Padat Sains Tingkatan 3 (Bab 1 – Bab 10)

Nota Ringkas dan Padat Sains Tingkatan 2 (Bab 1 – Bab 13)

Nota Ringkas dan Padat Sains Tingkatan 1 (Bab 1 – Bab 9)

.

Matematik (Mathematics)

.

Nota Ringkas dan Padat Matematik Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1- Bab 8)

Nota Padat dan Ringkas Matematik Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1- Bab 10)

Nota Ringkas dan Padat Matematik Tingkatan 3 (Bab 1 – Bab 9)

Nota Ringkas dan Padat Matematik Tingkatan 2 (Bab 1 – Bab 13)

Nota Ringkas dan Padat Matematik Tingkatan 1 (Bab 1 – Bab 13)

.

Bahasa Melayu

.

Nota Ringkas Bahasa Melayu BM Tingkatan 5 KSSM SPM

Nota Ringkas Bahasa Melayu BM Tingkatan 4 KSSM SPM

Nota Ringkas Bahasa Melayu BM Tingkatan 3 KSSM

Nota Ringkas Bahasa Melayu BM Tingkatan 2 KSSM

Nota Ringkas Bahasa Melayu BM Tingkatan 1 KSSM

.

Bahasa Inggeris (English)

.

Nota Ringkas Bahasa Inggeris Tingkatan 5 KSSM SPM

Nota Ringkas Bahasa Inggeris Tingkatan 4 KSSM SPM

Nota Ringkas Bahasa Inggeris Tingkatan 3 KSSM

Nota Ringkas Bahasa Inggeris Tingkatan 2 KSSM

Nota Ringkas Bahasa Inggeris Tingkatan 1 KSSM

.

Matematik Tambahan (Additional Mathematics)

.

Nota Ringkas dan Padat Matematik Tambahan Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1 – Bab 8)

Nota Ringkas dan Padat Matematik Tambahan Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 10)

.

Kimia (Chemistry)

.

Nota Ringkas dan Padat Kimia Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1 – Bab  5)

Nota Ringkas dan Padat Kimia Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 8)

.

Biologi (Biology)

.

Nota Ringkas dan Padat Biologi Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1 – Bab 13)

Nota Ringkas dan Padat Biologi Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 15)

.

Fizik (Physics)

.

Nota Ringkas dan Padat Fizik Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1 – Bab 7)

Nota Ringkas dan Padat Fizik Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 6)

.

Prinsip Perakaunan

.

Nota Ringkas dan Padat Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1 – Bab 7)

Nota Ringkas dan Padat Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 9)

.

Perniagaan

.

Nota Ringkas dan Padat Perniagaan Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1 – Bab 7)

Nota Ringkas dan Padat Perniagaan Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 4)

.

Ekonomi

.

Nota Ringkas dan Padat Ekonomi Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1, 2)

Nota Ringkas dan Padat Ekonomi Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 4)

.

Pendidikan Moral

.

Nota Ringkas dan Padat Pendidikan Moral Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1 – Bab 12)

Nota Ringkas dan Padat Pendidikan Moral Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 12)

.

Sains Komputer

.

Nota Ringkas dan Padat Sains Komputer Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1 – Bab 3)

Nota Ringkas dan Padat Sains Komputer Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 3)

.

Pendidikan Islam

.

Nota Ringkas dan Padat Pendidikan Islam Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1 – Bab 21)

Nota Ringkas dan Padat Pendidikan Islam Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 25)

.

RBT Reka Bentuk dan Teknologi

.

Nota Ringkas dan Padat RBT Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 3 (Bab 1, 2, 3)

Nota Ringkas dan  Padat RBT Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 2 (Bab 1, 2)

Nota Ringkas dan Padat RBT Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 1 (Bab 1, 2, 3, 4, 5)

.

ASK Asas Sains Komputer 

Nota Ringkas dan Padat ASK Asas Sains Komputer Tingkatan 3 (Bab 1 – Bab 4)

Nota Ringkas dan Padat ASK Asas Sains Komputer Tingkatan 2 (Bab 1 – Bab 3)

Nota Ringkas dan PadatASK Asas Sains Komputer Tingkatan 1 (Bab 1 – Bab 4)

.

PSV Pendidikan Seni Visual

.

Nota Ringkas dan Padat, Modul PSV Pendidikan Seni Visual Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1 – Bab 8)

Nota Ringkas dan Padat, Modul PSV Pendidikan Seni Visual Tingkatan 4, (SPM) (Bab 1 – Bab 9)

Nota Ringkas dan Padat PSV Pendidikan Seni Visual Tingkatan 3 (Bab 1 – Bab 11) 

Nota Ringkas dan Padat PSV Pendidikan Seni Visual Tingkatan 2 (Bab 1 – Bab 11) 

Nota Ringkas dan Padat PSV Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1 (Bab 1 – Bab 11) 

.

Tasawwur Islam

.

Nota Ringkas dan Padat Tasawwur Islam Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1 – Bab 6)

Nota Ringkas dan Padat Tasawwur Islam Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 13)

.

Bahasa Cina

.

Nota Ringkas dan Padat , Modul Bahasa Cina Tingkatan 4, 5, SPM

.

Bahasa Arab

.

Nota Ringkas dan Padat, Modul Bahasa Arab Tingkatan 4, 5, SPM

.

Geografi

.

Nota Ringkas dan Padat Geografi Tingkatan 5 (Bab 1 – Bab 10)

Nota Ringkas dan Padat Geografi Tingkatan 4 (Bab 1 – Bab 15)

Nota Ringkas dan Padat Geografi Tingkatan 3 (Bab 1 – Bab 12)

Nota Ringkas dan Padat Geografi Tingkatan 2 (Bab 1 – Bab 9)

Nota Ringkas dan Padat Geografi Tingkatan 1 (Bab 1 – Bab 14)

.

Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah (PQS)

.

Nota Ringkas dan Padat, Modul PQS Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah Tingkatan 4, 5, SPM

.

Pendidikan Syariah Islamiah

.

Nota Ringkas dan Padat, Modul Pendidikan Syariah Islamiah Tingkatan 4, 5, SPM

.

Kesusasteraan Melayu Komunikatif

.

Nota Ringkas dan Padat, Modul Kesusasteraan Melayu Komunikatif Tingkatan 4, 5, SPM

.

Asas Kelestarian 

.

Nota Ringkas dan Padat, Modul Asas Kelestarian Tingkatan 4, 5, SPM

.

Grafik Komunikasi Teknikal 

.

Nota Ringkas dan Padat, Modul Grafik Komunikasi Teknikal (GKT) Tingkatan 4, 5, SPM

.

Sains Sukan

.

Nota Ringkas dan Padat, Soalan Percubaan, Modul Sains Sukan Tingkatan 4, 5, SPM

.

Reka Cipta

.

Nota Ringkas dan Padat, Modul Reka Cipta Tingkatan 4, 5, SPM

.

al-Lughah al-Arabiah al-Mu’asirah (LAM)

.

Nota Ringkas dan Padat, Modul al-Lughah al-Arabiah al-Mu’asirah (LAM) Tingkatan 4, 5, SPM

.

Manahij al-Ulum al-Islamiyah 

.

Nota Ringkas dan Padat, Modul Manahij al-Ulum al-Islamiyah Tingkatan 4, 5, SPM

.

.

* * * Akan Dikemaskinikan * * *

.

Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Tingkatan dan Subjek

…………………………………………………………………………………………….

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   Telegram Group blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

…………………………………………………………………………………

.

Write a Comment